Електронні властивості наногібридного капсуляту MCM-41 SmCl3

Автори Fedir Ivashchyshyn1,2, Dariusz Calus1, Anna Pidluzhna2, Piotr Chabecki1
Приналежність

1Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 17, Al. Armii Krajowej, 42200 Częstochowa, Poland

2Lviv Polytechnic National University, 12, Bandera St., 79013 Lviv, Ukraine

Е-mail vashchyshyn@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 14 січня 2020; у відредагованій формі 20 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання Fedir Ivashchyshyn, Dariusz Calus, Anna Pidluzhna, Piotr Chabecki, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03014 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03014
PACS Number(s) 74.25.nn, 81.05.Rm
Ключові слова Нанопориста матриця МСМ-41 (2) , Імпедансна спектроскопія (7) , Діаграми Найквіста, Діелектрична проникність (9) , Тангенс кута електричних втрат, Термо-ЕРС.
Анотація

Імовірно, протягом останнього десятиріччя особливо, найбільш популярною сполукою для синтезу комплексних гібридних структур є молекулярна силікатна матриця МСМ-41. Багато різноманітних класів сполук було отримано на її основі. Самарій є добре відомим металом завдяки своїм магнітним властивостям, та його солі широко використовуються в лабораторіях для синтезу нових сполук. Саме завдяки згаданим властивостям в даній роботі вирішено впровадити самарій-вмісну сполуку в матрицю МСМ-41 та дослідити електричні властивості отриманого гібридного комплексу з точки зору його застосування в магнітному та оптичних полях. Впровадження самарій хлориду SmCl3 в матрицю МСМ-41 було успішно реалізовано з використанням методу інкапсулювання. Електричні властивості одержаного наногібридного інкапсуляту досліджено методом імпедансної спектроскопії та встановлено характер частотної дисперсії імпедансу, визначено тангенс кута втрат та діелектричну проникність MCM-41 <SmCl3> в темряві, при освітленні та прикладеному ззовні магнітному полі. В синтезованій субстанції було досліджено термогальванічний ефект та проаналізовано його механізми. Зафіксована магнето- та фотоіндукована від’ємна ємність відкриває можливість застосування одержаної сполуки в безгіраторних нанолініях затримки з оптично та магнітно керованими параметрами.

Перелік посилань