Results (65):

Назва Аналіз теплового режиму імпульсних генераторів лавинно-пролітних діодів
Автори М.С. Сорокін, А.В. Архіпов
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 024 - 030
Назва Композитні наноструктури з металевими елементами
Автори В.В. Куліш
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 114 - 126
Назва Моделювання з перших принципів структури сполуки La0.5Li0.5TiO3
Автори С.А. Калькута
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-4
Назва Особливості переносу зарядів у системі поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-6
Назва Електричні властивості шпінелі LiMn1.9Fe0.1O4 та літієвих джерел струму з катодом на її основі
Автори А.М. Бойчук, В.В. Угорчук, Т.Я. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-5
Назва Фотопровідність полімерного шару з резазурином натрію при двоквантовому збудженні
Автори Т.М. Сакун
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04052-1 - 04052-5
Назва Термоелектрична ефективність низькотемпературних генераторних матеріалів, можливості її підвищення
Автори А.В. Сімкін, А.В. Бірюков, М.І. Репников, О.М. Іванов
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04070-1 - 04070-6
Назва Моделювання атомної структури та розподілу вакансій в іонному провіднику LaxCe1/2 – xLixTiO3
Автори С.А. Калькута
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-6
Назва Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Л.Й. Межиловська, І.Б. Гатала, С.І. Мудрий
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Назва Вплив розмірів наповнювача на перколяційну поведінку системи поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, Ю.В. Яковлев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва Тунельна провідність надпровідного індію в пористому склі
Автори О.Н. Іванов, І.В. Суджанская
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02044-1 - 02044-4
Назва Високочастотна провідність вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації
Автори А.В. Коротун, І.М. Тітов, Я.В. Карандась
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-6
Назва Особливості теплопровідності композитів на основі термопластичних полімерів та частинок алюмінію
Автори Р.В. Дінжос, Е.А. Лисенков, Н.М. Фіалко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва Термоелектричні композити на основі PbTe з нановключеннями колоїдного срібла
Автори Д. Фреїк, М. Галущак, Л. Никируй, І. Горічок, О. Матківський, Ю. Халавка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-4
Назва Оптична провідність металевого нанодроту з еліптичним перерізом
Автори А.В. Коротун, А.О. Коваль
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04067-1 - 04067-5
Назва Внесок детекторних двофотонних електронних переходів у формування динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур
Автори І.В. Бойко, М.Р. Петрик, Г.Б. Цуприк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-6
Назва Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-7
Назва Електропровідність дрібнокристалічного графіту при дії гідростатичного тиску
Автори І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, О.І. Прокопов, О.В. Журавков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-4
Назва Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену
Автори Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори И.Ф. Миронюк, В.И. Мандзюк, В.М. Сачко, Р.П. Лисовский, Б.И. Рачий
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-7
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк , В.М. Сачко, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-7
Назва Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, , В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-6
Назва Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту
Автори Л.С. Кайкан, Ю.С. Кайкан, І.П. Яремій, О.М. Угорчук, Б.Я. Депутат, М.О. Николюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-7
Назва Вплив температури на діелектричні властивості фериту СоFe2O4
Автори В.С. Бушкова, Б.К. Остафійчук, Т.О. Семко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-7
Назва Вплив одновісного тиску на σ2-провідність сильно легованого p-Si(B)
Автори Л.І. Панасюк, , В.В. Коломоєць, В.М. Єрмаков, С.А. Федосов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-5
Назва Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщиниквантового напівпровідникового дроту
