Results (52):

Назва Структура і фізико-механічні властивості нк-TiN покриттів отриманих вакуумно-дуговим осадженням та осадження з ВЧ розрядом
Автори А.Д. Погребняк, А.М. Махмуд, І.Т. Караша, Г.В. Кірік, Р.Ю. Ткаченко, А.П. Шипиленко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 097 - 105
Назва Структура та механічні властивості фуллериту С60
Автори С.О. Рудченко, А.Т. Пугачов, В.Є. Пуха, В.В. Старіков
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04073-1 - 04073-4
Назва Дослідження елементного й структурно-фазового складу багатошарових наноструктурних покриттів TiN/MoN, їх фізико-механічні властивості
Автори Б.О. Постольний, П. Конарський, Ф.Ф. Комаров, О.В,  Соболь, О.В. Кириченко, Д.С. Шевчук
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-7
Назва Адгезійна міцність багатоелементних покриттів системи (TiNbCrZrSi)N
Автори У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, С.С. Гранкін, В.В. Ганенко, М.Ю. Арсеенко, О.В. Соболь, О.П. Ткач, М.Г. Ковальова, Л.В. Маліков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-5
Назва Вплив потенціалу зміщення на фазовий склад, структуру, субструктуру і механічні характеристики багатошарової системи TiN / ZrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Формування багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості
Автори В.Г. Хижняк, О.Е. Дацюк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, Г.А. Голубовська, Н.І. Шумакова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-7
Назва Вплив іонної імплантації на структурно-напружений стан та механічні властивості нітридів високоентропійних сплавів (TiZrAlYNb)N і (TiZrHfVNbTa)N
Автори О.В. Соболь, І.В. Якущенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-6
Назва Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації
Автори В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих, О.О. Голишевський
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-6
Назва Наноструктурні покриття (Ti-Zr-Nb)N, отримані методом вакуумно-дугового випаровування: структура та властивості
Автори О.В. Максакова, С.С. Гранкін, О.В. Бондар, Я.О. Кравченко, Д.К. Ескермєсов, А.В. Прокопенко, Н.К. Ердибаєва, Б. Жоллибеков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04098-1 - 04098-7
Назва Структурна інженерія вакуумно-дугових багатошарових покриттів ZrN/CrN
Автори О.В. Соболь, А.А. Андреев, В.Ф. Горбань, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, В.А. Столбовой
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01042-1 - 01042-5
Назва Вплив на механічні характеристики товщини шарів у багатошарових покриттях MoN / CrN, осаджених під дією негативного потенціалу зміщення
Автори В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.В. Столбовой, С.В. Литовченко, Д.А. Колесников, У.С. Немченко, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01043-1 - 01043-5
Назва Вплив безвакуумного відпалу на морфологію покриттів NbNх, NbNx : Si
Автори В.М. Рогоз, О.П. Кузьменко, О.В. Соболь, А. Плющик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-5
Назва Властивості гідроксиапатиних покриттів на металооксидних носіях
Автори В.В. Старіков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02050-1 - 02050-6
Назва Вплив високоентропійних складових нітридних шарів на вміст азоту і твердість вакуумно-дугових багатошарових покриттів (TiN-Cu)/(AlNbTiMoVCr)N
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, С.В. Литовченко, У.С. Нємченко, В.О. Столбовий, Д.О. Колесніков, А.О. Мейлехов, А.О. Постельник, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02057-1 - 02057-4
Назва Структурна інженерія багатоперіодних покриттів ZrN/MoN
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, В.А. Столбовий, Г.О. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti,V і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації
Автори Я.В. Заулічний, В.Г. Хижняк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Назва Вплив тиску азотної атмосфери при осадженні вакуумно-дугових многоперіодних покриттів (Ti, Si)N/MoN на їх структуру та властивості
Автори В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.А. Мейлехов, А.А. Постельнік, В.Ю. Новіков, Д.А. Колесніков, В.А. Столбовой, У.С. Немченко, П.А. Сребнюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Структура та механічні властивості гафнію легованого оксидом ітрію
Автори С.В. Чорнобук, М.І. Чередник, О.Ю. Попов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-5
