Results (50):

Назва
Автори
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва
Автори
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Особливості формування шарів пористого кремнію модифікованих НСl і HBr в контексті оптичних властивостей
Автори Є.І. Зубко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-4
Назва Фотодетектори на основі поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, Б.С. Соколовський
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Перетворення в субмоношарових покриттях хрому та титану на поверхні Sі (001)
Автори К.О. Бутарєв, И.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкин
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-4
Назва Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-4
Назва Електричні і фотоелектричні властивості поруватого кремнію, модифікованого наночастинками кобальту
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4
Назва Текстурування кремнієвої підкладки нанопорами та нанонитками Si для антивідбивних поверхонь сонячних елементів
Автори А.О. Дружинін, В.Ю. Єрохов, С.І. Нічкало, Є.І. Бережанський, М.В. Чекайло
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-6
Назва Вплив нанонаповнених полімерних покриттів і магнітного поля на кінетику спаду фото-ЕРС в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л. П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.О. Подолян, Л.М. Ященко, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, А.М. Горбатенко, О.М. Кріт, С.М. Науменко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Механізм протонування молекул аміаку на природно окисленій поверхні кремнію
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Про природу центрів електролюмінесценції в пластично деформованих кристалах кремнію p-типу
Автори Б.В. Павлик, М.О. Кушлик, Д.П. Слободзян
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-5
Назва Особливості впливу X-випромінювання та магнітного поля на електрофізичні характеристики бар’єрних структур на основі дислокаційного p-Si, призначеного для сонячної енергетики
Автори Д.П. Слободзян, Б.В. Павлик, М.О. Кушлик
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04051-1 - 04051-5
Назва Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-4
Назва Самоорганізація атомів в розплавах германію та кремнію
Автори Є.Я. Швець, І.Ф. Червоний, О.К. Головко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-5
Назва Вплив нанонаповнених полімерних покриттів на радіаційну стійкість в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л.П. Стебленко, А.А. Подолян, Л.Н. Ященко, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, Л.А. Воронцова, Д.В. Калиниченко, А.Н. Крит, С.Н. Науменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02054-1 - 02054-5
Назва Виникнення додаткової електронної провідності кремнієвих структур в атмосфері вологого аміаку: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02049-1 - 02049-7
Назва Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур
Автори С.Л. Хрипко, В.В. Кідалов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-10
Назва Зміна провідності кремнієвих структур в атмосфері оксиду азоту: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-6
Назва Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»
Автори К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, Р.М. Бурбело
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-7
Назва Першопринципне моделювання взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами кисню та вуглецю в кремнії
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Розподіл щільності станів для визначення фотопровідності a-Si:H
Автори О.Ю. Бабиченко, О.Г. Пащенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05044-1 - 05044-4
Назва Дальнодіюча взаємодія між домішковими атомами бору і поверхневими обірваними зв’язками в поруватому кремнії: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-5
Назва Фотолюмінесценція гібридних структур поруватий кремній – марганцехлорид тетраметиламонію
Автори І.Б. Оленич, , Л.С. Монастирський, С.А. Свелеба, А.П. Лучечко, Л.І. Ярицька
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Функціоналізація поверхні кремнію самоорганізованими германієвими структурами
Автори М.І. Закіров, В.В. Курилюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-4
Назва Ентропія кластерної системи в розплаві кремнію
Автори С.Л. Хрипко, О.К. Головко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-5
Назва Воднева обробка золотого контакту на кремнії
Автори A.G. Vasiljev, О.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Вплив нуклеїнових кислот на окислення та фотолюмінесценцію поруватого кремнію
Автори В.Б. Шевченко, О.І. Даценко, В.М. Кравченко, В.А. Макара, В.В. Пророк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-5
