Results (1267):

Назва Магніторезистивні властивості багатошарових плівкових систем на основі Cu/Fe i Fe/Cr
Автори О.В. Синашенко, Ч. Панчал, І.Ю. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 016 - 023
Назва Електрофізичні та структурні властивості гетеропереходів n-ZnS/P-CdTe
Автори Д.І. Курбатов, Н.М. Опанасюк, А.С. Опанасюк, В.В. Косяк
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 030 - 042
Назва Дослідження давидівського розщеплення в ік спектрах кристалів дикарбонових кислот
Автори С.І. Кшнякіна, Ю.М. Лопаткін, Т.А. Гаврилко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 043 - 049
Назва Метод вимірювання форми нанокластера при атомістичному комп'ютерному моделюванні
Автори О.І. Кульментьєв, О.П. Кульментьєва
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 060 - 073
Назва Мультифрактальний аналіз часових рядів економічних систем
Автори О.І. Олємской,, В.М. Борисюк, І.А. Шуда, А.А. Багдасарян
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 082 - 088
Назва Електрофізичні властивості розчинів солей діазонію в твердих полімерних матрицях
Автори П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 007 - 018
Назва Тонкоплівкові гетеропереходи ZnTe/CdTe
Автори М.М. Колесник, А.С. Опанасюк, Н.В. Тиркусова, С.М. Данильченко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 011 - 020
Назва Автоматизований комплекс досліджень терморезистивних властивостей наноструктурованих плівкових систем
Автори В.О. Зленко, С.І. Проценко, Р. Сафаріч
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 034 - 041
Назва Дослідження матричних ефектів при визначенні домішок у цирконії методом атомно-абсорбційної спектрометрії
Автори О.М. Кулик, О.М. Бугай, Ю.В. Рогульський, О.Б. Лисенко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 049 - 054
Назва Дифузiйні процеси та iнтерфейсне розсiяння електронів у плiвкових системах на основi Cu/Fe i Fe/Cr
Автори О.В. Синашенко, А.I. Салтикова I.Ю. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 089 - 100
Назва Подавлення стохастичних осциляцій шумами Леві
Автори О.І. Олємской, І.О. Шуда, С.С. Борисов, Т.О. Давиденко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 007 - 011
Назва Аналіз теплового режиму імпульсних генераторів лавинно-пролітних діодів
Автори М.С. Сорокін, А.В. Архіпов
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 024 - 030
Назва Фізико-механічні властивості нанокомпозитних комбінованих покриттів Ti-N-Si/WC-Co-Cr та Ti-N-Si/(Cr3C2)75-(NiCr)25
Автори О.Д. Погребняк, М.В. Ільяшенко, М.В. Каверін,, А.П. Шипиленко, А.В. Пшик, В.М. Береснев, Г.В. Кирик, Н.К. Ердибаєва, Н.А. Махмудов, О.В. Колісниченко, Ю.Н. Тюрін, A.П. Шпак
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 066 - 077
Назва Вплив типу аніона електролиту на морфологию поруватого InP, отриманого методом електролітичного травлення електрохімічного травлення
Автори Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 078 - 086
Назва Формування нових фаз і локальних високих температур в нанорозмірних ділянках при циклічному руйнуванні сталі
Автори Л.А. Горбачев, А.Д. Погребняк, А.С. Кузема
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 087 - 099
Назва Морфологія поверхні та оптичні властивості плівок CdSe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автори В.В. Старіков, М.М. Іващенкo, А.С. Опанасюк, В.Л. Перевертайло
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 100 - 109
Назва Вплив режимів роботи джерела іонів на характеристики призмового мас-спектрометра з неоднорідним магнітним полем
Автори О.С. Кузема, O.Д. Погребняк, П.О. Кузема
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 069 - 073
Назва Зв'язок коефіцієнта Холла з деякими параметрами в аморфних та кристалічних феромагнетиках
Автори М.Ю. Барабаш, Л.Ю. Куницька, Л.Г. Хоменко, Ю.А. Куницький
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 074 - 083
Назва Текстурування поверхні фосфіду індію
Автори Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, О.С. Балан, Г.О. Сукач
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 084 - 088
Назва Розмірні кінетичні ефекти у полікристалічних плівках
Автори А.Г. Басов, Л.В. Дехтярук, Ю.О. Шкурдода, А.М. Чорноус
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 006 - 024
Назва Титано-марганцеві оксиди. Оптичні та фотокаталітичні властивості
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, Т. Гаврилко, Г. Пучковська, В. Наумов, Т. Халявка, В. Кшнякін, В. Черняк, Я. Баран
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 035 - 049
Назва Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Загальний опис
Автори В.В. Куліш, А.В. Лисенко, А.Ю. Брусник
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 050 - 078
Назва Нерівноважна еволюційна термодинаміка межового тертя
Автори Л.С. Метлов, О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, С.М. Чепульський
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 079 - 093
Назва Формування наноструктури в нікель-хромових покриттях після дуплексної обробки
Автори Д.Л. Алонцева, О.Д. Погребняк, Н.В. Прохоренкова, М.В. Каверін
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 012 - 031
Назва Структура та гігантський магніторезистивний ефект у тришарових плівках FeNi/Cu/Co
Автори А.Г. Басов, С.І. Воробйов, Ю.О. Шкурдода, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 078 - 086
Назва Переривчаста кінетика квазірівноважної конденсації
Автори О.І. Олємской, О.В. Ющенко, Т.І. Жиленко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 087 - 095
Назва Вплив концентрації носіїв заряду фосфіда індію на формування поруватого шару
Автори Я.О. Cичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 075 - 081
Назва Структурно-фазовий стан та оптичнi властивостi покриттiв з ZnO
Автори О.П. Кульментьєва, А.А.-K.М. Мухаммед, О.I. Кульментьєв
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 082 - 089
Назва Laser Scribing Optimization of RF Magnetron Sputtered Molybdenum Thin Films
Автори V.B. Padhiar, A.L. Patel, J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0009 - 0016
Назва Synthesis and Characterization of Co-Doped SnO2/TiO2 Semiconductor Nano Crystallites via Sol-Gel Method
Автори H.Z.R. Hamoon, G.S. Devi, H. Beigi, J.V.R. Rao, K.R. Reddy, A. Nanaji
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0059 - 0066
Назва A Simple Sol-Gel Protocol Towards Synthesis of Semiconducting Oxide Nanomaterial
Автори G.S. Devi, H.Z.R. Hamoon, A. Nanaji, K.R. Reddy, B. Sreedhar, J.V. Ramana Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0053 - 0058
Назва Enhancement of NMP Degradation Under UV Light by Nitrogen-Doped TiO2 Thin Films Using a Design of Experiment
Автори H. Fakhouri, W. Smith, J. Pulpytel, A. Zolfaghari, H. Mortaheb, F. Meshkini, R. Jafari, F. Arefi-Khonsari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0026 - 0040
Назва Effect of Substrate Temperature on Structural and Morphological Parameters of ZnTe Thin Films
Автори K.D. Patel, G.K. Solanki, C.J. Panchal, K.S. Hingarajiya, J.R. Gandhi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0041 - 0046
Назва Low Temperature Synthesis and Characterization of ZnTiO3 by Sol-Gel Method
Автори H. Beigi, V.H. Bindu, H.Z.R. Hamoon, K.V. Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0047 - 0052
Назва Synthesis and Characterisation of CdxZn1–xS Nanocomposites
Автори M. Ragam, K. Prem Ananth, P. Parasakthi, M. Thiribuvan, K. Prema, R Karuppaian, N. Sankar, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0111 - 0116
Назва Nano-Scale Patterning of Silicon Nanoparticles on Silicon Substrate by DIP-PEN-Nanolithography
Автори A. Kumar, P.B. Agarwal, S. Sharma, D. Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0127 - 0131
Назва Structure, Optical and Electrical Characterization of Tin Selenide Thin Films Deposited at Room Temperature Using Thermal Evaporation Method
Автори N. Kumar, V. Sharma, U. Parihar, R. Sachdeva, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0117 - 0126
Назва Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles
Автори N. Singh, R.M. Mehra, A. Kapoor
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0132 - 0139
Назва A Strategic Review of Reduction of Dislocation Density at the Heterogenious Junction of GAN Epilayer on Foreign Substrate
Автори S.Das Bhattacharyya, P. Mukhopadhyay, P. Das, D. Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0067 - 0084
Назва Fabrication of ZnxCd1–xSe Nanowires by cvd Process and Photoluminescence Studies
Автори R.P. Vijayalakshmi, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R. Venugopal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0140 - 0145
Назва Effects of Interfacial Charges on Doped and Undoped HfOx Stack Layer with Tin Metal Gate Electrode for Nano-Scaled CMOS Generation
Автори S. Chatterjee, Y. Kuo
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0162 - 0169
Назва Oxide Nanostructures: Characterizations and Optical Bandgap Evaluations of Cobalt-Manganese and Nickel-Manganese at Different Temperatures
Автори C.R. Indulal, G.S. Kumar, A.V. Vaidyan, R. Raveendran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0170 - 0178
Назва Influence of Thermal Annealing on Structural and Electrical Properties of Nickel Oxide Thin Films
Автори A. Mallikarjuna Reddy, Ch. Seshendra Reddy, A. Sivasankar Reddy, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0225 - 0231
Назва Electrophysical Properties of Ge/Cr Thin Films
Автори M.S. Desai, L.V. Odnodvorets, C.J. Panchal, I.Yu. Protsenko, N.I. Shumakova, D.V. Velykodnyi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0232 - 0235
Назва Elastic Constants and Its Pressure Derivative of Boron Phosphide Using Higher-Order Perturbation Theory
Автори A.R. Jivani, A.R. Jani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0240 - 0242
Назва Review of MEMS Test Structures for Mechanical Parameter Extraction
Автори A. Sharma, M. Kaur, D. Bansal, D. Kumar, K. Rangra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0243 - 0253
Назва Synthesis, Structural and Optical Study of CdS Nanoparticles Doped With Different Concentration of Cu
Автори Ankit Goyal, Vinay Sharma, Abhishek Sharma, Ravi Agarwal, K.B. Sharma, S.L. Kothari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0254 - 0259
Назва Effect of Annealing on Structural, Optical and Electrical Behaviours of WO3 Thin Films Prepaired by Physical Vapour Deposition Method
Автори Sunita Keshri, Ashutosh Kumar, Debdulal Kabiraj
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0260 - 0267
Назва Electronic Structure and Magnetic Properties of Cobalt Doped Zinc Oxide
Автори A. Rathor, V. Sharma, E. Chaturvedi, G. Sharma, O.U. Okeke
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0268 - 0273
Назва Structural and Substructural Properties of the Zinc and Cadmium Chalcogenides Thin Films (a Review)
Автори C.J. Panchal, A.S. Opanasyuk, V.V. Kosyak, M.S. Desai, I.Yu. Protsenko
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0274 - 0301
Назва Structural Investigation of Sbgese Glasses by High Resolution X-Ray Photoelectron Spectroscopy
Автори D.C. Sati, L.P. Purohit, R.M. Mehra, A. Kovalski, R. Golovchak, H. Jain
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0302 - 0307
Назва Thermal and Dielectric Studies on Ge10Se69Tl21 Chalcogenide Glass
Автори B.J. Madhu, H.S. Jayanna, S. Asokan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0308 - 0312
Назва Comparison of Thermal Evaporation and Plasma Assisted Thermal Evaporation Processes for Deposition of tin Oxide Thin Films
Автори C. Jariwala, T. Garg, R. Rane, N. Chauhan, P.A. Rayjada, C.J. Panchal, P.I. John
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0318 - 0322
Назва Correlation of Raman and Photoluminescence Spectra of Al2O3 Capped Silicon Nanoparticles Grown by Reactive Pulsed Laser Deposition
Автори A.P. Detty, L.M. Kukreja, B.N. Singh, V.G. Sathe, T. Shripathi, V.P. Mahadevan Pillai
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0323 - 0329
Назва Temperature Dependent Switching Behavior of BFN Thin Films: a Wide Band Gap Semiconductor
Автори Devang D. Shah, P.K. Mehta, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0330 - 0340
Назва Electronic Properties of Tin Telluride: a First Principles Study
Автори G. Sharma, P. Bhambhani, N. Munjal, V. Sharma, B.K. Sharma
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0341 - 0347
Назва Analysis of High Energy Ion, Proton and Co-60 Gamma Radiation Induced Damage in Advanced 200 GHz Sige HBTS
Автори K.C. Praveen, N. Pushpa, J.D. Cressler, A.P. Gnana Prakash
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0348 - 0357
Назва Optical and Electrochromic Properties of E-Beam Evaporated Nickel Oxide Thin Film
Автори K.J. Patel, C.J. Panchal, M.S Desai, P.K. Mehta
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0362 - 0369
Назва Properties of Silicon Dioxide Films Prepared Using Silane and Oxygen Feeds by PE-CVD at low Power Plasma
Автори S.P. Gore, A.M. Funde, T.S. Salve, T.M. Bhave, S.R. Jadkar, S.V. Ghaisas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0370 - 0375
Назва P-Type Transparent nio Thin Films by E-Beam Evaporation Techniques
Автори K.J. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal, Bharati Rehani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0376 - 0383
Назва Temperature Induced Stress Dependent Photoluminescence Properties of Nanocrystallite Zinc Oxide
Автори V. Kumar, R.G. Singh, L.P. Purohit, R.M. Mehra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0388 - 0395
Назва Thermal and Optical Study of Te15(Se100-xBix)85 (x = 0, 1, 3) Chalcogenide Glasses
Автори Kameshwar Kumar, Pankaj Sharma, S.S. Bhatt, Nagesh Thakur
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0404 - 0408
Назва Zinc Oxide Nanostructures by Oxidation of Zinc Films Deposited on Oxidized Silicon Substrate
Автори H.J. Pandya, S. Chandra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0409 - 0413
Назва Micro-Raman and UV-Vis Studies of 100 MEv Ni4+ Irradiated Cadmium Telluride Thin Films
Автори Neelam Pahwa, A.D. Yadav, S.K. Dubey, A.P. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0414 - 0417
Назва Effect of Additives on Grain Size and Ammonia Sensing Properties of Sprayed Pure and CuO Modified ZnO Thin Films
Автори L.A. Patil, I.G. Pathan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0433 - 0440
Назва Density Functional Modelling of Elastic Properties of Elemental Semiconductors
Автори M. Verma, B.K. Sharma, G. Misra, P. Tripathi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0469 - 0473
Назва Effect of Grain Size on the Threshold Voltage for Double-Gate Polycrystaline Silicon MOSFET
Автори Mahesh Chandra, Alka Panwar, B.P. Tyag
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0474 - 0478
Назва Electrical Set-Reset Phenomenon in Thallium Doped Ge-Te Glasses Suitable for Phase Change Memory Applications
Автори Mohammad Mahbubur Rahman, K. Rukmani S. Asokan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0479 - 0485
Назва Studies on Electrochemical Deposition and Characterization of Co3O4 Films
Автори P.N. Shelke, Y.B. Khollam, K.R. Patil, S.D. Gunjal, S.R. Jadkar, M.G. Takwale, K.C. Mohite
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0486 - 0498
Назва Dependence of Structural, Electrical, Optical and Surface Morphological Properties of Sol-Gel Spin Coated CdO Thin Films on the Process Temperature
Автори R. Rajammal, K. Rajaram, E. Savarimuthu , S. Arumugam
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0499 - 0506
Назва Growth Structural and Optical Properties of the Thermally Evaporated tin Diselenide (SnSe2) Thin Films
Автори R. Sachdeva, M. Sharma, A. Devi, U. Parihar, N. Kumar, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0507 - 0513
Назва Synthesis and Electroluminescence Characterization of Cadmium Complex
Автори Rahulkumar, K. Singh, R. Srivastava, M.N. Kamlasanan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0514 - 0520
Назва Inprovement of Field Emission Properties of PBS Thin Films by Amorphous Carbon Coating
Автори S. Jana, D. Banerjee, B. Kamaliya, K.K. Chattopadhyay
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0542 - 0550
Назва Two Dimensional Analytical Modeling for SOI and SON MOSFET and Their Performance Comparison
Автори Saptarsi Ghosh, Khomdram Jolson Singh, Sanjay Deb, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0569 - 0575
Назва Nanostructured Hydrogenated Silicon Films by Hot-Wire Chemical Vapor Deposition: the Influence of Substrate Temperature on Material Properties
Автори V.S. Waman, M.M. Kamble, M.R. Pramod, A.M. Funde, V.G. Sathe, S.W. Gosavi, S.R. Jadkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0590 - 0600
Назва Laser Induced Nonlinear Optical Properties of Zinc Oxide Thin Film Prepared by Sol-Gel Method
Автори Vinay Kumari, Vinod Kumar, B.P. Malik, Devendra Mohan, R.M. Mehra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0601 - 0609
Назва Magnetic and Electric Properties of Semiconduter Bismuth tri Sulphide (Bi2S3) Grown by gel Method
Автори T.K. Patil, K.B. Saraf
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0610 - 0619
Назва Structural properties of nickel doped cadmium sulfide
Автори B. Srinivasa Rao, B. Rajesh Kumar, G. Venkata Chalapathi, V. Rajagopal Reddy, T. Subba Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0620 - 0625
Назва Photoluminescence and EPR Studies of ZnS Nanoparticles Co-Doped With Mn and Te
Автори A. Divya, B.K. Reddy, S. Sambasivam, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0639 - 0646
Назва Pt-Ti/ALD-Al2O3/p-Si MOS Capacitors for Future ULSI Technology
Автори Ashok M. Mahajan, Anil G. Khairnar, Brian J. Thibeault
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0647 - 0650
Назва Inter-Electrode Separation Induced Amorphous-to-Nanocrystalline Transition of Hydrogenated Silicon Prepared by Capacitively Coupled RF PE-CVD Technique
Автори A.M. Funde, V.S. Waman, M.M. Kamble, M.R. Pramod, V.G. Sathe, S.W. Gosavi, S.R. Jadkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0651 - 0661
Назва Optical Fiber Based Spectral Response Measurement System for Multi-Junction Solar Cells
Автори A.P. Shah, R. Bag, R. Tyagi, S.S. Chandvankar, V.A. Chaudhari, K.L. Narasimhan, B.M. Arora
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0662 - 0666
Назва Activation Energy of Polycrystalline Silicon Thin Film Transistor
Автори Alka Panwar, Mahesh Chandra, B.P. Tyagi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0667 - 0670
Назва Investigation of Current-Voltage Characteristics of Ni/GaN Schottky Barrier Diodes for Potential HEMT Applications
Автори Ashish Kumar, Seema Vinayak, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0671 - 0675
Назва Temperature Dependence of 1/f Noise in Gallium Nitride Epitaxial Layer
Автори Ashutosh Kumar, Ashish Kumar, K. Asokan, V. Kumar, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0676 - 0679
Назва Schottky Contact of Gallium on p-Type Silicon
Автори B.P. Modi, K.D. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0684 - 0690
Назва Structural, Optical, and Dielectric Properties of A[(Mg0.32Co0.02) Nb0.66]O3 Semiconductor, Where (a = Ba, Sr or Ca)
Автори B. Bishnoi, P.K. Mehta, C.J. Panchal, M.S. Desai, R. Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0698 - 0708
Назва Metal-Semiconductor Field-Effect Transistors Fabricated Using DVT Grown n-MoSe2 Crystals With Cu-Schottky Gates
Автори C.K. Sumesh, K.D. Patel, V.M. Pathak, R.Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0709 - 0713
Назва The optimization of optical thin films deposition using in-situ reflectivity measurements and simulation
Автори G.G. Bhatt, Vipul Kheraj, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0721 - 0727
Назва MoSe2 / Polyaniline Solar Cells
Автори H.S. Patel, J.R. Rathod, K.D. Patel, V.M. Pathak, R. Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0741 - 0746
Назва Simulation of CIGS Thin Film Solar Cells Using AMPS-1D
Автори J.R. Ray, C.J. Panchal, M.S. Desai, U.B. Trivedi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0747 - 0754
Назва Magnetron Sputtered Al-ZnO Thin Films for Photovoltaic Applications
Автори J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal, P.B. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0755 - 0765
Назва Temperature Dependent I-V Characteristics of Ag/P-Sn0.2Se0.8 Thin Film Schottky Barrier Diode
Автори K.K. Patel, M. Patel, K.D. Patel, G.K. Solanki, V.M. Pathak, R. Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0783 - 0786
Назва Design Optimization of Deflection Caused After Release of Multilayer Structural Membrane of Symmetric Toggle Switch
Автори K. Maninder, Akshdeep Sharma, Deepak Bansal, Dinesh Kumar, S. Singh, K.J. Rangra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0787 - 0791
Назва P-V Relation for Mercuric Calcogenides: Ab Initio Method
Автори M. Gautam, S. Tenguria, G. Misra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0818 - 0822
Назва On the Possibility of Enhanced Efficiency in (Zn, Cd)S Dye Sensitized Solar Cell
Автори M. Ragam, N. Sankar, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0823 - 0831
Назва Effect of Series Resistance and Interface State Density on Electrical Characteristics of Au/SiO2/n-GaN Schottky Diodes
Автори M. Siva Pratap Reddy, B. Prasanna Lakshmi, A. Ashok Kumar, V. Rajagopal Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0832 - 0837
Назва Effect of Change in Ba Concentration on Crystallintiy and Dielectric Constant of the Sol-Gel Deposited Barium Strontium Titante (BST) Films on n-Type Si Wafer
Автори C.C. Tripathi, Chandan Sharma, S.C. Sood, Jyoti Gupta, Dhrambir Singh, Simranjeet Singh, Rohit Sharma
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0851 - 0858
Назва Room Temperature Ammonia Gas Sensing Characteristics of Co3O4
Автори P.N. Shelke, S.R. Jadkar, Y.B. Khollam, S.D. Chakane, A.D. Adsool, K.C. Mohite
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0859 - 0867
Назва Absorption and Luminescence of Hydrogen and Oxygen Passivated Silicon Quantum Dots
Автори C. Rajesh, S. Mahamuni, S.V. Ghaisas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0903 - 0909
Назва Surface States and Photoluminescence From Porous Silicon
Автори Md. Nazrul Islam, Satyendra Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0910 - 0913
Назва Manufacturing Practices for Silicon-Based Power Diode in Fast Recovery Applications
Автори N. Harihara Krishnan, N. Anandarao, Vikram Kumar Yadav, K.N. Jayaraman, Ganesh Sanjeev
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0914 - 0920
Назва Current Transport Behaviour of Au/n-GaAs Schottky Diodes Grown on Ge Substrate With Different Epitaxial Layer Thickness Over a Wide Temperature Range
Автори N. Padha, R. Sachdeva, R. Sihotra, S.B. Krupanidhi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0926 - 0936
Назва High-k HfO2 Based Metal-Oxide-Semiconductor Devices Using Silicon and Silicon Carbide Semiconductor
Автори N.P. Maity, A. Pandey, S. Chakraborty, M. Roy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0947 - 0955
Назва Analytical Estimate of Open-Circuit Voltage of a Schottky-Barrier Solar Cell Under High Level Injection
Автори Pramila Mahala, Sanjay Kumar Behura, A. Ray
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0979 - 0991
Назва Barrier Inhomogeneities of Al/p-In2Te3 Thin Film Schottky Diodes
Автори R.R. Desai, D. Lakshminarayana, Ramesh Sachdeva, P.B. Patel, C.J. Panchal, M.S. Desai, N. Padha
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0995 - 1004
Назва Effect of Laser on the Bound Magnetic Polaron in a Semimagnetic Quantum Wire
Автори C. Raja Mohan, K. Jayakumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1005 - 1009
Назва Porous Silicon & Titanium Dioxide Coatings Prepared by Atmospheric Pressure Plasma Jet Chemical Vapour Deposition Technique-A Novel Coating Technology for Photovoltaic Modules
Автори S. Bhatt, J. Pulpytel, F. Krcma, V. Mazankova, F. Arefi-Khonsari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1021 - 1034
Назва Simultaneous Effects of Hydrostatic Pressure and Geometry on Metal-Insulator Transition in a Cubical Quantum Dot
Автори S. Rajashabala, R. Kannan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1041 - 1047
Назва Investigation of Implantation-Induced Damage in Indium Phosphide for Layer Transfer Applications
Автори U. Dadwal, V. Pareek, R. Scholz, M. Reiche, S. Chandra, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1081 - 1085
Назва Impact of Annealing on CuInSe2 Thin Films and Its Schottky Interface
Автори U. Parihar, J.R. Ray, N. Kumar, R. Sachdeva, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1086 - 1095
Назва New Evolving Directions for Device Performance Optimization Based Integration of Compound Semiconductor Devices on Silicon
Автори Partha Mukhopadhyay, Palash Das, Edward Y. Chang, Dhrubes Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1102 - 1111
Назва Synthesis and Photoluminescence Studies on Catalytically Grown Zn1–xMnxS Nanowires
Автори R.P. Vijayalakshmi, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R. Venugopal, B.K. Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 005 - 010
Назва Взаємодія е-поляризованої хвилі з дофрактальною слабко наповненою дифракційною решіткою (асимптотична модель)
Автори Г.І. Кошовий, О.О. Шматько
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 019 - 026
Назва Design and Simulation of Thin-Film Silicon Quantum Well Photovoltaic Cell
Автори R. Sircar, B. Tripathi, S. Gupta
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 011 - 018
Назва Вплив додаткових шарів Ni на структуру та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Co та Cu
Автори В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, В.М. Коломієць, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 027 - 035
Назва Алгоритм для реалістичного моделювання графітових систем
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 036 - 047
Назва Оптичні характеристики та склад плівок Cd1 – xMnxTe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автори В.В. Косяк, А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, П.М. Фочук, В.В. Старіков
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 048 - 058
Назва Вплив домішкових іонів на оптичні і фотокаталітичні властивості анатазу та рутилу
Автори В. Шимановська, Л. Кернажицький, Г. Пучковська, В. Наумов,Т. Халявка, В. Кшнякін, С. Кшнякіна, В.Черняк
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 079 - 092
Назва Формування часових дисипативних структур при нерівноважних переходах
Автори А.В. Дворниченко, А.О. Васильєв, В.О. Харченко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 093 - 104
Назва Preparation and Properties of Zinc Doped Cadmium Selenide Compounds by E-Beam Evaporation
Автори N.J. Suthan Kissinger, K. Perumal, J. Suthagar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 005 - 014
Назва TM Plasmons in a Cylindrical Superlattices (Lans) Wave-Guide Structure
Автори H.M. Mousa, M.M. Shabat
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 015 - 027
Назва On the Transconductance of Polysilicon Thin Film Transistors
Автори Alka Panwar, B.P. Tyagi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 028 - 035
Назва Mathematical Simulation of Graphene With Modified c-c Bond Length and Transfer Energy
Автори P.A. Alvi, S.Z. Hashmi, S. Dalela, F. Rahman
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 042 - 050
Назва Нерівноважні стаціонарні режими межового тертя
Автори Я.О. Ляшенко, Л.С. Метлов, О.В. Хоменко, С.Н. Чепульський
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 059 - 069
Назва Розрахунок системи фокусування електронного пучка в іонному джерелі масс-спектрометра з іонізацією електронним ударом
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 085 - 089
Назва Електронно-коливальна структура спектрів поглинання резазурину
Автори П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 127 - 138
Назва Структурні особливості нанокристалічного магнетиту різних варіантів синтезу за даними рентгенівської дифракції та електронної мікроскопії
Автори С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов, О.В. Калінкевич, О.М. Калінкевич, М.Г. Демиденко, К.В. Тищенко, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 139 - 147
Назва Structural and Optical Properties of Electro Sprayed Tin Oxide Thin Films
Автори K.P. Devasenathipathi, V. Arivazhagan, M. Manonmani Parvathi, S. Rajesh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 013 - 019
Назва Ellipsometric Studies on Silver Telluride Thin Films
Автори M. Pandiaraman, N. Soundararajan, C. Kumar, R. Ganesan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 032 - 042
Назва Modeling of Threshold Voltage and Drain Current of Uniaxial Strained p-MOSFETs
Автори Amit Chaudhry, Sonu Sangwan, Jatindra Nath Roy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 027 - 031
Назва Magnetic and Low Temperature Conductivity Studies in Oxidized Nano Ni Films
Автори P.J. Sadashivaiah, T. Sankarappa, T. Sujatha, P. Saravanan, Santoshkumar, M. Prashantkumar, G.B. Devidas, B. Vijayakumar, N. Nagaraja, N. Sharanabasava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 043 - 054
Назва Усунення агрегування феромагнітних частинок при електронно-мікроскопічних дослідженнях
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 055 - 059
Назва Kінетика утворення згустків Ag на мікрокристалах AgBr при нормальному лазерному ефекті Гершеля
Автори Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 088 - 096
Назва Структура і фізико-механічні властивості нк-TiN покриттів отриманих вакуумно-дуговим осадженням та осадження з ВЧ розрядом
Автори А.Д. Погребняк, А.М. Махмуд, І.Т. Караша, Г.В. Кірік, Р.Ю. Ткаченко, А.П. Шипиленко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 097 - 105
Назва Особливості станів фторида кобальта
Автори О.Г. Медведовська, Т.О. Федоренко, Г.К. Чепурних
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 125 - 130
Назва Управління параметрами GaAs:Si-p-n-структур при гіратронному опромінюванні
Автори Г.О. Сукач, В.В. Кідалов
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 138 - 149
Назва Investigation on the Effects of Titanium Diboride Particle Size on Radiation Shielding Properties of Titanium Diboride Reinforced Boron Carbide-Silicon Carbide Composites
Автори B. Buyuk, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu, A.O. Addemir
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-4
Назва Numerical Study of Negative-Refractive Index Ferrite Waveguide
Автори Muin F. Ubeid, Mohammed M. Shabat, Mohammed O. Sid-Ahmed
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-4
Назва The Role of Nano-sized Fraction on Spark Plasma Sintering the Pre-Alloyed Spark-Erosion Powders
Автори G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-7
Назва Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen Ambient
Автори T.N. Koltunowicz, P. Zhukowski, J.A. Fedotova, A.V. Larkin
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Назва Prospects for the Application of Nanotechnologies to the Computer System Architecture
Автори J. Partyka, M. Mazur
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-6
Назва Exact Ground States for Quasi 1D Systems with Hubbard Interaction
Автори E. Kovács, Zs. Gulácsi
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-6
Назва Comparison of the Structural Configuration of Cobalt Nanoparticles on Titania and Titania Nanotube Supports
Автори A.S. Afolabi, A.S. Abdulkareem, E. Muzenda
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-4
Назва Magnetic Properties of Fe/Cu Multilayers Prepared Using Pulsed-Current Electrodeposition
Автори C. Rizal, Y. Ueda, B.R. Karki
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-3
Назва Nanostructured Al Doped SnO2 Films Grown onto ITO Substrate via Spray Pyrolysis Route
Автори M. Benhaliliba, C.E. Benouis, Y.S. Ocak, F. Yakuphanoglu
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-3
Назва The Annealing Effects of ZnO Thin Films on Characteristic Parameters of Au/ZnO Schottky Contacts on n-Si
Автори K. Akkilic, Y.S. Ocak, T. Kilicoglu, A. Toprak
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-3
Назва Thermal Reversible Breakdown and Resistivity Switching in Hafnium Dioxide
Автори M.A. Danilyuk, D.B. Migas, A.L. Danilyuk, V.E. Borisenko, X. Wu, N. Raghavan, K.L. Pey
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-3
Назва Synthesis, Characterization and Performance Study of Phosphosilicate Gel-Sulfonated Poly (Ether Ether Ketone) Nanocomposite Membrane for Fuel Cell Application
Автори C.K. Dhole, A. Nanda, K. Kargupta, S. Ganguly
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-4
Назва Critical Exponents in Percolation Model of Track Region
Автори A.B. Demchyshyn, P.O. Selyshchev
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-3
Назва Structure of TiAlN Reactive Sputtered Coatings
Автори V.N. Denisov, B.N. Mavrin, E.A. Vinogradov, S.N. Polyakov, A.N. Kirichenko, K.V. Gogolinsky, A.S. Useinov, V.D.  Blank, V. Godinho, D. Philippon, A. Fernandez
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-4
Назва Properties of the Window Layers for the CZTSe and CZTS Based Solar Cells
Автори A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, M.M. Ivashchenko, I.Yu. Protsenko, H. Cheong
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-3
Назва Наноструктурні тонкі плівки NaBiTe2 та їх властивості
Автори В.І. Білозерцева, Д.О. Гаман, Г.М. Хляп, А.О. Мамалуй, Н.Л. Дьяконенко, Л.Г. Петренко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-5
Назва Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехіднихциліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори Fairouz Lagraf, Djamil Rechem, Kamel Guergouri, Mourad Zaabat
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехіднихциліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори Fairouz Lagraf, Djamil Rechem, Kamel Guergouri, Mourad Zaabat
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехіднихциліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори Fairouz Lagraf, Djamil Rechem, Kamel Guergouri, Mourad Zaabat
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в сполучених суцільних середовищах
Автори В.В. Марасанов, А.В. Шарко, А.О. Шарко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в сполучених суцільних середовищах
Автори В.В. Марасанов, А.В. Шарко, А.О. Шарко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 03028-1 - 03028-1
Назва Fabrication of Low-Roughness Au/Ti/ SiO2/Si Substrates for Nanopatterning of 16-Mercapto Hexadecanoic Acid (MHA) by Dip-Pen-Nanolithography
Автори A. Kumar, P.B. Agarwal, S.K. Gupta, A.K. Sharma, D. Kumar, Chandra Shekhar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Назва Фильтрація об’ємних спінових хвиль на межі двох одновісних феромагнітних середовищ
Автори Ю.І. Горобець, С.О. Решетняк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-3
Назва Design and Implementation of a Hybrid SET-CMOS Based Sequential Circuits
Автори Anindya Jana, Rajatsuvra Halder, J.K. Sing, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-5
Назва Overview of Bottom-up Nano Electronics Materials and Its Application
Автори Arpit Singh, Dr. Sangita, Aditi Sharma
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-8
Назва Nanostructure Zinc Oxide with Cobalt Dopant by PLD for Gas Sensor Applications
Автори A.A. Yousif, N.F. Habubi, A.A. Haidar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Назва Prospects of III-Vs for Logic Applications
Автори U.P. Gomes, Y.K. Yadav, S. Chowdhury,  K. Ranjan, S. Rathi, D. Biswas
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-5
Назва Магніторезистивний ефект та магнітні параметри нанокристалічних плівок на основі Co, Fe, Ag та Cu
Автори В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, Ю.О. Шкурдода, В.О. Кравченко, Є.Г. Копанець
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-6
Назва Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Системи на основі двопотокової нестійкості
Автори В.В. Куліш, О.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-7
Назва Квазірівноважні процеси в високозбуджених молекулах резазурину
Автори П.О.Кондратенко, Ю.М.Лопаткін, Т.М.Сакун
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-7
Назва Зміна електрохімічних параметрів та провідних властивостей комірки з катодом на основі MgF2 у процесі циклювання
Автори І.М. Гасюк, М.Я. Січка, В.В. Угорчук, Л.С. Кайкан, А.М. Бойчук
