Пам'ятка рецензенту

Процедуру рецензування, що триває до 40 робочих днів, проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних питань та завдань.

Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки у письмовому вигляді. Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Крім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Завантажити бланк рецензії.