Двовимірні надзвичайно короткi оптичні імпульси в фотонному кристалі з вуглецевих нанотрубок

Автори Ю.В. Двужилова, И.С. Двужилов, М.Б. Белоненко
Приналежність

Волгоградський державний університет, пр-т Університетський, 100, 400062 Волгоград, Росія

Е-mail dvuzhilov.ilya@volsu.ru
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Дати Одержано 17 липня 2020; у відредагованій формі 15 лютого 2021; опубліковано online 25 лютого 2021
Посилання Ю.В. Двужилова, И.С. Двужилов, М.Б. Белоненко, Ж. нано- електрон. фіз. 13 № 1, 01022 (2021)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.13(1).01022
PACS Number(s) 72.20.Ht, 42.65.Re
Ключові слова Гранично короткі оптичні імпульси, Фотонний кристал (2) , Вуглецеві нанотрубки (19) .
Анотація

Була розглянута проблема еволюції двовимірних коротких оптичних імпульсів всередині фотонного кристала, який має просторово модульований показник заломлення, з орієнтованих вуглецевих нанотрубок. На підставі рівнянь Максвелла, з використанням калібрування Кулона, написано ефективне рівняння для вектор-потенціалу електричного поля надкороткого імпульсу. Було проведено чисельне моделювання динаміки імпульсу в середовищі з просторово змінним показником заломлення, з використанням чисельної схеми типу «хрест». Показано, що поширення імпульсу стабільне в розглянутому середовищі. Енергія імпульсу залишається локалізованою в обмеженій області простору, однак має місце дисперсійне розпливання форми імпульсу. Також була розглянута динаміка імпульсу в залежності від параметрів фотонного кристала (глибина модуляції і період показника заломлення); вона показала, що існує можливість контролювати швидкість групового пакету гранично короткого імпульсу. Розрахунки проводилися для часу до 10 пс, що грає важливу роль в теоретичних і прикладних дослідженнях.

Перелік посилань