Релаксаційні процеси в нелінійних оптичних полімерних плівках

Автори Т.А. Ревенюк, С.Н. Федосов
Приналежність Кафедра фізики та матеріалознавства, Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, 65039, Одеса, Україна
Е-mail fedosov@optima.com.ua
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Дати Одержано 23.09.2010, у відредагованій формі - 04.10.2010
Посилання Т.А. Ревенюк, С.Н. Федосов, Ж. нано- електрон. фіз. 2 №3, 5 (2010)
DOI
PACS Number(s) 82.35.Ej, 82.32.Lr
Ключові слова Полістірол, Хромофор DR1, Нелінійні оптичні полімери, Діелектрична спектроскопія.
Анотація
Діелектричні властивості систем полістірол-хромофор DR1, зв’язаних по типу «гість-господар» були вивчені методом діелектричної спектроскопії на частотах від 1 Гц дo 0,5 MГц та методом термостимульованої деполяризації в діапазоні температур від – 160 до 0 °C. Релаксаційні піки на інфранизьких частотах в діапазоні від 10 – 5 до 10 – 2 Гц були також розраховані у наближенні Хамона. Три релаксаційних процеси, а саме: α, β та δ були виявлені з піків теромо-стимульованої деполяризації, в той час коли залежність ε''(f) має недебаєвський ρ-пік, який звужується з температурою. Знайдена енергія активації для a-релаксації, яка дорівнює 2,57 еВ, у той самий час, коли для γ-процесу вона складає 0,52 еВ. Температурна залежність часу релаксації добре узгоджується з моделлю Вільямса-Ланделла-Феррі. Піки залежності ε''(f) співпадають з результатами, обчисленими за допомогою співвідношення Гавриляка-Негамі. Були одержані відповідні характеристики розподілу.

Перелік посилань