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-6
Назва Осциляції термоелектричних параметрів наноструктур PbTe:Bi на ситалі
Автори Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, М.О. Галущак, Я.С. Яворський, Ю.В. Лисюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-6
Назва Застосування волоконо-оптичних датчиків для визначення розмірів наночастинок у хімічних реакторах
Автори О.М. Андреєв, А.Г. Лазаренко, А.В. Канаєв
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-4
Назва Структурні властивості стопів Zr – 12.5 % Nb та Zr – 25 % Nb з ГПУ та ОЦК ґратками: моделювання з перших принципів
Автори В.О. Харченко, Д.О. Харченко, А.В. Дворниченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-6
Назва Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Нелінійна фізика прольотної секції
Автори В.В. Куліш, О.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-7
Назва Нанокристали золота як підкладка для мікрораманівської спектроскопії
Автори Т.І. Бородінова, В.Г. Кравець, В.Р. Романюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-8
Назва Реалізація неоднорідного магнітного поля призмового мас-аналізатора
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-3
Назва Preparation and Characterization of CuO Nanoparticles by Novel Sol-Gel Technique
Автори Y. Aparna, K. Venkateswara Rao, P. Srinivasa Subbarao
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Structure and Surface Analysis of SHI Irradiated Thin Films of Cadmium Telluride
Автори Neelam Pahwa, A.D. Yadav, S.K. Dubey, A.P. Patel, Arvind Singh, D.C. Kothari
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Назва Електрофізичні властивості та структура тонких плівок стеарату натрію (С17Н35СООNa)
Автори O.В.  Гуцул, М.В. Шаплавський, В.З.  Слободян
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-5
Назва Асиметричність щільності розподілу об'ємного неcкомпенсованого заряду на кордоні металургійного p-n переходу
Автори А.С. Мазінов, А.І. Шевченко, М.О.Биков
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва Вплив інтеркалювання кобальтом на властивості шаруватих кристалів In2Se3
Автори В.Б. Боледзюк, А.Д. Шевченко, З.Р. Кудринський
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-4
Назва Моделювання процесів формування іонних пучків в зондах з розподіленими системами магнітних квадрупольних лінз
Автори С.В. Колінько, О.Г. Пономарьов, О.О. Дрозденко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-5
Назва Вплив відпалу на оптичні властивості та дисперсію показника заломлення нанометрових плівок CdS
Автори В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.Я. Тузяк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Назва Вплив матеріалу підкладки на магніторезистивні та магніто-оптичні властивості плівкової системи Co/Fe
Автори О.В. Федченко, А.І. Салтикова, С.І. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-6
Назва Закономірності зародкового механізму конденсації аморфних плівок халькогенідних напівпровідників
Автори А.В. Далекорей, В.П. Іваницький, В.С. Ковтуненко, Р.О. Мешко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-7
Назва Моделювання сенсора вібрацій на основі біморфної структури
Автори М.Д. Малинкович, І.В. Кубасов, А.М. Кислюк, А.В. Турутін, А.С. Биков, Д.А. Кисельов, А.А. Теміров, Р.Н. Жуков, Н.А. Соболєв, B.M.S. Teixeira, Ю.Н. Пархоменко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 02033-1 - 02033-7
Назва Comparative Study of Semiconductors Bismuth Iodate, Bismuth Triiodide and Bismuth Trisulphide Crystals
Автори T.K. Patil, M.I. Talele
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-6
Назва Preparation and Characterization of NiO Thin Films by DC Reactive Magnetron Sputtering
Автори Y. Ashok Kumar Reddy, A. Mallikarjuna Reddy, A. Sivasankar Reddy, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Визначення розподілу за розмірами металічних наночастинок золота в гідрозолях зі спектрів плазмонного поглинання
Автори І.М. Болеста, Р.В. Гамерник, О.М. Шевчук, О.О. Кушнір, І.І. Колич, Т.Є. Константинова, О.С. Заіченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Effect of Mg Doping on the Structural and Optical Properties of CdS Nanoparticles Synthesized by co-Precipitation Method
Автори G. Giribabu, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R.P. Vijayalakshmi, N. Madhusudhana Rao
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-5
Назва Процеси релаксації з високозбуджених станів в молекулярних системах на основі метиленового голубого
Автори П.О. Кондратенко, Т.М. Сакун, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-7
Назва Отримання і оптичні властивості плівок ZnSе
Автори Є.M. Софронова, Д.С. Софронов, В.В. Стариков, Д.І. Курбатов, А.С. Опанасюк, П.В. Матейченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-5
Назва Study of Growth, EDAX, Optical properties and Surface Morphology of Zinc Tartrate Crystals
Автори S.J. Nandre, S.J. Shitole, R.R. Ahire
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Назва Особливості залежності коефіцієнта тензочутливості від деформації в металевих плівках
Автори К.В. Тищенко, Л.В. Однодворець, C.J. Panchal, I.Ю. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-4
Назва Two Dimensional Coulomb Potential of Confined Excitons in Quantum Well Structures
Автори M. Solaimani, M. Izadifard, H. Arabshahi, M.R. Sarkardei
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-5
Назва Simulation Based Analysis of Temperature Effect on Breakdown Voltage of Ion Implanted Co/n-Si Schottky Diode
Автори Vibhor Kumar, J. Akhtar, Kulwant Singh, Anup Singh Maan
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Назва Maximum and Minimum Transmittance of a Structure Containing N-Identical Pairs of Left- and Right-Handed Materials
Автори Muin F. Ubeid, Mohammed M. Shabat, Mohammed O. Sid-Ahmed
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Назва Study of Some Optical Properties of Mixed SnO2-CuO Thin Films
Автори N.F. Habubi, S.F. Oboudi, S.S. Chiad
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-4
Назва Nonlinear Optical Rectification of Confined Exciton in a ZnO/ZnMgO Strained Quantum Dot
Автори N.S. Minimala, A. John Peter
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-5
Назва Irradiation Effects on Microstructure and Dielectric Properties of Ba[(Mg0.32Co0.02)Nb0.66]O3 [BMCN] Thin Films
Автори N.V. Patel, Bhagwati Bishnoi, P.K. Mehta, Ravi Kumar, R.J. Choudhary, D.M. Phase, V. Ganesan, C.J. Panchal
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-4
Назва Формування прецизійного пучка протонів у зондовій системі з індивідуальними джерелами живлення магнітних квадрупольних лінз (результати експерименту)
Автори Г.О. Пономарьова, Д.В. Магілін, Г.С. Воробйов, О.Г. Пономарьов
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-5
Назва Кінетики росту згустків Ag, створених лазерним світлом різних довжин хвиль на мікрокристалах AgBr
Автори Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини
Автори О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, М.В. Коваленко, Д.І. Попович, А.С. Середницький,
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-6
Назва Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique
Автори T.O. Berestok, D.I. Kurbatov, N.M. Opanasyuk, A.D. Pogrebnjak, O.P. Manzhos, S.M. Danilchenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-4
Назва Study of Photoluminescence Behaviour of Porous Silicon Samples Prepared at 20 mA Current Density
Автори Fateh Singh Gill, Himanshu Gupta, L.P. Purohit, Pankaj K. Pal, Kiran Sharma, Neeraj Dhiman, R. Kumar, R.M. Mehra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-3
Назва Optical Dispersion In Annealed Thin Films of S-doped a-Si:H Alloys
Автори L.P. Purohit, H. Gupta, Pankaj K. Pal, A. Kumar, R. Kumar, R.M. Mehra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-2
Назва Вивчення впорядкованих структур і фазових переходів субкарбіда ванадіюметодом дифракції нейтронів
Автори М.Ю. Ташметов, В.Т. Ем, Ш. Макхамов, Н.Б. Ісматов, Ч.Х. Лі, Ю.Н. Чоі, О.Д. Погребняк, У.Х. Каландаров
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Високодозова іонна імплантація в NiTi для поліпшення ефекту пам'яті форми та псевдопластичності
Автори О.Д. Погребняк, С.М. Братушка, Н. Левінтант-Заєць
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-8
Назва Design of Broadband Optical Interference Filters Based on Six-Layer Period
Автори A.P. Ovcharenko, V.I. Bilozertseva, D.A. Gaman, H.M. Khlyap, Duong Thi Nhu Tranh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Назва Comparing the Ranking of Cobalt Coating Microstructures, Produced by Direct Current through Experimental Studies and the Analytic Hierarchy Process
Автори H. Shirdastian, N. Towhidi, S.R. Allahkaram, M. Siadat Cheraghi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Вплив електричного поля на електронні властивості заміщених молекул дифенілу
Автори О.А. Шовкопляс, Ю.М. Лопаткін, П.О. Кондратенко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-4
Назва Люмінесцентні властивості активованих Ce3 + тербій-алюмінієвих гранатів, синтезованих з використанням наноструктурованих реагентів
Автори І.В. Березовська, Б.І. Заднепровський, М.І. Полєтаєв, Ю.А. Дорошенко, Н.П. Єфрюшина, О.В. Зубар, В.П. Доценко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Назва Використання нанокомпозитних покриттів з різними фізико-хімічними характеристиками в тканинній інженерії
Автори А.М. Гольцев, І.В. Рассоха, Т.Г. Дубрава, Л.В. Останкова, М.В. Останков, Є.A. Гордієнко, В.І. Сафонов, A.В. Зикова
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва Наноелектроніка: виникнення струму, нове формулювання закону Ома і моди провідності в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-15
Назва Preparation and Characterization of Antimony Doped Tin Oxide Thin Films Synthesized by Co-Evaporation of Sn and Sb using Plasma Assisted Thermal Evaporation
Автори C. Jariwala, M. Dhivya, R. Rane, N. Chauhan, P.A. Rayjada, P.M. Raole, P.I. John
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Назва Effect on Structural, Micro Structural and Optical Properties due to Change in Composition of Zn and Sn in ZnO:SnO2 Nanocomposite Thin Films
Автори L.A. Patil, I.G. Pathan, D.N. Suryawanshi, D.M. Patil
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-4
Назва Structural Microstructural and Electrical Transport Studies of Ba(Fe0.25Eu0.25Nb0.5)O3
Автори Devang D. Shah, P.K. Mehta, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Назва All-Solid-Thin Film Electrochromic Devices Consisting of Layers ITO / NiO / ZrO2 / WO3 / ITO
Автори K.J. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal, H.N. Deota, U.B. Trivedi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-3
Назва First Order Phase Transformation in Amorphous Ge25Se75 – xSbx Glasses
Автори F.A. Al-Agel, F.M. Al-Marzouki, A.A. Al-Ghamdi, Shamshad A. Khan, M. Husain
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-4
Назва A.C. Conductivity of Ag Incorporated Se-Te-Bi Glassy Alloy
Автори Anup Kumar, Pawan Heera, Raman Sharma
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-5
Назва Dielectric Properties and AC Conductivity Measurements of Amorphous Ge15Se85 Glass
Автори Balbir Singh Patial, Neha, Jai Prakash, Rajesh Kumar, S.K. Tripathi, Nagesh Thakur
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Назва Laser Induced Damage Studies on Al2O3, SiO2, and MgF2 Thin Films for Anti-Reflection Coating Application in High Power Laser Diode
Автори G.G. Bhatt, A.L. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-4
Назва Kinetics of Amorphous-Crystalline Transformation of Some Se-Te-In Chalcogenide Glasses Using Gao and Wang Model
Автори Balbir Singh Patial, Nagesh Thakur, S.K. Tripathi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-4
Назва Fabrication and Characterization of Al/p-CuInAlSe2 Thin Film Schottky Diodes
Автори Usha Parihar, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-5
Назва Effect of Rapid Thermal Annealing of CIGS Thin Film as an Absorber Layer
Автори J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal, Bharati Rehani, P.K. Mehta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-7
Назва Field Emission Behaviour of the Single Wall Carbon Nanotubes Grown by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) System
Автори Avshish Kumar, Shama Parveen, Samina Husain, Javid Ali, Harsh, M. Husain
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-3
Назва Solar Cell Parameters Extraction from a Current-Voltage Characteristic Using Genetic Algorithm
Автори Sanjaykumar J. Patel, Ashish K. Panchal, Vipul Kheraj
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-3
Назва Phase Transition Sensitive Schottky Barriers In Ga-Si(P) Contacts
Автори B.P. Modi, J.M. Dhimmar, K.D. Patel
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-3
Назва Modeling of Si-QD Solar Cell in MATLAB
Автори S.S. Bohra, A.K. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-3
Назва Mechanochemically Synthesized CIGS Nanocrystalline Powder for Solar Cell Application
Автори Bharati Rehani, J.R. Ray, C.J. Panchal, Hamza Master, R.R. Desai, P.B. Patel
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-4
Назва Control of Switching Characteristics of Silicon-based Semiconductor Diode Using High Energy Linear Accelerator
Автори N. Harihara Krishnan, Vikram Kumar Yadav, N. Anandarao, K.N. Jayaraman, S. Govindaraj, Ganesh Sanjeev, K.C. Mittal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Назва Characterization of GaN Nanorods Fabricated Using Ni Nanomasking and Reactive Ion Etching: A Top-Down Approach
Автори Ashutosh Kumar, Michael Latzel, C. Tessarek, S. Christiansen, R. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-3
Назва Characterization of CoTiO3 Nanocrystallites Prepared by Homogeneous Precipitation Method
Автори Ming-Wei Li, Xiao-Mei Gao, Yin-Ling Hou, Cheng-Yang Wang
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-3
Назва Просторово-часові коливання релаксаційного та претурбулентного типу в ідеальних обмежених аморфних сплавах
Автори И.Б. Краснюк, Т.М. Мельник, Р.М. Таранець, В.М. Юрченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-8
Назва Оптичні спектри та колір колоїдів срібла
Автори М.Л. Дмитрук, С.З. Малинич, І.Є. Мороз
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-8
Назва Вплив відпалу кристала на орієнтаційну залежність ядерного квадрупольного резонансу в InSe
Автори В.О. Хандожко, М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-3
Назва Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, І.С. Биліна, Т.С. Люба
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-6
Назва Особливості переносу зарядів у системі поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-6
Назва A Comparative Performance Study of Hybrid SET-CMOS Based Logic Circuits for the Estimation of Robustness
Автори Biswabandhu Jana, Anindya Jana, Jamuna Kanta Sing, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03057-1 - 03057-6
Назва Processes of Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Gold from Mineral Raw Materials and Technogenic Products within Laser Radiation Field
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Khrapov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03056-1 - 03056-4
Назва Про деякі удосконалення іонного мікрозондового аналізатора
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-5
Назва Фотолюмінесценція та оптичне поглинання чистого нанокристалічного ТiО2анатазу та рутилу при кімнатній температурі
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, T. Гаврилко, В. Наумов, Л. Федоренко, В. Кшнякін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-8
Назва Спосіб визначення концентрації та локалізації мажорних домішок (Mg, Na, K) біологічного апатиту мінералізованих тканин
Автори С.М. Данильченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-5
Назва Структура і фазовий склад апатиту костної тканини кальцинованих фрагментів аорти при остеопорозі
Автори Я.В. Хижня, О.В. Атаман, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, С.М. Данильченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-4
Назва ZnO-CdS Powder Nanocomposite: Synthesis, Structural and Optical Characterization
Автори Dinesh Saini, R.K. Duchaniya
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-3
Назва Effect of pH Variation on the Structural and Optoelectronic Properties of Zinc Sulfide Nanoparticles Capped with Sodium Carboxymethyl Cellulose
Автори I. Ahemen, O. Meludu, E. Odoh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Influence of the Substrates Nature on Optical and Structural Characteristics of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Technique
Автори Sumanta Kumar Tripathy, Bhabani Prasad Hota
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Назва Фрикційна анізотропія металевих наночастинок адсорбованих на графені
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов, М.О. Хоменко, Б.О. Красуля
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-8
Назва Photovoltaic Properties of Poly (3-Hexylthiophene): [6, 6]-Phenyl C61-Butyric Acid 3-Ethylthiophene Thin Films
Автори B.M. Omer
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-4
Назва Analog and RF Performance Evaluation of Dual Metal Double Gate High-k Stack (DMDG-HKS) MOSFETs
Автори Santosh K. Gupta, S. Baishya
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-8
Назва Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3 / p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару
Автори З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, З.Р. Кудринський, О.С. Литвин
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Spectroscopic Characterization of GaAs and AlxGa1 – xAs / AlyGa1 – yAs Quantum Well Heterostructures
Автори Mirgender Kumar, V.P. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-4
Назва Electron States and Quasienergy Spectrum of the Graphene Exposed to the Electromagnetic Wave
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, O.S. Nikitina
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Modeling Optical and Electronic Properties of Silica Nano-Clusters in Silicon Rich Oxide Films
Автори N.D. Espinosa-Torres, J.F.J. Flores-Gracia, J.A. Luna-López, A. Morales-Sánchez, J.L. Sosa-Sánchez, J.C. Ramírez-García
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Назва Characterization of Coated Fe-Doped Zinc Oxide Nanostructures
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, A. Tab
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-4
Назва Stress Topology within Silicon Single-Crystal Cantilever Beam
Автори A.P. Kuzmenko, D.I. Timakov, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, L.V.Odnodvorets
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Назва Justification of Visualization Technique of Domain Structure with Raman Scattering
Автори A.P. Kuzmenko, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, N.I. Shumakova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-4
Назва Low Temperature Electrical Resistivity Studies in Lead Thin Films
Автори A.W. Manjunath, T. Sankarappa, R. Ramanna, J.S. Ashwajeet, T. Sujatha, P. Sarvanan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-3
Назва High Sensitivity Magnetic Sensors Based on Off-diagonal Magnetoimpedance in Amorphous FeCoSiB Wires
Автори N.A. Yudanov, L.V. Panina,, A.T. Morchenko, V.G. Kostishyn, P.A. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Magneto-Ellipsometry Investigations of Multilayer Nanofilms of Fe and Co
Автори A.T. Morchenko, L.V. Panina, V.G. Kostishyn, N.A. Yudanov, S.P. Kurochka, A.A. Sergienko, R.D. Piliposyan, N.N. Krupa
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Effective Impedance Method for In situ Ellipsometry Analysis of Magnetic Films
Автори L.V. Panina, A.T. Morchenko, L.V. Kozhitov, P.A. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Назва Method for the Determination of Magnetoelastic and Elastic Constants of Weak Ferromagnets
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Zhukov, A.V. Kaminsky, V.I. Zhukova, M.E. Adamova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-3
Назва Features in Formation and Properties of Langmuir-Blodgett Monolayers
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-2
Назва Features of Ion-Electronic Emission from Surface of Semiconductors
Автори A. Kurochka, A. Sergienko, S. Kurochka, V. Kolybelkin, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko, L.M. Chervjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-3
Назва Atomic Force Analysis of Elastic Deformations of CD
Автори A. Kuzmenko, A. Kuzko, D. Timakov, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-2
Назва Synthesis and Identification of Zinc Oxide Nanoparticles as Precursor for Getting Zinc-Based Biologically Active Additives
Автори S.L. Larin, E.Y. Orlov, N.A. Borsch, L.A. Gorbacheva, E.V. Budko, A.A. Khabarov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-2
Назва Mechanisms of Ions Adsorption by Nanodiamonds in Aqueous Suspensions
Автори K.A. Laptinskiy, S.A. Burikov, T.V. Laptinskaya, J.M. Rosenholm, O.A. Shenderova, I.I. Vlasov, T.A. Dolenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-3
Назва Influence of Brownian Diffusion on Levitation of Bodies in Magnetic Fluid
Автори V. Bashtovoi, A. Reks, S. Klimovich, А. Motsar, P. Ryapolov, A. Storozhenko, I. Shabanova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Назва “The Thermal Wave” in Technology of Crystal Growth from the Melt
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, Yn.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov, L.M. Cherjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-2
Назва Mechanisms of Microwave Absorption in Carbon Compounds from Shungite
Автори S. Emelyanov, A. Kuzmenko, V. Rodionov, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-3
Назва Features of Structure of Magnetron Films Si3N4 and SiC
Автори A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, S.V. Zakhvalinsky, E.A. Pilyuk, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-3
Назва The Structure and Content Peculiarities of Carbon Material Obtained under the Polyacrylonitrile Infra-red Heating
Автори L.V. Kozhitov, N.Ch. V’et, V.V. Kozlov, S.G. Emelyanov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-3
Назва The Study of Anisotropy and Domain Condition of Permalloy Thin Films
Автори A.V. Morozov, V.P. Alekseev, V.A. Naumov, V.V. Morozov,
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-4
Назва Correlation between Phase-Structural State and Magnetic Characteristics of Spin-Valve Systems Based on Fe, Co and Au
Автори M.H. Demydenko, A.P. Kuzmenko, S.I. Protsenko, O.V. Fedchenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-6
Назва Stimulation of Seed Viability by Means of Dispersed Solutions of Copper and Silver Nanoparticles
Автори S.N. Maslobrod, Yu.A. Mirgorod, V.G. Borodina, N.A. Borsch
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-3
Назва Mechanisms of Fractal Formation in Colloidal Carbon-Bearing Natural System
Автори A.P. Kuzmenko, V.V. Chakov, Chan Nyein Aung, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-3
Назва Fluctuations of the Solitary Bubble at the Separation from the Air Cavity, Compressed by the Magnetic Field in Magnetic Liquid
Автори M.L. Boev, V.M. Polunin, O.V. Lobova, I.A. Shabanova, L.M. Chervjakov, A.N. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Magnetoresistance and Anomalous Hall Effect of InSb Doped with Mn
Автори A.V. Kochura, B.A. Aronzon, M. Alam, A. Lashkul, S.F. Marenkin, M.A. Shakhov, E.P. Kochura, E. Lahderanta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-6
Назва Statics of Magnetic Fluid Drop with Compound Magnetic Core in a Wedge-Shaped Channel
Автори V. Bashtovoi, S. Klimovich, А. Motsar, A. Reks, P. Ryapolov, A. Storozhenko, I. Shabanova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-4
Назва Magnetic Properties of AIIBIVCV2 Compounds Doped with Mn
Автори A.V. Kochura, S.V. Ivanenko, A. Lashkul, E.P. Kochura, S.F. Marenkin, I.V. Fedorchenko, A.P. Kuzmenko, E. Lahderanta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Назва Properties and Technology for Quasi-Composite Blanket Using Natural Reinforcement of the Metal by Strain Affected Areas
Автори A. Kirichek, D. Soloviev
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-5
Назва Influence of Mass Transfer Processes on Couette Flow of Magnetic Fluid
Автори V.G. Bashtovoi, S.G. Pogirnitskaya, R. Kuzhir, V.M. Polunin, P.A. Ryapolov, I.A. Shabanova, A.M. Storozhenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-3
Назва Influence of the Ratio of Metal Composed Nanocomposites Fe-Co / C on Phase Composition
Автори L.V. Kozhitov, A.P. Kuzmenko, S.L. Kozhitov, D.G. Muratov,, V.A. Harseev, V.V. Rodionov, A.V. Popkova, K.E. Matveev, E.V. Yakushko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-3
Назва Nanostructure Changes in Iron-Carbon Alloys as a Result of Impulse Deformation Wave Action
Автори A.V. Kirichek, D.L. Soloviyev
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Назва Practical Simulation of Magnetic Field of Permanent Magnets System to Explore Size of Magnetic Nanoparticles
Автори E. Postnikov, A. Storozhenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва The Synthesis of Metalcarbon Nanocomposite Ni / C on the Basis of Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, E.V. Yakushko, S.L. Kozhitov, A.G. Savchenko, I.V. Shchetinin, S.G. Emelyanov, L.M. Chervjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Назва Preparation of Emulsion Polymerization from Styrene Vinylpyrrolidone and Studying their Thermal Stability and Electrical Conductivity
Автори Azza Mazrouaa, Abdelfatah Badawi, Nahla Mansour, Mohamed Fathy, Maher Elsabee
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-5
Назва Interrelation of Shape and Structure of Domain Walls with Magnetic Inhomogeneities
Автори A.P. Kuzmenko, P.V. Abakumov, L.I. Roslyakova, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-2
Назва Piezoelectric Characteristics of LiNbO3 Thin-film Heterostructures via Piezoresponse Force Microscopy
Автори D.A. Kiselev, S.V. Ksenich, R.N. Zhukov, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, V.V. Shvartsman, D.C. Lupascu, Yu.N. Parkhomenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04041-1 - 04041-3
Назва Formation of Spherical Nanoparticles BaTiO3 by Peroxide Method
Автори A. Kuzmenko, A. Sizov, O. Yacovlev, N. Emelianov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-2
Назва Kinetic Characteristics, Phase and Structural Changes in Electrical Materials and Devices
Автори A. Kuzmenko, E. Grechushnikov, V. Kharseev, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-3
Назва Microfluidic Mechanics and Applications: a Review
Автори Sandeep Arya, Saleem Khan, Akhil Vaid, Harneet Kour, Parveen Lehana
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-12
Назва FT-IR, Thermal and Optical Studies of Gel Grown Cobalt Tartrate Crystals
Автори S.J. Nandre, S.J. Shitole, R.R. Ahire
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-5
Назва Critical Dependence of Polarization Phenomena on Conductivity in Ferroelectric Polymers
Автори S.N. Fedosov, H. von Seggern
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04056-1 - 04056-9
Назва Моделювання механічно з’єднаного три-перехідного сонячного елементу GaInP / GaAs / Si
Автори О.Б. Гниленко, С.В. Плаксін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-6
Назва Comparison of Atomic Level Simulation Studies of MOSFETs Containing Silica and Lantana Nanooxide Layers
Автори K. Bikshalu, M.V. Manasa, V.S.K. Reddy, P.C.S. Reddy, K. Venkateswara Rao
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04058-1 - 04058-3
Назва Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide
Автори S. Daoud, N. Bioud, L. Belagraa, N. Lebgaa
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04061-1 - 04061-6
Назва Effect of Substrates Types on CO Gas Sensing of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method
Автори Sumanta Kumar Tripathy, Bhabani Prasad Hota, V. Siva Jahnavy
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04055-1 - 04055-5
Назва Спектри екстинкції водних золів наночастинок сріблаяк характеристика їх розміру та полідисперсності
Автори А.Р. Киця, О.В. Решетняк, Л.І. Базиляк, Ю.М. Гринда
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-4
Назва Модель молекулярного перемикача на основі молекули пероксиду водню
Автори А.Г. Малашенко, Т.М. Сакун, П.А. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-4
Назва Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію
Автори Д.В. Корбутяк, С.В. Токарєв, О.М. Шевчук, Г.А. Ільчук, В.С. Токарев, С.І. Будзуляк, А.О. Курик
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-5
Назва Використання трансформаторного плазмотрона для синтезу нанопорошку кремнію
Автори І.Ю. Тищенко, П.О. Кузема
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-4
Назва Magnetoresistive Properties of Quasi Granular Film Alloys FeхPt1 – х at the Low Concentration of Pt Atoms
Автори I.Yu. Protsenko, P.K. Mehta, L.V. Odnodvorets, C.J. Panchal, K.V. Tyschenko, Yu.M. Shabelnyk, N.I. Shumakova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-5
Назва Зародкоутворення золота в електричному полі на поверхні темплату
Автори М.Ю. Барабаш, Е.Л. Мартинчук, Д.О. Гринько, Р.В. Литвин
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-6
Назва Formation of Biphasic State in Vacuum-Arc Coatings Obtained by Evaporation of Ti-Al-Zr-Nb-Y Alloy in the Atmosphere of Nitrogen
Автори V.M. Beresnev, O.V. Sobol, I.N. Toryanik, A.A. Meylekhov, U.S. Nyemchenko, P.V. Turbin, I.V. Yakushchenko, M.O. Lisovenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-3
Назва Нанокомпозитні апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедичного застосування
Автори Л.Ф. Суходуб, Г.О. Яновська, Л.Б. Суходуб, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-16
Назва Теорія Ландау в області фазових переходів першого роду
Автори О.Г. Медведовска, Ю.М Лопаткін, Т.О. Федоренко, Г.К. Чепурних
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-8
Назва Effect of Composition on Optical and Thermoelectric Properties of Microstructured p-type (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1 – x Alloys
Автори K. Sharma, M. Lal, V.K. Gumber, A. Kumar, N. Chaudary, N. Goyal
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-6
Назва Synthesis, Characterization and Density Functional Study of LiMn1.5Ni 0.5O4 Electrode for Lithium ion Battery
Автори M. Aruna Bharathi, K. Venkateswara Rao, M. Sushama
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-5
Назва Simulation Study on the Open-Circuit Voltage of Amorphous Silicon p-i-n Solar Cells Using AMPS-1D
Автори B.M. Omer, F.A. Mohammed, A. Seed Ahmed Mahgoub
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Назва Наноелектроніка: термоелектричні явища в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-9
Назва Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним вуглецем
Автори Р.В. Дінжос, Н.М. Фіалко, Е.А. Лисенков
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-6
Назва Отримання плівок ZnSe методом гідрохімічного осадження
Автори Д.С. Софронов, О.М. Софронова, О.І. Костенюкова, В.В. Стариков, О.М. Лебединский, П.В. Матейченко, А.С. Опанасюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу
Автори О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-5
Назва Трибологічні властивості нанорозмірних систем, що містять вуглецеві поверхні
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов, К.П. Хоменко, Д.С. Трощенко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-12
Назва Модельна оцінка впливу розмірів, форми та стану поверхні нанокристалів апатиту на відхилення співвідношення Са / Р від стехіометричного значення
Автори С.М. Данильченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-5
Назва Анізотропний хімічний реактор з кореляційно-спектроскопічним контролем розмірів на-ночастинок
Автори А.Г. Лазаренко, О.М. Андреєв, А.В. Канаєв, К. Шор
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-4
Назва Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму
Автори В.І. Мандзюк, Н.І. Нагірна, Р.П. Лісовський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-6
Назва Surface Morphological Studies of Solar Absorber Layer Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films by Non-vacuum Deposition Methods
Автори Chandra Sekhar Kanuru, G.L. Shekar, L. Krishnamurthy, R. Gopal Krishne Urs
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-5
Назва Double Peak Behavior of Resistivity-Temperature Curves in (Nd / Pr)0.67Sr0.33MnO3 Manganites
Автори Bharat Singh, Naresh Kumar, Masroor Ahmad Bhat, Rajneesh Mohan, S. Bhattacharya, N.K. Gaur
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-3
Назва Interaction of Glucose with ZnO Nanoparticles
Автори P.K. Samanta, A.K. Bhunia, T. Kamilya
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-2
Назва Investigation of CNTFET Performance with Gate Control Coefficient Effect
Автори S.A. Khan, M. Hasan, S.M. Mominuzzaman
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-4
Назва Response of Ag Thick Film Microstripline due to Superstrate Strontium Substituted Bismuth Manganites
Автори S.N. Mathad, R.N. Jadhav, Varsha Phadatare, Vijaya Puri
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-3
Назва Evaluation of Vertical Coherence Length, Twist and Microstrain of GaAs / Si Epilayers Using Modified Williamson-Hall Analysis
Автори Ravi Kumar, Tapas Ganguli, Vijay Chouhan, V.K. Dixit, Puspen Mondal, A.K. Srivastava, C. Mukherjee, T.K. Sharma
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-7
Назва Структурні, магнітні та магніторезистивні властивості трикомпонентного плівкового сплаву Ni-Fe-Co
Автори Я.М. Литвиненко, І.М. Пазуха, В.В. Бібик
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-7
Назва Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь
Автори М.О. Бондаренко, С.О. Білокінь, В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-5
Назва Аналіз елементного складу плівок Cu2ZnSnSe4 методами PIXE та μ-PIXE
Автори А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, Д.В. Магілін, А.А. Пономарев, Х. Чеонг
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Назва Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Л.Й. Межиловська, І.Б. Гатала, С.І. Мудрий
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Назва Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe (Co) та Gd (Dy)
Автори С.І. Воробйов, І.В. Чешко, А.М. Чорноус, Х. Ширзадфар, О.В. Шутилєва
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-8
Назва Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CdS: одержання, морфологія та оптичні властивості
Автори В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.І Тузяк, І.Р. Зачек, В.М. Родич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Назва Вплив термічної та радіаційної дій на фазовий склад, структуру й напружено-деформований стан покриттів системи Ti-W-B, осаджених з іонно-атомних потоків
Автори О. А. Шовкопляс, О. В. Соболь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-6
Назва Люмінесценція монокристалів бромистого кадмію із додаванням домішки срібла
Автори Н.С. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-3
Назва Структурні властивості та елементний склад імплантованих Au+ плівок ZnO:Al, отрима-них золь-гель методом
Автори О.Д. Погребняк, Т.О. Бересток,, А.С. Опанасюк, Y. Takeda, K. Oyoshi, F.F. Komarov, J. Kassi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-5
Назва Аналіз елементного складу та профілів розподілу нітридного наноструктурного покриття на основі TiHfVNbZr високоентропійного сплаву
Автори А.А. Багдасарян, Є. Смирнова, П. Конарски, M. Miśnik, A. Zawada
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Назва Experimental Study of Coherent Summation of Radiation from Two Widely Aperture Pulsed
Автори V.E. Rogalin, I.A. Kaplunov, I.K. Babaev, Yu.M. Vaskovsky, M.I. Zhavoronkov, V.M. Ivanov, A.S. Korenev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-3
Назва Labyrinth Domain Structure in the Models with Long-range Interaction
Автори V.Yu. Kapitan, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Analyze of Microstructure of Composition Material Al-Si-Fe System
Автори V.A. Andreyachshenko, A.B. Naizabekov, V.V. Bassov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-3
Назва Formation of Polymer Films in Organic Photovoltaic Systems