Назва Структура і фізико-механічні властивості многоперіодной вакуумно-дугових покриттів на основі двошарової системи TiNx/ZrNx
Автори О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, А.В. Янчев, А.О. Мейлехов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-6
Назва Структура і властивості вакуумно-дугових одношарових і багатоперіодних двошарових нітридних покриттів на основі шарів Ti(Al):Si
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, В.А. Столбовой, П.А. Сребнюк, В.Ю. Новіков, І.В. Дощечкіна, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, У.С. Нємченко, Б.А. Мазилін, В.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-6
Назва Комп'ютерне моделювання радіаційно-стимульованих структурних змін і властивості багатоперіодної системи ZrNx/MoNx
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, С.М. Шевченко, А.В. Янчев
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-5
Назва Структурна інженерія багатошарових вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі Ti, Cr, Mo і Zr
Автори О.В. Соболь, А.А. Постельник, А.А. Мейлехов, А.А. Андреев, В.А. Столбовой, В.Ф. Горбань,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-6
Назва Особливості модифікуючої обробки низьковуглецевих сталей сильнострумовим релятивістським електронним пучком
Автори С.В. Биткін, О.О. Ісаєнко, С.Є. Донець, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, О.А. Старцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров, М.В. Авраменко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-6
Назва Вплив параметрів магнетронного розпилення на структуру і субструктурні характеристики плівок дибориду танталу
Автори О.А. Гончаров, А.М. Юнда, І.В. Шелест, В.В. Буранич
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Закономірності формування нітридних покриттів на основі багатокомпонентних сплавів
Автори В.М. Береснев, Ю.М. Шабельник, Н.І. Шумакова, У.С. Нємченко, С.А. Клименко, А.С. Манохін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Вплив товщини шарів MoNх/CrNy у багатошаровому покриті і азотування на структурні і механічні характеристики
Автори В.О. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05038-1 - 05038-4
Назва Перемішування на границях шарів багатошарових наноперіодних покриттів системи TiNх/ZrNх: моделювання та експеримент
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Р.П. Мигущенко, Г.О. Постельник, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06021-1 - 06021-6
Назва Структура і властивості вакуумно-дугових покриттів хрому і його нітридів, отриманих в умовах дії постійного і імпульсного високовольтного потенціалів зсуву
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Taha A. Tabaza, Safwan M. Al-Qawabah, В.Ф. Горбань, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-6
Назва Механічні та електричні властивості феритів NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Р.В. Ільницький, Б.С. Дзундза, О.М. Матківський
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Назва Вплив постійного і високовольтного імпульсного потенціалів зміщення на структуру і властивості вакуумно-дугових (TiVZrNbHf)Nх покриттів
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, В.Ф. Горбань, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Структурна інженерія і механічні властивості (Ti-V-Zr-Nb-Hf-Ta)N покриттів отриманих при різному тиску
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, Г.О. Постельник, А.О. Мейлехов, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.O. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Т.O. Сиренко, Ж.В. Краєвська, О.В. Звягольский
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-6
Назва Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-7
Назва Використання методу мікродугового плазмового оксидування для підвищення антифрикційних властивостей поверхні титанового сплаву
Автори В.В. Субботіна, О.В. Соболь, В.В. Білозеров, А.І. Махатілова, В.В. Шнайдер
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Структура, міцнісні та електропровідні властивості вакуумних конденсатів Cu-Ta
Автори М.О. Жадько, А.І. Зубков, О.В. Соболь, О.В. Субботін, Е.В. Зозуля, Г.І. Зеленська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Назва Фазовий і хімічний склад дифузійних титаноалюмохромових покриттів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
Автори О.Е. Дацюк, В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, В.В. Сімкулет
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва Дослідження впливу складу залишкових газів на твердість, адгезійні властивості і елементний склад покриттів SiC-AlN, нанесених методом магнетронного розпилення
