Синхронізація антиферомагнітного джозефсонівського осцилятора зовнішнім сигналом

Автори Д.В. Слободянюк , О.В. Прокопенко
Приналежність

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, 01601 Київ, Україна

Е-mail denslobod@ukr.net
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 22 квітня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання Д.В. Слободянюк, О.В. Прокопенко, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05013 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05013
PACS Number(s) 75.50.Ee, 05.45.Xt
Ключові слова Антиферомагнетик (2) , Осцилятор (4) , Синхронізація (4) , Нелінійність (3) .
Анотація

Теоретично та числовими методами проаналізовано динаміку намагніченості в нелінійних антиферомагнітних спінтронних осциляторах під дією постійного та змінного зовнішніх сигналів. Показано можливість існування режиму синхронізації вказаних систем із зовнішнім змінним сигналом; проаналізовано особливості даного режиму синхронізації. Було показано, що ширина смуги синхронізації залежить не тільки від амплітуди зовнішньої сили (що є типовим), а й від нелінійності осцилятора. Така поведінка зумовлена великою нелінійністю системи. Шляхом проведення теоретичного та числового аналізу було встановлено, що частота генерації осцилятора залежить від зовнішнього керуючого сталого струму суттєво нелінійним чином. Таким чином, правильний вибір робочої точки з певним значенням коефіцієнта нелінійності важливий для реалізації режиму синхронізації осцилятора і може бути використаний для максимізації смуги синхронізації. Отримані результати важливі для подальшої розробки антиферомагнітних терагерцових спінтронних осциляторів та їх практичного застосування. Розроблений формалізм та числові розрахунки також можуть бути використані для опису суттєво нелінійних неізохронних осциляторів довільної природи.

Перелік посилань