Автори M.N. Orlova, L.I. Kolesnikova, I.V. Schemerov, S.I. Didenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Назва Distribution of Exchange Interaction Fields for 2D and 3D Systems of Spherical Dipoles
Автори A.G. Makarov, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Concentration Transitions on the Crystalline Lattices
Автори N.A. Gorenko, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-3
Назва Piezoelectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles with Surfaces Modified by Hydroxyl Groups
Автори N. Emelianov, P. Belov, A. Sizov, O. Yacovlev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-2
Назва Photosensitive AlGaAs / GaAs Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy
Автори M.A. Bazalevsky, G.I. Koltsov, S.I. Didenko, S.Yu. Yurchuk, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, V.N. Murashev, I.P. Kazakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-3
Назва Thermal and Magnetic Field Sensors Based on Injection-coupled Devices
Автори V.N. Murashev, S.A. Legotin, P.A. Ivshin, K.I. Tapero, O.I. Rabinovich, D. Elnikov, A.A. Krasnov, K.A. Kuz’mina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва 3D-Self-Assemblage and Self-Organization on Natural Colloidal Microinclusions in Mineral Sediments
Автори A.P. Kuzmenko, Chan Nyein Aung, V.V. Rodionov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Назва Small Angle X-ray Scattering in Thin Iron Films
Автори A.S. Chekadanov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov, L.M. Chevyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-3
Назва Synthesis of the Carbon Nanomaterials Based on Renewable Bioresources
Автори N.A. Chan, V.V. Chakov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov,L.M. Chervyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва The Synthesis of Nanodispersed Magnetite Using Electrochemical Method
Автори S.Z. Kalaeva, N.S. Yamanina, V.M. Makarov, I.N. Zaharova, A.M. Shipilin, A.N. Solovyova, M.E. Terzi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-2
Назва Вплив термічного фактора на фазово-структурні й субструктурні станиіонно-плазмових покриттів квазібінарної системи TiC-WC
Автори О.В. Соболь, О.А. Шовкопляс
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03071-1 - 03071-4
Назва Production of Quasicomposite Surface Layer of a Metal Material by Shock Wave Strain Hardening
Автори A.V. Kirichek, D.L. Soloviev, A.Y. Altukhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03070-1 - 03070-4
Назва Deformation Wave Hardening of Metallic Materials
Автори A.V. Kirichek, D.L. Solov’ev, A.Yu. Altuhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03069-1 - 03069-4
Назва On Properties of Magneto-dielectric Composites in the Effective Medium Approximation
Автори A.T. Morchenko, L.V. Panina, S.V. Podgornaya, V.G. Kostishyn, P.A. Ryapolov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03073-1 - 03073-6
Назва Prospects for Use of Electrohydrodynamic Dispersion of Charged Meniscus and Jets in the Development and Creation of New Materials and Processes
Автори A.I. Zhakin, А.Е. Kuz’ko, P.А. Belov, N.А. Emelianov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03065-1 - 03065-2
Назва Thermoelectric Properties of Compacted Micro- and Nanodisperse Graphite Materials
Автори I.M. Golev, V.N. Sanin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03063-1 - 03063-2
Назва Features of Electronic Emission from Surface of Dielectric Thin-film Materials with Ion-beam Etching
Автори A. Kurochka, A. Sergienko, S. Kurochka, V. Kolybelkin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-3
Назва RF Magnetron Sputtering of Silicon Carbide and Silicon Nitride Films for Solar Cells
Автори V.S. Zakhvalinskii, E.A. Piljuk, I.Yu. Goncharov, V.G. Rodriges, A.P. Kuzmenko, S.V. Taran, P.A. Abakumov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03062-1 - 03062-3
Назва Structural, Dimensional and Thermoelectric Properties of Melt Spun p-Bi0,5Sb1,5Te3
Автори A.A. Melnikov, V.G. Kostishin, S.A. Kichik, V.V. Alenkov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03061-1 - 03061-4
Назва Theoretical Studies of the Structure of the Metal-carbon Composites on the Base of Acryle-nitrile Nanopolimer
Автори I.V. Zaporotskova, N.A. Anikeev, L.V. Kojitov, O.A. Davletova, A.V. Popkova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-3
Назва Temperature and Concentration Effects of Aqueous Solution of Sodium Octanoate on Micelle Formation Measured by Small angle X-ray Scattering
Автори A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, U.A. Mirgorod, T.A. Dolenko, S.A. Burikov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-3
Назва Influence of Magnetic Pulseprocessing on Oxide Materials Physics and Mechanical Properties
Автори M.N. Shipko, V.V. Korovushkin, A.V. Smagina, V.G. Kostishyn, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03060-1 - 03060-5
Назва Influence of Electroconductive Additives in the Positive Electrode Material on Morphology, Structure and Characteristics of the Lead-acid Batteries
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-4
Назва Microstructural Barrier-locking Formation Mechanism of Dispersed Current-forming Components of Current Power Supply
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-3
Назва The Development of the Effective Way of Chromium-containing Wastewater Treatment by Means of Modified Sorbents
Автори A.K. Adryshev, G.K. Daumova, A.A. Hayrullina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-2
Назва Influence of Structural Features and Physico-chemical Properties of Metal-carbon Nanocomposites with Ferromagnetic Metal Inclusions on Microwave Radiation
Автори L. Kozhitov, A. Kuzmenko, D. Muratov, V. Rodionov, A. Popkova, E. Yakushko, M. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Назва Induction of Polymerization of the Surface Nanostructures of the Electrodes by Electric Field
Автори S.G. Еmelyanov, A.E. Kuz'ko, A.V. Kuz'ko, A.P. Kuzmenko, P.A. Belov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03057-1 - 03057-3
Назва The Use of GPUs for Solving the Computed Tomography Problem
Автори A.E. Kovtanyuk
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-4
Назва Features of the Rotational Kinetic of Magnetic Fluid Nanoparticles
Автори A.M. Storozhenko, P.A. Ryapolov, A.O. Tantsyura, V.M. Polunin, I.M. Aref'ev, T.A. Aref'eva, Yu.B. Kazakov, Yu.A. Neruchev, V.I. Korotkovskii
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03056-1 - 03056-4
Назва Crystal Growth Mechanism in" Synthesis-solute-diffusion" Method in Ultrasonic Field
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, S.G. Emelyanov, Yu.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Inclusions of Noble Metals in Laser Processing
Автори A.P. Kuzmenko, N.A. Leonenko, I.V. Khrapov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-2
Назва Dynamics of Domain Walls in Iron Borate and Yttrium Orthoferrite in Alternating and Constant Magnetic Fields
Автори M.E. Adamova, E.A. Zhukov, A.V. Kaminsky, O.Yu. Komina, A.P. Kuzmenko, Yu.I. Shcherbakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03053-1 - 03053-2
Назва Thermodynamic Analysis of Equilibrium Condition of Carbon-containing Atmospheres in Nanosized Carbide Structures Formation
Автори L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-2
Назва Effect of Bias Fields on off-Diagonal Magnetoimpedance (MI) Sensor Performance
Автори N.A. Yudanov, A.A. Rudyonok, L.V. Panina, A.V. Kolesnikov, A.T. Morchenko, V.G. Kostishyn
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-4
Назва The Modified Fibrous Material on the Basis of Polyethyleneterephthalate and Metal / Carbon Nanostructures
Автори Yu.M. Vasilchenko, M.Yu. Vasilchenko, V.A. Bazhenov, K.P. Shirobokov, M.N. Strelkov, A.V. Perevoshchikova, M.M. Kazantsev, S.A. Chevychelov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-2
Назва Morphological Features of Gallium Arsenide Crystals Grown at Low-frequency Influences to the Crystallization Front
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, L.V. Kozhitov, Yu.N. Parkhomenko, L.M. Chervjakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-4
Назва Gallium Arsenide Czokhralski Crystal Growth with High Oscillatory Influences
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, S.G. Emelyanov, Yu.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-2
Назва Localized Electrospark Impacts on Thin Metal Films
Автори A.P. Kuzmenko, A.E. Kuz'ko, D.I. Timakov, L.I. Roslyakova, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-3
Назва The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites NiCo / C on Based of Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, S.G. Emelyanov, V.G. Kostishin, E.V. Yakushko, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, E.P. Mosyakina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-3
Назва Features of Formation of the Nanoparticles of Alloys in Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C and NiCo / C on Based Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, A.V. Popkova, E.V. Yakushko, L.M. Chervjakov,
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Назва The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C on Based of Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, V.A. Tarala, A.V. Popkova, L.M. Chervjakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва Microwave Properties of Carbon Nanotubes Grown by Pyrolysis of Ethanol on Nickel Catalyst
Автори V.V. Rodionov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-2
Назва Вплив полімерних покриттів на час життя носіїв в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л.П. Стебленко, А.О. Подолян, О.О. Коротченков, Л.М. Ященко, C.М. Науменко, Д.В. Калініченко, Ю.Л. Кобзар, А.М. Курилюк, В.М. Кравченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Effect of High-frequency Laser Radiation on the Graphene Current-voltage Characteristic
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, O.S. Nikitina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Назва Improvement of Front Side Contact by Light Induced Plating of c-Si Solar Cell
Автори S. Maity, S. Dey, C.T. Bhunia, H. Saha
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-7
Назва Influence of Electron Irradiation on Optical Properties of ZnSe Thin Films
Автори P. Raghu, C.S. Naveen, K. Mrudula, Sanjeev Ganesh, J. Shailaja, H.M. Mahesh
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Назва Synthesis and Investigation of Nanoscale Structured Magnetic A II(3)BV(2):Mg Films
Автори A.V. Kochura, S.F. Marenkin, I.V. Fedorchenko, P.V. Abakumov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-3
Назва Volatile Organic Compounds are Ghosts for Organic Solar Cells
Автори Prakash R. Somani, Savita P. Somani, Masayoshi Umeno
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-2
Назва Tribotechnical Properties of the Coatings (Ti-Zr-Nb)N
Автори V.M. Beresnev, S.S. Grankin, S.Yu. Novikov, U.S. Nyemchenko, O.V. Sobol’, P.V. Turbin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-5
Назва Peculiarities of Betavoltaic Battery Based on Si
Автори V.N. Murashev, V.N. Mordkovich, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, A.A. Krasnov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-2
Назва Using a Bias Potential in a Constant and Pulse Modes for Structural Engineering Vacuum Arc Nanocrystalline Coatings of Zirconium Nitride
Автори O.V. Sobol', A.A. Andreev, V.A. Stolbovoy, V.F. Gorban, N.V. Pinchuk, A.A. Meylekhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-5
Назва Формування нанокристалічного гідроксиапатиту в присутності деяких амінокислот
Автори О.В. Калінкевич, С.М. Данильченко, О.М. Калінкевич, В.М. Кузнецов, Цз.Цз. Люй, Цз. Шан, Ш.Ж. Ян
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Chemical Synthesis and Optical Properties of ZnO Nanoparticles
Автори P.K. Samanta, A. Saha, T. Kamilya
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-2
Назва Дослідження елементного й структурно-фазового складу багатошарових наноструктурних покриттів TiN/MoN, їх фізико-механічні властивості
Автори Б.О. Постольний, П. Конарський, Ф.Ф. Комаров, О.В,  Соболь, О.В. Кириченко, Д.С. Шевчук
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-7
Назва Мультифрактальне дослідження мікрогеометрії поверхні (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N нітридних покриттів
Автори О.Д. Погребняк, В.М. Борисюк, А.А. Багдасарян, О.В. Максакова, К.В. Смирнова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-4
Назва Топологічні особливості парофазних наноструктур SnTe на поліаміді
Автори Я.П. Салій, І.І. Чав’як, І.С. Биліна, Д.М. Фреїк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Фізико-хімічні умови процесу модифікування поверхні сталей ванадієм, вуглецем та азотом
Автори Н.А. Харченко, В.Г. Хижняк, Т.П. Говорун, А.І. Дегула
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-6
Назва Управління морфологією і властивостями наноструктур цинк оксиду, які виготовляються методом імпульсного електрохімічного осадження
Автори Н.П. Клочко, Г.С. Хрипунов, Ю.О. Мягченко, Є.Є. Мельничук, В.Р. Копач, К.С. Клєпікова, В.М. Любов, А.В. Копач
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-8
Назва Effect of Metal on Characteristics of MPc Organic Diodes
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, C.E. Benouis
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-3
Назва Формуванні і оптичні властивості наночастинок Ag в тетраборатних склах CaB4O7-Ag2O і CaB4O7-Gd2O3-Ag2O
Автори В.Т. Адамів, Я.В. Бурак, Р.В. Гамерник, Р.М. Дутка, І.М. Теслюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-7
Назва Спінтроніка в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04042-1 - 04042-16
Назва Effect of Electron Beam Irradiation on Structural, Electrical and Thermo-electric Power of La0.8Sr0.2MnO3
Автори Ashok Rao, J. Benedict Christopher, Ganesh Sanjeev, G.S. Okram
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Linewidth of Cyclotron Absorption in Band-Gap Graphene: Relaxation Time Approximation vs. Monte Carlo Method
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, D.V. Zav’yalov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-5
Назва Two Approaches in Computer Simulation of the MFM-images
Автори E.A. Mozharova, K.V. Nefedev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Назва Film Growth Based on an Organic Basis for Photovoltaic p-Cells
Автори M.N. Orlova, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, V.A. Kolesnikov, A.V. Desyatov, D.S. Saranin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-4
Назва Плівки сульфіду олова, отримані сульфурізацією прекурсорів з електроосадженного олова
Автори Н.П. Клочко, О.В. Момотенко, В.М. Любов, Н.Д. Волкова, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, М.В. Кириченко, Р.В. Зайцев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-9
Назва Негативний фотодіелектричний ефект у структурах плівка фулерену-плівка сегнетоелектричного рідкого кристалу
Автори О.Ф. Шевчук, О.В. Ковальчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Вплив нанорозмірного прошарку оксиду олова на ефективність фотоелектричних процесів у плівкових сонячних елементах на основі телуриду кадмію
Автори Г.С. Хрипунов, О.В. Пирогов, Д.А. Кудій, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова, В.О. Геворкян, , П.П. Гладишев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-6
Назва Нанокомпозити на основі полібутилентерефталату, синтезованого з циклічних олігомерів бутилентерефталату та мультистінних вуглецевих нанотрубок
Автори Л.В. Бардаш, О.М. Файнлейб, О.П. Григор’єва, Ж. Буато
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-6
Назва Електрохімічні властивості гібридних суперконденсаторів, сформованих на основі нанорозмірної шпінелі LiMn1.5Fe0.5O4
Автори Т.Я. Бойчук, І.М. Будзуляк, Н.Я. Іванічок, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-4
Назва Плівкові композиційні матеріали на основі гідроксилапатиту і полівінілового спирту
Автори О.Н. Мусская, А.И. Кулак, В.К. Крутько, С.А. Уласевич, Л.А. Лесникович, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-5
Назва Закономірності формування структури покриттів CrN, отриманих вакуумно-дуговим випаровуванням в атмосфері азоту
Автори О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, В.А. Столбовой, Н.В. Пінчук, А.А. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-4
Назва Феромагнетизм при кімнатній температурі в шаруватих напівпровідникових кристалах InTe, інтеркальованих кобальтом
Автори В.Б. Боледзюк, З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк, А.Д. Шевченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-5
Назва Вплив гідротермальної обробки на фазовий склад діоксиду титану, отриманого методом гідролізу Ti(OC4H9)4
Автори М.Г. Мізілевська, В.О. Коцюбинський, О.Х. Тадеуш
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx
Автори В.В. Курилюк, О.А. Коротченков, З.Ф. Цибрий, А.С. Николенко, В.В. Стрельчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-5
Назва FLUX – програмний пакет для обчислення характеристик синхротронного випромінювання
Автори П.І. Гладких, І.А. Князь, О.С. Мазманішвілі, О.О. Щербаков,
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-6
Назва Ріст нанокристалів золота у суміші первинних спиртів
Автори Т.І. Бородінова, В.І. Сапсай, В.Р. Романюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-10
Назва Структурна інженерія багатошарової системи TiN / CrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01034-1 - 01034-6
Назва Особливості кінетики спаду фото-ЕРС в кристалах кремнію, які використовуються в сонячній енергетиці, обумовлені дією слабкого стаціонарного магнітного поля
Автори Л.П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.О. Подолян, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт, С.М. Науменко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01036-1 - 01036-4
Назва Віріальні коефіцієнти для термодинамічних систем з псевдопотенціалом Хіла
Автори А.М. Жорова, Л.Г. Козлова, І.О. Муленко, А.Л. Хомкін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01037-1 - 01037-6
Назва Розробка фізичних основ ємнісного акустичного методу дефектоскопії металів
Автори Б.М. Горкунов, І.В. Тюпа, Л.В. Зайцева, Г.С. Хрипунов, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01038-1 - 01038-5
Назва Вплив іонної імплатнації Au– на мікроструктуру аморфно-нанокристалічного AlN-TiB2-TiSi2
Автори К.В. Смирнова, А.А. Дем’яненко, К.А. Дядюра, А.С. Радько, А.В. Пшик, О.В. Кузовлєв, Х. Амекура, К. Ойоши, Й. Такеда
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01040-1 - 01040-5
Назва Триботехнічні характеристики багатоелементних покриттів на основі нітридів Ti, Zr, Cr, Nb, Si, отриманих за допомогою вакуумно-дугових методів осадження
Автори У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, О.В. Соболь, С.С. Гранкин, Е.М. Тулибеев, А. Радько
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01041-1 - 01041-5
Назва Вплив розмірів наповнювача на перколяційну поведінку системи поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, Ю.В. Яковлев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва AC Impedance Analysis of the Al/ZnO/p-Si/Al Schottky Diode: C-V Plots and Extraction of Parameters
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, H. Mokhtari, T. Kiliçoglu
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-4
Назва Overview of Nanotechnology in Road Engineering
Автори Arpit Singh, Dr. Sangita, Arpan Singh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-6
Назва Вплив типу розподілу міжатомних відстаней на функцію радіального розподілу аморфних речовин
Автори Г.М. Іваницька, В.С. Ковтуненко, М.М. Рябощук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-5
Назва Design and Modeling of an Integrated Inductor in a Buck Converter DC-DC
Автори Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey, M. Derkaoui
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-6
Назва Вплив високовольтного імпульсного потенціалу, що подається на підкладку, на фазовий склад і структуру вакуумно-дугових покриттів TiN
Автори О.В. Соболь, Н.В. Пінчук, A.A. Aндреев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02042-1 - 02042-5
Назва Адгезійна міцність багатоелементних покриттів системи (TiNbCrZrSi)N
Автори У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, С.С. Гранкін, В.В. Ганенко, М.Ю. Арсеенко, О.В. Соболь, О.П. Ткач, М.Г. Ковальова, Л.В. Маліков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-5
Назва Вплив іонів Ce3 + на інфрачервоне випромінювання Ca3Sc2Si3O12, легованого іонами Eu2 +
Автори В.П. Доценко, І.В. Березовська, І.В. Затовський, C.С. Смола, Н.П. Єфрюшина
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02041-1 - 02041-5
Назва Вплив експериментального зневоднення організму на структурні характеристики мінералу губчастої кісткової тканини
Автори Є.В. Гусак, С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, О.В. Гордієнко, М.В. Погорєлов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-5
Назва Моделювання робочих характеристик сонячного елементу зі структурою p+-CuO / p-ZnTe / n-CdSe / n-MoSe2 / Mo
Автори А.С. Опанасюк, М.М. Іващенко, І.П. Бурик, В.А. Мороз
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-5
Назва Напівпровідникові наноматеріали і нанокристали
Автори Н.В. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-12
Назва Вплив потенціалу зміщення на фазовий склад, структуру, субструктуру і механічні характеристики багатошарової системи TiN / ZrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Формування багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості
Автори В.Г. Хижняк, О.Е. Дацюк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, Г.А. Голубовська, Н.І. Шумакова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-7
Назва Вплив температури відновлення оксида графена на низькотемпературну сорбцію водню
Автори О.В. Долбин, В.Б. Єсельсон, В.Г. Гаврилко, В.Г. Манжелій, М.А. Вінніков, Р.М. Баснукаєва, М.В. Хлистюк, W.K. Maser, Ana Benito
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-4
Назва Наноелектроніка: ефект Хола і вимірювання електрохімічних потенціалів в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-15
Назва Електрохімічні властивості легованих азотом наноструктурних алмазних покриттів, що синтезовані в плазмі тліючого розряду постійного струму
Автори С.Ф. Дуднік, К.І. Кошовий, В.Є. Стрельницький, Ю.Т. Жолудов, М.М. Рожицький
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Структура і елементний склад плівок Pb1 – xSnxS
Автори П.В. Коваль, А.С. Опанасюк, А.І. Туровець, І.С. Ташликов, А.Г. Пономарьов, П. Жуковські
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-7
Назва Fabrication and Characterization of ZnSCubic : P3HT, ZnSHexa : P3HT and ZnSHexa : P3HT:PVA-Ag Bulk Heterojunction Solar Cells
Автори T. Abdul Kareem, A. Anu Kaliani
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Назва Вплив нанонаповнених полімерних покриттів і магнітного поля на кінетику спаду фото-ЕРС в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л. П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.О. Подолян, Л.М. Ященко, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, А.М. Горбатенко, О.М. Кріт, С.М. Науменко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу
Автори О.М. Угорчук, В.В. Угорчук, М.В. Карпець, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, А.М. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-7
Назва Analysis of the p-i-n-structures Electrophysical Characteristics Influence on the Spectral Characteristics Sensitivity
Автори V.N. Murashev, S.Yu. Yurchuk, S.A. Legotin, V.P. Yaromskiy, Yu.V. Osipov, V.P. Astahov, D.S. El’nikov, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, K.A. Kuz’mina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-5
Назва Структуровані нанооб'єкти політетрафторетиленових композитів
Автори А.Ф. Будник, П.В. Руденко, Х.В. Берладір, О.А. Будник
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-9
Назва Високочастотна провідність вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації
Автори А.В. Коротун, І.М. Тітов, Я.В. Карандась
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-6
Назва Кристалографічний та орієнтаційний характер нанокристалітів у тонкоплівкових конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Автори Я.П. Салій, Д.М. Фреїк, І.С. Биліна, М.О. Галущак
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-8
Назва Модернізований метод усереднених характеристик для розв’язування задач мультигармонічних резонансних взаємодій у пристроях сильнострумової електроніки
Автори В.В. Куліш, О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко, Г.В. Биченко, О.А. Колоскова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-8
Назва Окислення поверхні та швидка дифузія 18O-імпланту в наноструктурованих шарах сплаву Ti-6Al-4V
Автори С.М. Дуванов, А.Г. Балог
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Назва Piecewise Linear and Nonlinear Window Functions for Modelling of Nanostructured Memristor Device
Автори T.D. Dongale, P.J. Patil, K.P. Patil, S.B. Mullani, K.V. More, S.D. Delekar, P.K. Gaikwad, R.K. Kamat
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-4
Назва Study of Short Channel Effects in n-FinFET Structure for Si, GaAs, GaSb and GaN Channel Materials
Автори Tawseef A. Bhat, M. Mustafa, M.R. Beigh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-5
Назва Natural Dyes as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells
Автори Hatem S. El-Ghamri, Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Amal M. Al-Kahlout, Naji Al Dahoudi, Monzir S. Abdel-Latif
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-6
Назва Оптичні властивості наночастинок оксиду цинку, легованих атомами Со, одержаних методом лазерної абляції в рідині
Автори А.Й. Савчук, І.Д. Столярчук, Б. Цінек, А. Дзєдіч, І.В. Гадзаман, І.С. Вірт
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Improvement of Mechanical, Thermal and Optical Properties of Barium Mixed Cobalt Tartrate Hydrate Crystals Grown by Gel Method
Автори S. Vanaja, V. Selvamurugan, P.V. Chandrasekar, R. Krishna Sharma, M. Alagar
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Назва The Impact of Cracked Microparticles on the Mechanical and the Fracture Behavior of Particulate Composite
Автори Waleed K. Ahmed, Wail N. Al-Rifaie
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-6
Назва A Study the Aluminum Doped Zinc Oxide Thin Films
Автори Yacine Aoun, Boubaker Benhaoua, Said Benramache
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-3
Назва Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню
Автори Л.С. Яблонь, В.В. Стрельчук, И.М. Будзуляк, С.И. Будзуляк, О.В. Морушко, Б.И. Рачий, О.М. Хемий
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Рухливість електронів в сульфіді кадмію
Автори О.П. Малик, В.М. Родич, Г.А. Ільчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-7
Назва Ядерний квадрупольний резонанс і сенсорні властивості шаруватих напівпровідникових кристалів GaSe та InSe
Автори А.П. Саміла, В.О. Хандожко, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Назва Фотолюмінесценція люмінофору ZnS, сонофрагментованого у розчині ізопропилового спирту
Автори М. Закіров, О. Коротченков, А. Надточій, А. Подолян, К. Свеженцова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота
Автори Р.В. Гамерник, С.З. Малинич, М.В. Перів, О.C. Заіченко, О.М. Шевчук, Ю.Р. Дацюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-6
Назва Вивчення термоактивуємих процесів екстракції CO2 з карбонатних апатитів з використанням газової хроматографії
Автори В.М. Кузнецов, Г.О. Яновська, С.В. Новіков, В.В. Старіков, Т.Г. Калініченко, О.В. Коченко, О.Г. Рябишев, Я.В. Хижня, С.М. Данильченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-9
Назва Вдосконалення автоматичної системи управління рухом фізичного об'єкту в умовах невизначеності
Автори В.В. Шелудченко, Е.М. Гецович, С.Г. Селевич
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-7
Назва Транспортування низьковольтного стрічкового гвинтового електронного пучка для конфокального гіротрона з імпульсною магнітною системою
Автори Ю.С. Ковшов, С.В. Старокожев, С.О. Кишко, С.С. Пономаренко, С.О. Власенко, , О.М. Кулешов, Б.П. Єфимов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-7
Назва Вплив іонної імплантації на структурно-напружений стан та механічні властивості нітридів високоентропійних сплавів (TiZrAlYNb)N і (TiZrHfVNbTa)N
Автори О.В. Соболь, І.В. Якущенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-6
Назва Optimizing the Materials Response in Humidity Capacitive Sensors
Автори Elham Noroozi Afshar, Hossein Golnabi, Nima E. Gorji
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-5
Назва Структура і властивості полімерних композитів і нанокомпозитів, підданих термомагнітній обробці
Автори А.Д. Стадник, И.А. Мороз, О.Г. Медведовская, В.Н. Білик
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-5
Назва Hydrogenation of Laser-crystallized a-Si:H Films
Автори M.V. Khenkin, D.V. Amasev, A.G. Kazanskii, P.A. Forsh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03048-1 - 03048-6
Назва Рентгенівський аналіз зразків, які містять наночастинки сполук кадмію
Автори С.Ю. Капітула, Б.Д. Нечипорук, Н.Б. Данілевська, Б.А. Татарин
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-5
Назва CoRa: іноваційний програмний інструмент для Раманівської спектроскопії
Автори К.В. Шпортько, Р. Рюкамп, Г.І. Клим
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Comparing the Tribological Properties of the Coatings (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N and (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N + DLC
Автори U.S. Nyemchenko, V.M. Beresnev, V.F. Gorban, V.Ju. Novikov, O.V. Yaremenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-4
Назва Optimizing the Emitter Layer for Higher Efficiency Solar Cell Based SiGe Using AMPS1D
Автори Boukais Meriem, B. Dennai, A. Ould-Abbas
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва Особливості теплопровідності композитів на основі термопластичних полімерів та частинок алюмінію
Автори Р.В. Дінжос, Е.А. Лисенков, Н.М. Фіалко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва Investigation of Structural, SEM, TEM and Dielectric Properties of BaTiO3 nanoparticles
Автори Suresh Sagadevan, Jiban Podder
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-4
Назва Small Angle X-ray Scattering in Nanocomposite: Nanoparticles BaTiO3 with Modified Surface in Polystyrene
Автори A.P. Kuzmenko, A.S Chekadanov, N.A. Emelianov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-2
Назва AFM Calculated Parameters of Morphology Investigation of Spin Coated MZO (M = Al, Sn, Cd, Co) Layers
Автори M. Benhaliliba, A. Tiburcio-Silver, A. Avila-Garcia
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-7
Назва Two-dimensional Few-circle Optical Pulses in the Inhomogeneous Environment of Carbon Nanotubes
Автори M.B. Belonenko, I.S. Dvuzhilov, O.Yu. Tuzalina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Назва Self-assembly and Self-organization Processes of Carbon Nanotubes in the Colloidal Systems
Автори A.P. Kuzmenko, Thet Phyo Naing, Myo Min Than, Chan Nyein Aung, M.B. Dobromyslov, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-3
Назва Поведінка сплаву Zr1 % Nb під інтенсивним електронним опроміненням і швидкими іонами Kr
Автори В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, O.A. Старцев, В.Т. Уваров
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-7
Назва The Spectral Sensitivity Characteristics Simulation of the Silicon p-i-n-structure with High Resistance
Автори S.A. Legotin, V.N. Murashev, S.Yu. Yurchuk, V.P. Yaromskiy, V.P. Astahov, K.A. Kuz’mina, O.I. Rabinovich, D.S. El’nikov, U.V. Osipov, A.A. Krasnov, S.I. Didenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-2
Назва First Principle Study of Uranium Nitrides UN and UN2 Using DFT and DFT + U
Автори T. Zergoug, S.E.H. Abaidia, A. Nedjar
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-5
Назва Effect of a Temperature Mode of Radiation-thermal Sintering the Structure and Magnetic Properties of Mn-Zn-ferrites
Автори V.G. Kostishyn, A.S. Komlev, M.V. Korobeynikov, A.A. Bryazgin, V.I. Shvedunov, A.V. Timofeev, M.A. Mikhailenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04044-1 - 04044-3
Назва Використання методу нізкопорогових перетинів для аналізу зображень мікроструктури поверхні
Автори І.М. Колупаєв, В.О. Соболь
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-9
Назва Influence of Order of Double Step Implantation of 64Zn+ and 16O+ Ions into Si on Formation of Zinc-containing Nanoparticles
Автори K.B. Eidelman, K.D. Shcherbachev, N.Yu. Tabachkova, A.V. Goryachev, D.M. Migunov, D.A. Dronova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Назва Simulation of Mechanical Properties and Intracellular Pressure of Erythrocyte According to Atomic Force Microscopy
Автори Yu.S. Nagornov, I.V. Zhilyaev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-4
Назва Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації
Автори В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих, О.О. Голишевський
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-6
Назва Інтелектуальна система радіонуклідної медичної діагностики на гамма-камері
Автори А.С. Довбиш, В.В. Москаленко, А.С. Рижова, О.В. Дьомін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-7
Назва Отримання об'ємного композиту на основі наночасток Bi2Te3-SiO2 і його електропровідність
Автори М.Н. Япринцев, Р.А. Любушкін, Є.М. Алифанова, О.Н. Іванов, Л.В. Маліков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-7
Назва Microchannel Structures of Betavoltaic Silicon Convertors
Автори V.V. Starkov, S.A. Legotin, A.A. Krasnov, V.N. Murashev, Yu.K. Omel’chenko, O.I. Rabinovich, A.S. Laryushkin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-2
Назва Структура окислених і неокислених поверхонь шаруватих кристалів InTe
Автори З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, Р.Л. Поцілуйко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-4
Назва The Physical Model of Formation of Hexagonal Ferrites BaFe12O19
Автори M.N. Shipko, V.G. Kostishyn, D.N. Chitanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-4
Назва Temperature Influence on the Properties of Thin Si3N4 Films
Автори V.S. Zakhvalinskii, P.V. Abakumov, A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, E.A. Piljuk, V.G. Rodriguez, I.J. Goncharov, S.V. Taran
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04052-1 - 04052-2
Назва Influence of a Transverse Electric Field on the Alternating Currents Rectification Effect in Superstructures with Non-additive Energy Spectrum
Автори V.I. Konchenkov, S.V. Kryuchkov, D.V. Zav’yalov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-5
Назва Dimensional Effects in Micro- and Nanostructural Changes in Grain and Intragrained Structure of Steel 45 at Static-pulse Treatment
Автори A.V. Kirichek, A.P. Kuzmenko, D.L. Soloviev, S.V. Barinov, A.Yu. Altukhov, S.A. Silantiev, A.N. Grechukhin, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-4
Назва An Analysis of the Deposition Process and the Structure of Ferroelectric Langmuir Films of Barium Titanate
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, N.A. Emelyanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Development and Physico-chemical Study of the Aqueous Dispersion Silver Nanoparticles as the Basis for Creating New Nanomaterials
Автори L.S. Ageeva, A.S. Chekadanov, N.A. Borsch, A.P. Kuzmenko, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-2
Назва Structure, Substructure, Hardness and Adhesion Strength of Multiperiod Composite Coatings MoN / CrN
Автори S.S. Grankin, V.M. Beresnev, O.V. Sobol, V.A. Stolbovoy, V.Yu. Novikov, S.V. Lytovchenko, U.S. Nyemchenko, A.A. Meylehov, M.G. Kovaleva, A.A. Postelnik, I.N. Toryanik
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-5
Назва Silicon Betavoltaic Batteries Structures
Автори V.N. Murashev, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, O.R. Abdulaev, U.V. Osipov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-3
Назва Synthesis of Nanostructured Tin Oxide (SnO2) Powders and Thin Films by Sol-Gel Method
Автори Ashok D. Bhagwat, Sachin S. Sawant, Balaprasad G. Ankamwar, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-4
Назва Studies on Hall Effect and DC Conductivity Measurements of Semiconductor Thin films Prepared by Chemical Bath Deposition (CBD) method
