Електроосадження та механічні характеристики композитних покриттів Ni/SiC

Автори L. Ghelani1,2, M. Naoun2,3, L. Aissani1, A. Abbassi2,3, S. Boulahrouz1L. Ghelani1,2, S. Boulahrouz1
Приналежність

1Department of Mechanic, University Abbas Laghrour, 40000 Khenchela, Algeria

2Laboratory of Corrosion, Department of mechanic, University Mostefa Ben Boulaïd, Batna 2, 05000, Algeria

3Department of mechanic, University Mostafa Ben Boulaïd, Batna 2, 05000, Algeria

Е-mail ghilanilaala@yahoo.fr
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 05 лютого 2019; у відредагованій формі 10 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання L. Ghelani, M. Naoun, L. Aissani, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03016 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03016
PACS Number(s) 68.37 – d, 68.37 – Ps, 81.65 – b, 81.65 – Cf
Ключові слова Гальванічне покриття, Спільне осадження, SiC (25) , Втрата ваги, Поляризація (22) .
Анотація

Необхідність вдосконалення покриттів для поліпшення їх властивостей призводить до розробки композитного електролітичного осадження шляхом додавання до електроліту нерозчинних твердих частинок. Ці покриття зазвичай містять керамічні частинки в електроосадженій матриці, такі як нікель. Метою даної роботи є отримання електролітичної нікелевої матриці (з’єднувальної) із та без додавання мікрочастинок карбіду кремнію SiC (середній діаметр 0.8 мкм), які мають високу твердість і гарну хімічну стабільність. Структурні (Ni-SiC) композитні і чисті нікелеві покриття готували шляхом нанесення гальванопластики на сталь у ванні Ваттса з гальванічним хлоридом. Вивчено морфологію поверхні, мікроструктуру та склад отриманих покриттів методом атомно-силової мікроскопії (AFM), наноіндентації, скануючої електронної мікроскопії (SEM) та рентгенівського дифрактометра. Характеристики нанесених шарів проводять у 3.5 % розчині NaCl. Втрата ваги та результати поляризації підкреслили, що швидкість корозії зменшується зі збільшенням концентрації SiC до 15 gl – 1. Це зменшення, ймовірно, пояснюється присутністю частинок SiC, що призводять до поліпшення корозійної стійкості. Ці властивості в основному обумовлені однорідним розподілом складових SiC, визначеним методом АСМ, та можливостями поєднання характеристик основних металів та їх покриттів. Більш того, включення мікрочастинок мало значний вплив на мікротвердість композитних нанесень Ni-SiC.

Перелік посилань