Автори М.А. Рувінский, Б.М. Рувінский, О.Б. Костюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-4
Назва Розподіл щільності станів для визначення фотопровідності a-Si:H
Автори О.Ю. Бабиченко, О.Г. Пащенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05044-1 - 05044-4
Назва Структура та електропровідність полімерних композиційних матеріалів,сформованих у магнітному полі
Автори О.В. Яременко, І.О. Мороз, О.Д. Стадник
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05040-1 - 05040-5
Назва Механічні та електричні властивості феритів NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Р.В. Ільницький, Б.С. Дзундза, О.М. Матківський
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Назва Кристалічна структура, оптичні та провідні властивості наночастинок ZnO, легованих фтором
Автори A. Diha, S. Benramache, L. Fellah
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Електро- та теплопровідність потрійних композитів графітові нанопластинки/TiO2/епоксидна смола
Автори Л.Л. Вовченко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Турков, Ю.С. Перец
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-7
Назва Поверхнево-бар’єрні структури Au/n-CdS: створення та електрофізичні властивості
Автори Р. Петрусь, Г. Ільчук, А. Кашуба,, І. Семків, Е. Змійовська, Ф. Гончар, Р. Лис
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-6
Назва Термостимульована люмінесценція і провідність кристалів β-Ga2O3
Автори А. Лучечко, В. Васильців, Л. Костик, О. Цвєткова, Б. Павлик
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-7
Назва Структура, міцнісні та електропровідні властивості вакуумних конденсатів Cu-Ta
Автори М.О. Жадько, А.І. Зубков, О.В. Соболь, О.В. Субботін, Е.В. Зозуля, Г.І. Зеленська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Назва Електропровідність та процеси діелектричної релаксації керамічної системиY2O3-ZrO2-SrTiO3-BiScO3
Автори I.В. Суджанская, В.М. Береснев, Л.О. Ілюшин,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Назва Вплив кристалічної об'ємної фракції на електронні властивості гідрогенізованого мікрокристалічного кремнію, дослідженого методом еліпсометрії та моделюванням мікроелектронних і фотонних структур
Автори H. Benhabara,, J.D. Sib,, A. Bouhekka,, M. Chahi,, D. Benlakhel, A. Kebbab, Y. Bouizem, L. Chahed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-5
Назва Вплив домішки BiScO3 на структуру та електричні властивості системи Y2O3-ZrO2-SrTiO3
Автори І.В. Суджанська, М.Н. Япринцев, Ю.С. Некрасова, В.М. Береснєв, А.Н. Васильєв
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Тонкі плівки CdZnO з покриттям: Застосування для пристроїв перетворення енергії
Автори R.A. Zargar, A.H. Shah, H.A. Reshi, M. Arora, F.A. Mir
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-3
Назва Вплив далекодіючої пасивації домішкових атомів поверхневими обірваними зв’язками на провідність поруватого кремнію
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-8
Назва Спін-орбітальне розщеплення валентної зони в кремнієвих ниткоподібних кристалах під дією деформації
Автори Анатолій Дружинін, Ігор Островський, Юрій Ховерко, Наталія Лях-Кагуй
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-8
Назва Магнітоопір ниткоподібних кристалів GaP0.4As0.6 в околі переходу метал-діелектрик
Автори A.О. Дружинін, Н.С. Лях-Кагуй, I.П. Островський, Ю.M. Ховерко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Назва Теоретичний аналіз теплопровідності полімерних систем, наповнених вуглецевими нанотрубками
Автори Е.А. Лисенков, Р.В. Дінжос
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-6
Назва Наноструктурні покриття на основі аморфного вуглецю і наночастинок золота, отримані імпульсним вакуумно-дуговим методом
Автори А.Я. Колпаков, М.Г. Ковальова, В.М. Береснєв, С.С. Манохін, А.І. Поплавський, А.Н. Хмара, М.В. Мішунін, М.Є. Галкіна, Ж.В. Герус, М.Н. Япринцев, В.В. Сирота, О.В.Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-7
Назва Електричні властивості нанокристалів поруватого кремнію в діелектричній матриці
Автори I. Оленич, I. Гірник, L. Orovcík
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Вплив концентрації графенових нанопластинок на теплопровідність силіконової термопасти
Автори M.T. Phuong, P.V. Trinh, N.V. Tuyen, N.N. Dinh, P.N. Minh, N.D. Dung, B.H. Thang