Автори S. Thirumavalavana, K. Mani, S. Suresh Sagadevan
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Назва The Peculiarities of the Influence of the Finite Sizes of a Detail on the Distribution of the Surface Layer Micro-hardness
Автори A.V. Kirichek, S.V. Barinov, A.V. Yashin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-4
Назва Surface Activity of Graphite Nanomaterials
Автори I.M. Golev, V.N. Sanin, Е.А. Russkih, D.V. Russkih
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-3
Назва Magnetic and X-ray Studies of Nanodispersed Magnetite Synthesized from Chrome Containing Galvanic Sludge
Автори V.M. Makarov, S.Z. Kalaeva, I.N. Zakharova, I.A. Nevzorov, M.S. Maltseva, A.M. Shipilin, M.G. Krzhizhanovskaya
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-3
Назва Термоелектричні композити на основі PbTe з нановключеннями колоїдного срібла
Автори Д. Фреїк, М. Галущак, Л. Никируй, І. Горічок, О. Матківський, Ю. Халавка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва Optimization of Energy Conversion Efficiency Betavoltaic Element Based on Silicon
Автори A.A. Krasnov, S.A. Legotin, Yu.K. Omel’chenko, S.I. Didenko, V.N. Murashev, O.I. Rabinovich, S.Yu. Yurchuk, V.P. Yaromsky, A.V. Popkova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Photoanode Engineering Using TiO2 Nanofibers for Enhancing the Photovoltaic Parameters of Natural Dye Sensitised Solar Cells
Автори I. Jinchu, C.O Sreekala, U.S. Sajeev, K. Achuthan, K.S. Sreelatha
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Properties Study of ZnS Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method
Автори A. Djelloul,, , M. Adnane, Y. Larbah, T. Sahraoui, C. Zegadi, A. Maha, B. Rahal
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-5
Назва Температурні зміни енергетичних характеристик поверхневого шару квантових точок InAs в матриці GaAs
Автори С.К. Губа, В.М. Юзевич
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04065-1 - 04065-5
Назва Ferromagnetic Alloys: Magnetoresistance, Microstructure, Magnetism, and Beyond (Review)
Автори Conrad Rizal, Boris B. Niraula
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04068-1 - 04068-16
Назва Model of Band Diagram LED White Light in the System of GaN/InGaN
Автори Yu.P. Holovaty, V.G. Kosushkin, N.A. Khahaev, D.A. Romanov, L.M. Chervyakov, E.K. Naimi, S.L. Kozhitov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-3
Назва The Influence of Synthesis Temperature on the Structure, Composition and Magnetic Properties of Nanocomposites NiCo/C
Автори D.G. Muratov, L.V. Kozhitov, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko, M.F. Bulatov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-4
Назва Photostimulated Negative Conductivity of Semiconductor Superlattice
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-5
Назва Initiation of Polarized State in the Tantalum Oxide Thin Films Grown by Magnetron Sputtering on a Substrate of Monocrystalline Silicon (100) Followed by Argon and Oxygen Ions
Автори I.Yu. Goncharov, D.A. Kolesnikov, A.V. Zykova, V.I. Safonov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-5
Назва The Hydrothermal Autoclave Synthesis of the Nanopowders of the Refractory ZrO2 and HfO2 Oxides
Автори N.F. Karpovich, M.A. Pugachevsky, V.I. Panfilov, A.P. Kuzmenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04076-1 - 04076-2
Назва Growth and Сharacterization of Cd3As2 + MnAs Сomposite
Автори A.V. Kochura, S.F. Marenkin, A.I. Ril’, A.L. Zheludkevich, P.V. Abakumov, A.F. Knjazev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04079-1 - 04079-3
Назва The Electron Scattering on Local Potential of Crystal Defects in GaSb Whiskers
Автори A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.N. Khoverko, І.I. Khytruk
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04084-1 - 04084-4
Назва Heterocyclic Polymers Perspectives in Nanolayers of Donor Acceptor Heterojunction for Organic Photovoltaic Application
Автори M.N. Orlova, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, D.S. Saranin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04085-1 - 04085-4
Назва Effect of a Stable Magnetic Field on Silicon Properties
Автори M.I. Timoshina, E.V. Akimov, A.A. Gulamov, A.V. Kochura, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04086-1 - 04086-3
Назва Structural Phase Transition in CdSb + 3 % MnSb Composite at a High Hydrostatic Pressure
Автори R.G. Dzhamamedov, A.Ju. Mollayev, A.V. Kochura, P.V. Abakumov, R.K. Arslanov, S.F. Marenkin, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04088-1 - 04088-4
Назва Дослідження електронних властивостей кластера (ZnO)12 при адсорбції газів методом теорії функціонала густини
Автори О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, А.С. Середницький
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04090-1 - 04090-6
Назва Фотолюмінесценція одновимірних масивів цинк оксиду, електроосаджених в імпульсному режимі
Автори Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, Н.Д. Волкова, В.М. Любов, А.В. Копач
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04091-1 - 04091-4
Назва Interaction of Lamb Waves with Domain Walls in an Iron Borate Plate
Автори E.A. Zhukov, M.E. Adamova, A.V. Kaminsky, A.P. Kuz’menko, V.I. Zhukova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04092-1 - 04092-3
Назва Nanostructure Changes of Magnetron Copper Films with a Glass Ceramic Substrate
Автори A.P. Kuzmenko, A.E. Kuzko, Naw Dint, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04095-1 - 04095-3
Назва Наноструктурні покриття (Ti-Zr-Nb)N, отримані методом вакуумно-дугового випаровування: структура та властивості
Автори О.В. Максакова, С.С. Гранкін, О.В. Бондар, Я.О. Кравченко, Д.К. Ескермєсов, А.В. Прокопенко, Н.К. Ердибаєва, Б. Жоллибеков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04098-1 - 04098-7
Назва Influence of the Substrate Temperature on the Size Distribution and Phase Composition of Ablated HfO2 Nanoparticles
Автори V.I. Panfilov, M.A. Pugachevskii, A.P. Kuzmenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04099-1 - 04099-3
Назва Оптичне пропускання і електрофізичні властивості твердих розчинів Cd1 – xMnxTe
Автори Є.С. Никонюк, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, А.С. Опанасюк, В.В. Гриненко, П.М. Фочук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04054-1 - 04054-5
Назва Nonlinear Effects of Laser Surface Modification of Ore Minerals
Автори N.A. Leonenko, E.A. Vanina, E.M. Veselovа, A.P. Kuzmenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04055-1 - 04055-3
Назва X-ray Analisis of the Powder of Micro- and Nanometer Fractions, Obtained from Wastes of Alloy T15K6 in Aqueous Medium
Автори E.V. Ageeva, , E.V. Ageev, S.V. Pikalov, E.A. Vorobiev, A.N. Novikov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04058-1 - 04058-2
Назва Influence of Modes Shredding of Source Components by Processes to Synthesis and Activity of Powder Sintering Hexaferrite
Автори V.G. Andreev, V.G. Kostishyn, , N.D. Ursulyak, A.G. Nalogin, A.A. Kudashov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04070-1 - 04070-5
Назва Magnetic Microstructure Aluminum-substituted Barium Hexaferrite for Microwave Devices mm-Wavelength Range
Автори M.N. Shipko, V.V. Korovushkin, V.G. Kostishyn, N.D. Ursulyak, A.G. Nalogin, E.S. Savtchenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04075-1 - 04075-4
Назва Electroerosive Powder Obtained from Alloy VK8 Waste into Butanol
Автори E.V. Ageev, , A.Yu. Altukhov, S.V. Khardikov, S.S. Gulidin, A.N. Novikov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04080-1 - 04080-3
Назва Theoretical Studies of Laws Nanostructuring and Heterogeneous Hardening of Steel Samples by Wave Intensive Plastic Deformation
Автори A.V. Kirichek, A.Y. Altukhov, D.L. Solovyov, S.A. Silantiev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-3
Назва Nanostructure-based Processes at the Carbonizing Steels
Автори L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov, L.P. Petrova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04097-1 - 04097-3
Назва The Formation and Study of the FeCo Nanoparticles Alloy in Structure of Metal-Carbon Nanocomposites FeCo/C
Автори L.V. Kozhitov, M.F. Bulatov, V.V. Korovushkin, V.G. Kostishin, D.G. Muratov, M.N. Shipko, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04103-1 - 04103-5
Назва Наноелектроніка: транспорт спінів в моделі НРФГ і квантовий спіновий ефект Холла в концепції «знизу - вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04102-1 - 04102-12
Назва Temperature Dependent IR-Drop Analysis in Graphene Nanoribbon Based Power Interconnect
Автори S. Bhattacharya, D. Das, H. Rahaman
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-4
Назва Вплив оксиду ітрію на розподіл міжвузлових атомів у порошковому залізі
Автори М.І. Чередник, О.Ю. Попов, О.Ю. Кумуржі, А.В. Рутковський
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-5
Назва Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом
Автори В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, Л.В. Мохнацька
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Отримання та властивості наноструктурованих ZnS та ZnO
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, Б.П. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Назва Study of Light Trapping Scheme to Improve Performance of Silicon Solar Cells
Автори R. Sircar, J. Trivedi, S. Gupta, B. Tripathi, D.P. Srivastava
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Назва A Comparative Study the Calculation of the Optical Gap Energy and Urbach Energy in Undoped and Indium Doped ZnO Thin Films
Автори Said Benramache, Boubaker Benhaoua, Okba Belahssen
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва Simulation of Hetero-junction (GaInP/GaAs) Solar Cell Using AMPS-1D
Автори Dennai Benmoussa, M. Boukais, H. Benslimane
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-3
Назва Енергетична структура β´-фази кристалу Ag8SnSe6
Автори І.В. Семків, Б.А. Лукіянець, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, А.І. Кашуба, М.В. Чекайло
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Електротранспортні властивості підданих ультрафіолетовому опроміненню вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, О.А. Брусиловець, Ю.А. Куницький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Peculiarities of Stark-phonon Resonance in Two-dimensional Superlattices with Non-additive Energy Spectrum
Автори D.V. Zav’yalov, S.V. Kruchkov, E.S. Ionkina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-3
Назва Fabrication and Excellent Dielectric Performance of Exfoliated Graphite Sheets
Автори Girish M. Joshi, Kalim Deshmukh, P.K. Jain
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-3
Назва Dyes Extracted from Safflower, Medicago Sativa, and Ros Marinus Oficinalis as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells
Автори Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Monzir S. Abdel-Latif, Hatem Ghamri, Amal Batniji, Wael A. Tabaza
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-5
Назва Попередження можливих руйнувань оптичних елементів точного приладобудування в умовах зовнішніх термодій
Автори І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, В.В. Цибулін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-6
Назва Calculation of Intracellular Pressure of Red Blood Cells at Jaundice According to Atomic Force Microscopy Data
Автори Yu.S. Nagornov, I.V. Zhilyaev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-4
Назва Структура та морфологія нанокристалічних кальцифікатів щитоподібної залози
Автори С.М. Данильченко, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, О.В. Коченко, Т.Г. Калініченко, А.В. Рєзнік, В.В. Стариков, Р.А. Москаленко, А.М. Романюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва Ін'єкційні біополімер-гідроксиапатитні гідрогелі та їх характеристика
Автори Л.Б. Суходуб, Г.О. Яновська, В.М. Кузнецов, О.О. Мартинюк, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-8
Назва Наноструктурна модифікація політетрафторетилену та його композиції енергетичним впливом
Автори Х.В. Берладір, Т.П. Говорун, В.А. Свідерський, П.В. Руденко, М.Є. Вишегородцева
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-5
Назва Synthesis of Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – a Review
Автори Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01035-1 - 01035-5
Назва Novel Facile Technique for Synthesis of Stable Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – an Ageing Effect
Автори Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01036-1 - 01036-4
Назва Facile Rapid Synthesis of Polyaniline (PANI) Nanofibers
Автори Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01037-1 - 01037-3
Назва An Experimental Insight into the ZnO Thin Films Properties Prepared by Dip Coating Technique
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01040-1 - 01040-5
Назва Comparison of Three Dimensional Partially and Fully Depleted SOI MOSFET Characteristics Using Mathcad
Автори Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01041-1 - 01041-4
Назва Структурна інженерія вакуумно-дугових багатошарових покриттів ZrN/CrN
Автори О.В. Соболь, А.А. Андреев, В.Ф. Горбань, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, В.А. Столбовой
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01042-1 - 01042-5
Назва Вплив на механічні характеристики товщини шарів у багатошарових покриттях MoN / CrN, осаджених під дією негативного потенціалу зміщення
Автори В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.В. Столбовой, С.В. Литовченко, Д.А. Колесников, У.С. Немченко, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01043-1 - 01043-5
Назва Characterization of in-situ Doped Polycrystalline Silicon Using Schottky Diodes and Admittance Spectroscopy
Автори H. Ayed, L. Béchir, M. Benabdesslem, N. Benslim, L. Mahdjoubi, T. Mohammed-Brahim, A. Hafdallah, M.S. Aida
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01038-1 - 01038-4
Назва Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану
Автори В.В. Шимановська, Л.А. Кернажицький, Т.А. Гаврилко, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-10
Назва Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем
Автори П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-11
Назва Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-7
Назва Numerical Investigation of Spatial Effects on the Silicon Solar Cell
Автори A.B. Nawale, R.A. Kalal, A.R. Chavan, T.D. Dongale, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Назва Теплопровідність мікро- і нанокомпозитів на основі оксиду цинку
Автори Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, В.П. Рудик, Ю.В. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Назва Налагодження електронних станів каталізаторів перехідних металів з використанням акцепторних атомів: розрахунок із перших принципів
Автори Р.М. Балабай, Д.Ю. Грицуля, В.Г. Литовченко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-5
Назва Ferromagnetism in Mn-doped Chalcopyrite AlGaP2 Semiconductor
Автори Byung-Sub Kang, Kie-Moon Song, Haeng-Ki Lee
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Вплив безвакуумного відпалу на морфологію покриттів NbNх, NbNx : Si
Автори В.М. Рогоз, О.П. Кузьменко, О.В. Соболь, А. Плющик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-5
Назва Нелінійне рівняння Шредінгера для опису малоамплітудних спінових хвиль в багатошарових магнітних матеріалах
Автори І.В. Герасимчук, Ю.І. Горобець, В.С. Герасимчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Назва Perspective Method of Betavoltaic Converter Creation
Автори K.V. Rudenko, A.V. Miakonkih, A.E. Rogojin, S.V. Bogdanov, E.T. Lelekov, V.G. Sidorov, P.V. Zelenkov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Назва Вимірювання елементного складу матеріалів за допомогою електронного спектра мас
Автори О.В. Косуля, В.Г. Вербицький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-6
Назва Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів сульфіду кадмію отриманих електролітичним методом
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, М.Ю. Новоселецький, В.О. Юхимчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02041-1 - 02041-6
Назва Thermoelectric Properties of Oblique SiGe Whiskers
Автори A. Druzhinin, I. Ostrovskii, N. Liakh-Kaguy, Iu. Kogut
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-5
Назва Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів
Автори Т.О. Халявка, С.В. Камишан, М.М. Циба, С.М. Щербаков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Spectral Measurement of Photon Emission from Individual Gold Nanoparticles Using Scanning Tunneling Microscopy
Автори S.A. Nepijko, A. Chernenkaya, K. Medjanik, S.V. Chernov, A.A. Sapozhnik, L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko, W. Schulze, G. Ertl, G. Schönhense
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-3
Назва Structure and Optical Properties of Polycrystalline InxSb30 – xSe70 (0 ≤ x ≤ 25) Chalcogenide Alloys
Автори Shaveta Sharma, Rita Sharma, Praveen Kumar, R. Chander, R. Thangaraj, M. Mian
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02055-1 - 02055-5
Назва Influence of Size Effects on the Properties of Processed Iron Ore and Schungite Rock
Автори Yu. Mirgorod, S. Еmelianov, V. Fedosjuk, S. Bolshanina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02053-1 - 02053-6
Назва Вплив нанонаповнених полімерних покриттів на радіаційну стійкість в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л.П. Стебленко, А.А. Подолян, Л.Н. Ященко, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, Л.А. Воронцова, Д.В. Калиниченко, А.Н. Крит, С.Н. Науменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02054-1 - 02054-5
Назва Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді
Автори Ю.А. Шкурдода, А.Н. Чорноус, В.Б. Лобода, Ю.М. Шабельник, В.А. Кравченко, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02056-1 - 02056-6
Назва Effect of Annealing on the Properties of Nanocrystalline CdS Thin Films Prepared by CBD Method
Автори A. Djelloul, M. Adnane, Y. Larbah, M. Zerdali, C. Zegadi, A. Messaoud
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-7
Назва A Numerical Simulation of the Effect of Buffer Layer Band Gap on the Performances of nc-Si : H Based Solar Cells
Автори H. Touati, B. Amiri, A.C. Sebbak, A. Benameur, H. Aït-kaci
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-6
Назва Influence of Urbach Energy with Solution Molarity on the Electrical Conductivity in Undoped ZnO Thin Films
Автори Said Benramache, Boubaker Benhaoua
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-4
Назва Spray Deposited Nanocrystalline ZnO Transparent Electrodes: Role of Precursor Solvent
Автори C.M. Mahajan, M. Pendharkar, Y.A. Chaudhari, S.S. Sawant, B. Ankamwar, M.G. Takwale
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-5
Назва Anodized Nanoporous Titania Thin Films for Dental Application: Structure’ Effect on Corrosion Behavior
Автори A. Boucheham, , A. Karaali, M. Berouaken, Y. Larbah
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-6
Назва Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену
Автори Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Назва Вплив високоентропійних складових нітридних шарів на вміст азоту і твердість вакуумно-дугових багатошарових покриттів (TiN-Cu)/(AlNbTiMoVCr)N
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, С.В. Литовченко, У.С. Нємченко, В.О. Столбовий, Д.О. Колесніков, А.О. Мейлехов, А.О. Постельник, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02057-1 - 02057-4
Назва Quantum-chemical Calculations of the Adsorption of CO on the Metal Oxide Clusters
Автори E.A. Koblova, A.Yu. Ustinov, O.L. Shcheka
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Назва Magnetic Properties and Local Parameters of Crystal Structure for BaFe12O19 and SrFe12O19 Hexagonal Ferrites
Автори M.N. Shipko, V.G. Kostishyn, V.V. Korovushkin, I.M. Isaev, M.A. Stepovich, A.I. Tikhonov, E.S. Savchenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-4
Назва Динаміка гратки кристалу Ag8SnSe6
Автори І.В. Семків, , Г.А. Ільчук, А.І. Кашуба, Р.Ю. Петрусь, В.В. Кусьнеж
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-6
Назва Synthesis of Nanoparticles of Fe-Co-Ni Three-component Alloy Capsulated Into Carbon Matrix of Fe-Co-Ni/C Nanocomposites
Автори D.G. Muratov, L.V. Kozhitov, S.G. Emelyanov, A.V. Vasilyev, A.V. Popkova, A.A. Pavlova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-3
Назва Degradation of Structure of Magnetron Ni and Cr Nanofilms at their Heating on Air
Автори A.P. Kuzmenko, A.E. Kuzko, Naw Dint, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov, R.T. Kanukov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-4
Назва Magnetic and Electrical Characteristics of Bismuth Ferrite, Depending on the Impurities, Method of Preparation and Size of the Nanoparticles
Автори V.M. Sarnatsky, N.A. Vinokurov, Zh.Kh. Murlieva, N.M.-R. Alikhanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-4
Назва Фрактальність поверхонь зламів алюмінію і титану опромінених інтенсивним електронним пучком
Автори В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, O.A. Старцев, В.Т. Уваров
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Characteristic Features of Nanoscale Сarbide Inclusions Nucleation and Growth When Carburizing Steels
Автори L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov, A.G. Besedin
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Study of the Optical Properties and Structure Zinc Oxide Thin Films Prepared by Spin Coating Technique
Автори Said Benramache, Boubaker Benhaoua
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Назва LTCC-technology for Producing Hexaferrites
Автори D.N. Chitanov, V.G. Kostishyn, L.V. Kozhitov, P.A. Ryapolov, A.Yu. Adamtsov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-6
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори И.Ф. Миронюк, В.И. Мандзюк, В.М. Сачко, Р.П. Лисовский, Б.И. Рачий
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-7
Назва Free Reducing Agent, One Pot, and Two Steps Synthesis of Ag@SiO2 Core-shells using Microwave Irradiation
Автори M. Karimipour, S. Mostoufirad, M. Molaei, H. Rezvani Nikabadi, A. Ghasempour Nesheli
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва The Mechanism of Introduction of Iron and Copper Atoms into the Interlayer Space of Ir-Pyrolyzed Acrylonitrile Nanopolymer
Автори I.V. Zaporotskova, N.A. Anikeev, L.V. Kozitov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва Спектри фото- і термостимульованої люмінесценції нанокристалів CdS1 – xSex, вкраплених у боросилікатне скло
Автори Ю.М. Ажнюк, В.В. Лопушанський, М.В. Примак, К.П. Попович, А.М. Соломон, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан,
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-8
Назва Femtosecond Laser Crystallization of Boron-doped Amorphous Hydrogenated Silicon Films
Автори P.D. Rybalko, M.V. Khenkin, P.A. Forsh, R. Drevinskas, A.N. Matsukatova, P. Kazansky, A.G. Kazanskii
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-3
Назва Modeling of Magnetic Field Influence on Electrophysical Effects in Magnetoimpedance Microwires
Автори R.I. Shakirzyanov, V.A. Astakhov, A.T. Morchenko, P.A. Ryapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-5
Назва Two-dimensional Few-circle Optical Pulses of Bessel Profile in Bragg- environment with Carbon Nanotubes
Автори M.B. Belonenko, I.S. Dvuzhilov, Yu.V. Nevzorova, O.Yu. Tuzalina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Кристалічна структура, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових високоентропійних сплавів
Автори С.І. Воробйов, Д.М. Кондрахова, С.О.Непийко, Д.В. Подуремне, Н.І. Шумакова, І.Ю. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-5
Назва Thickness-dependent Electrical and Piezoelectric Properties of Lead-Free Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Thin Films
Автори D.A. Kiselev, S.A. Levashov, M.S. Afanasiev, A.M. Kiselev, G.V. Chucheva
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Deposition of Alumina-titania Nanostructured Coating by a New Multi-chamber Gas-dynamic Accelerator
Автори M.G. Kovaleva, M.S. Prozorova, M.Yu. Arseenko, M.N. Yapryntsev, K.N. Mamunin, V.V. Sirota, A.Y. Altukhov, E.V. Ageev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-4
Назва Фотоелектричні властивості гетеропереходів власний оксид - p-In4Se3
Автори В.М. Катеринчук, З.Д. Ковалюк, Б.В. Кушнір, О.С. Литвин
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-4
Назва Influence of the Composition on the Thermoelectric and Electro-physical Properties of Ge-Sb-Te Thin Films for Phase Change Memory Application
Автори P.I. Lazarenko, , A.A. Sherchenkov, S.A. Kozyukhin, D.Y. Terekhov, A.O. Yakubov, A.V. Babich, A.S. Shuliatyev, I.V. Sagunova, E.N. Redichev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-4
Назва Structure of Carbon Nanotubes in Colloidal Solutions under the Influence of a Constant Electric Field
Автори A.P. Kuzmenko, Thet Phyo Naing, A.E. Kuzko, Myo Min Than, A.V. Kutsenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-3
Назва Numerical Approach of the Influence of Geometric Properties on the Absorbing in Photonic Crystal
Автори A. Merabti, A. Hasni, M. Elmir
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-5
Назва The Photoluminescence Properties of Ablated ZrO2 Nanoparticles
Автори A.P. Kuzmenko, M.A. Pugachevsky, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03051-1 - 03051-2
Назва Method of Obtaining a Composite Material Based on Small-Dispersed Particles
Автори D.G. Batryshev, T.S. Ramazanov, M.K. Dosbolayev, M.T. Gabdullin, Ye. Yerlanuly
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03053-1 - 03053-3
Назва The Micro and Nano- defects Formation during Czochralski Growth
Автори V.G. Kosushkin, L.V. Kozhitov, I.A. Kaplunov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-3
Назва Багатошарові нітридні покриття (TiZrNbHf)N/MoN
Автори Д.О. Колесніков, У.С. Нємченко, В.М. Береснєв, О.В. Соболь, В.А. Новіков, С.В. Литовченко, В.О. Столбовой, І.Ю. Гончаров, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-6
Назва Структурна інженерія багатоперіодних покриттів ZrN/MoN
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, В.А. Столбовий, Г.О. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва Спектр поперечних акустичних фононів у плоских багатошарових напівпровідникових наноструктурах
Автори І.В. Бойко, A.M. Грищук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Механо-електричні характеристики приповерхневих шарів деяких матеріалів
Автори В.М. Юзевич, Б.П. Коман, Р. Джала
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-7
Назва CH3NH3PBI3 IV Output Parameters Degradation Investigation
Автори M.N. Orlova, S.I. Didenko, D.S. Saranin, O.I. Rabinovich, A.Y. Krukov, A.V. Kolesnikov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк , В.М. Сачко, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-7
Назва Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti,V і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації
Автори Я.В. Заулічний, В.Г. Хижняк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Назва Вплив шорсткості поверхні на осциляції енергії Фермі металевих наноплівок
Автори А.В. Коротун, І.М. Тітов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Назва Вплив тиску азотної атмосфери при осадженні вакуумно-дугових многоперіодних покриттів (Ti, Si)N/MoN на їх структуру та властивості
Автори В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.А. Мейлехов, А.А. Постельнік, В.Ю. Новіков, Д.А. Колесніков, В.А. Столбовой, У.С. Немченко, П.А. Сребнюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Порівняння електрофізичних характеристик нелегованих кристалів Cd1 – xZnxTe, Cd1 – yMnyTe та Cd1 – x – yZnxMnyTe (x, y  0,1)
Автори П. Фочук, Є. Никонюк, З. Захарук, С. Дремлюженко, C. Солодін, О. Копач, А. Опанасюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-4
Назва Експрес метод аналізу морфологічних параметрів графенових покриттів на мідній підкладці
Автори О.В. Соболь, І.М. Колупаев, А.В. Мураховскій, В.С. Левіцкій, Т.С. Кольцова, М.В. Козлова, Т.В. Ларіонова, В.О. Соболь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-5
Назва Динаміка квантової частинки у збуреному двовимірному параболічному потенціалі
Автори О.С. Мазманішвілі, І.О. Князь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-6
Назва Формування наноструктурного покриття на основі матриці аморфного вуглецю і кристалів срібла
Автори О.Я. Колпаков, Д.О. Колесніков, О.І. Поплавський, С.С. Манохін, М.Є. Галкіна, І.Ю. Гончаров, Ж.В. Герус, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-6
Назва Generation of Nanometer Wavelength Acoustic Waves
Автори O.Yu. Komina, M.E. Adamova, E.A. Zhukov, A.P. Kuz’menko, V.I. Zhukova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-3
Назва Effect of High-k Oxide on Double Gate Transistor Embedded in RF Colpitts Oscillator
Автори M. Bella, S. Latreche, C. Gontrand
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-7
Назва Modelling of Random Textured Tandem Silicon Solar Cells Characteristics: Decision Tree Approach
Автори R.S. Kamath, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-4
Назва Investigating the Temperature Effects on ZnO, TiO2, WO3 and HfO2 Based Resistive Random Access Memory (RRAM) Devices
Автори T.D. Dongale, K.V. Khot, S.V. Mohite, S.S. Khandagale, S.S. Shinde, V.L. Patil, S.A. Vanalkar, A.V. Moholkar, K.Y. Rajpure, P.N. Bhosale, P.S. Patil, P.K. Gaikwad, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-4
Назва Молекулярний транзистор на основі замісників дифенілу
Автори А.Г. Малашенко, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, А.Й. Дерев’янчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-5
Назва Dye Sensitized Solar Cells Based on Hydrazonoyl Synthetic Dyes
Автори Monzir S. Abdel-Latif, Amal Batniji, Taher M. El-Agez, Malak J. Younis, Hatem Ghamri, Bassam A. Abu Thaher, Basem S. Qeshta, Fakhr M. Abu-Awwad, Sofyan A. Taya
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04038-1 - 04038-9
Назва Piezoelectric Properties of Barium Titanate Langmuir Films
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-2
Назва Nanostructured Lead Compounds in Electrode Materials of a Lead-Acid Battery
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov, P.A. Rusanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-3
Назва Influence of Brownian Diffusion on Volume Magnetic Force in Magnetic Fluids
Автори V. Bashtovoi, A. Reks, S. Klimovich, V. Polunin, P. Riapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-4
Назва Features Self-Cobalt Gas-sensitive Film of Polyacrylonitrile
Автори S.P. Konovalenko, T.A. Bednaya
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-7
Назва Semiholographic Approach in Calculation of Tunneling Current in Graphene with Deep Impurities
Автори M.B. Belonenko, N.N. Konobeeva
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-3
Назва Дослідження термічної деструкції природних карбонатів кальцію методом температурно-програмованої мас-спектрометрії
Автори С.М. Данильченко, В.Д. Чіванов, О.Г. Рябишев, С.В. Новіков, А.О. Степаненко, В.М. Кузнецов, Є.В. Миронець, О.В. Марійчук, Г.О. Яновська, О.Г. Бордунова, О.М. Бугай
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-3
Назва Dimensioning and Modeling of a Circular Inductor Integrated in a Boost Converter
Автори Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-5
Назва Optical and Structural Characterization of Pin Photodetector Based on Germanium Nanocrystals for Third Generation Solar Cells
Автори K.K. Sossoe, , M.M. Dzagli, K.S. Gadedjisso-Tossou, A.M. Mohou, B. Grandidier
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-5
Назва Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, , В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-6
Назва Structural and Optical Properties of Mg Doped ZnO Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering
Автори A.Sh. Asvarov, S.Sh. Makhmudov, A.Kh. Abduev, A.K. Akhmedov, M.A. Aliev, B.A. Bilalov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04053-1 - 04053-4
Назва New Computer System for Recognizing Micro- and Nano-Sized Objects in Semiconductors and Colloidal Solutions
Автори L. Diachenko, E. Minov, S. Ostapov, P. Fochuk, Yu. Khalavka, A. Bolotnikov, R.B. James
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04060-1 - 04060-9
Назва AC-field Induced Gap Opening in the Vicinity of Extra Dirac Points in Band Structure of Graphene Superlattice
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar'
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-4
Назва Prediction of Betavoltaic Battery Output Parameters Based on SEM Measurements
Автори E.B. Yakimov, M.A. Polikarpov, A.A. Krasnov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04062-1 - 04062-3
Назва Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту
Автори Л.С. Кайкан, Ю.С. Кайкан, І.П. Яремій, О.М. Угорчук, Б.Я. Депутат, М.О. Николюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-7
Назва Investigation of Nanostructure Phase Composition and Field Emission Properties in the Ge/Si (100) System
Автори S.A. Nepijko, A.A. Sapozhnik, A.G. Naumovets, Yu.N. Kozyrev, M. Klimenkov, S.I. Protsenko, L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04067-1 - 04067-4
Назва Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем
Автори Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-6
Назва Electrochemical Properties of Nanocomposite Nanoporous Carbon / Nickel Hydroxide
Автори O.M. Hemiy, L.S. Yablon, I.M. Budzulyak, S.I. Budzulyak, O.V. Morushko, A.I. Kachmar
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-5
Назва Microstures of CdC2O4.3H2O Single Crystal Grown in Silica Gel
Автори M.R. Shedam, Rakesh M. Shedam, Shridhar N. Mathad
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04075-1 - 04075-4
Назва Room Temperature Ferromagnetism in Cr Doped ZnSe Powders Prepared by Solid State Reaction
Автори P. Mallikarjana, J. Sivasankar, M. Rigana Begam, N. Madhusudhana Rao, S. Kaleemulla, J. Subrahmanyam
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04077-1 - 04077-4
Назва Photoelectrical and Gas-sensing Properties of Nanostructured ZnO/CuO Samples
Автори A. Ogurcovs, Vj. Gerbreders, E. Tamanis, E. Sledevskis, A. Gerbreders
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-4
Назва Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding
Автори V.G. Andreev, V.G. Kostishyn, A.G. Nalogin, A.Yu. Adamtsov, P.A. Ryapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04079-1 - 04079-3
Назва Effect of Uniform Decoration of Ag2S Nanoparticles on Physical Properties of Granular TiO2 Thin Films Synthesized by Using Spin Coating Technique
Автори R.A. Wagh, D.B. Salunke, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04080-1 - 04080-5
Назва Вимірювання індукції магнітного поля із застосуванням ефекту Зеєманав ядерному квадрупольному резонансі сполук GaSe та InSe
Автори А.П. Саміла, Г.І. Ластівка, В.О. Хандожко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04081-1 - 04081-4
Назва Анізотропія структури та властивостей міцності жароміцного композиту Cu-Cr-Zr, що індуковано рівноканальним кутовим пресуванням
Автори А.І. Беляєва, А.А. Галуза, І.В. Коленов, С.М. Фаізова, Г.І. Рааб, І.А. Фаізов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-6
Назва Enhanced Sensitivity of Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Bilayers of Silver-Barium Titanate
Автори S. Fouad, Naseer Sabri, Z.A.Z. Jamal, P. Poopalan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04085-1 - 04085-5
Назва Structural, Optical and Electrical Properties of NiO Nanostructure Thin Film
Автори M. Ghougali, O. Belahssen, A. Chala
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04059-1 - 04059-4
Назва Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies (Review)
Автори I.A. Buriak, V.O. Zhurba, G.S. Vorobjov, V.R. Kulizhko, O.K. Kononov, Oleksandr Rybalko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04088-1 - 04088-11
Назва Cтруктурні властивості апатит-біополімерних нанокомпозитів, легованих ZnO
Автори O.O. Мартинюк, Л.Ф. Суходуб, Л.Б. Суходуб, A.M. Мєшков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04090-1 - 04090-6
Назва Структурні та оптичні властивості плівок Cu2ZnSnS4,отриманих методом пульсуючого спрей-піролізу