Автори І.Ю. Гончаров, Д.А. Колесніков, В.Ю. Новіков, М.Г. Ковалева, С.В. Литовченко, Б.А. Мазілін, Д.В. Горох, В.М. Береснев, David Alejandro Diaz Yanez
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-5
Назва Багатошарові наноструктуровані покриття (TiZr)N / (TiSi)N, сформовані методом вакуумно-дугового осадження
Автори C.В. Литовченко, Б.О. Мазілін, В.М. Береснєв, В.О. Столбовий, М.Г. Ковалева, О.В. Крицина, І.В. Колодій, О.В. Глухов, Л.В. Маліков
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-5
Назва Вплив величини потенціалу зміщення і тиску азотної атмосфери на структуру і властивості вакуумно-дугових покриттів на основі AlCrTiZrNbV високоентропійного сплаву
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05046-1 - 05046-5
Назва Використання негативного потенціалу зміщення для структурної інженерії вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі FeCoNiCuAlCrV високоентропійного сплаву
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, А.О. Мейлехов, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06030-1 - 06030-5
Назва Дослідження мікромеханічних властивостей тонких плівок PbTe та PbSe
Автори Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06037-1 - 06037-4
Назва Структура та фізико-механічні властивості надтвердих багатошарових покриттів (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) з подвійним періодом модуляції структури
Автори В.Ю. Новіков, В.М. Бєрєснєв, Д.А. Колєсніков, О.Н. Іванов, С.В. Литовченко, Д.В. Горох, О.В. Глухов, А.О. Козаченко, Є.В. Крицина, В.В. Cирота
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-6
Назва Триботехнічні властивості багатошарових покриттів (TiZr)N/(TiSi) N з нанометровою товщиною
Автори В.М. Береснєв, С.В. Литовченко, Д.В. Горох, Б.О. Мазілін, В.А. Столбовий, І.Н. Колодій, Д.А. Колєсніков, В.В. Грудницький, П.А. Сребнюк, О.В. Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05037-1 - 05037-4
Назва Вплив технологічних факторів на структуру та властивості високоентропійного сплаву FeCrMnCoNi
Автори М.П. Семенько, Р.В. Остапенко, С.М. Науменко, П.О. Теселько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-7
Назва Дослідження мікротвердості тонких керамічних покриттів, сформованих комбінованим електронно-променевим методом на діелектричних матеріалах
Автори В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко, С.О. Билокінь, В.О. Андриенко, М.О. Бондаренко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-5
Назва Структура покриття CoCrAlY/ZrSiO4/Al2O3 до та після термічної обробки
Автори М.Г. Ковальова, В.В. Сірота, В.М. Береснев, Ю.Н. Тюрін, О.Н. Вагіна, І.А. Павленко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Назва Механічна електроосадженого покриття із сплаву Ni-P
Автори F. Lekmine,, H. Ben Temam, M. Naoun, M. Hadjadj
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Вплив постійного магнітного поля на механічні властивості та термостабільність аморфних сплавів на основі Co, Fe та Ni
Автори Т.Л. Цареградська, А.М. Курилюк, І.В. Овсієнко, Г.В. Саєнко, О.В. Турков
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва Вплив фазового складу композиційного матеріалу системи В-N-С на його фізико-механічні та трибологічні характеристики
Автори В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, А.В. Кравчук, Т.В. Павличук, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-5
Назва Осадження покриття іонно-плазмовим розпиленням мішені з max фази Ti2AlC
Автори О.С. Купрін, T.О. Пріхна, О.М. Решетняк, С.М. Дуб, M.О. Бoртницька, I.В. Koлoдій, В.A. Білоус, О.В. Ільченко, В.Б. Свердун
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-6
Назва Метастабільні стани і фізичні властивості збагачених бором W-B плівок
Автори В.Ф. Башев, С.І. Рябцев, Т.В. Крузіна, С.О. Попов, Є.С. Скорбященський, Ю.М. Потапович, С.М. Антропов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-5
Назва Теоретичне прогнозування деяких фізичних властивостей трикомпонентних сплавів BxAl1 – xSb
Автори S. Daoud, P.K. Saini, H. Rekab-Djabri,
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06008-1 - 06008-5
Назва Оптимізація складу та процесу отримання гарячепресованої кераміки з підвищеними характеристиками на основі карбіду бору
Автори В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, В.В. Ковальчук, А.В. Кравчук, А.В. Степаненко, Д.А. Котляр, Т.В. Павличук, Т.М. Кутрань, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06034-1 - 06034-5