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05039-1 - 05039-4
Назва Перенесення тепла в одновимірному димерному ланцюгу
Автори Tarika K. Patel, P.N. Gajjar
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-5
Назва ІЧ лазерно-індуковані точкові дефекти в монокристалах CdTe:Mn
Автори С.В. Пляцко, Ю.С. Громовий, О.М. Стрильчук, Л.В. Рашковецький, З.І. Захарук
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-5
Назва Властивості фотодетектора на основі наноструктур поліанілін/CuO, синтезованих гідротермальним методом
Автори Ahmed M. Shano, Iftikhar M. Ali, Nabeel A. Bakr
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-6
Назва Властивості чутливості графена до металевих наночастинок
Автори Н.Н. Конобєєва, А.С. Кульбіна, І.В. Запороцкова, М.Б. Бєлонєнко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06021-1 - 06021-4
Назва Особливості електричних характеристик октаграфенових нанотрубок
Автори D. Sergeyev
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06022-1 - 06022-5
Назва Структурно-морфологічні та електропровідні властивості композиційних матеріалів С-Al2O3
Автори В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, Ю.О. Кулик, Н.А. Безрука
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-6
Назва Механізм стрибкової провідності в плівках Cd3As2, отриманих магнетронним розпиленням
Автори В.С. Захвалінскій, Е.А. Пилюк, Т.Б. Никуличева, С.В. Іванчіхін, М.Н. Япринцев, I.Ю. Гончаров, Д.А. Колеснiков, А.А. Морочо, О.В. Глухов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-4
Назва Характеристики тонких плівок оксиду олова, отриманних методом центрифугування, для оптоелектронних застосувань
Автори M. Maache, A. Chala, T. Devers
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-5
Назва Вплив додавання Fe на структурні та оптоелектронні властивості тонких плівок ZnO p/n типу, нанесених методом центрифугування
Автори C. Zegadi, M. Adnane, D. Chaumont, A. Haichour, A. Hadj kaddour, Z. Lounis, D. Ghaffor
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-6
Назва Оптимізація електричних характеристик діода Шотткі Au/n-InN/InP на основі контактної техніки різних діаметрів
Автори A. Baghdad Bey,, A. Talbi, M. Berka,, M.A. Benamara, F. Ducroquet, A.H. Khediri, Z. Benamara
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-6
Назва Електропровідність та магніторезистивні властивості плівкових сплавів на основі пермалою Fe0.5Ni0.5 та міді
Автори О.В. Бездідько, Ю.О. Шкурдода, І.О. Шпетний
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-4
Назва Механізми зміни провідності поруватого кремнію в атмосфері аміаку – DFT моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-7
Назва Виготовлення та характеристика поліанілінових нановолоконних плівок різними методиками
Автори Ahmed M. Shano, Zainab S. Ali
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Структурні, оптичні та електричні властивості легованих Ce наночастинок SnO2, підготовлених методом горіння гелю з додаванням поверхнево-активних речовин
Автори M. Veerabhadrayya, R. Ananda Kumari, G. Nagaraju, Udayabhanu, Y.T. Ravikiran, B. Chethan
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-6
Назва Композити поліетиленоксиду/титанату барію: оптичні, електричні та теплові властивості
Автори Y. Al-Ramadin, Z.M. Elimat
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05014-1 - 05014-4
Назва Термоелектричні властивості ниткоподібних кристалів InSb
Автори А.О. Дружинін, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, Н.С. Лях-Кагуй
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05017-1 - 05017-4
Назва Структура, морфологія та електропровідні властивості Sn-легованого ТіО2
Автори І.Ф. Миронюк, Т.Р. Татарчук, В.О. Коцюбинський, В.І. Мандзюк, Х.О. Савка, І.М. Микитин
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-7
Назва Генерація терагерцових коливань діодами з резонансно-тунельними границями
Автори О.В.Боцула, В.О. Зозуля
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06037-1 - 06037-4
Назва Структура та транспортні властивості одностінних вуглецевих нанотрубок, модифікованих кобальт-вмісними комплексами
Автори І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.А. Голуб, Ю.І. Прилуцький, Т.Л. Цареградська, Г.В. Саєнко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06023-1 - 06023-7