Автори О.А. Доброжан, В.Б. Лобода, Я.В. Знаменщиков, А.С. Опанасюк, Х. Чеонг
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-7
Назва DFT Study of Intrinsic and Induced p-type Conductivity of ZnO Material
Автори F. Marcillo, L. Villamagua, A. Stashans
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-6
Назва Effect of π Orbital on I/V Characteristics and Transmission in Molecular Diode Structures with Au Contacts
Автори A. Mallaiah, G.N. Swamy, K. Padmapriya
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Analog Behavioral Modeling of Schottky Diode Using Spice
Автори Messaadi Lotfi, Dibi Zohir
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Назва Thermal Modeling of an Integrated Circular Inductor
Автори Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Вплив умов росту кристалів телуриду кадмію з надстехіометричним кадміємна їх електрофізичні властивості
Автори П.М. Фочук, Є.С. Никонюк, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, А.С. Опанасюк, М.О. Ковалець, В.Я. Левшенюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-5
Назва Effect of Severe Plastic Deformation on Shape Memory and Mechanical Properties of Nanostructured Cu-Zn-Al Alloy
Автори M. Bagherpour, A. Shokouhfar, A. Zolriasatein, A. Farzaneh Bahelgerdy
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-6
Назва Визначення критичних значень параметрів електронного променю при поверхневому оплавленні оптичних елементів точного приладобудування
Автори І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.І. Гордієнко, В.А. Ващенко, О.В. Кириченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-5
Назва Optical Properties of Pure and Eu Doped ZnSe Films Deposited by CSVS Technique
Автори M.M. Ivashchenko, A.S. Opanasyuk, I.P. Buryk, V.A. Lutsenko, A.V. Shevchenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Design of Novel Efficient Multiplexer Architecture for Quantum-dot Cellular Automata
Автори Hamid Rashidi, Abdalhossein Rezai,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-7
Назва Метрологічне забезпечення імпульсних світлових вимірювань
Автори П.І. Неєжмаков, О.Д. Купко, В.В. Терещенко, Г.І. Чурюмов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-5
Назва Characterization of the Microstructural and Mechanical Properties of MoZrN Coating
Автори Abdelaziz Abboudi,, Brahim Chermime,, Hamid Djebaili,, Mourad Brioua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-4
Назва Поверхневі плазмони у вуглецевих нанотрубках еліптичного перерізу
Автори А.В. Коротун, І.М. Тітов, А.О. Коваль
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-4
Назва Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, І.Б. Беркутов, , І.Г. Мірзоєв, Д. Гніда, Ю.А. Куницький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-7
Назва Вплив одновісного тиску на σ2-провідність сильно легованого p-Si(B)
Автори Л.І. Панасюк, , В.В. Коломоєць, В.М. Єрмаков, С.А. Федосов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-5
Назва A Processing in Memory Realization Using Quantum Dot Cellular Automata (QCA): Proposal and Implementation
Автори P.P. Chougule, B. Sen, R. Mukherjee, P.S. Patil, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Design Device for Subthreshold Slope in DG Fully Depleted SOI MOSFET
Автори Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-4
Назва Memristor Effect in Ni/TiOx/p-Si/Ni and Ni/TiOx/p-Si/TiOx/Ni Heterojunctions
Автори V.A. Skryshevsky, O.M. Kostiukevych, V.V. Lendiel, O.V. Tretyak
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-3
Назва Hydroxyl Properties of Hydrogenated Germanosilicate Optical Fiber Due to Thermal Treatment and Ultraviolet Irradiation
Автори H. Kuswanto, A. Hermanto, F. Goutaland, A. Boukenter, Y. Ouerdane
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-4
Назва Two Dimensional Modeling of III-V Heterojunction Gate All Around Tunnel Field Effect Transistor
Автори Manjula Vijh, R.S. Gupta, Sujata Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-4
Назва Структура і фізико-механічні властивості многоперіодной вакуумно-дугових покриттів на основі двошарової системи TiNx/ZrNx
Автори О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, А.В. Янчев, А.О. Мейлехов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-6
Назва Структура і властивості вакуумно-дугових одношарових і багатоперіодних двошарових нітридних покриттів на основі шарів Ti(Al):Si
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, В.А. Столбовой, П.А. Сребнюк, В.Ю. Новіков, І.В. Дощечкіна, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, У.С. Нємченко, Б.А. Мазилін, В.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-6
Назва Sonochemical Synthesis of AgInS2 Quantum Dots and Characterisation
Автори B.B. Panda, R.K. Rana, B. Sharma
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Назва Assessment of the H2 Followed by Air Sintering of Co-doped In2O3 Based Diluted Magnetic Semiconductors
Автори Rana Mukherji, Vishal Mathur, Arvind Samariya, Manishita Mukherji
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-3
Назва Cтруктура та сорбційні характеристики порошків феритів NiCrxFe2 – xO4
Автори В.С. Бушкова, , І.П. Яремій, Р.П. Лісовський, Б.В. Карпик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-7
Назва Two-Dimensional Graphene Superlattice:Energy Spectrum and Current-Voltage Characteristics
Автори S.V. Kryuchkov, C.A. Popov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-4
Назва Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO
Автори М.Р. Панасюк, Б.И. Турко, Л.Р. Топоровская, В.Б. Капустянык, Н.С. Рудко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-3
Назва Фотолюмінісцентні властивості PECVD плівок на основі Si, C, N
Автори О.К. Порада, В.С. Манжара, А.О. Козак, В.І. Іващенко, Л.A. Іващенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-6
Назва Температурна залежність спектрів ЯКР і параметрів кристалічної гратки InSe
Автори Г.І. Ластівка, А.П. Саміла, М.Д. Раранський, З.Д. Ковалюк, В.Н. Балазюк, В.О. Хандожко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Назва Отримання нанокомпозиту анатаз / брукіт з контрольованими структурно- морфологіч-ними характеристиками
Автори В.О. Коцюбинський, М.Г. Мізілевська, А.Б. Груб'як, С.І. Воробйов, М.М. Кузишин, В.М. Сачко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Назва Комп'ютерне моделювання радіаційно-стимульованих структурних змін і властивості багатоперіодної системи ZrNx/MoNx
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, С.М. Шевченко, А.В. Янчев
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-5
Назва Зниження міжфазного перемішування в багатошарових рентгенівських дзеркалах Sс/Si
Автори Ю.П. Першин, О.Ю. Девізенко, В.В. Кондратенко, D.L. Voronov, E.M. Gullikson
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-6
Назва Analysis on Solar Panel Crack Detection Using Optimization Techniques
Автори M.D. Dafny Lydia, K. Sri Sindhu, K. Gugan
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-6
Назва Characterization of Thermally Oxidized Ti6Al4V Alloys for Dental Application
Автори A. Boucheham,, A. Karaali, B. Rahal, Y. Belkacem
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-3
Назва Структурна інженерія багатошарових вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі Ti, Cr, Mo і Zr
Автори О.В. Соболь, А.А. Постельник, А.А. Мейлехов, А.А. Андреев, В.А. Столбовой, В.Ф. Горбань,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-6
Назва CdTe детектори Х/γ- випромінювання з MoOx контактами
Автори О.Л. Маслянчук, М.М. Солован, В.В. Брус, Е.В. Майструк, С.В. Солодін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-4
Назва Отримання плівок ZnSe в лужному електроліті
Автори Д.С. Софронов, Е.А. Вакслер, П.В. Матейченко, О.М. Софронова, О.М. Лебединский, В.В. Стариков, Є.О. Самойлов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Solution Processed AZO Thin Films Prepared from Different Source Materials
Автори Sana Ullah, Fabio De Matteis, Massimiliano Lucci, Ivan Davoli
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Effect of Electrochemical Introduction of Cobalt Ions on the Properties of Carbon-porous Materials as an Electrode Component Supercapacitor
Автори Z.D. Kovalyuk, S.P. Yurcenyuk, I.I. Semenchuk, V.B. Boledzyuk, A.D. Shevchenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-5
Назва Тангенс кута механічних втрат полівінилхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом
Автори Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-5
Назва Тонкі плівки телуриду кадмію для гнучких сонячних елементів, отримані методом магнетронного розпилення
Автори Р.В. Зайцев, Г.С. Хрипунов, Н.В. Веселова, М.В. Кириченко, М.М. Харченко, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-7
Назва Коінтеркалатні напівпровідники GaSe(InSe) з гостьовим мультифероїком NaNO2 + FeSO4
Автори І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, Б.А. Лукіянець, Ю.О. Кулик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-7
Назва Про пов'язаність електронних і механічних процесів при прийомі звуку в п'єзокерамічному середовищі циліндричного перетворювача в присутності плоского екрану
Автори А.В. Дерепа, О.Г. Лейко, О.М. Позднякова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-6
Назва Raman Study of CVD Graphene Irradiated by Swift Heavy Ions
Автори E.A. Kolesov, M.S. Tivanov, O.V. Korolik, P. Yu. Apel, V.A. Skuratov, A.M. Saad, I.V. Komissarov, A. Swic, P.V. Żukowski, T.N. Koltunowicz
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Методика визначення фізико-механічних параметрів п'єзоелектричної кераміки
Автори О.М. Петрищев, К.В. Базіло
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Назва Study of Structural Evolution and Magnetic Behavior of Ni50Mn45Sn5 Alloy
Автори Dinesh Saini, Satyavir Singh, MK Banerjee, K. Sachdev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Thickness-dependent Electrochromic Properties of Amorphous Tungsten Trioxide Thin Films
Автори K.J. Patel, G.G. Bhatt, S.S. Patel, R.R. Desai, J.R. Ray, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj, A.S. Opanasyuk
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-4
Назва Effect of Sprayed Solution Volume on Structural and Optical Properties of Nickel Oxide Thin Films
Автори S. Benhamida, B. Benhaoua, R. Barir, A. Rahal, A. Benhaoua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-5
Назва Ріст масиву наночастинок золота з водного розчину на електропровідних поверхнях
Автори В.В. Кусьнеж, Г.А. Ільчук, Ф.І. Цюпко, M. Świniarski, Е.О. Змійовська
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-4
Назва A Novel Enhanced-Majority-Voter Universal Gate in Quantum Dot Cellular Automata with Energy Dissipation Analysis
Автори S. Umira, R. Qadri, Z.A. Bangi, M. Tariq Banday, G. Mohiuddin Bhat
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-7
Назва Методологія та алгоритм багатокомпонентного аналізу позитронних анігіляційних спектрів для наноструктурованих функціональних матеріалів
Автори Г.И. Клым, А.И. Ивануса, Ю.М. Костив, Д.О. Чалый, Т.И. Ткачук, Р.Б. Дунец, И.И. Васыльчышын
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-6
Назва Numerical Simulation of Tin Based Perovskite Solar Cell: Effects of Absorber Parameters and Hole Transport Materials
Автори Aditi Toshniwal, Akshay Jariwala, Vipul Kheraj, A.S. Opanasyuk, C.J. Panchal
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Назва PbS-ZnO Solar Cell: A Numerical Simulation
Автори Jaymin Ray, Tapas K. Chaudhuri, Chetan Panchal, Kinjal Patel, Keyur Patel, Gopal Bhatt, Priya Suryavanshi
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-4
Назва Artificial Neural Network Modeling of NixMnxOx based Thermistor for Predicative Synthesis and Characterization
Автори T.D. Dongale, K.G. Kharade, N.B. Mullani, G.M. Naik,  R.K. Kamat,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Effect of Annealing in Physical Properties of NiO Nanostructure Thin Film
Автори M. Ghougali, O. Belahssen, A. Chala
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-3
Назва 2D Few Cycle Optical Pulses in Silicene in the Presence of External Electric Field
Автори M.B. Belonenko,, N.N. Konobeeva
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-3
Назва Impact of SWCNT Band Gaps on the Performance of a Ballistic Carbon Nanotube Field Effect Transistors (CNTFETs)
Автори Devi Dass, Rakesh Vaid
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Назва Study and Analysis of SBD Detector Sensitivity Based on Au-InP and Au-GaAs Structures
Автори K. Reguieg, Z. Souar, R. Becharef
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-5
Назва A Simple Approach on Synthesis of TiO2 Nanoparticles and its Application in dye Sensitized Solar Cells
Автори L.S. Chougala, M.S. Yatnatti, R.K. Linganagoudar, R.R. Kamble, J.S. Kadadevarmath
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-6
Назва The Performance Optimization of Thin-Film Solar Converters Based on n-ZnMgO / p-CuO Heterojunctions
Автори O.V. Diachenko, A.S. Opanasyuk, , D.I. Kurbatov, P.B. Patel, C.J. Panchal, , Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Small Signal Parameter Extraction of III-V Heterojunction Surrounding Gate Tunnel Field Effect Transistor
Автори Manjula Vijh, R.S. Gupta, Sujata Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Особливості модифікуючої обробки низьковуглецевих сталей сильнострумовим релятивістським електронним пучком
Автори С.В. Биткін, О.О. Ісаєнко, С.Є. Донець, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, О.А. Старцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров, М.В. Авраменко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-6
Назва Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів
Автори О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-5
Назва Development of Numerical Method for Optimizing Silicon Solar Cell Efficiency
Автори E. Chahid, M. Fedaoui, M. Nachaoui, N.R. Chowdhury, A. Malaoui
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-6
Назва Фотоелектричне перетворення сигналу в глибокому p-n- переході як засіб детектування карбонових нанотрубок з адсорбованим сульфанолом у водному розчині
Автори А.И. Манилов, А.В. Козинец, И.В. Гаврильченко, Ю.С. Милованов, Т.М. Мухамеджанов, С.А. Алексеев, М. Аль Араими, С.В. Литвиненко, А. Рожин, В.А. Скрышевский
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»
Автори К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, Р.М. Бурбело
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-7
Назва Закономірності формування нітридних покриттів на основі багатокомпонентних сплавів
Автори В.М. Береснев, Ю.М. Шабельник, Н.І. Шумакова, У.С. Нємченко, С.А. Клименко, А.С. Манохін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Першопринципне моделювання взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами кисню та вуглецю в кремнії
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Режим надшвидкого атомного транспорту та інші процеси у сплаві титану,модифікованого іонною та циклічною термічною обробкою
Автори С.М. Дуванов, Д.В. Магілін, A.G. Balogh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-6
Назва Thermoelectric Properties of the Colloidal Bi2S3-Based Nanocomposites
Автори O.A. Dobrozhan, A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, U.B. Trivedi, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Назва Influence of Characteristic Energies and Charge Carriers Mobility on the Performance of a HIT Solar Cell
Автори Wassila Leila Rahal, Djaaffar Rached
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва High-performance Monte Carlo Simulation of Multilayer Magnetic Films
Автори V.Yu. Kapitan, A.V. Perzhu, K.V. Nefedev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-4
Назва Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS
Автори Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-6
Назва Simulation and Performance Analysis of 32 nm FinFet based 4-Bit Carry Look Adder
Автори S. Rashid, S. Khan, A. Singh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-4
Назва Tемпературна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками
Автори О.І. Koнопельник, О.І. Aксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-5
Назва Теорія міжзонного оптичного поглинання в квантових ямах на основі об’ємних матеріалів з анізотропними непараболічними зонами
Автори В.В. Iвченко, В.С. Щербюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05012-1 - 05012-8
Назва Superconductivity and Kondo Effect of PdxBi2Se3 Whiskers at Low Temperatures
Автори A.A. Druzhinin, N.S. Liakh-Kaguy, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, K. Rogacki
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05013-1 - 05013-5
Назва Електродинамічні характеристики кераміки на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2
Автори В.І. Григорук, В.В. Олійник, В.Л. Лаунець, Г.В. Лісачук, Р.В. Кривобок, А.В. Захаров, Б.А. Карпутін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05014-1 - 05014-5
Назва Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію
Автори Б.К. Остафійчук, Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Б.Я. Депутат, С.В. Корень
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05018-1 - 05018-6
Назва Processes of Nucleation of Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates
Автори А.V. Dalekorej, V.P. Ivanitsky, V.S. Kovtunenko, М.V. Stoika
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05020-1 - 05020-5
Назва Термоелектричні властивості наноструктурованих матеріалів на основі телуриду свинцю
Автори І.В. Горічок, М.О. Галущак, О.М. Матківський, І.П. Яремій, Р.Я. Яворський, В.С. Благодир, О.І. Варунків, Т.О. Паращук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-7
Назва Спектроскопічні еліпсометричні дослідження та температурна поведінка діелектричних функцій шаруватого кристалу TlInS2
Автори О.О. Гомоннай, О. Гордан, П.П. Гуранич, П. Гуранич, О.Г. Сливка, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Назва Отримання та оптичні властивості підкладинок з поверхневою наноструктурою
Автори В. П. Махній , Г. І. Бодюл , М. Ф. Павлюк , О. М. Сльотов 
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05026-1 - 05026-5
Назва Anisotropic Electrical Properties of a Square Superlattice
Автори Д.В. Зав’ялов, С.В. Крючков,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05027-1 - 05027-4
Назва Structural and Optoelectronic Properties of Nanocrystalline CdTe Thin Films Synthesized by Using SILAR Technique
Автори Swapna Samanta, D.B. Salunke, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-4
Назва Розмірний ефект у наночастинках триметилсилільованого кремнезему
Автори І.Ф. Миронюк, Є.П. Воронін, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука, Т.В. Дмитроца
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05030-1 - 05030-5
Назва Видима люмінесценція ІnGaN/GaN cвітлодіодів ультрафіолетового випромінювання 365 нм
Автори В.П. Велещук, О.І. Власенко, З.К. Власенко, Д.М. Хміль, О.М. Камуз, І.В. Петренко, В.П. Тартачник, О.В. Шульга, В.В. Борщ
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05031-1 - 05031-5
Назва Методичні засади вивчення питань нанотехнологій у курсі загальної фізики вищих навчальних закладів
Автори О.М. Завражна, Л.В .Однодворець, О.О. Пасько, А.І. Салтикова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05032-1 - 05032-8
Назва Ріст поверхневих мікро- і наноструктур у процесі профілювання вглиб кристалів PbTe плазмою Ar
Автори Д.М. Заячук, В.Є. Слинько, А. Чік
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05034-1 - 05034-7
Назва Математичне моделювання фізичних процесів перетворення електромагнітного поля в поле пружних коливань в мікротовщинних шарах металів
Автори С.Ю. Плєснецов, Р.П. Мигущенко, О.Н. Петрищев, Г.М. Сучков, Г.С. Хрипунов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-7
Назва Вплив термічного відпалу на оптичні властивості плівок телуриду кадмію
Автори Т.М. Мазур, В.П. Махній, В.В. Прокопів, М.М. Сльотов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05047-1 - 05047-3
Назва Numerical Simulation and Mathematical Modeling of 3D DG SOI MOSFET with the Influence of Biasing with Back Gate
Автори Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05002-1 - 05002-4
Назва Електрохімічні властивості системи нанопористий вуглець/апротонний електроліт
Автори Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, В.І. Мандзюк, П.І. Колковський, Р.І. Мерена, М.В. Беркещук, Л.В. Головко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-5
Назва Optimisation of Doped Antimony Sulphide (Sb2S3) Thin Films for Enhanced Device Applications
Автори P.A. Nwofe, J.N. Chukwu
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05007-1 - 05007-4
Назва Вплив поверхневого легування на адсорбційну здатність нанопорошкових металооксидів для сенсорів газів
Автори Я.В. Бобицький, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, С.С. Савка, А.С. Середницький, В.Н. Шевчук, Ю.І. Венгрин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05008-1 - 05008-5
Назва Морфологія поверхні тонких плівок CdTe отриманих методом відкритого випаровування у вакуумі
Автори Я.П.Салій, Л.І. Никируй, Р.С. Яворський, S.Adamiak
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Спектрально-люмінесцентні властивості титано-марганцевих оксидів
Автори В.В. Шимановская, Л.А. Кернажицкий, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05019-1 - 05019-7
Назва Особливості мікроструктури та перколяційна поведінка поліпропіленгліколю, наповненого багатошаровими вуглецевими нанотрубками
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05021-1 - 05021-6
Назва Оптичні явища і процеси, індуковані ультракороткими лазерними імпульсами в халькогенідних та халькогалоїдних склоподібних напівпровідниках
Автори І. Блонський, В. Кадан, А. Рибак, С. Павлова, Л. Кальвез, Б. Мицик, О. Шпотюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05033-1 - 05033-5
Назва The Structure of Mn and Co Nanoparticles Obtained in Direct Surfactant Micelles
Автори I.G. Vorobiova, N.А. Borshch, Yu.A. Mirgorod
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05036-1 - 05036-4
Назва Використання суміші газів (C2H2+N2) для отримання надтвердих карбонітридних покриттів на основі молібдену
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, А.А. Мейлєхов, У.С. Немченко, В.А. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Д.А. Колесников, М.Г. Ковалева,..., З.М. Проценко, І.В. Дощечкінa
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05043-1 - 05043-6
Назва Моделювання процесу створення мікрокомпонентів для вакуумної електроніки та рентгенівської оптики із застосуванням протонно-променевої літографії
Автори О.Г. Пономарьов, О.С. Лапін, С.В. Колінько, В.А. Ребров, В.О. Журба, М.В. Петровський, В.М. Коломієць, С.М. Кравченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06010-1 - 06010-5
Назва Computer Simulation of Electrical Characteristics of the Carbon Nanochains
Автори D.M. Sergeyev, K.Sh. Shunkeyev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06019-1 - 06019-6
Назва Структура і властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом магнетронного розпилення
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кириченко, Р.П. Мигущенко, Н.В. Веселова, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-5
Назва Перемішування на границях шарів багатошарових наноперіодних покриттів системи TiNх/ZrNх: моделювання та експеримент
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Р.П. Мигущенко, Г.О. Постельник, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06021-1 - 06021-6
Назва Структура і властивості вакуумно-дугових покриттів хрому і його нітридів, отриманих в умовах дії постійного і імпульсного високовольтного потенціалів зсуву
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Taha A. Tabaza, Safwan M. Al-Qawabah, В.Ф. Горбань, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-6
Назва Creation of a Tunable Diode Based on Nanotubes with an Ion Gate
Автори M. Veano, St, Hilms, M. Orlova, S. Didenko, О. Rabinovich, A. Panichkin, I. Ermanova, D. Tatarinov, P. Gostishchev, D. Saranin
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06026-1 - 06026-4
Назва Influence of the Angle of Inclination of the Plasma Flow of Carbon to the Substrate on the Electrical Capacitance and Morphology of the Surface of Carbon Coatings
Автори I.V. Sudzhanskaya, А.I. Poplavsky, I.Yu Goncharov, O.V. Glukhov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-3
Назва Вплив неоднорідності товщини шарів TiO2 на транспорт носіїв заряду в дисперсних сонячних елементах на барвниках
Автори И.И. Иванов, В.Б. Лозинский, В.П. Касаткин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-5
Назва Synthesis and Optical Absorption Properties of Copper Oxide Nanoparticles for Applications in Transparent Surface Coatings and Solar Cells
Автори P.K. Samanta, M. Das, R. Hati, M. Patra, A. Khatun, S. Patra, S. Jana, B.S. Kar, S. Mandal, A.K. Mandal, D. Aich, S. Saha, T. Kamilya, S. Mishra
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06028-1 - 06028-2
Назва Effect of Annealing Time on the Power Conversion Efficiency of Silicon Nanowire Based Solar Cell Prepared by Wet Diffusion Technique
Автори P.V. Trinh, B.H. Thang, N.V. Chuc, P.N. Hong, P.N. Minh
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Назва New Optimized Intermediate Band (IB) Design to Improve ZnTeO Solar Cell Performances
Автори B. Lakehal, Z. Dibi, N. Lakhdar
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-4
Назва Формування ниткоподібних оксидних структур на поверхні монокристалічного арсеніду галію
Автори С.О. Вамболь, І.Т. Богданов, В.В. Вамболь, Я.О. Сичікова, О.М. Кондратенко, Т.П. Несторенко, С.В. Онищенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-4
Назва Analytical Modeling & Simulation of OFF-State Leakage Current for Lightly Doped MOSFETs
Автори Nitin Sachdeva, Munish Vashishath, P.K. Bansal
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06009-1 - 06009-4
Назва Очистка кристалів Cd(Mn)Te для детекторів рентгенівського випромінювання спеціальним відпалом
Автори З.І. Захарук, С.Г. Дремлюженко, С.В. Солодін, Є.С. Никонюк, Б.П. Рудик, О.В. Копач, А.С. Опанасюк, П.М. Фочук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06004-1 - 06004-5
Назва Ionizing Radiation Induced Modification of the Copper Nanotubes Structure
Автори M.V. Zdorovets, А.А. Mashentseva, A.L. Kozlovskiy, I.A. Ivanov, К.К. Kadyrzhanov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-6
Назва A Comparative Study of Increasing Sensitivity Based on MoS2 Gas Sensor
Автори S.R. Shakil, N. Tarannum, M.K. Rhaman,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06003-1 - 06003-4
Назва Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками
Автори В.Є. Панарін, М.Є. Свавільний, А.І. Хомінич, М.В. Кіндрачук, А.О. Корнієнко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06023-1 - 06023-5
Назва Effect of Sintering Temperature on Structural Properties of Cd doped Co-Zn Ferrite
Автори Akshay B. Kulkarni, Shridhar N. Mathad
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-4
Назва Thermodynamical Investigation of Liquid Alkali Metals with Gibbs-Bogoliubov Method
Автори Rajesh C. Malan, Aditya M. Vora
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Назва Effect of Source Solution Components on Quality of Electrospun PVDF Nanofibers for Nanogenerator Application
Автори S. Mansouri, T. Fanaei Sheikholeslami,, , A. Behzadmehr,, A.H. Mahdizadeh Moghaddam
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-6
Назва Modeling the Effects of Temperature and Doping Density on the Performance of Mid-infrared Quantum Cascade Lasers
Автори D. Sebbar,, B. Boudjema
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-5
Назва One Pot Room Temperature Synthesis of CTAB Capped Highly Luminescent CdTe Quantum Dots in an Aqueous Medium and their Free Radical Scavenging Activity
Автори Mangesh S. Jadhav, Sameer Kulkarni, Prasad Raikar, U.S. Raikar
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-5
Назва Realization and Characterization of P-typed Polythiophene Based Organic Photovoltaic Cells
Автори Touhami Ghaitaoui,, , Ali Benatiallah, Youcef Sahli, Hamid Khachab
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва Miniaturized CPW-Fed Planar Monopole Antenna for Multi-band WLAN/WiMAX Wireless Applications
Автори Ahmed Zakaria Manouare, Divitha Seetharamdoo, Saida Ibnyaich, Abdelaziz El Idrissi, Abdelilah Ghammaz
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-9
Назва Фотолюмінесценція гібридних структур поруватий кремній – марганцехлорид тетраметиламонію
Автори І.Б. Оленич, , Л.С. Монастирський, С.А. Свелеба, А.П. Лучечко, Л.І. Ярицька
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Оптичні властивості поверхневих метал-діелектричних композитів на основі пористих Si та SiO2
Автори О.С. Кондратенко, , В.Р. Романюк, М.Л. Дмитрук, М.Б. Пінковська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-8
Назва Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
Автори А.П. Бахтінов, , В.М. Водоп’янов, В.І. Іванов, З.Д. Ковалюк, І.Г. Ткачук, В.В. Нетяга, О.С. Литвин,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-7
Назва Елемент пам’яті на основі молекули пероксиду
Автори П.O. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, А.Г. Малашенко, Т.М. Сакун, А.Є. Маринченко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-6
Назва The Influence of Layers Thickness on the Structure and Properties of Bilayer Multiperiod Coatings Based on Chromium Nitride and Nitrides of Transition Metals Ti and Mo
Автори O.V. Sobol, A.A. Meylekhov, R.P. Mygushchenko, А.А. Postelnyk, Taha A. Tabaza, Safwan M. Al-Qawabah, V.F. Gorban, V.A. Stolbovoy
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-6
Назва Термодинаміка квазістійких станів ПВХ з металонанодисперсним наповнювачем
Автори Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук,, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Studies on Cu and TiO2 Water-based Nanofluids: A Comparative Approach in Laminar Flow
Автори Y. Khelili, A. Allali, R. Bouakkaz
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-6
Назва Comparative Study of Temperature Effect on Thin Film Solar Cells
Автори Mahfoud Abderrezek, Mohamed Fathi, Farid Djahli
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-6
Назва Transport Phenomena for Development Inductive Elements Based on Silicon Wires
Автори A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, R.M. Koretskyy, M.Yu. Chernetskiy
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-5
Назва Вплив постійного і високовольтного імпульсного потенціалів зміщення на структуру і властивості вакуумно-дугових (TiVZrNbHf)Nх покриттів
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, В.Ф. Горбань, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Структура та електрохімічні властивості пористих вуглецевих матеріалів, отриманих із сахаридів
Автори В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.М. Сачко, Б.І. Рачій, Ю.О. Кулик, І.М. Микитин
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-7
Назва Використання вольфраму як бар’єрного шару у багатошарових рентгенівських дзеркалах Sc/Si
Автори Ю.П. Першин, В.С. Чумак, Е.Н. Зубарєв, А.Ю. Девізенко, В.В. Кондратенко, J.F. Seely
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-8
Назва Properties of Undoped and (Al, In) Doped ZnO Thin Films Prepared by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Solar Cell Applications
Автори A. Djelloul, Y. Larbah, M. Adnane, B. Labdelli, M.I. Ziane, A. Manseri, A. Messaoud
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-5
Назва Formation of the Microcrystalline Structure in LiNbO3 Thin Films by Pulsed Light Annealing
Автори R.N. Zhukov, T.S. Ilina, E.A. Skryleva, B.R. Senatulin, I.V. Kubasov, D.A. Kiselev, G. Suchaneck, M.D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko, A.G. Savchenko
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-4
Назва Electrothermal and Optical Properties of Hybrid Polymer Composites
Автори Mohammed Al-Tweissi, I.O. Ayish, Y. Al-Ramadin, A.M. Zihlif, Z.M. Elimat, R.S. Al-Faleh
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-5
Назва Photoluminescence Excitation in Nanocomposites Polyvinylpyrrolidone/ZnO
Автори V.I. Fediv, G.Yu. Rudko, O.F. Isaieva, E.G. Gule, O.I. Olar
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-5
Назва Ionization of Impurities by a Constant Electric Field in Graphene with a Wide Forbidden Band
Автори S.Yu. Glazov,, P.V. Badikova
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-5
Назва Structure Features of Bismuth Films Doped with Tellurium
Автори D.Yu. Matveev, D.V. Starov, E.V. Demidov
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02047-1 - 02047-3
Назва Impact of Inter-Wall Distance on Physical Properties of Metal-Semiconducting Double Walled Carbon Nanotube Quantum Dot
Автори Bashir Mohi Ud Din Bhat, Rayees Ahmad Zargar, Shabir Ahmad Bhat
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02044-1 - 02044-3
Назва Indirect Interaction in Graphene Nanostructures
Автори N.N. Konobeeva, M.B. Belonenko
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-3
Назва Effect of Iron Doping on Physical Properties of NiO Thin Films
Автори O. Belahssen,, M. Ghougali,,, A. Chala,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-4
Назва Дослідження фотолюмінесценції ZnO наноструктур, вирощених гідротермічним методом
Автори Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, Л.Р. Топоровська, В.П. Рудик, В.С. Цибульський, Р.Я. Серкіз
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Назва Фізичні основи створення безконтактних ультразвукових частотних сенсорів для дослідження нанокристалічних феромагнітних матеріалів
Автори С.Ю. Плєснецов, Р.П. Мигущенко, О.М. Петрищев, Г.М. Сучков, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-9
Назва Поліграфенові покриття на міді: механізми зародження та ростуПолиграфеновые покрытия на меди: механизмы зарождения и роста
Автори І.Н. Колупаєв, А.В. Мураховський, Т.С. Кольцова, В.О. Соболь, Dai Yu
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-6
Назва Фотоелектричні процеси в тонкоплівкових сонячних елементах на основі CdS / CdTe з органічним тильним контактом
Автори Н.В. Дейнеко, Г.С. Хрипунов, О.М. Семків
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Назва Кристалічна структура, оптичні та провідні властивості наночастинок ZnO, легованих фтором
Автори A. Diha, S. Benramache, L. Fellah
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Воднева обробка золотого контакту на кремнії
Автори A.G. Vasiljev, О.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Вплив температури обробки на оптичні та морфологічні параметри органічного перовскіту CH3NH3PbI3, отриманого методом спрей-піролізу
Автори I. Kemerchou,, F. Rogti, B. Benhaoua, N. Lakhdar, A. Hima, O. Benhaoua, A. Khechekhouche
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-4
Назва Структурна інженерія і механічні властивості (Ti-V-Zr-Nb-Hf-Ta)N покриттів отриманих при різному тиску
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, Г.О. Постельник, А.О. Мейлехов, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.O. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Т.O. Сиренко, Ж.В. Краєвська, О.В. Звягольский
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-6
Назва Вплив двовимірних дефектів на нефундаментальні втрати ефективності в сонячних елементах із мультикристалічного кремнію
Автори О.В. Приходько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-5
Назва Поверхнево-бар’єрні структури Au/n-CdS: створення та електрофізичні властивості
Автори Р. Петрусь, Г. Ільчук, А. Кашуба,, І. Семків, Е. Змійовська, Ф. Гончар, Р. Лис
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-6
Назва Золь-гель синтез, структура та оптичні властивості нікель-марганцевих феритів
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук, Н.І. Різничук, Р.С. Соловей
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-5
Назва Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-7
Назва Особливості кристалізації аморфного срібла при 77 К в умовах лазерного ефекту Гершеля
Автори Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Юрій М. Лопаткін
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-4
Назва Моделювання ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходу n-MgxZn1-xO/p-SnS із контактами ZnO:Al та ITO
Автори О.В. Д’яченко, О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, Д.І. Курбатов, В.В. Гриненко, С.В. Плотніков
