Про журнал

ISSN:

2077-6772 (Print); 2306-4277 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

№ 15451-4023 ПР

Видавництво:

Сумський державний університет (м. Суми, Україна)

Скорочена назва журналу

Українською: Ж. нано- електрон. фіз.

Англійською:

J. Nano- Electron. Phys.

Переваги для авторів:

 • наявність журналу у переліку наукових фахових видань ВАК України у галузі фізико-математичних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року);
 • безкоштовна публікація статей та безкоштовне розповсюдження їх електронних версій у мережі Інтернет (окрім публікацій праць конференцій, де ціна встановлюється за домовленістю);
 • можливість подання статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;
 • безкоштовний та якісний переклад україно- та російськомовних статей англійською мовою та безкоштовне розповсюдження електронних англомовних версій у мережі Інтернет;
 • можливість публікації у стислий (до 4-х місяців) термін;
 • періодичність виходу номерів журналу не менш, ніж 4 рази на рік;
 • можливість електронного подання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;
 • відповідність друкованої та електронної версій журналу міжнародним стандартам;
 • кожній статті (починаючи з 2016 р.) присвоюється DOI-індекс;
 • увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;
 • відсутність вимоги щодо акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію поданого матеріалу;
 • електронне розсилання коректур статей;
 • можливість спілкування з анонімними рецензентами статті через зручний веб-інтерфейс;

Журнал індексується:

Рейтинг журналу:

Редакція журналу в поточний час працює над:

 • індексуванням статей журналу реферативними базами даних наукового спрямування (PubMed та інш.);

Open Archive Initiative

Редакція Журналу нано- та електронної фізики залишається на позиціях відкритого доступу та прагне якнайширшої популяризації доробку своїх авторів. Тому метадані всіх опублікованих статей передаються електронним бібліотекам та каталогам відкритого доступу (Worldcat.org, essuir.sumdu.edu.ua тощо), коло яких постійно розширюється. Журнал відкритий для співпраці з усіма зовнішніми ресурсами. Метадані статей знаходяться за посиланням jnep.sumdu.edu.ua/oai2.

Тематика журналу

Журнал нано- та електронної фізики публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в області в області фізики і астрономії, матеріалознавства, випромінювання і опромінення, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів та явищ у зазначених областях.

Журнал охоплює такі напрями:

 • фізичні властивості плівкових та наноструктурованих матеріалів;
 • фізика нанорозмірних об’єктів;
 • розвиток експериментальних методик дослідження у фізиці конденсованого стану;
 • методи опису динамічних систем та нерівноважних процесів;
 • генерація та розповсюдження електромагнітного та оптичного випромінювання;
 • фізика електронних та іонних пучків.

Тематична спрямованість:

 • 104 - фізика і астрономія;
 • 105 - прикладна фізика та наноматеріали.

Рецензованість журналу

Матеріали, подані до редакції, проходять процедуру закритого рецензування.

 

Контактна інформація

Адреса редакції: Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція Журналу нано- та електронної фізики
Електронна скринька редакції: jnep@sumdu.edu.ua
Головний редактор: Проценко Іван Юхимович
Телефон: + 38 0542 33 56 12
  i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua
Відповідальний редактор: Однодворець Лариса Валентинівна
  надіслати листа