Назва Модифікація дефектної структури кремнію під впливом радіації
Автори Г.П. Гайдар, М.Б. Пінковська, М.І. Старчик
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-6
Назва Модифікація оптичних властивостей поверхневих шарів та тонких плівок лазерною обробкою
Автори Л.В. Поперенко, В.В. Стукаленко, І.В. Юргелевич
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-5
Назва Дальнодіюча взаємодія між pb-центрами та молекулами NO2, адсорбованими на поверхні кремнію
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-7
Назва Вплив рівня легування на газову чутливість кремнієвих p-n переходів
Автори O.O. Птащенко , Ф.O. Птащенко, В.Р. Гільмутдінова, О.С. Кирничук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Назва Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-5
Назва Особливості електропровідності та магнітоопору ниткоподібних кристалів кремнію з концентрацією домішки в області переходу метал-діелектрик за низьких температур
Автори Я.С. Буджак, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський, А.О. Дружинін
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-7
Назва Дальнодіюча пасивація домішкових атомів фосфору Pb-центрами та виникнення бар’єрів для електронів у поруватому кремнії n-типу
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05017-1 - 05017-6
Назва Вплив кристалічної об'ємної фракції на електронні властивості гідрогенізованого мікрокристалічного кремнію, дослідженого методом еліпсометрії та моделюванням мікроелектронних і фотонних структур
Автори H. Benhabara,, J.D. Sib,, A. Bouhekka,, M. Chahi,, D. Benlakhel, A. Kebbab, Y. Bouizem, L. Chahed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-5
Назва Вплив далекодіючої пасивації домішкових атомів поверхневими обірваними зв’язками на провідність поруватого кремнію
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-8
Назва Фундаментальне дослідження властивостей квазімонокристалічного кремнію після хімічної обробки: порівняння з монокристалічним та багатокристалічним кремнієм
Автори G. Benseba, A. Moussi, S. Meziani, D. Hocine, M.S. Belkaid
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-5
Назва Функціоналізовані вуглецеві нанотрубки на поруватому кремнії для сенсорних застосувань
Автори Sally K. Abbas, Asama N. Naje
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-4
Назва Електричні властивості нанокристалів поруватого кремнію в діелектричній матриці
Автори I. Оленич, I. Гірник, L. Orovcík
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Оптичні та електричні властивості пористого кремнію n-типу, отриманого методом електрохімічного травлення та дослідження впливу на нього γ-випромінювання
Автори A.A. Sulaiman, A.A.K. Muhammed, М.М. Іващенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Назва DFT-моделювання протонування молекул аміаку на поверхні кремнію р-типу
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-4
Назва Дослідження мікротвердості тонких керамічних покриттів, сформованих комбінованим електронно-променевим методом на діелектричних матеріалах
Автори В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко, С.О. Билокінь, В.О. Андриенко, М.О. Бондаренко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-5
Назва Кутова еліпсометрія поверхневих шарів поруватого кремнію
Автори Л.В. Поперенко, С.Г. Розуван, І.В. Юргелевич, П.О. Ліщук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-4
Назва Механізми зміни провідності поруватого кремнію в атмосфері аміаку – DFT моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-7
Назва Вплив різних режимів термічної обробки на електричні властивості та мікроструктуру n-Si
Автори Г.П. Гайдар, П.І. Баранський
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-5
Назва Вплив структури поруватого шару кремнію на адсорбцію газів
Автори А.П. Оксанич, С.Е. Притчин, М.А. Мащенко, О.Ю. Бобришев
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-5
Назва Чутливість сонячних елементів c-Si з HIT до структурних спотворень гідрогенізованого аморфного кремнію, що складає фронтальну частину пристрою
Автори T. Belaroussi, D. Rached, W.L. Rahal, F. Hamdache
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05023-1 - 05023-5
Назва Першопринципний розрахунок взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами перехідних металів в кремнії
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-4
Назва Імітаційне дослідження тилового контакту метал-напівпровідник p-c-Si/Al кремнієвих сонячних елементів з гетеропереходами
Автори K. Bendjebbar, D. Rached, W.L. Rahal, S. Bahlouli
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-4
Назва Характеристики та електричні параметри сонячних наноелементів з кремнієвих нанодротів
Автори M. Hebali,, M. Bennaoum, H.A. Azzeddine, B. Ibari, M. Benzohra, D. Chalabi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06033-1 - 06033-4