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-7
Назва Підвищення точності широкоапертурного фотометра на основі цифрової камери
Автори П.І. Неєжмаков, О.М. Ляшенко, Є.П. Тимофеєв,О.Д. Купко, А.С. Литвиненко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-6
Назва Оцінка впливу гідродинамічного режиму роботи грануляційного обладнання на нанопористу структуру гранул N4HNO3
Автори А.Є. Артюхов, Я. Крмела, О.М. Гавриленко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-5
Назва Електроосадження та механічні характеристики композитних покриттів Ni/SiC
Автори L. Ghelani, M. Naoun, L. Aissani, A. Abbassi, S. BoulahrouzL. Ghelani, M. Naoun, L. Aissani, A. Abbassi, S. Boulahrouz
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Полімерні матеріали, модифіковані напівпровідниковими речовинами, у вузлах тертя гальмівних пристроїв
Автори М.В. Кіндрачук, О.І. Вольченко, Д.О. Вольченко, М.О. Вольченко, П.О. Поляков, А.О. Корнієнко, А.О. Юрчук
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-8
Назва Огляд доступних теоретичних моделей для феромагнетизму за кімнатної температури в розбавлених магнітних напівпровідниках
Автори Rana Mukherji, Vishal Mathur
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-3
Назва Структурні особливості формування пористого вуглецевого матеріалу, активованого гідроксидом калію
Автори В.М. Ващинський, А.М. Бойчук, Я.Б. Ващинська
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Назва Температурні характеристики кремнієвого нанопровідного транзистора у залежності від товщини оксиду
Автори Hani Taha AlAriqi, Waheb A. Jabbar,, , Yasir Hashim, Hadi Bin Manap
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-4
Назва Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в сполучених суцільних середовищах
Автори В.В. Марасанов, А.В. Шарко, А.О. Шарко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-7
Назва Вплив ортофосфорної кислоти на морфологію нанопористих вуглецевих матеріалів
Автори Б.К. Остафийчук,, Р.П. Лисовський, Al-Saedi Abdul Halek Zamil, Б.I. Рачій, В.O. Коцюбинський, П.И. Колковський, Р.І. Мерена, A.Б. Груб’як
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-6
Назва Вплив параметрів ВЧ-магнетронного розпилення на структуру плівок дибориду гафнію
Автори О.А. Гончаров, А.М. Юнда, В.В. Буранич, І.В. Шелест, В.Б. Лобода
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Месбауерівські дослідження Ni-заміщених феритів кобальту
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук,, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-5
Назва Modelling the Initial Stages of Condensation of As-S Atomic Clusters
Автори А.V. Dalekorej, V.S. Kovtunenko, М.V. Stoika
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-9
Назва Числове моделювання сонячних елементів на основі SnS
Автори М.М. Іващенко, А.С. Опанасюк, І.П. Бурик, Д.В. Кузьмін
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Назва Структурна інженерія переважної орієнтації росту кристалітів в бішарових багатоперіодних вакуумно-дугових нітридних покриттях
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Є.В. Онопрієнко, Т.O. Сиренко, А.Г. Меньшиков, О.В. Зв'ягольський
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Synthesis of Copper Nanoparticles by Cathode Sputtering in Radio-frequency Plasma
Автори Zh.T. Nakysbekov, M.Zh. Buranbayev, M.B. Aitzhanov, G.S. Suyundykova, M.T. Gabdullin,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Electronic Conduction in Annealed Sulfur-Doped a-Si:H Films
Автори Himanshu Gupta, Fateh Singh Gill, S.K. Sharma, R. Kumar, R.M. Mehra
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Назва Моделювання процесів формування методом молекулярної динаміки та люмінесцентні властивості наноструктур Zn-ZnO типу ядро-оболонка
Автори С.С. Савка, Ю.І. Венгрин, А.С. Середницький, Д.І. Попович,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-5
Назва Фазовий і хімічний склад дифузійних титаноалюмохромових покриттів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
Автори О.Е. Дацюк, В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, В.В. Сімкулет
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва Синтез та ріст наноструктур Au на інтерфейсі MoS2
Автори Т.І. Бородінова, В.І. Стьопкін, А.А. Васько, В.Є. Куценко, О.А. Марченко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-6
Назва Single Crystal, High Band Gap CdS Thin Films Grown by RF Magnetron Sputtering in Argon Atmosphere for Solar Cell Applications
Автори Rupali Kulkarni, Amit Pawbake, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Haribhau Borate, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priyanka Sharma, Sandesh Jadkar
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-6
Назва Виготовлені імпульсним електроосадженням і вкриті наночастинками Ag наноструктуровані масиви ZnO для ультрафіолетових фотосенсорів
Автори Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, С.І. Петрушенко, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, В.Є. Корсун, В.М. Любов, М.В. Кіріченко, С.В. Дукаров, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-8
Назва Computer Simulation of Electrical Characteristics of a Graphene Cluster with Stone-Wales Defects
Автори D.M. Sergeyev,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-7
Назва Thermodynamical Investigation of Liquid Alkali Metals with Gibbs–Bogoliubov Method
Автори Rajesh C. Malan, Aditya M. Vora
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Роль зарядового стану молекули і зовнішнього електричного поляу функціонуванні молекулярних перемикачів на основі спіропірана
Автори О.А. Коваленко, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-5
Назва Формування варізонної активної області фотоелектричного перетворювача на основі твердих розчинів AlGaAs модуляцією потоку триметилалюмінію в методі МОСепітаксії
Автори С.І. Круковський, Г.А. Ільчук, Р.С. Круковський, І.В. Семків, Е.О. Змійовська, С.В. Токарєв
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва High Band Gap Nanocrystalline Tungsten Carbide (nc-WC) Thin Films Grown by Hot Wire Chemical Vapor Deposition (HW-CVD) Method
Автори Bharat Gabhale, Ashok Jadhawar, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Haribhau Borate, Ravindra Waykar, Rahul Aher, Priyanka Sharma, Amit Pawbake, Sandesh Jadkar
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-6
Назва Ефекти гігантського і анізотропного магнітоопору: демонстрація і вивчення в курсі фізики закладів вищої освіти
Автори В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, М.Я. Довжик, В.О. Кравченко, С.М. Хурсенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-8
Назва Вплив рівня легування на газову чутливість кремнієвих p-n переходів
Автори O.O. Птащенко , Ф.O. Птащенко, В.Р. Гільмутдінова, О.С. Кирничук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Назва Гетероепітаксійний ріст SiC на підкладках поруватого Si методом заміщення атомів
Автори В.В. Кідалов, С.А. Кукушкін,,,, А.В. Осіпов,,,, А.В. Редьков,, А.С. Гращенко, І.П. Сошніков,, М.Е. Бойко, М.Д. Шарков, А.Ф. Дяденчук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-6
Назва Дослідження впливу складу залишкових газів на твердість, адгезійні властивості і елементний склад покриттів SiC-AlN, нанесених методом магнетронного розпилення
Автори І.Ю. Гончаров, Д.А. Колесніков, В.Ю. Новіков, М.Г. Ковалева, С.В. Литовченко, Б.А. Мазілін, Д.В. Горох, В.М. Береснев, David Alejandro Diaz Yanez
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-5
Назва Ультрадисперсний β-FeOOH: вплив умов синтезу на морфологічні, магнітні та електро-хімічні властивості
Автори Л.В. Мохнацька, В.О. Коцюбинський, A.Б. Грубяк, Федорченко С.В., С.І. Воробйов
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-6
Назва Impact of Sputtering Pressure on Structural, Optical, Electrical and Morphological Properties of Titanium Doped Zinc Oxide Thin films Using Metallic Target
Автори F. Bouaraba, M.S. Belkaid, S. Lamri
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Parametric Study of Stacked Microstrip Patch Antenna with Dissimilar Substrates
Автори S. Bouttout, Y. Bentrcia, S. Benkouda , T. Fortaki
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Optimizing Combination of Parameters for Pull-off Adhesion Testing through Design of Experiment Study
Автори Sana Ullah , Ronald Weilguny, Sorschag Kurt, Gunter Zieger
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-7
Назва Effect of Intrinsic Layer Thickness on PIN Structure for Tandem Solar Cell Based on Indium Gallium Nitride Using AMPS -1D
Автори Omar Souilah, A. Benzair, B. Dennai, H. Khachab
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Назва Магнітні дослідження наночастинок шаруватого магніторозчиненого напівпровідника
Автори І.Д. Столярчук, І. Рогальска, С.В. Корецький, І. Стефанюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-5
Назва Kinetics of Blue Emission during Ultraviolet Insolation on Germanosilicate Optical Fiber
Автори H. Kuswanto, F. Goutaland, A. Boukenter, Y. Ouerdane
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-5
Назва Electrons Extraction from MWCNT/PEO Composites
Автори N. Benkara Mohammed,, R. Md Nor, N. Benouattas
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-5
Назва Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-5
Назва The Theoretical Study of Electron Dispersion of Some Liquid Metals Using Transition Metal Model Potential (TMMP)
Автори Kamaldeep G. Bhatia, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-4
Назва Gunn Diodes Based on Graded InGaP-InPAs
Автори I.P. Storozhenko,, M.V. Kaydash,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-6
Назва Топографія та густина поверхневих електронних станів ювенільних та дефектних нано-структурованих поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3
Автори П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, Т.М. Ненчук, І.Р. Яровець, Я.М. Бужук, О.Р. Дверій
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-12
Назва Фотолюмінесцентні властивості наногетерогенних плівкових структур НК CdTe/ТГК/сополімер вінілацетат-акрилату
Автори O.А. Капуш, С.І. Будзуляк, Д.В. Корбутяк, К.С. Дремлюженко, Б.Н. Кульчицький, О.Г. Косінов, А.І. Ємець
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Назва Дислокаційний гістерезис у змішаному стані надпровідника ІІ роду
Автори В.Я. Білошапка, К.С. Семенова, В.Я. Платков, Д.О. Піменов
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-6
Назва Удосконалення електрохімічних суперконденсаторів шляхом використання наноструктурованих напівпровідників
Автори С.О. Вамболь, І.Т. Богданов, В.В. Вамболь, Я.О. Сичікова, , О.М. Кондратенко, С.В. Онищенко, Т.П. Несторенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Фотоіндуковані просторово-часові коливання і структурна самоорганізація в полімер-іммобілізованих дисперсних напівпровідниках
Автори О.В. Градов,, М.А. Градова
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-8
Назва Електропровідність та процеси діелектричної релаксації керамічної системиY2O3-ZrO2-SrTiO3-BiScO3
Автори I.В. Суджанская, В.М. Береснев, Л.О. Ілюшин,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Назва Квантовое столкновение двух вертикальных блоховских линий в доменной границе одноосной ферромагнитной пленки
Автори А.Б. Шевченко, М.Ю. Барабаш
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-4
Назва Збільшення вірогідності безвідмовної роботи ІЧ-приладів самонаведення та спостереження шляхом електронно-променевої обробки оптичних обтічників
Автори І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.І. Гордієнко, О.В. Кириченко, В.А. Ващенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-7
Назва Ab initio Study of the Effect of H2O Molecules Adsorption on the Semiconducting Graphene Nanoribbon
Автори D. Gharami, N.S. Mimi, A.M. Ali, S.R. Shakil, M.K. Rhaman,,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-3
Назва Пористий вуглець на основі антрациту як електродний матеріал літієвих джерел струму
Автори В.І. Мандзюк, В.А. Поважний, Б.І. Рачій
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-5
Назва Визначення параметра Грюнайзена рентгенографічним методом та явної частини ангармонізму сплавів на основі Cu і Ni
Автори Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, О.Я. Романів, Я.І. Федишин
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05040-1 - 05040-4
Назва Electrical Performance of CuInSe2 Solar Panels Using Ant Colony Optimization Algorithm
Автори B. Zaidi, S. Belghit, C. Shekhar, M. Mekhalfa, B. Hadjoudja, B. Chouial
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05045-1 - 05045-3
Назва The Effect of the Fractal Guest Subsystem on the Structure, Heat Capacity and Impedance Response of InSe Crystals Intercalated with Nickel
Автори B.O. Seredyuk, I.I. Grygorchak, V.L. Fomenko, N.K. Tovstyuk
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05009-1 - 05009-5
Назва Дослідження структурних і оптичних властивостей плівок CdS легованих Dy, отриманих методом випаровування в квазізамкненому об'ємі
Автори Ю.П. Гнатенко, Ю.С. Єрьоменко, Д.І. Курбатов, П.М. Буківський, М.С. Фур'єр, А.П. Буківський, А.С. Опанасюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-5
Назва A Perspective on Zinc Oxide Based Diluted Magnetic Semiconductors
Автори Rana Mukherji, Vishal Mathur, M. Mukherji
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05008-1 - 05008-5
Назва Optimize the Geometrical Parameters of Interdigital Micro-Electrodes Used in Bioimpedance Sensing System
Автори Hamidreza Shirzadfar, Nasim Mokhtari, Julien Claudel
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05029-1 - 05029-4
Назва Визначення основних параметрів неосновних носіїв заряду в твердих тілах
Автори Ю.О. Угрин, Р.М. Пелещак, В.Б. Британ, А.О. Вельченко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05031-1 - 05031-5
Назва Structural and Optoelectronic Properties of Polycrystalline CdS Thick Film Prepared by Screen Printing
Автори B.Y. Bagul, P.S. Sonawane, A.Z. Shaikh, Y.N. Rane, S.R. Gosavi
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05018-1 - 05018-4
Назва Computer Simulation on the Behavior of the TCO/n-a-Si:H Interface Solar Cells
Автори Djaaffar Rached, Habib Madani Yssaad, Wassila Leila Rahal
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05012-1 - 05012-4
Назва Molybdenum Disulfide Obtained by Template Method as an Electrode Material in Electric Energy Storage Devices
Автори I.I. Grygorchak, I.M. Budzulyak, D.I. Popovych, L.S. Yablon , O.V. Morushko, V.M. Boychuk
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-4
Назва Вплив відпалювання на структуру ультратонких плівок золота на поверхні підк-ладок із скла та CdS
Автори А.Б. Данилов, Г.A. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, В.Г. Гайдучок
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-6
Назва Розробка технології отримання багатошарових гранул N4HNO3 з наноструктурними пористими шарами
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський, О.Г. Гончаров
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05013-1 - 05013-4
Назва Емпіричні закономірності змінення з температурою Дебая динамічних, акустичних, структурних, оптичних і колориметричних характеристик іонних кристалів
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-5
Назва Багатошарові рентгенівські дзеркала Sc / Si з бар'єрними шарами CrB2
Автори Ю.П. Першин, О.Ю. Девізенко, Е.Н. Зубарєв, В.В. Кондратенко, D.L. Voronov, E.M. Gullikson
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Назва Boosting CZTSSe Solar Cell Efficiency by Back Surface Field Layer
Автори Abd Elhalim Benzetta, Mahfoud Abderrezek, Mohammed Elamine Djeghlal
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-5
Назва Dip Coated ZnO Films for Transparent Window Applications
Автори Meenakshi, Sanjay Kumar, Sudhir Saralch, Naresh Dhiman, Manish Kumar, Dinesh Pathak
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05038-1 - 05038-5
Назва Багатошарові наноструктуровані покриття (TiZr)N / (TiSi)N, сформовані методом вакуумно-дугового осадження
Автори C.В. Литовченко, Б.О. Мазілін, В.М. Береснєв, В.О. Столбовий, М.Г. Ковалева, О.В. Крицина, І.В. Колодій, О.В. Глухов, Л.В. Маліков
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-5
Назва Формування потужної мультигармонічної електромагнітної хвилі двопотоковим супергетеродинним лазером на вільних електронах клістронного типу з гвинтовим електронним пучком
Автори О.В. Лисенко, Ю.Ю. Волк, Г.О. Олексієнко, А.Ю. Брусник
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05002-1 - 05002-8
Назва Ефекти взаємодії кисню з поверхнею PbTе та їх вплив на термоелектричні властивості матеріалу
Автори І.В. Горічок, В.В. Прокопів, Р.І. Запухляк, О.М. Матківський, Т.О. Семко, І.O. Савеліхіна, Т.О. Паращук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05006-1 - 05006-5
Назва Дефекти упаковки наноструктурованого карбіду кремнію, дефекти глибоких рівнів та границь зерен
Автори С.І. Власкіна, Г.С. Свєчніков, Г.М. Мішинова, В.І. Власкін, В.Є. Родіонов, В.В. Литвиненко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05021-1 - 05021-6
Назва About Coherent Electron Transport in Nanocontacts “Nb – DNA – Nb”
Автори D. Sergeyev,, N. Tumyshev
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05027-1 - 05027-5
Назва Порівняння принципів керування п’єзоелектричним двигуном та двигуном постійного струму
Автори С.Ф. Петренко, А.В. Омелян, В.С. Антонюк, О.Г. Новаковський
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05032-1 - 05032-4
Назва Структурні та електричні властивості тонких плівок з включеннями халькогенідів свинцю
Автори Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05034-1 - 05034-4
Назва Магнітні дослідження наночастинок шаруватого магніторозчиненого напівпровідника PbMnI2
Автори І.Д. Столярчук, І. Рогальска, С.В. Корецький, І. Стефанюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05005-1 - 05005-5
Назва Елементно-фазові та структурні дослідження полікристалічних поверхонь сполук сис-теми β-Ga2O3-SnO2
Автори П.В. Галій, В.І. Васильців, А.П. Лучечко, П. Мазур, Т.М. Ненчук, О.В. Цвєткова, І.Р. Яровець
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05039-1 - 05039-8
Назва Видалення та моніторинг молекулярних комплексів хроматів Li, Na, K, Zn, Cd, Hg за допомогою легованих вуглецевих нанотрубок: розрахункові дослідження у формалізмі ТФГ
Автори В. Борисюк, С. Неділько, Ю. Хижний, A. Шийчук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05042-1 - 05042-7
Назва Вплив величини потенціалу зміщення і тиску азотної атмосфери на структуру і властивості вакуумно-дугових покриттів на основі AlCrTiZrNbV високоентропійного сплаву
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05046-1 - 05046-5
Назва PSpice Implementation and Simulation of a New Electro-Thermal Modeling for Estimating the Junction Temperature of Low Voltage Power MOSFET
Автори Toufik Smail, Zohir Dibi, Douadi Bendib
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06004-1 - 06004-5
Назва Електрон-електронна взаємодія у плоских закритих напівпровідникових наноструктурах
Автори І.В. Бойко, O.A. Багрій-Заяць, Г.Б. Цуприк, Ю.М. Стоянов
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-4
Назва Структурно-фазовий стан та дифузійні процеси в плівкових структурах на основі Co і Ru
Автори І.В. Чешко, А.М. Логвинов, А.І. Салтикова, С.І. Проценко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-4
Назва Аналіз поведінки частотних спектрів дислокаційного поглинання ультразвуку в опромі-нених зразках LiF з різною дислокаційною структурою
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06010-1 - 06010-5
Назва Design of a Selective Smart Gas Sensor Based on ANN-FL Hybrid Modeling
Автори S. Kouda, A. Dendouga,, S. Barra,, T. Bendib
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06011-1 - 06011-5
Назва Ultrasound Effect on Molecules of Sodium Dodecyl Sulphate as Systems of Nanoparticles
Автори I.G. Vorobiova , Yu.A. Mirgorod, A.S. Chekadanov
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06013-1 - 06013-5
Назва Influence of Mechanical Treatment of the Z-Surface of Lithium Niobate on the Properties of X-ray Pyroelectric Source
Автори O.O. Ivashchuk, A.A. Klenin, A.S. Kubankin,, A.N. Oleinik,, A.V. Shchagin,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06014-1 - 06014-4
Назва Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну структуру карбіду титану
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06018-1 - 06018-4
Назва Розробка гібридного сонячного модуля для високоефективної сонячної станції
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко, Г.С. Хрипунов, Д.С. Прокопенко, Л.В. Зайцева
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-5
Назва Influence of Defective Formations on Photoconductivity of Layered Crystals with Cationic Substitution
Автори A. Kashuba,, B. Andriyevskyy, I. Semkiv, L. Andriyevska, R. Petrus, E. Zmiiovska, D. Popovych
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Назва Оптичні властивості квантових точок CdS, синтезованих у вуглецевій матриці
Автори С.Д. Бардашевська, І.М. Будзуляк, С.І. Будзуляк, Б.І. Рачій
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-5
Назва Electronics Properties of Monoclinic HfO2
Автори Abdelkrim Mostefai, Smail Berrah, Hamza Abid
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06026-1 - 06026-4
Назва Modeling of Spin Valves of Magnetoresistive Fast-Acting Memory
Автори R.L. Politanskyi, L.F. Politanskyi, I.I. Grygorchak, A.D. Veriga
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-7
Назва Characterization of Different Type of Backsheet Films Used in PV Modules
Автори Rahul Kumar,, Parag Bhargava,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06029-1 - 06029-4
Назва Використання негативного потенціалу зміщення для структурної інженерії вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі FeCoNiCuAlCrV високоентропійного сплаву
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, А.О. Мейлехов, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06030-1 - 06030-5
Назва Effect of Annealing Temperature on Structural, Optical and Electrical Properties of ZnO Thin Films Prepared by Sol-Gel Method
Автори S. Benramache, Y. Aoun, S. Lakel, H. Mourghade, R. Gacem, B. Benhaoua
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06032-1 - 06032-4
Назва Моделювання нанотранзисторів: будова MOSFET
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06034-1 - 06034-6
Назва Improving the Wear Resistance of Thermally Sprayed Nanocomposite Cr3C2-25NiCr Coatings by Pulsed Plasma Treatment
Автори M.G. Kovaleva, V.V. Sirota, V.M. Beresnev, Yu.N. Tyurin, O.N. Vagina, I.A. Pavlenko
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06035-1 - 06035-4
Назва Дослідження мікромеханічних властивостей тонких плівок PbTe та PbSe
Автори Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06037-1 - 06037-4
Назва Вплив УФ випромінювання позаземної сонячної радіації на структуру і властивості плівок ZnO виготовлених імпульсним електрохімічним осадженням і методом SILAR
Автори Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, С.І. Петрушенко, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, Д.О. Жадан, С.В. Дукаров, В.М. Любов, М.В. Кіріченко, С.В. Суровицький, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06038-1 - 06038-13
Назва Paramagnetic and Photocatalytic Properties of C-S co-Doped TiO2 Nanocatalysts
Автори M.V. Bondarenko, T.A. Khalyavka, A.K. Melnyk, S.V. Camyshan, Ya.V. Panasuk
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06039-1 - 06039-4
Назва Оцінка відносної енергії границь зерен в кремнієвих плівках методом зернограничних канавок
Автори Т.В. Родіонова, П.М. Литвин
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06040-1 - 06040-4
Назва Опосередкований вплив квантового розмірного ефекту в багатошарових наноплівках Co/Cu(111) на поздовжній ефект Керра
Автори І.М. Лукієнко, М.Ф. Харченко, О.М. Стеценко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06041-1 - 06041-7
Назва Трансформація електронних енерґетичних зон твердих розчинів CdMnTe
Автори Р.Ю. Петрусь, Г.A. Ільчук, В.М. Склярчук, А.І. Кашуба,, І.В. Семків, Е.О. Змійовська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06042-1 - 06042-5
Назва Interaction of Two-Dimensional Extremely Short Optical Pulses in a Zig-Zag Carbon Nanotubes in the Presence of a High-Frequency Electric Field
Автори N.N. Konobeeva, D.S. Skvortsov, M.B. Belonenko,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06043-1 - 06043-4
Назва Electronic Structure and X-Ray Photoelectron Spectra of Some Perovskite Molecular Crystals
Автори A.A. Dotsenko, O.L. Shcheka, V.V. Korochentsev, A.A. Komissarov, V.A. Yashin, V.I. Vovna
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06044-1 - 06044-7
Назва Parameter Extraction of Schottky Solar Cell in Wide Temperature Range Using Genetic Algorithms
Автори B. Lakehal, A. Dendouga
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06046-1 - 06046-4
Назва Structure and Stresses in a System of Two Mechanical Twins in Titanium
Автори I.S. Nikulin, V.M. Beresnev, D.V. Horokh, V.G. Glebovsky, T.B. Nikulicheva, A.S. Kubankin, M.V. Mishunin, V.B. Nikulichev, A.N. Eliseev, D.A. Kolesnikov, Yu.V. Suhorukova, N.S. Atamanichenk
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06047-1 - 06047-3
Назва Вплив ударно-вібраційного методу на структурно-морфологічні характеристики та розподіл валентних електронів оксидів алюмінію, кремнію, заліза та титану
Автори Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, М.В. Карпець
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-8
Назва Моделювання біосенсора у вигляді циліндричного кремнієвого нанодроту на основі польового транзистора: вплив довжини і радіусу нанодроту
Автори A.V. Pawar, S.S. Kanapally, A.P. Chougule, P.P. Waifalkar, K.V. More, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-5
Назва Вплив товщини шарів і умов осадження на структурний стан NbN/Cu багатошарових покриттів
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, А.О. Мейлехов, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, І.М. Рищенко, Ю.Є. Сагайдашніков, Ж.В. Краєвська
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-5
Назва Одержання монокристалу (Ga69.5La29.5Er)2S300 та механізм випромінювання стоксової фотолюмінесценції
Автори В.В. Галян, І.А. Іващенко, А.Г. Кевшин, І.Д. Олексеюк, П.В. Тищенко, А.П. Третяк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-4
Назва Залежні від форми оптичні властивості квантової точки GaAs: модельне дослідження
Автори K.D. Kadam, S.L. Patil, H.S. Patil, P.P. Waifalkar, K.V. More, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-4
Назва Вплив кристалічної об'ємної фракції на електронні властивості гідрогенізованого мікрокристалічного кремнію, дослідженого методом еліпсометрії та моделюванням мікроелектронних і фотонних структур
Автори H. Benhabara,, J.D. Sib,, A. Bouhekka,, M. Chahi,, D. Benlakhel, A. Kebbab, Y. Bouizem, L. Chahed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-5
Назва Дослідження оптичних і піроелектричних властивостей монокристала ніобата літію, викликаних дифузією іонів металів
Автори У.В. Яхневич, Г. Суханек, А. Ейдам, Д.Ю. Сугак,, І.І. Сиворотка,, В.Г. Гайдучок,, О.А. Бурий, С.Б. Убізський, Г. Герлах
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-5
Назва Вплив домішки BiScO3 на структуру та електричні властивості системи Y2O3-ZrO2-SrTiO3
Автори І.В. Суджанська, М.Н. Япринцев, Ю.С. Некрасова, В.М. Береснєв, А.Н. Васильєв
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Магнітні квантові ефекти в електронних напівпровідниках при поглинанні мікрохвильовим випромінюванням
Автори G. Gulyamov,, U.I. Erkaboev, A.G. Gulyamov
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-6
Назва Систематичні дослідження впливу заміщення іонів двовалентних металів (Mg2+ та Zn2+) на нанокристалічні марганцеві ферити
Автори G. Vasuki, T. Balu
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Магнетронне розпилення при постійному тоці зворотного контакту Mo для тонкоплівкових сонячних елементів з халькопіриту
Автори Haribhau Borate, Subhash Pandarkar, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Bharat Gabhale, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priti Vairale, Sandesh Jadkar
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-7
Назва Вплив транспортуючого шару електронів на ефективність перетворення енергії сонячних елементів на основі перовскіту порівняльне дослідження
Автори A. Hima, N. Lakhdar, A. Saadoune
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-3
Назва Тонкі плівки CdZnO з покриттям: Застосування для пристроїв перетворення енергії
Автори R.A. Zargar, A.H. Shah, H.A. Reshi, M. Arora, F.A. Mir
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-3
Назва Золь-гель синтез та структурні властивості наночастинок Zn легованих Cu
Автори  P.K. Samanta, M. Das, N.K. Rana  
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-3
Назва Електричні транспортні властивості рідких сплавів Li1–xNax
Автори R.C. Malan, A.M. Vora
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-4
Назва Електрична характеристика транзистора Ge-FinFET на основі нанорозмірних каналів
Автори Ahmed Mahmood, Waheb A. Jabbar, Yasir Hashim, Hadi Bin Manap
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Синтез нанокристалів Zn1-xCdxS електролітичним методом
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, А.В. Лисиця, Б.Д. Нечипорук, М.В. Прохоренко, Б.А. Татарин, Фісеха Тесфайє
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Рентгенівське дослідження наноструктури SiC на плівках Cu
Автори G.S. Suyundykova, B.Z. Mansurov, G. Partizan, А.K. Kenzhegulov, B.S. Medyanova, B.A. Aliev, Zh.T. Nakysbekov, B.E. Zhumadilov
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Назва Вплив домішки Au на структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO, отриманих методом CVD
Автори S.A. Najim, N.Y. Jamil, K.M. Muhammed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-4
Назва Оптичні властивості хімічно синтезованих нанокомпозитів PANI-TiO2
Автори Ajay Kumar Sharma, Rishi Vyas, Praveen Kumar Jain, Umesh Chand, Vipin Kumar Jain
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-5
Назва Дослідження моделювання постійного, змінного та перехідного струмів кантілівера MEMS
Автори S.S. Khot, A.A. Patil, V.N. Mokashi, P.P. Waifalkar, K.V. More, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-5
Назва Механічні властивості ґраток лужноземельних металів кальцію і стронцію
Автори H. Patel, P. Kumar, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-7
Назва Нова технологія деконволюції для вдосконалення глибини різкостів мас-спектрометрії вторинних іонів
Автори N. Dahraoui, M. Boulakroune, D. Benatia
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-5
Назва Релятивістська корекція струму польової емісії у формалізмі Фаулера-Нордгейма
Автори С.О. Лебединський, O.O. Пасько, Р.I. Холодов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-6
Назва Кристалічна структура і фізичні властивості високоентропійних сплавів
Автори Ю.С. Березняк, M. Opielak, Л.В. Однодворець, Д.В. Подуремне, І.Ю. Проценко, Ю.М. Шабельник
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Назва Структура та фізико-механічні властивості надтвердих багатошарових покриттів (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) з подвійним періодом модуляції структури
Автори В.Ю. Новіков, В.М. Бєрєснєв, Д.А. Колєсніков, О.Н. Іванов, С.В. Литовченко, Д.В. Горох, О.В. Глухов, А.О. Козаченко, Є.В. Крицина, В.В. Cирота
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-6
Назва Формування та УФ дослідження наночастинок сульфіду свинцю
Автори H. Yanuar, B. Iwantono, A.V. Nabok
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Назва Роль плівок ППО у підвищенні ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходів CdS/MoS2
Автори B. Zaidi, M.S. Ullah, B. Hadjoudja, S. Gagui, N. Houaidji, B. Chouial, C. Shekhar
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-4
Назва Фізичні особливості двосторонньої дифузії літію в кремній для великогабаритних детекторів
Автори R.A. Muminov, A.K. Saymbetov, N.M. Japashov, Yo.K. Toshmurodov, S.A. Radzhapov, N.B. Kuttybay, M.K. Nurgaliyev
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-4
Назва Міжфазна взаємодія як чинник діелектричних властивостей композитів на основі епоксидної смоли з графітовими нанопластинками
Автори О.С. Яковенко, Л.Ю. Мацуй, Ю.С. Перець, Л.Л. Вовченко, В.В. Клепко, Є.В. Лобко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-5
Назва Візуалізація структури сигналів функціонування елементів складних динамічних систем – когнітивні аспекти
Автори В.П. Мигаль, Г.В. Мигаль, Л.М. Балабанова
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-4
Назва Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехідних циліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори Fairouz Lagraf,, Djamil Rechem,, Kamel Guergouri,, Mourad Zaabat,
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Вплив нагрівання газу і RF потужності розпилення на електричні, структурні та оптичні властивості тонких плівок ITO
Автори O. Boussoum, M.S. Belkaid, C. Renard, G. Halais, F. Farhati
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-7
Назва Закономірності впливу режимів електронно-променевої технології на експлуатаційні характеристики оптичних елементів
Автори І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, О.В. Кириченко, О.М. Тищенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-7
Назва Моделювання сенсора вібрацій на основі біморфної структури
Автори М.Д. Малинкович, І.В. Кубасов, А.М. Кислюк, А.В. Турутін, А.С. Биков, Д.А. Кисельов, А.А. Теміров, Р.Н. Жуков, Н.А. Соболєв,, B.M.S. Teixeira, Ю.Н. Пархоменко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-8
Назва Рентгеноспектральне дослідження нанокомпозитів SiO2/TiO2/C
Автори Б. Ільків, С. Петровська, Я. Зауличний
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-4
Назва Нанопориста структура гранул аміачної селітри на стадії фінального сушіння: вплив режиму роботи сушарки
Автори Н.О. Артюхова, Я. Крмела
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва Інженерія забороненої зони в нанокристалічних тонких плівках NiO, отриманих методом спрей-піролізу з розпиленням Fe
Автори H.S. Gavale, M. S. Wagh, S.R. Gosavi
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-6
Назва Синтез та характеризація гібридної нанокомпозитної рідини хітозан/магнетит
Автори П.П. Горбик, Е.В. Пилипчук, В.І. Петренко, Т.Ю. Ніколаенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-5
Назва Х-променевий аналіз наночастинок NiCrxFe2 – xO4 з використанням Дебая-Шеррера, Вільямсона-Холла і графічного розмірно-деформаційного методів
Автори І.П. Яремій, В.С. Бушкова, Н.І. Бушков, С.І. Яремій
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-8
Назва Комп'ютерне моделювання електротранспортних характеристик наноконтакту “Золото – Біпіридин – Золото”
Автори D. Sergeyev
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Вплив ZnO легованого Al (AZO) як антирефлекторного реагента для системи сонячних елементів, сенсибілізованої барвником
Автори H. Munawaroh, S. Wahyuningsih, A.H. Ramelan
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-5
Назва Вплив робочої температури на ефективність тонкоплівкових сонячних елементів
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко, Г.С. Хрипунов, С.А. Радогуз, М.Г. Хрипунов, Д.С. Прокопенко, Л.В. Зайцева
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-5
Назва Ознаки квантово-розмірного квантування в спектрах ЕПР та UV-vis наносистем Al/Au
Автори В.В. Кислюк, A.K. Мельник, Н.I. Буряк, В.В. Трачевський
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-4
Назва Наноструктурні покриття на основі аморфного вуглецю і наночастинок золота, отримані імпульсним вакуумно-дуговим методом
Автори А.Я. Колпаков, М.Г. Ковальова, В.М. Береснєв, С.С. Манохін, А.І. Поплавський, А.Н. Хмара, М.В. Мішунін, М.Є. Галкіна, Ж.В. Герус, М.Н. Япринцев, В.В. Сирота, О.В.Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-7
Назва Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну та атомну структуру карбіду титану
Автори І.В. Плющай, Т.В. Горкавенко, О.І. Плющай
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-4
Назва Сегментний аналіз обробки зображень за морфологічними вододілами розбавленого магнітного напівпровідника Zn0.97Fe0.03O
Автори Vishal Mathur, Rana Mukherji
