Вплив ультразвукової обробки на процеси фазоутворення в аморфному сплаві Fe76Ni4Si14B6

Автори Т.Л. Цареградська , В.В. Козаченко, А.М. Курилюк , О.В. Турков , Г.В. Саєнко
Приналежність

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, вул. Володимирська 64/13, 01601, Київ, Україна

Е-mail
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 20 березня 2019; у відредагованій формі 10 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання Т.Л. Цареградська, В.В. Козаченко, А.М. Курилюк, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03031 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03031
PACS Number(s) 64.70.pe, 61.43.Dq, 71.23.Cq,
Ключові слова Аморфний сплав (6) , Вморожені центри кристалізації (3) , Ультразвукова обробка (3) , Термічна стабільність (3) .
Анотація

Одним з актуальних напрямів сучасної фізики конденсованого стану є дослідження аморфних металевих сплавів, які знаходяться в метастабільному стані, тому їх властивості істотно залежать від впливу зовнішніх умов, особливо в області фазових переходів. Зовнішні дії, такі як низькотемпературний відпал та механічна обробка приводять до зміни структури та фізичних властивостей аморфних сплавів. Вплив ультразвукової механоактивації на структуру та властивості аморфних металевих сплавів виявляється недостатньо вивченим, отже такі дослідження впливу є досить актуальною задачею. Метою роботи було експериментальне дослідження впливу ультразвукової обробки на термічну стабільність аморфного сплаву Fe76Ni4Si14B6. Результати дилатометричних досліджень вказують на те, що після обробки ультразвуком зразків аморфного сплаву Fe76Ni4Si14B6 температура кристалізації зростає, тобто розширюється інтервал термостабільності сплаву. При інтенсивності ультразвукової обробки 1 Вт/см2, незалежно від часу обробки (1-100 хвилин), температура початку інтенсивної кристалізації збільшується на 30 К, а при інтенсивності ультразвукової обробки 2 Вт/см2, незалежно від часу обробки (1-80 хвилин), температура початку інтенсивної кристалізації збільшується на 50 К. В якості параметра порівняння механічних властивостей аморфного сплаву до та після дії ультразвукової обробки було використано мікротвердість. Мікротвердість аморфного сплаву після проведеної ультразвукової обробки зменшується на 15%, що непрямим чином підтверджує факт зменшення частки кристалічної фази в сплаві за рахунок зменшення розмірів вморожених центрів кристалізації. Збільшення інтервалу термічної стабільності аморфного сплаву Fe76Ni4Si14B6 та зменшення мікротвердості можна пояснити тим, що проведена ультразвукова обробка призводить до зменшення розмірів або розчинення вморожених центрів кристалізації, внаслідок чого відбувається гомогенізація структури аморфного сплаву.

Перелік посилань