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-3
Назва BSIM3v3 характеристика та моделювання транзисторів MOS Si1 – xGex за 130 нм субмікронною технологією
Автори M. Hebali, M. Bennaoum, M. Benzohra, D. Chalabi, A. Saïdane
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-6
Назва Моделювання впливу типу захисного кільця на електричні характеристики планарних кремнієвих детекторів типу n-on-p
Автори M. Mekheldi,, S. Oussalah, A. Lounis, N. Brihi
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Назва Зростання тонкої плівки паладію, нанесеної на струмові електроди з нержавіючої сталі вологим хімічним методом для суперконденсатора з активного вуглецю, та її електрохімічні властивості
Автори H. Yanuar, S. Asmi, R. Farma, A. Awitdrus, E. Taer, M. Mardhiansyah
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05006-1 - 05006-5
Назва Вплив збільшення концентрацій при отриманні тонкої плівки Cu2ZnSnS4
Автори N. Sebaa, M. Adnane, A. Djelloul, A. Abderrahmane, T. Sahraoui
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05009-1 - 05009-5
Назва Високовакуумний насос орбітронного типу: електрофізичні принципи роботи та особливості конструкції
Автори В.Б. Лобода, J.Q. Ren, M.Я. Довжик, С.М. Хурсенко, M.C. Liang
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05010-1 - 05010-7
Назва Ефективність поки що найкращого алгоритму ABC порівняно з аналітичними методами для вилучення параметрів діода Шоткі
Автори W. Filali, E. Garoudja, S. Oussalah, N. Sengouga, M. Henini, D. Taylor
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05012-1 - 05012-5
Назва Фізичні уявлення впливу внутрішнього магнітного поля на процеси в трибоконтакті текстурованих лункових поверхонь
Автори В.Є. Марчук, М.В. Кіндрачук, В.І. Мірненко, Р.Г. Мнацаканов, А.О. Корнієнко, О.В. Башта, С.В. Федорчук
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05013-1 - 05013-5
Назва Фундаментальне дослідження властивостей квазімонокристалічного кремнію після хімічної обробки: порівняння з монокристалічним та багатокристалічним кремнієм
Автори G. Benseba, A. Moussi, S. Meziani, D. Hocine, M.S. Belkaid
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-5
Назва Електричні властивості нанокристалів поруватого кремнію в діелектричній матриці
Автори I. Оленич, I. Гірник, L. Orovcík
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Синтез та характеристики тонких плівок ZnS, легованих Cu, осаджених методом центрифугування
Автори V.H. Choudapur, S.B. Kapatkar, A.B. Raju
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05017-1 - 05017-6
Назва Формування хвилі просторового заряду з широким частотним спектром в пролітній секції двопотокового супергетеродинного ЛВЕ клістронного типу з гвинтовим електронним пучком
Автори О.В. Лисенко, Ю.Ю. Волк, Г.А. Олексієнко, О.О. Шматько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-8
Назва Оптичні та електричні властивості пористого кремнію n-типу, отриманого методом електрохімічного травлення та дослідження впливу на нього γ-випромінювання
Автори A.A. Sulaiman, A.A.K. Muhammed, М.М. Іващенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Назва Покращені оптичні та діелектричні властивості нанокомпозитів PANI/rGO для застосування в суперконденсаторах
Автори Ajay Kumar Sharma, Praveen Kumar Jain, Rishi Vyas, Vishal Mathur, Vipin Kumar Jain
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05026-1 - 05026-5
Назва Моделювання фотонних кристалів мікрохвильового діапазону з використанням матриць інтерференції
Автори В.І. Білозерцева, Н.Л. Дьяконенко, О.П Овчаренко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-4
Назва Триботехнічні властивості багатошарових покриттів (TiZr)N/(TiSi) N з нанометровою товщиною
Автори В.М. Береснєв, С.В. Литовченко, Д.В. Горох, Б.О. Мазілін, В.А. Столбовий, І.Н. Колодій, Д.А. Колєсніков, В.В. Грудницький, П.А. Сребнюк, О.В. Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05037-1 - 05037-4
Назва Електрохімічне дослідження нанокомпозитів оксид графену/оксид ітрію, легованих азотом
Автори T. Shanmugapriya, J. Balavijayalakshmi
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05038-1 - 05038-4
Назва Вплив концентрації графенових нанопластинок на теплопровідність силіконової термопасти
Автори M.T. Phuong, P.V. Trinh, N.V. Tuyen, N.N. Dinh, P.N. Minh, N.D. Dung, B.H. Thang
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05039-1 - 05039-4
Назва Оптичні властивості квантових точок ZnSe в вуглецевих матрицях
Автори С.Д. Бардашевська, І.М. Будзуляк, С.І. Будзуляк, Б.І. Рачій, Л.С. Яблонь, О.В. Морушко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05043-1 - 05043-3
Назва Вплив концентрації rGO на теплову стійкість нанокомпозитів PANI/rGO
Автори Ajay Kumar Sharma, Praveen Kumar Jain, Rishi Vyas, Vishal Mathur, Vipin Kumar Jain
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05042-1 - 05042-3
Назва Структурні, оптичні, морфологічні та теплові властивості наночастинок CuO, підготовлених методом золь-гелю
Автори S.C. Vella Durai, R. Ganapathi Raman, E. Kumar, D. Muthuraj
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-4
Назва Вплив умов технології на формування центрів світіння у квантових точках CdS
Автори В.А. Сминтина, В.М. Скобєєва, К.О. Вергелес, М.В. Малушин
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05031-1 - 05031-4
Назва Оцінка та вилучення електричних параметрів різних фотоелектричних моделей за допомогою ітераційних методів
Автори B. Benabdelkrim, A. Benatillah, T. Ghaitaoui
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05008-1 - 05008-7
Назва Вплив обробки у водневій плазмі тліючого розряду на шари оксиду цинку, виготовлені імпульсним електрохімічним осадженням і методом SILAR
Автори Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, С.І. Петрушенко, А.В. Нікітін, В.Р. Копач, І.В. Хрипунова, Д.О. Жадан, С.В. Дукаров, В.М. Любов, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05002-1 - 05002-7
Назва Формування та моделювання нанорозмірних рівнів самоорганізованих структур в некристалічних тонких плівках систем Ge-As-Te(S, Se)
Автори M.I. Мар’ян, Н.В. Юркович, V. Seben
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-8
Назва Вплив заміщення іонів нікелю на структуру і електричні властивості нанорозмірного літій-залізного фериту, отриманого методом золь-гель автогоріння
Автори L.S. KaykЛ.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, І.П. Яремій, Х.В. Бандура, Н.В. Остапович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-7
Назва Вплив часу осадження на властивості тонких плівок ZnO, осаджених ультразвуковим спрей-піролізом, для оптоелектронних застосувань
Автори W. Daranfed, N. Guermat, I. Bouchama, K. Mirouh, S. Dilmi, M.A. Saeed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-5
Назва Оптоелектронне дослідження наночастинок сульфіду кадмію, покритих крохмалем
Автори Ekta, Vikas Lahariya, Kamal Kumar Kushwaha, Saral Kumar Gupta
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06002-1 - 06002-5
Назва Вплив часу відпалу на оптичні та структурні властивості нанострижнів ZnO
Автори A.K. Bhunia, S.S. Pradhan, S. Saha
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06003-1 - 06003-4
Назва Проектування та аналіз хвилеводного датчика структури на основі наночастинок і лівогвинтового матеріалу
Автори M.S. Hamada, M.M. Shabat
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06004-1 - 06004-5
Назва ІЧ лазерно-індуковані точкові дефекти в монокристалах CdTe:Mn
Автори С.В. Пляцко, Ю.С. Громовий, О.М. Стрильчук, Л.В. Рашковецький, З.І. Захарук
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-5
Назва Температурна залежність квадратичного коефіцієнта пропорційності дифузії фосфору в германій із вільними електронами
Автори A. Souigat, M.K. Bechki, D. Slimani
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06006-1 - 06006-4
Назва Дослідження термостимульованого виділення водню зі сталей методом термічно-десорбційної мас-спектрометрії
Автори С.М. Данильченко, В.Д. Чиванов, А.О. Степаненко, О.М. Калінкевич, О.В. Коченко, П.С. Данильченко, В.М. Кузнецов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06008-1 - 06008-5
Назва Залежність між структурно-морфологічними особливостями сумішей SiO2/TiO2 та розрядними ємностями літієвих джерел струму
Автори Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, М.В. Карпець, В.В. Мокляк, А.Б. Гру’бяк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06012-1 - 06012-8
Назва Вивчення впливу товщини плівки на структуру та оптичні властивості наноструктурованих тонких плівок ZnS, нанесених методом розпилення
Автори M. Ayadi, M. Sebais, S. Benramache, A. Benhaoua, B. Benhaoua, O. Halimi, B. Boudine, A. Bensouici
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06013-1 - 06013-5
Назва Властивості фотодетектора на основі наноструктур поліанілін/CuO, синтезованих гідротермальним методом
Автори Ahmed M. Shano, Iftikhar M. Ali, Nabeel A. Bakr
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-6
Назва Особливості електричних характеристик октаграфенових нанотрубок
Автори D. Sergeyev
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06022-1 - 06022-5
Назва Властивості та застосування нанопористого оксиду кремнія, наповненого поліаніліном та йодом
Автори Tomasz Popławski, Anna Pidluzhna, Fedir Ivashchyshyn,, Piotr Chabecki, Roman Shvets
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06023-1 - 06023-5
Назва Рідиннофазна епітаксія тонких ізоперіодних гетероструктур твердих розчинів Pb1 – xSnxTe1 – ySey
Автори О.В. Волчанський, Ю.Г. Ковальов, О.М. Царенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06026-1 - 06026-5
Назва Енергетична структура та стабільність ізомерів мероціаніну як елементів пам'яті або перемикачів
Автори П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, О.А. Коваленко, Т.М. Сакун
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-5
Назва Отримання чистого гідроксиапатиту методом іонно-обмінної реакції
Автори М.Б. Iванов, О.В. Крицина, Т.M. Вершинiна, Д.O. Колеснiков, Е.O. Кудрявцев, Н.О. Дубровіна, Н.О. Волковняк, О.В. Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06031-1 - 06031-4
Назва Оптичні та коливальні властивості наночастинок Sm2NiMnO6 в залежності від температури спікання
Автори R. Mukherjee, Md.S. Sheikh, T.P. Sinha
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06010-1 - 06010-5
Назва Взаємодія при баротермічній обробці вюртцитного нітриду бору з алмазами, отриманими при різних умовах синтезу
Автори В.М. Волкогон, М.А. Васильковська, І.І. Тимофеева, С.К. Аврамчук, А.В. Кравчук, І.І. Бужанська, Ю.А. Федоран, Т.В. Павличук, В.С. Антонюк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06014-1 - 06014-4
Назва Дослідження мікротвердості тонких керамічних покриттів, сформованих комбінованим електронно-променевим методом на діелектричних матеріалах
Автори В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко, С.О. Билокінь, В.О. Андриенко, М.О. Бондаренко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-5
Назва Структура покриття CoCrAlY/ZrSiO4/Al2O3 до та після термічної обробки
Автори М.Г. Ковальова, В.В. Сірота, В.М. Береснев, Ю.Н. Тюрін, О.Н. Вагіна, І.А. Павленко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Назва Механічна електроосадженого покриття із сплаву Ni-P
Автори F. Lekmine,, H. Ben Temam, M. Naoun, M. Hadjadj
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Формування та фізичні властивості багатокомпонентних покриттів, отриманих шляхом розпилення складеної мішені з Co-Cr-Ni-Ti-Zr-Hf-Ta-W-C
Автори В.І. Перекрестов, Ю.О. Космінська, Г.С. Корнющенко, Ю.В. Ганніч, О. Гедеон
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-6
Назва Застосування додаткового процесу згладжування дрейфу для поліпшення електрофізичних параметрів p-i-n структур Si (Li) великих розмірів
Автори R.A. Muminov, G.J. Ergashev, A.K. Saymbetov, Yo.K. Toshmurodov, S.A. Radzhapov, A.A. Mansurova, N.M. Japashov, Y.A. Svanbayev
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-5
Назва Вертикальна еліптична полоскова недіагональна антена з кільцевим отвором для мікрохвильового зображення молочної залози
Автори S. Shekhawat, Pawan Kumar Jain, B.R. Sharma, V.K. Saxena, D. Bhatnagar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-4
Назва Вплив інтенсивної пластичної деформації на фазові співвідношення нанокристалів кобальту
Автори L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, A.D. Muradov, F.F. Umarov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-6
Назва Структурно-морфологічні та електропровідні властивості композиційних матеріалів С-Al2O3
Автори В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, Ю.О. Кулик, Н.А. Безрука
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-6
Назва Аналіз різних біопотенційних електродів, що використовуються для електроміографії
Автори R. Raja Sudharsan, J. Deny, E. Muthu Kumaran, A. Sharon Geege
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-7
Назва Отримання, структура і властивості покриттів на основі Al2O3, отримані магнетронним методом
Автори Д.А. Колесніков, І.В. Суджанская, В.Ю. Новіков, C.В. Литовченко, Е.А. Кудрявцев, І.Ю. Гончаров, Б.О. Мазілін, Е.В. Крицина. В.М. Береснєв, О.В. Глухов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-4
Назва Вплив конфігурації переходу на продуктивність сонячних елементів In2S3/CZTS
Автори B. Zaidi, C. Shekhar, K. Kamli, Z. Hadef, S. Belghit, M.S. Ullah
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-3
Назва Синтез та характеристика наночастинок композиту Ce-Fe методом золь-гелю
Автори Aishwarya Surendran, Nitish K. Gupta, Fozia Aziz, Kamal K. Kushwaha
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-3
Назва Магнітокалоричний ефект у метамагнітному сплаві з ефектом пам'яті форми
Автори Анна Косогор, Серафіма І. Паламарчук, Віктор А. Львов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Передумови створення комірки пам’яті нового типу «біт + кубіт» на основі нанорозмірних структурних неоднорідностей доменних стінок, утворених в одновісних феромагнітних плівках
Автори А.Б. Шевченко, М.Ю. Барабаш
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-2
Назва Електронні властивості тетратеніту L10 FeNi в умовах земного ядра
Автори N.Y. Pandya, Adwait D. Mevada, P.N. Gajjar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-6
Назва Вплив матеріалів верхнього електрода на комутаційні характеристики та властивості витривалості пристрою RRAM на основі оксиду цинку
Автори Chandra Prakash Gupta, Praveen K. Jain, Umesh Chand, Shashi Kant Sharma, Shilpi Birla, Sandeep Sancheti
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-6
Назва Analytical Study of Graphene as a Novel Piezoresistive Material for MEMS Pressure Sensor Application
Автори Samridhi, Mayuri Sharma, Kulwant Singh, Shalendra Kumar, P.A. Alvi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-4
Назва Tunable Anti-Guiding Factor and Optical Gain of InGaAlAs/InP Nano-Heterostructure under Internal Strain
Автори Pyare Lal, Garima Bhardwaj, Sandhya Kattayat, P.A. Alvi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-3
Назва Resistive Switching Property of Bmim(Br) Ionic Liquid under the Influence of ZnO Nanorods
Автори Nikita A. Khairnar, Aditya A. Patil, Shreeya H. Rane, Sunil S. Nirmale, Sandeep P. Shinde, Rajanish K. Kamat, Tukaram D. Dongale, Deok-kee Kim
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-4
Назва Morphology, Mechanical and Rheological Properties of Polylactic Acid Nanocomposite Film
Автори Govind Sahu, M.S. Rajput, S.P. Mahapatra
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Назва Structural Investigation and Optical Properties of Silver Nanoparticles Synthesis by Chemical Method
Автори J. Singh, J. Tripathi, M. Sharma, A. Valuskar, G.S. Chandrawat, S.N. Jha, S. Tripathi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-4
Назва Effect of Conductive Filament Temperature on ZrO2 based Resistive Random Access Memory Devices
Автори Pramod J. Patil, Namita A. Ahir, Suhas Yadav, Chetan C. Revadekar, Kishorkumar V. Khot, Rajanish K. Kamat, Tukaram D. Dongale, Deok-kee Kim   
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-4
Назва Deposition and Characterization of Indium Selenide Thin Films for Opto-electronic Devices
Автори Adhish V. Raval, I.A. Shaikh, V.M. Jain, N.M. Shastri, P.B. Patel, L.K. Saini, D.V. Shah
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-4
Назва Investigation of Supercapacitive Behaviour of Electrodeposited Cobalt Oxide Thin Film by Potentiostatic Mode
Автори S.S. Gavande, Y.H. Navale, A.S. Salunkhe, Shivani Gavande, P.S. Kulkarni, B.R. Karche
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-8
Назва Relation of Heat Transfer with the Growth Rate of InSb based Bulk Crystals Grown by VDS and its Effect on the Crystal Quality
Автори Dilip Maske, Manisha Deshpande, Dattatray Gadkari
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-5
Назва Study of Surface Morphology and Optical Properties of ZnO Thin Film Synthesized Using CBD Technique
Автори Mugdha Patki, Rohan Bagade, Ganesh Madkaikar, Poonam Agarwal
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-3
Назва Determination of Thickness and Optical Parameters of Thin Films from Reflectivity Spectra Using Teaching-Learning Based Optimization Algorithm
Автори Sanjay J. Patel, Akshay Jariwala, C.J. Panchal, Vipul Kheraj
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-6
Назва Study of Structural and Optical Properties of FeS2 Nanoparticles Prepared by Polyol Method
Автори  G.S. Chandrawat, J. Tripathi, A.Sharma, J. Singh, S. Tripathi, Jyotsna Chouhan
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-3
Назва Surfactant Free Synthesis and Study of Vanadium Pentoxide Nanostructure
Автори V.M. Jain, D.V. Shah, K.K. Patel, M.S. Shah
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-3
Назва The Comparative Study of Electrical Resistivity of bcc Liquid Transition Metals
Автори A.V. Nag, P. Kumar, D.S. Tripathi, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-3
Назва Theoretical Investigations of Lattice Dynamics and Dynamical Elastic Constants of Rh0.6Pd0.4 and Rh0.2Pd0.8 Binary Alloys Using Transition Metal Pseudopotential
Автори Nupur Vora, Priyank Kumar, S.M. Vyas, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-3
Назва The Study of Lattice Dynamics and Dynamical Elastic Constants for Calcium (Ca) and Strontium (Sr) in bcc Phase Using Pseudopotential Approach
Автори Reshma Nair, Priyank Kumar, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Назва Fabrication of Silica/PMMA Composite Based Superhydrophobic Coating by Drop Casting Method
Автори Sanjay S. Latthe, Rajaram S. Sutar, A.K. Bhosale, Vishnu S. Kodag, Poonam M. Shewale, Ruimin Xing, Shanhu Liu
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Назва Tin Oxide Nanostructure Fabricated by Thermal Evaporation as Potential NO2 Sensor
Автори S.M. Ingole, Y.H. Navale, A.S. Salunkh, M.A. Chougule, G.D. Khuspe, V.B. Patil
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-3
Назва Bipolar Resistive Switching Characteristics of Ex-situ Synthesized TiO2-ZnO Nanocomposite
Автори Rutuja U. Amate, Pritam J. Morankar, Navaj B. Mullani, Kishorkumar V. Khot, Rajanish K. Kamat, Tukaram D. Dongale, Deok-kee Kim
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-4
Назва Resistive Switching Characteristics of Electrochemically Anodized Sub-stoichiometric Ti6O Phase
Автори Kiran A. Nirmal, Shirish T. Killedar, Trishala R. Desai, Kishorkumar V. Khot, Rajanish K. Kamat, Tukaram D. Dongale, Deok-kee Kim
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Назва Suppression of Optical Feedback in Laser Diodes Using Multilayered Broad-band Ultra-low Reflective Facets-coating
Автори Sanjay J. Patel, Akshay Jariwala, C.J. Panchal, Vipul Kheraj
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-5
Назва Ground State Stability and Thermal Properties of ErCu Using First Principles Study
Автори Dhara Raval, Bindiya Babariya, Sanjeev K. Gupta, P. N. Gajjar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-4
Назва Electrical Transport in Polyvalent Liquid Bismuth and Antimony Metals
Автори D.R. Gohil, P.N. Vyas, N.K. Bhatt, P.R. Vyas
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-5
Назва Shock Wave Treated PVA Films as Alternative Bio Degradable Polymer for Packaging Industry
Автори Thirumalesh, S.P. Raju, H.M. Sosmashekharappa
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-4
Назва Resistive Switching Memory Properties of Electrodeposited Cu2O Thin Films
Автори Rohini R. Patil, Shubham V. Patil, Amey M. Sabnis, Kishorkumar V. Khot, Rajanish K. Kamat, Tukaram D. Dongale, Deok-kee Kim
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-4
Назва Simple Thiophene Based Organic Dyes as Active Photosensitizers for DSSC Application: from Molecular Design to Structure Property Relationship
Автори Kavya S. Keremane, Praveen Naik, Airody Vasudeva Adhikari
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-5
Назва Effect of Annealing on Magnetic and Structural Properties of FeNi Thin Films
Автори A. Sharma, J. Tripathi, Yogesh Kumar, G.S. Chandrawat, R. Bisen, S. Tripathi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-4
Назва Instantaneous Fabrication of Thin MEMS Features by Copper Electrodeposition Using Modified Inkjet Printer
Автори Vimal Kumar Deshmukh, Ankit Namdev, H.K. Narang, M.S. Rajput, P.M. Pandey
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02044-1 - 02044-4
Назва Synthesis and Characterization of Copper Indium Gallium Diselenide (CIGS) Nano-Crystalline Powder using SPEX Mill
Автори Priya S. Suryavanshi, N.P. Kumar, B.R. Rehani, C.J. Panchal, S.G. Deshmukh
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02045-1 - 02045-3
Назва Temperature Variation of Debye-Waller Factor and Mean Square Displacement for bcc Metals Using Density Based Pseudopotential
Автори K.G. Bhatia, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-3
Назва Quasiharmonic r–space Computational Scheme for Phonon Dynamics: Case Study of Calcium Oxide
Автори P.N. Vyas, D.R. Gohil, N.K. Bhatt, P.R. Vyas
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-4
Назва Study of BaCl doped ZTS Crystals Grown by Gel Method
Автори Kiran T. Rathod, I.B. Patel, Neel Patel, Vikram L Bharat
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-3
Назва Theoretical Study of Structural and Dynamical Properties of Liquid Ag74Ge26 Alloys Using Pseudopotential Method
Автори P.H. Suthar, P.N. Gajjar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-3
Назва Room Temperature Synthesized TiO2/Bi2Se3 Bilayer Thin Film by Simple Chemical Route: Study the Effect of Deposition Time of Bismuth Selenide on Physical Properties of Film
Автори Vijay Baviskar, Dattatray M. Nerkar, Prashant Baviskar, Dipak Salunkhe, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-4
Назва Пучкові та секторні режими електронних потоків у циліндричному магнітному полі магнетронної гармати
Автори А.С. Мазманішвілі, М.Г. Решетняк, О.А. Шовкопляс
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-5
Назва Наноструктуровані тонкі плівки ZnO і CuI на полі(етілентерафталатних) стрічках для захисту від ультрафіолетового випромінювання
Автори Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, Д.О. Жадан, В.Р. Копач, І.В. Хрипунова, С.І. Петрушенко, С.В. Дукаров, В.М. Любов, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-8
Назва Застосування кремнієвої структури з глибоким бар'єром для виявлення солей хлорної кислоти
Автори О.В. Козинець, А.І. Манілов, С.О. Алексєєв, С.В. Литвиненко, В.В. Лисенко, В.А. Скришевський
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-5
Назва Вирощування ZnO на підкладках макропоруватого Si методом ВЧ магнетронного розпилення
Автори В.В. Кідалов, A.Ф. Дяденчук, Ю.Ю. Бачеріков, І.В. Рогозін, Віталій В. Кідалов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-4
Назва Одноелектронний транзистор на основі металофулеренів Me@C60 (Me = Li, Na, K)
Автори D. Sergeyev
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-5
Назва Осадження рідкої фази плівок TiO2 для електронно-транспортного шару перовскітних сонячних елементів
Автори Ari Sulistyo Rini, Mahagi P. Deraf, H. Yanuar, A.A. Umar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-5
Назва Біоактивні полімер-апатитні покриття з протимікробними властивостями на модельних титанових субстратах
Автори Л.Ф. Суходуб, Л.Б. Суходуб, М.О. Кумеда, A.П. Денисенко, M.I. Кравченко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Механізм стрибкової провідності в плівках Cd3As2, отриманих магнетронним розпиленням
Автори В.С. Захвалінскій, Е.А. Пилюк, Т.Б. Никуличева, С.В. Іванчіхін, М.Н. Япринцев, I.Ю. Гончаров, Д.А. Колеснiков, А.А. Морочо, О.В. Глухов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-4
Назва Електропровідні та поляризаційні властивості неорганічно-органічного інкапсулянта MCM-41 (PTHQ)
Автори F.O. Ivashchyshyn, G.V. Baryshnikov, R. Galagan, V. Litvin, D. Calus, R.Ya. Shvets, P. Chabecki, N.T. Pokladok
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-5
Назва Дослідження електрофізичного впливу на протизносні властивості вуглеводневих рідин
Автори В.Є. Марчук, М.В. Кіндрачук, В.І. Морозов, О.М. Гармаш, О.І. Духота, С.В. Федорчук, Н.О. Науменко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-6
Назва Розрахунок фізико-хімічних умов процесу формування захисних покриттів на основі карбідів та нітридів хрому
Автори Н.А. Харченко, A.І. Дегула, В.Г. Хижняк, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Назва Структурний і фазово-елементний розподіл у імпульсному плазмовому покритті, отриманому з використанням твердосплавного катоду
Автори В.Г. Єфременко, Ю.Г. Чабак, К. Шимізу, Т.В. Пастухова, Н. Еспалларгас, В.І. Федун, В.І. Зурнаджі
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-6
Назва Підвищення продуктивності сонячних елементів a-Si:H шляхом введення наноструктурованого буферного шару p-nc-SiOx:H
Автори A. Belfar, A.J. Garcia-Loureiro
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Моделювання просторових характеристик кремнієвого сонячного елементу: підхід штучної нейронної мережі
Автори R.S. Kamath, R.K. Kamat
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва Характеристики тонких плівок оксиду олова, отриманних методом центрифугування, для оптоелектронних застосувань
Автори M. Maache, A. Chala, T. Devers
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-5
Назва Дослідження електричних та структурних властивостей наночастинок діоксиду марганцю
Автори S.C. Vella Durai, E. Kumar, D. Muthuraj, V. Bena Jothy
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-5
Назва Вплив додавання Fe на структурні та оптоелектронні властивості тонких плівок ZnO p/n типу, нанесених методом центрифугування
Автори C. Zegadi, M. Adnane, D. Chaumont, A. Haichour, A. Hadj kaddour, Z. Lounis, D. Ghaffor
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-6
Назва Теоретичне дослідження щодо вдосконалення сонячних елементів на основі CIGS
Автори M.W. Bouabdelli, F. Rogti, N. Lakhdar, M. Maache
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Про температурну залежність поздовжніх коливань електричної провідності в вузькозонних електронних напівпровідниках
Автори G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, R.G. Rakhimov, J.I. Mirzaev
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Назва Optical Extraction Efficiency for External Cavity Quantum Cascade Lasers
Автори A. Hamadou
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-5
Назва Числове моделювання параметрів FinFET транзисторів
Автори І.П. Бурик, А.О. Головня, М.М. Іващенко, Л.В. Однодворець
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Числове моделювання розподілу температури та електричного поля при мікрохвильовому нагріванні нафтового коксу
Автори H. Yanuar, D. Kacaribu, U. Lazuardi, J. Copriady, M. Mardhiansyah
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-5
Назва Розробка наночастинок фериту цинку міді: застосування в каталітичному вологому окисленні H2O2 фенолу
Автори E. Chater-Sari, C. Zegadi, A. Djelloul, S. Rodane, M. Sellami, M. Kameche, N. Bettahar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Середньоквадратичні динамічні зміщення атомів та їх комплексів від положення рівноваги в кристалах
Автори Д.І. Вадець, О.В. Гаращенко, В.І. Гаращенко, О.Я. Романів, Я.І. Федишин, С.Л. Форсюк
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-5
Назва Оптимізація електричних характеристик діода Шотткі Au/n-InN/InP на основі контактної техніки різних діаметрів
Автори A. Baghdad Bey,, A. Talbi, M. Berka,, M.A. Benamara, F. Ducroquet, A.H. Khediri, Z. Benamara
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-6
Назва Вплив фазового складу композиційного матеріалу системи В-N-С на його фізико-механічні та трибологічні характеристики
Автори В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, А.В. Кравчук, Т.В. Павличук, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-5
Назва Електронні властивості наногібридного капсуляту MCM-41 SmCl3
Автори Fedir Ivashchyshyn, Dariusz Calus, Anna Pidluzhna, Piotr Chabecki
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-5
Назва Виготовлення та характеристика поліанілінових нановолоконних плівок різними методиками
Автори Ahmed M. Shano, Zainab S. Ali
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Вплив різних режимів термічної обробки на електричні властивості та мікроструктуру n-Si
Автори Г.П. Гайдар, П.І. Баранський
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-5
Назва Синтез та характеристика температурно-контрольованих наночастинок SnO2, виготовлених методом твердотільної реакції
Автори Vijay Garg, Harsh Sharma, Divya Rehani, Renu Kumari, Vipin Kumar, Manoj Kumar Tiwari, Shailesh Narain Sharma, Manish Saxena
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-6
Назва Особливості структурної організації наноалмазів у матриці поліетиленгліколю
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-6
Назва Вплив рН на морфологію структури і магнітні властивості впорядкованої фази наночастинок кобальт-заміщеного літієвого фериту, синтезованого золь-гель методом
Автори Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Н.В. Остапович, А.K. Sijo, Н.Я. Іванічок
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-7
Назва Низькопрофільна ультраширокосмугова мікросмужкова антена на основі LTCC для додатків міліметрового діапазону до 100 ГГц
Автори D. Khezzar, D. Khedrouche, A.T. Denidni, C. Kärnfelt
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-6
Назва Структурні дослідження механічно легованого порошку
Автори S. Khan, A. Vyas, S. Rajan, S. Jani, R. Brajpuriya
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-5
Назва Реалізація системи зонду Кельвіна для обробки поверхні напівпровідника
Автори C. Zegadi, Z. Lounis, A. Haichour, A. Hadj Kaddour, D. Ghaffor
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-6
Назва Структурно-механічні дослідження сегнетоелектриків BaxPb1 − xTiO3 в залежності від температури спікання
Автори Sadiya Kazi, Feeda Savanur, Sushant Kakati, Shridhar N. Mathad, P.R. Jeergal, A.S. Pujar, C.S. Hiremath, S.L. Galgali, M.K. Rendale, R.B. Pujar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-5
Назва Вплив концентрації наночастинок на характеристики трансформаторної олії
Автори Sumanta Kumar Tripathy, M. Madeen Kumar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-4
Назва Вирощування кристалів та електрооптичні характеристики сполуки In2Se2.7Sb0.3
Автори Piyush Patel, S.M. Vyas, Vimal Patel, Himanshu Pavagadhi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4
Назва Енергія електронів у прямокутних та циліндричних квантових дротах
Автори G. Gulyamov, A.G. Gulyamov, A.B. Davlatov, B.B. Shahobiddinov
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Комірка пам'яті 6T-SRAM з наднизьким енергоспоживанням, високим SNM, швидкодією і високою температурою в 3C-SiC за 130 нм технологією CMOS
Автори D. Berbara, M. Abboun Abid, M. Hebali, M. Benzohra, D. Chalabi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Назва Вплив оксиду графену на властивості та вивільнення лікарських засобів з апатит-полімерних композитів
Автори Л.Б. Суходуб, Л.Ф. Суходуб, М. Кумеда, Ю. Прилуцький, М. Євстігнєєв, В. Костюков, М. Слободяник, У. Ріттер
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-7
Назва Адгезійна міцність нанокомпозитних покриттів TiZrN/TiSiN на підкладці зі сталі з перехідним підшаром
Автори В.М. Береснєв, С.В. Литовченко, Б.О. Мазілін, Д.В. Горох, В.О. Столбовой, Д.А. Колесніков, І.В. Колодій, С. Жанисов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-6
Назва Деякі властивості та структурні особливості композитних ПВХ/Сu плівок з наночастинками міді, отриманих методом електричного вибуху провідника
Автори В.В. Крівцов, В.В. Кукла, В.В. Крівцов, А.І. Шидловський, М.А. Бордюк
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-5
Назва Вплив хімічного складу і температури електроліту на розмір та структуру нанокристалів сульфіду кадмію, отриманих електролітичним методом
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, С.Г. Гаєвська, М.Ю. Новоселецький, М.В. Прохоренко, Н.П. Ярема, В.О. Юхимчук, Фісеха Тесфайє, О.В. Решетняк
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-6
Назва Особливості магнетокалорічного ефекту в феромагнітних циліндричних нанодротах, що містять доменну стінку
Автори А.Б. Шевченко, М.Ю. Барабаш
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-3
Назва Експериментальне дослідження розподілу енергії при осадженні сфокусованим іонним променем в іонно-променевій літографії
Автори M. Muratov, M. Myrzabekova, N. Guseinov, R. Nemkayeva, D. Ismailov, Ya. Shabelnikova, S. Zaitsev
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04038-1 - 04038-3
Назва Структурні, оптичні та електричні властивості легованих Ce наночастинок SnO2, підготовлених методом горіння гелю з додаванням поверхнево-активних речовин
Автори M. Veerabhadrayya, R. Ananda Kumari, G. Nagaraju, Udayabhanu, Y.T. Ravikiran, B. Chethan
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-6
Назва Порівняльний аналіз застосування деяких карбонових матеріалів як контрастних речовин для фотоакустичної томографії
Автори Kateryna Dubyk, Lesia Chepela, Sergei Alekseev, Andrey Kuzmich, Boris Zousman, Olga Levinson, Aleksey Rozhin, Alain Geloen, Mykola Isaiev, Vladimir Lysenko
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-6
Назва Структурні та оптичні властивості полікристалічного нанопорошку ZnO, синтезованого методом прямого осадження
Автори Suresh Kumar, Divya Arora, Anu Dhupar, Vandana Sharma, J.K. Sharma, S.K. Sharma, Anurag Gaur
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-5
Назва До теорії супергетеродинних ЛВЕ з поздовжнім електростатичним ондулятором
Автори О.В. Лисенко, А.Ю. Брусник, Ю.Ю. Волк, М.О. Коровай, С.С. Ільїн, О.Л. Бунецький
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-5
Назва Квазірівноважні процеси релаксації електронного збудження молекули азидомалахітового зеленого
Автори П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05002-1 - 05002-7
Назва Розрахунки з перших принципів електронних властивостей гетероструктур на основі ZnO/GaN
Автори О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, В.Є. Дзіковський, А.П. Васьків, М.Я. Шеремета
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-6
Назва Механічна поведінка зміцнених частинками термопластичних матричних композитів з використанням моделювання методом кінцевих елементів
Автори K. Mansouri, H. Djebaili, M. Brioua
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05004-1 - 05004-5
Назва Вивчення резонансних дифракційних явищ на ґратках точним методом зв’язаних хвиль з модифікованою системою рівнянь
Автори В. Фітьо, І. Яремчук, A. Бендзяк, Я. Бобицький
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05007-1 - 05007-6
Назва Оптимізація 6Т бітової комірки із SRAM на основі співвідношення нанодротів SiNWT
Автори Yasir Hashim, Waheb A. Jabbar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05020-1 - 05020-4
Назва Design and Development of an Efficient Branch Predictor for an In-order RISC-V Processor
Автори C. Arul Rathi, G. Rajakumar, T. Ananth Kumar, T.S. Arun Samuel
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05021-1 - 05021-4
Назва Чутливість сонячних елементів c-Si з HIT до структурних спотворень гідрогенізованого аморфного кремнію, що складає фронтальну частину пристрою
Автори T. Belaroussi, D. Rached, W.L. Rahal, F. Hamdache
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05023-1 - 05023-5
Назва Нанозаповнені антифрикційні полімерні композиційні матеріали для деталей вузлів тертя морського та річкового транспорту
Автори A.V. Buketov, M.V. Brailo, O.O. Sapronov, D.G. Kruglyj, E.S. Appazov, L. Dulebová, K.M. Klevtsov
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Назва Першопринципний розрахунок взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами перехідних металів в кремнії
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-4
Назва Прямий синтез графену з переробленого сердечника акумулятора методом ексфоліації плазми низької густини та його застосування для видалення метиленового синього та родаміну В з водних розчинів
Автори N.V. Hao, D.H. Tung, N.V. Khien, N.N. Anh, N.V. Tu, P.V. Trinh,
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05029-1 - 05029-4
Назва Дослідження нанопорошків нікелю та їх застосування як мастильних добавок
Автори G. Partizan, D.V. Ismailov, E.A. Ospanbekov, T.T. Aitasov, A. Kairatuly, D.S. Kerimbekov
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-3
Назва Аналіз та оцінка впливу кліматичних умов на фотоелектричний модуль з аморфного кремнію
Автори B. Benabdelkrim, T. Ghaitaoui, A. Benatillah
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05010-1 - 05010-5
Назва Осадження покриття іонно-плазмовим розпиленням мішені з max фази Ti2AlC
Автори О.С. Купрін, T.О. Пріхна, О.М. Решетняк, С.М. Дуб, M.О. Бoртницька, I.В. Koлoдій, В.A. Білоус, О.В. Ільченко, В.Б. Свердун
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-6
Назва Композити поліетиленоксиду/титанату барію: оптичні, електричні та теплові властивості
Автори Y. Al-Ramadin, Z.M. Elimat
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05014-1 - 05014-4
Назва Імітаційне дослідження тилового контакту метал-напівпровідник p-c-Si/Al кремнієвих сонячних елементів з гетеропереходами
Автори K. Bendjebbar, D. Rached, W.L. Rahal, S. Bahlouli
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-4
Назва Першопринципне дослідження рідкоземельних мононитридів ScN і YN під тиском
Автори R. Yagoub, A. Hadjfatah, S. Louhibi-Fasla, S. Daoud, S. Bahlouli, A. Haichour, C. Zegadi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05009-1 - 05009-5
Назва Підвищення коефіцієнта посилення мікрополоскової патч-антени і решітчастої антени з використанням різних структур метаматеріалів для додатків телемедицини
Автори Parisa Shirvani, Hamidreza Shirzadfar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05034-1 - 05034-5
Назва Вплив обмеження електрона в подвійній квантовій ямі на екситонні властивості квантового кільця GaSb
Автори Mohamed Souhail Kehili, Rihab Sellami, Afef Ben Mansour, Adnen Melliti
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06002-1 - 06002-5
Назва Вплив температури вакуумного відпалу на бінарну систему Ni/Si(100)
Автори R. Mezouar, A. Merabet, A. Bahloul
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-5
Назва Покращена продуктивність інтегрованого піроелектричного інфрачервоного детектора на гнучкій підкладці: моделювання та симуляція
Автори  Alakananda Bandyopadhyay, K.J. Arun, Ashok Batra, Mohan Aggarwal
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06007-1 - 06007-4
Назва Вплив заміщення Mn2+ на оптичні властивості нових наночастинок CaLi2O2, синтезованих методом золь-гелю
Автори A. Kadari, A. Azaiz, N. Mokhtari, D. Horri
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06009-1 - 06009-5
Назва Обробка воднем плазмонного резонансного датчика
Автори А.Г. Васильєв, Т.А. Васильєв, Т.П. Дорошенко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06011-1 - 06011-6
Назва Новий розчин для електрохімічної модифікації поверхні титану
Автори S. Kyrylenko, O. Oleshko, F. Warchoł, Ye. Husak, M. Basiaga, A. Kazek-Kesik, G. Dercz, M. Pogorielov, W. Simka
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06038-1 - 06038-8
Назва Порівняння продуктивності недорогих сонячних елементів TiO2 та ZnO, сенсибілізованих за допомогою кумарину C343
Автори N. Houri, A. Djelloul, M. Adnane
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06004-1 - 06004-6
Назва Електротермомеханічне тертя мокрих деталей автомобільних дисково-колодкових гальм
Автори Д.О. Вольченко, M.В. Кіндрачук, М.О. Вольченко, С.В. Нікіпчук, M.M. Насірова, Н.В. Kлочко, A.O. Юрчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-8
Назва Теоретичне вивчення електронних властивостей нікелевих кластерів
Автори Y. Benkrima
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06013-1 - 06013-5
Назва Вплив гомогенізації на проявлення надпластичності і мікронадпластичності алюмінієвого сплаву системи Al-Zn-Mg-Cu
Автори В.В. Брюховецький, Д.Є. Мила, В.П. Пойда, А.В. Пойда
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-8
Назва Аналітичне та чисельне вивчення енергетичного спектру надрешітки, що складається із смуг одношарового та двошарового графена
Автори V.L. Abdrakhmanov, P.V. Badikova, D.V. Zav'yalov, V.I. Konchenkov, S.V. Kryuchkov
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06029-1 - 06029-5
Назва Теоретичне прогнозування деяких фізичних властивостей трикомпонентних сплавів BxAl1 – xSb
Автори S. Daoud, P.K. Saini, H. Rekab-Djabri,
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06008-1 - 06008-5
Назва Врахування поправок при дослідженні властивостей речовин рентгенівським методом
Автори Д.І. Вадець, О.В. Гаращенко, В.І. Гаращенко, О.Я. Романів, Я.І. Федишин, С.Л. Форсюк
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06019-1 - 06019-5
Назва Еволюція нанокристалічної структури кобальту при відпалі
Автори L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, F.F. Umarov, A.D. Muradov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-6
Назва Структура та транспортні властивості одностінних вуглецевих нанотрубок, модифікованих кобальт-вмісними комплексами
Автори І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.А. Голуб, Ю.І. Прилуцький, Т.Л. Цареградська, Г.В. Саєнко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06023-1 - 06023-7
Назва Оптимізація складу та процесу отримання гарячепресованої кераміки з підвищеними характеристиками на основі карбіду бору
Автори В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, В.В. Ковальчук, А.В. Кравчук, А.В. Степаненко, Д.А. Котляр, Т.В. Павличук, Т.М. Кутрань, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06034-1 - 06034-5
Назва Числове моделювання параметрів польових транзисторів GAA SiNWFET на основі нанодротів
Автори І.П. Бурик, М.М. Іващенко, А.О. Головня, Л.В. Однодворець
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06012-1 - 06012-4
Назва Оптимізація регульованого фільтра на фотонних кристалах для грубого мультиплексування з поділом по довжині хвилі
Автори F. Brik, A. Labbani
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06035-1 - 06035-4
Назва Характеристики та електричні параметри сонячних наноелементів з кремнієвих нанодротів
Автори M. Hebali,, M. Bennaoum, H.A. Azzeddine, B. Ibari, M. Benzohra, D. Chalabi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06033-1 - 06033-4
Назва Photocatalytic Properties of Sn-doped TiO2
Автори I.F. Myronyuk, V.O. Kotsyubynsky, V.M. Boychuk, I.M. Mykytyn, V.M. Gun’ko
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Development of Epoxy-polyester Nanocomposite Materials with Improved Physical and Mechanical Properties for Increasing Transport Vehicle Reliability
Автори M.V. Brailo, A.V. Buketov, S.V. Yakushchenko, O.O. Sapronov, D.O. Dmytriiev, N.M. Buketova
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-5
Назва Influence of Mn2+ Magnetic Ions on the Properties of Cd1 – xMnxS Thin Films Synthesized by Chemical Bath Deposition
Автори A.E. Mali, A.S. Gaikwad, S.V. Borse, R.R. Ahire
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Environment-Friendly Synthesis of Undoped and Cu doped ZnO Nanoparticles and Study of their Optical Absorption Properties towards Biological Applications
Автори P.K. Samanta, T. Kamilya
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-3
Назва Synthesis and Characterization of ZnO Thin Film for Modeling the Effect of Its Defects on ZnO/Cu2O Solar Cell EQE
Автори S. Chala, R. Boumaraf, A.F. Bouhdjar, M. Bdirina, M. Labed, T.E. Taouririt, M. Elbar, N. Sengouga, F. Yakuphanoğlu, S. Rahmane, Y. Naoui, Y. Benbouzid
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-6
Назва First Principle Study and Optimal Doping for High Thermoelectric Performance of TaXSn Materials (X = Co, Ir and Rh)
Автори A. Khaldi, Y. Benallou, M. Zemouli, K. Amara, M. El Keurti
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-7
Назва Lattice Dynamic and Thermophysical Properties of AlSi (Silumine) Alloy: A DFT Study
Автори R.K. Suthar, N.Y. Pandya, Adwait D. Mevada, P.N. Gajjar
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-6
Назва Екологічний синтез наночастинок оксиду міді з рослинного екстракту catharanthus roseus та його дослідження
Автори K. Sofiya Dayana, R. Jothimani, S.C. Vella Durai
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-5
Назва Analysis of CSRR Based Circular Patch Monopole Antenna for Ku-band Satellite Communication Applications, C-band and X-band Applications
Автори K. Teja Babu, K.Ch. Sri Kavya, Sarat K. Kotamraju, G.B.G. Tilak
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-5
Назва Структурно-фазовий стан та магнітотранспортні властивості тонкоплівкових сплавів на основі пермалою та міді
Автори І.О. Шпетний, К.В. Тищенко, В.Я. Пак, В.І. Дужий, Ю.О. Шкурдода, І.Ю. Проценко
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-6
Назва Вплив ізоляції канавок на явище самонагрівання у вдосконаленому радіочастотному біполярному транзисторі з гетеропереходом SiGe
Автори N. Kherief, S. Latreche, M. Lakhdara, A. Boulgheb, C. Gontrand
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Optical Properties of CuS Nanoparticles Embedded Polyvinyl Alcohol (PVA) Films
Автори L.S. Chongad, Amit Jain, G.S. Mukherjee, M. Banerjee
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-4
Назва Theoretical Study of Photo-Luminescence Emission Using the Line Shape Function for Semiconductor Quantum Dots
Автори P. Hari Krishna, Devaanshi Jagwani, Meera Ramrakhiani
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-4
Назва Investigation of Electrical and Thermoelectric Properties of ZnO/rGO Composites Prepared by Conventional Solid-state Reaction Method
Автори Suraj Mangavati, Ashok Rao, Dheeraj Devadiga, M. Selvakumar, Monika Saxena, G.S. Okram
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-4
Назва Synthesis and Characterization of Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) Dispersed ZnS Based Photocatalytic Activity
Автори Rajesh Sahu, S.K. Jain, Balram Tripathi
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-4
Назва Magnetic Properties of Ni Thin Films Deposited on to Polystyrene Nanospheres
Автори Yogesh Kumar, J. Tripathi, A. Sharma
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-4
Назва Influence of Impurity on the Properties of Chemically Synthesized Calcium Hydroxide
Автори Harish, Pushpendra Kumar, Jyoti Kumari, Priyanka Phalswal, Pawan K. Khanna, Amena Salim, Rahul Singhal, Anoop Kumar Mukhopadhyay, Rajendra P. Joshi
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-5
Назва Effect of Heat Treatment on Band Gap of V2O5
Автори Rashi Nathawat, Ashish K. Kumawat, Satyapal S. Rathore, Anoop K. Mukhopadhyay, K. Kabra
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-5
Назва In-situ Synthesis of Mixed Vanadium (IV and V) Oxides/Reduced Graphene Oxide Using Centella asiatica Extract
Автори Sadhna Rai, Rabina Bhujel, Amrita Gupta, Bibhu Prasad Swain, Joydeep Biswas
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-3
Назва A Theoretical Survey on the Potential Performance of a Perovskite Solar Cell Based on an Ultrathin Organic-Inorganic Electron Transporting Layer
Автори B. Farhadi, F. Zabihi, Y. Zhou, A. Liu
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-6
Назва Structural, Elastic and Thermodynamic Properties of ScP Compound: DFT Study
Автори A. Benamrani, S. Daoud, P.K. Saini
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва Ріст наноструктур золота на поверхні MoS2, модифікованій полівінілпіролідоном
Автори Т.І. Бородінова, В.І. Стьопкін, А.А. Васько, В.В. Черепанов, В.Г. Кравець
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Моделювання параметрів коаксіальних сонячних елементів на основі нанодротів Si та InP
Автори І.П. Бурик, Л.В. Однодворець, Я.В. Хижня
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-5
Назва Морфологічні та електричні характеристики SiNWs, синтезованих методом безелектричного хімічного травлення за допомогою металів
Автори Rabina Bhujel, Sadhna Rai, Utpal Deka, Joydeep Biswas, Bibhu Prasad Swain
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-4
Назва Оптимізація параметрів друку для поліпшення якості поверхні деталей, виготовлених з нейлонових композиційних матеріалів на основі вуглецю (PA-CF) з використанням еволюційного алгоритму
Автори Sandeep, Deepak Chhabra, R.K. Gupta
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-5
Назва Зменшення забороненої зони та утворення пелюсткової наноструктури в нанопорошках ZnO, сильно легованих Ce
Автори Kamakhya Prakash Misra, Ashok Kumawat, Priyanka Kumari, Susruta Samanta, Nilanjan Halder, Saikat Chattopadhyay
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-5
Назва Посилення видимого випромінювання легуванням Ce в тонких плівках ZnO
Автори Nishant Kumar, Anu Katiyar, R.K. Shukla, Anchal Srivastava
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-3
Назва Аналіз зв'язків в багатошаровій тонкій плівці [Au (3,16 нм)/Co (1,5 нм)]x35/Si (100)
Автори R. Bisen, J. Tripathi, D. Kumar, J. Singh, A. Sharma
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-4
Назва Синтез та характеристика екологічно чистої та схильної до біологічного розкладання плівки ізоляту соєвого білка
Автори C. Singh, P. Sharma, A. Bagaria
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-3
Назва Проектування та порівняльний аналіз компактної біотехнологічної листоподібної антени з використанням різних матеріалів підкладки для застосувань та X-діапазонів
Автори Ushaben Keshwala, Sanyog Rawat, Kanad Ray
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-5
Назва Проектування трисмугової восьмикутної кільцевої антени для гнучких та портативних застосувань
Автори S.K. Vijay, B.H. Ahmad, S. Rawat, K. Ray
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-6
Назва Полімерні композити та нанокомпозити для FDM 3D друку: сучасний стан
Автори Akash Ahlawat, Ravinder Kumar Sahdev, R.K. Gupta, Deepak Chhabra
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-4
Назва Python – інструмент для аналізу перколяції в трикутній ґратці
Автори N. Gupta, M. Nath, S. Chakraborty, A. Bandyopadhyay
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-4
Назва Самоорганізація наночастинок на межі поділу рідина-рідина
Автори Akash Mishra, Sunita Srivastava
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-4
Назва Раманівська діагностика вуглецевих плівок, отриманих електронно-променевим осадженням на підкладках з Cu, Al та Ni
Автори В.О. Оcокін, В.О. Панібрацький, Я.А. Стельмах, П.О. Шпак, В.О. Юхимчук
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-5
Назва Дослідження впливу high-k діелектриків затвору та хіральності на характеристики нанорозмірного CNTFET
Автори L. Renuka Devi, N. Arumugam, J.E. Jayanthi, T.S. Arun Samuel, T. Ananth Kumar
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-8
Назва Калібрування рентген-дифрактометричних вимірювань для контрольованого за глибиною структурного аналізу двошарових зразків
Автори С.М. Данильченко, О.В. Коченко, О.М. Калінкевич, А.О. Степаненко, Є.І. Зінченко, П.С. Данильченко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-6
Назва Модифікація поверхні сірого чавуну імпульсно-плазмовим осадженням та подальшим лазерним оплавленням
Автори Ю.Г. Чабак, В.Г. Єфременко, В.І. Федун, І. Петришинець, Т.В. Пастухова, Б.В. Єфременко, Ф. Кромка, О.В. Цветкова
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-7
Назва Невелика надширокосмугова кругла патч-антена з режекторною смугою
Автори L. Aguni, S. Chabaa, S. Ibnyaich, A. Zeroual
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-6
Назва Матеріал нового покоління для зубних протезів та базовий матеріал протезів: зуби молюсків (LT) як альтернативне армування в поліметилметакрилаті (PMMA)
Автори Arun Y. Patil, Akash Naik, Bhavik Vakani, Rahul Kundu, N.R. Banapurmath, Roseline M, Lekha Krishnapillai, Shridhar N. Mathad
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-6
Назва Збільшення підсилення прикладної мікро-патч-антени у додатках телемедицини шляхом зміни розрахунку геометрії
Автори Fatemeh Lotfi, Hamidreza Shirzadfar, Omidreza Bagheri
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-5
Назва Змочуваність бавовняних і поліестерових тканин, покритих наноструктурованими шарами оксиду цинку, легованого індієм
Автори Н.П. Клочко, І.В. Хрипунова, К.С. Клєпікова, В.Р. Копач, Д.О. Жадан, С.І. Петрушенко, С.В. Дукаров, В.М. Любов, М.В. Кіріченко, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-11
Назва Комп'ютерне моделювання адсорбції фулерену на графені
Автори Abror Ulukmuradov, Ishmumin Yadgarov, Vasiliy Stelmakh, Farid Umarov
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Оцінка ефективності нового безперехідного з профілем легуванням за кривою Гауса: чисельне дослідження
Автори Khadidja Dibi, Zohir Dibi, Ahmed Bouridane
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-5
Назва Кристалічна структура, спектри комбінаційного розсіювання та електрична провідність нанопоршків LiNb1 – xTaxO3, отриманих за методом високоенергетичного розмелювання на кульовому млині
Автори О. Бурий, Л. Василечко, В. Сидорчук, А. Лахнік, Ю. Сугак, Д. Влодарчик, С. Гурський, У. Яхневич, Я. Жидачевський, Д. Сугак, А. Сухоцький, Х. Фрітце
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-6
Назва Підготовка та дослідження наночастинок ZnO, легованих Ni, Ca та Fe
Автори Srinivasan Kumar, K.K. Sivakumar, Naol Dessalegn Dejene, Temesgen Garoma, Asagid Tadesse
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Al2O3, вирощений методом ALD, як міжфазний шар в сонячних елементах SIS на основі ITO
Автори K. Chowdhury, U. Gangopadhyay, R. Mandal
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-4
Назва Аналіз продуктивності системи бездротової передачі електроенергії для офісного зв'язку
Автори Lala Bhaskar, Pradeep Kumar, Kishore Naik Mude
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Антибактеріальна та оптична активність нанострижнів Zn2SnO4, синтезованих під дією мікрохвиль
Автори S. Kumar, K.K. Sivakumar, Mohammed Kaso Sado, Gutu Ofgaa Ternesgen Garoma
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-4
Назва Оптимізація розмірів гібридних енергетичних систем, підключених до мережі: сучасний рівень розвитку та перспективи
Автори W. Ahouar, L. Bousselamti, M. Labbadi, S. Lakrit, M. Cherkaoui
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-4
Назва Вплив ширини забороненої зони активного шару та освітленості на продуктивність пристрою PSC на основі одиночного галогеніду Cs2TiX6
Автори K. Chakraborty, S. Paul, U. Mukherjee, S. Das
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Назва Оптимізація, чутливість та енергоменеджмент гібридних систем відновлюваної енергії для кліматичних умов Haldia за допомогою програмного забезпечення HOMER: Тематичне дослідження
Автори M. Das, R. Mandal
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-5
Назва Дослідження оптико-електричних та теплових характеристик світлодіодів RGB
Автори R. Srividya, C.R. Srinivasan, Winston Netto
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-4
Назва Застосування структури зі зворотним подвійним дрейфом для виготовлення GaN IMPATT діода, що працює у терагерцевому діапазоні
Автори Sahanowaj Khan, Rishav Dutta, Aritra Acharyya, Arindam Biswas, Hiroshi Inokawa, Rudra Sankar Dhar
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Назва Окислювальний синтез активованого вуглецю із низькосортного індійського третинного вугілля та його хімічні характеристики
Автори Phibarisha Sohtun, Mousumi Bora, Rupam Kataki, Binoy K. Saikia
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-4
Назва Синтез перовскітного каталізатора на основі титано-барієвого оксиду зі змішаними фазами (BaTiO3/Ba2TiO4) для виробництва біопалива
Автори P.P. Gohain, R. Saha, M.G. Choudhury, R. Kataki, S. Paul
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-4
Назва Вплив потрійного матеріалу на дослідження продуктивності тунельного польового транзистора з графенових нанострічок PiN FET з подвійним затворомдля додатків низькопотужної логіки
Автори Ritam Dutta, Nitai Paitya
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Розробка та реалізація контролера нечіткої логіки для діабету 1 типу
Автори Hajiba Legrara, C.R. Srinivasan, R. Srividya
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва Вдосконалений метод нечіткої логіки, заснований на гібридній оптимізації поновлюваних джерел енергії, застосування в реальному часі
Автори Nesar Uddin, Saiful Islam, Yingjun Wu, Tuton Chandra Mallick, Mohammad Farhad Hossain,Ishaque Mozumder, Al Mamun
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Назва Дослідження ємнісних властивостей хімічно активованого біовугілля з жому цукрової тростини для застосування в суперконденсаторах
Автори N. Bora, V.K. Jayswal, R. Kataki
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Надрукована на 3D принтері кругла плоска антенна решітка 2x2 для додатків бездротового зв'язку
Автори Ashraf E. Ahmed, Wael A.E. Ali, Sudipta Das
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-4
Назва Компактна кільцева антена для додатків мобільного зв'язку 5G
Автори Sarah A. Alassawi, Wael A.E. Ali, Mohamed R.M. Rizk
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-4
Назва Новий блок системи безпеки зі зменшенням відхилення частоти для об'єднаної енергосистеми з урахуванням кібератак
Автори J. Mondal, F.R. Badal, Z. Nayem, D. Chakraborty, T. Hossain, M.D. Arifuzzaman, N. Mondol, S.K. Das
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-4
Назва Конструкція контролера нечіткої логіки для управління напругою, частотою, струмом та потужністю ізольованої мікромережі на основі трифазної розподіленої генерації
Автори S.A. Dola, J. Mondal, A.A. Khandoker, S. Shahriar, M.D. Arifuzzaman, F.R. Badal, N. Mondol, S.K. Das
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-4
Назва Моделювання та характеристики гібридного антенного з'єднувача (з коефіцієнтом підсилення 3 дБ) для додатків 5G
Автори Abdelhalim El Basset, Bilal Aghoutane, Mohammed El Ghzaoui, Abdi Farid, Sudipta Das, Hanan El Faylali
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-5
Назва Патч-антени з T-подібною схемою, індуктивно зв'язаним контуром та макетами вкладених слотів для пасивних тегів UHF-RFID
Автори Hind Raihani, Ali Benbassou, Mohammed El Ghzaoui,, Jamal Belkadid, Sudipta Das
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-5
Назва Аналіз ефективності передискретизованії OFDM через мережу PLC
Автори Abdelmounim Hmamou, Mohammed El Ghzaoui, Jaouad Foshi, Jamal Mestoui, Abdlhalim El Basset, Sudipta Das
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-5
Назва Дослідження моделі еквівалентної схеми для мікросмугової патч-антени 5G
Автори Bilal Aghoutane, Mohammed El Ghzaoui, Hanan El Faylali, Sudipta Das
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-4
Назва Оптимальні параметри зносу при терті ковзання для мінімального об'ємного зносу стоматологічних композитів на основі смол, наповнених кремнеземом
Автори Bhanu Pratap, Ravi Kant Gupta, Meetu Nag
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва Новий підхід до зеленого синтезу наноалмазів як біосумісних агентів
Автори A. Anand, M. Saran, S. Chaudhary, R.S. Ronin, A.K. Swami, M. Mathur, A. Burov, A. Bagaria
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-6
Назва Дослідження розрахунку аb-initio електронної структури CdTe з низькою індексною поверхнею
Автори O.M. Чернікова, Я.В. Огородник, В.В. Прокопів
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-5
Назва Структурні і магніторезистивні властивості тришарових плівкових структур Сo(1 – x)Crx/Cu/Co
Автори О.В. Бездідько, С.О. Непийко, Ю.О. Шкурдода, Ю.М. Шабельник
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Компактна подвійна широкосмугова відкрита кругова несиметрична друкована антена з щілинним завантаженням для додатків X-діапазону
Автори S. Das, B.K. Paul, M.El. Ghzaoui, S. Lakrit, K. Chakraborty
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-4
Назва Комплексне аналітичне моделювання газового датчика з гетероструктурою на основі AlGaN/GaN
Автори Bhaskar Roy, Ritam Dutta, Md. Aref Billaha, Soumya Basak
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-5
Назва Моделювання шару каталізатора для полімерних електролітичних мембранних паливних елементів: підхід MATLAB
Автори Susmita Singh, Pushan Kumar Dutta
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Назва Інноваційний підхід до управління відновлюваною енергією з використанням методу нечіткої логіки
Автори Nesar Uddin, Saiful Islam, Tazul Islam, Yingjun Wu, Al Mamun, Jewel Sikder Joy
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-5
Назва Конструкція компактної гексагональної несиметричної антени UWB діапазону зі щілинним отвором і двосмуговим (3.5/5.5 ГГц) режектором
Автори Surajit Mukherjee, Avisankar Roy, Sunandan Bhunia
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва Виробництво фікоціаніну високої чистоти шляхом застосування червоних світлодіодів (LEDs) при зростанні водоростей Spirulina platensis
Автори Huynh Van-Hieu, Luong Quang-Tuong, Bien Cong-Doan
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-4
Назва Покращення електричних властивостей елементів Гретцеля шляхом заміщення шару барвника переходом CdS/ZnO
Автори M. Melouki, H.F. Mehnane, A. Djelloul, Y. Larbah, M. Adnane
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-5
Назва Оптичні та дисперсійні параметри тонких плівок ZnO:Al
Автори A.I. Кашуба, Б. Андрієвський, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, Т.С. Малий, І.В. Семків
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-7
Назва Вплив діелектричного шару NaCl на електричні властивості діодів Шотткі графіт/n-Cd1 – xZnxTe, виготовлених шляхом перенесення нарисованої плівки графіту на підкладки
Автори M.M. Солован, Г.П. Пархоменко, В.В. Брус, А.І. Мостовий, П.Д. Мар'янчук
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-4
Назва Генератор дельта ритмів ЕЕГ на основі нанодротів Si
Автори К.О. Островська, А.О. Дружинін, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-5
Назва Діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних гібридних полімерних композиційних тонких плівок PVDF-ZnO
Автори Sudheendra Kulkarni, Arundhati H. Patil, Shridhar N. Mathad, U.V. Khadke
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Метод вирощування при високому тиску для одержання відновленого оксиду графену і його дослідження за допомогою Раманівської спектроскопії
Автори Mamta Thakran, Sumeet Kumar, Rohit Phogat, S.K. Ray, R. Brajpuriya, Abhimanyu Singh Rana, Brijesh Kumar,
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-5
Назва Вивчення впливу товщини шару поглинача сонячних елементів на основі CIGS з різною шириною забороненої зони за допомогою SILVACO TCAD
Автори Amina Maria Laoufi, B. Dennai, O. Kadi, M. Fillali
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-5
Назва Структурні і діелектричні властивості та поведінка провідності по змінному струму багатокомпонентного скла TeO2-ZnO-Li2O-Na2O-B2O3
Автори B. Shruthi, B.J. Madhu
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-5
Назва Вивчення нової структури пристрою: польовий транзистор на графені (GFET)
Автори P. Vimala, Manjunath Bassapuri, C.R. Harshavardhan, P. Harshith, Rahul Jarali, T.S. Arun Samuel
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-5
Назва Вплив температури спікання та концентрації алюмінію на твердість, мікроструктуру та щільність мідно-алюмінієвих сплавів
Автори D. Slimani, A. Souigat, R. Gheriani, O. Bentouila
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4
Назва Вплив ступеня пасивації електрично-активних центрів у Cd1 – xZnxTe атомарним воднем на роздільну здатність оптичного запису зображень на n-p-i-m наноструктурах
Автори В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, Ю.О. Угрин, М.Я. Сенета, О.Х. Тадеуш
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-6
Назва Конструювання Al:ZnO/p-Si сонячного елемента з гетеропереходом за допомогою програми для моделювання SCAPS
Автори С.A. Наджим, K.M. Мухаммед, О.Д. Погребняк
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-4
Назва Спектр власних частот акустичних коливань сферичної квантової точки з багатошаровою оболонкою
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-5
Назва Формування наносистеми In/InTe методом вторинного твердотільного змочування
Автори П.В. Галій, Т.М. Ненчук, А. Ціжевський, П. Мазур, О.В. Цветкова, В.І. Дзюба, Т.Р. Макар
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-5
Назва Люмінесцентні властивості електрохімічно травленого арсеніду галію
Автори І.В. Гаврильченко, Ю.С. Мілованов, І.І. Іванов, О.Н. Задерко, А.П. Оксанич, С.Е. Притчин, М.Г. Когдась, М.І. Федорченко, С.М. Гойса, В.А. Скришевський
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-6
Назва Фотоелектричні та електричні властивості композитних матеріалів на основі n-InSe і графіту
Автори В.М. Камінський, В.Б. Боледзюк, В.М. Водоп’янов, П.І. Савицький, А.В. Заслонкін, М.В. Заполовський
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-4
Назва Нанорідини в системах охолодження і їх ефективність
Автори Д.О. Вольченко, М.В. Кіндрачук, Б.B. Долішний, В.С. Скрипник, Д.І. Журавльов, І.Б. Малик, A.O. Юрчук, О.І. Духота
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-8
Назва Електричні характеристики та густина інтерфейсних станів в діоді Шотткі Au/n-InN/InP
Автори A.H. Khediri, A. Talbi, M.A. Benamara, Z. Benamara
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-5
Назва Чисельне моделювання польового транзистора з каналом у вигляді нанородроту
Автори І.П. Бурик, А.О. Головня, І.М. Мартиненко, О.П. Ткач, Л.В. Однодворець
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-4
Назва Електронно-променева технологія в оптоелектронному приладобудуванні: високоякісні криволінійні поверхні та створення мікропрофілів різної геометричної форми
Автори І.В. Яценко, В.П. Маслов, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, О.В. Кириченко, К.М. Яценко
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-5
Назва Мікроструктурний аналіз зварювання фрикційним перемішуванням алюмінієвого сплаву 6061, покритого мідною наноплівкою
Автори Sumanta Kumar Tripathy, Sanjay Kumar, Azeez Mohammed Ali
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-4
Назва Аналіз профілю піків рентгенівської дифракційної картини наноструктури оксиду цинку
Автори Sajal Sahu, Pijus Kanti Samanta
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-4
Назва Фоточутливі гетероструктури n-Zn0.5Cd0.5O/p-InSe, виготовлені методом магнетронного розпилення
Автори З.Р. Кудринський, І.Г. Ткачук, В.І. Іванов, В.В. Хом'як
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05002-1 - 05002-4
Назва Практичні аспекти отримання наноструктурних композитних NaCl-Fe плівок способом EB-PVD на підкладках, що обертаються
Автори В.O. Осокін, Ю.A. Курапов, Я.A. Стельмах, П.O. Шпак
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-6
Назва Структурне та морфологічне дослідження наноструктури CuO, яка осаджується водорозчинним нітрат-гемі(пентагідратом) міді (II) та NaOH як реагентами
Автори N.A.S.K. Anuar, C.K. Sheng
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-4
Назва Аналіз характеристик I-V-T сонячних елементів на основі перовскіту CH3NH3PbBr3
Автори B. Zaidi, M.S. Ullah, S. Zahra, S. Gagui, C. Shekhar
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-4
Назва Радіаційна функціоналізація плівок поліетиленгліколю з багатостінними вуглецевими нанотрубками
Автори М.А. Алєксандров, Т.М. Пінчук-Ругаль, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, А.І. Місюра, А.М. Гапонов, В.М. Попружко, В.В. Шлапацька
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05029-1 - 05029-5
Назва Оптична й фотокаталітична активність нанокомпозитів ПАН/TiO2 з наночастинками анатаза і Р25
Автори M.M. Загорний, Н.I. Тищенко, A.В. Рагуля, O.M. Лавриненко, A.M. Kaсумов, A.K. Meльник, O.B. Kузьма, A.I. Євтушенко
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05034-1 - 05034-6
Назва Приготування та характеризація вуглецево-кремнієвих гібридних наноструктур
Автори В.В. Лісняк, Г.К. Муссабек, Н.Ж. Жилкибаєва, С.З. Бактигерей, О.М. Задерко
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-5
Назва Дослідження покращених електрохімічних властивостей нанокомпозиту графен/Fe2O3
Автори P.D. More, V.H. Dharkar, A.R. Shirsath, N.L. Tarwal, Y.H. Navale, A.S. Salunkhe, V.B. Patil
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05036-1 - 05036-5
Назва Дослідження умов осадження тонких плівок міді з продуктів деструкції електродів перенапруженого високовольтного розряду в аргоні високого тиску
Автори О.К. Шуаібов, О.Й. Миня, В.І. Чигінь, Р.В. Грицак, А.О. Малініна, М.І. Ватрала, З.Т. Гомокі
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-7
Назва Динаміка перетворення малих ГЦК кристалів у ікосаедричні наночастинки
Автори В. Білошапка, О. Мельник, В. Сульженко, Д. Піменов
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05021-1 - 05021-5
Назва Структура та механічні характеристики катодів з MAX фази Ti2AlC та осаджених іонно-плазмових покриттів
Автори M.О. Бoртницька, О.М. Решетняк, О.С. Купрін, T.О. Пріхна, В.Б. Свердун, I.В. Koлoдій, В.A. Білоус, В.Г. Марінін
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05031-1 - 05031-7
Назва Ab initio дослідження електронних, магнітних та оптичних властивостей шпінелі CuRh2O4: розрахунок з перших принципів
Автори Radia Bencheikh, Karima Belakroum, Yamina Benkrima
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-5
Назва Експериментальний метод кількісної оцінки струмів витоку сонячних елементів за залежностями густини струму від напруги
Автори K. Mahi,, H. Aït-Kaci
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05019-1 - 05019-4
Назва Вплив температури відпалу на структуру та властивості феритів вісмута
Автори Валерій Корсканов, Олена Фесенко, Тамара Цебрієнко, Андрій Яремкевич, Наталія Давиденко, Володимир Долгошей, Аліна Семченко Віталій Шидський
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05004-1 - 05004-7
Назва Моделювання теплових явищ у біологічних тканинах, викликаних поверхневим плазмонним резонансом у метал-графенових наночастинках
Автори Н.А. Смирнова, Р.О. Малиш, А.В. Коротун, В.І. Рева, І.М. Тітов
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05010-1 - 05010-7
Назва Механізми релаксації електронного збудження триазидо-S-триазину
Автори П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05009-1 - 05009-5
Назва Модифікація целюлози наночастинками : від жому цукрової тростини до антимікробного композиту
Автори Jyoti Laxmi Sharma, Rakesh Kumar Sharma, Meena Kumari, Banwari Lal Choudhary, Veena Dhayal
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-5
Назва Просторові розподіли станів 3p54s атомів аргону в плазмі високочастотного магнетронного розпилення з радіаційною моделлю зіткнень
Автори M. Azzaoui,, F. Khelfaoui, Z. Ballah,
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05007-1 - 05007-9
Назва Особливості непружних та пружних характеристик Si та SiO2/Si структур
Автори А.П. Онанко, В.В. Курилюк, Ю.А. Онанко, А.М. Курилюк, Д.В. Чарний, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, T.M. Пінчук-Ругаль
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05017-1 - 05017-5
Назва Метод математичного синтезу хвилеводних поляризаторів із діафрагмами
Автори А.В. Булашенко, С.І. Пільтяй, І.І. Діхтярук, О.В. Булашенко
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-6
Назва Створення прототипу багатофункціонального віддаленого робота присутності для фізичних досліджень у електроніці
Автори В.М. Береснєв, В.А. Чекубашева, О.В. Глухов, O.О. Кравчук
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 5
Сторінки 05039-1 - 05039-4