Results (43):

Назва Наноструктурні тонкі плівки NaBiTe2 та їх властивості
Автори В.І. Білозерцева, Д.О. Гаман, Г.М. Хляп, А.О. Мамалуй, Н.Л. Дьяконенко, Л.Г. Петренко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-5
Назва Структура і електричні властивості тонких плівок чистого і легованого вісмутом телуриду свинцю
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, М.А. Лоп’янко, Я.С. Яворський, А.І. Ткачук, Р.Б. Лецин
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-5
Назва Електрофізичні властивості та структура тонких плівок стеарату натрію (С17Н35СООNa)
Автори O.В.  Гуцул, М.В. Шаплавський, В.З.  Слободян
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-5
Назва Електрофізичні властивості нанокристалічних плівок платини
Автори К.В. Тищенко, І.М. Пазуха, Т.М. Шабельник, І.Ю. Проценко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-5
Назва Періодичність розподілу власних дефектів у епітаксійних плівках PbTe
Автори Я.П. Салій, Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, І.М. Фреїк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Назва Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В.Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В.Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В.Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-5
Назва Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Л.Й. Межиловська, І.Б. Гатала, С.І. Мудрий
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Назва Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe (Co) та Gd (Dy)
Автори С.І. Воробйов, І.В. Чешко, А.М. Чорноус, Х. Ширзадфар, О.В. Шутилєва
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-8
Назва Визначення твердофазної розчинності компонентів в плівковій системі Ag-Ge
Автори О.О. Мінєнков, С.І. Богатиренко, О.П. Кришталь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-4
Назва Морфологія острівцевих систем, що формуються при плавленні суцільних плівок Bi на Ge та SiO2 підкладках
Автори О.П. Кришталь, О.О. Мінєнков, С.С. Джус
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-4
Назва Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi
Автори Я.П. Салій, Б.С. Дзундза, І.С. Биліна, О.Б. Костюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02045-1 - 02045-6
Назва Вплив ефектів розмірності на термоелектричні властивості тонких плівок PbTe
Автори М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02051-1 - 02051-6
Назва Кристалічна структура, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових високоентропійних сплавів
Автори С.І. Воробйов, Д.М. Кондрахова, С.О.Непийко, Д.В. Подуремне, Н.І. Шумакова, І.Ю. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-5
Назва Структура та оптичні властивості тонких плівок CdS та CdTe для сонячних елементів на гнучких підкладках, отриманих магнетронним розпиленням на постійному струмі
Автори Г.І. Копач, Р.П. Мигущенко, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, M.M. Харченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-6
Назва Вплив термічного відпалу на оптичні властивості плівок телуриду кадмію
Автори Т.М. Мазур, В.П. Махній, В.В. Прокопів, М.М. Сльотов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05047-1 - 05047-3
Назва Кінетичні явища та термоелектричні властивості полікристалічних тонких плівок на основі сполук PbSnAgTe
Автори М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза, І.П. Яремій, М.Л Мохнацький, Я.С. Яворський
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05004-1 - 05004-6
Назва Вплив морфології поверхні та особливостей структурної орієнтації парофазних конденсатів SnTe:1%Sb на їх термоелектричні параметри
Автори Я.П. Салій, Н.І. Бушков, В.С. Бушкова, Н.В. Бубон
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05006-1 - 05006-4
Назва Морфологія поверхні тонких плівок CdTe отриманих методом відкритого випаровування у вакуумі
Автори Я.П.Салій, Л.І. Никируй, Р.С. Яворський, S.Adamiak
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Ідентифікація плазмонно-резонансних характеристик тонких металевих плівок
Автори М.Ю. Барабаш
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-5
Назва Електричні властивості тонких плівок Cu2ZnSnSe4 і Cu2ZnSnSe2Te2 (S2) отриманих методом термовакуумного напилення
Автори І.П. Козярський, Е.В. Майструк, Д.П. Козярський, П.Д. Мар’янчук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-3
Назва Кристалічна структура, оптичні та провідні властивості наночастинок ZnO, легованих фтором
Автори A. Diha, S. Benramache, L. Fellah
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Структурні і фазові особливості формування квазікристалічних плівок Ti-Zr-Ni при нагріванні
Автори С.В. Малихін, В.В. Кондратенко, І.А. Копилець, С.В. Суровицький, О.А. Батурін, І.Ф. Михайлов, М.В. Решетняк, С.С. Борисова, Ю.С. Богданов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Назва Поверхнево-бар’єрні структури Au/n-CdS: створення та електрофізичні властивості
Автори Р. Петрусь, Г. Ільчук, А. Кашуба,, І. Семків, Е. Змійовська, Ф. Гончар, Р. Лис
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-6
Назва Дослідження структурних і оптичних властивостей плівок CdS легованих Dy, отриманих методом випаровування в квазізамкненому об'ємі
Автори Ю.П. Гнатенко, Ю.С. Єрьоменко, Д.І. Курбатов, П.М. Буківський, М.С. Фур'єр, А.П. Буківський, А.С. Опанасюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-5
Назва Вплив відпалювання на структуру ультратонких плівок золота на поверхні підк-ладок із скла та CdS
Автори А.Б. Данилов, Г.A. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, В.Г. Гайдучок
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-6
Назва Структурні та електричні властивості тонких плівок з включеннями халькогенідів свинцю
Автори Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05034-1 - 05034-4
Назва Дослідження мікромеханічних властивостей тонких плівок PbTe та PbSe
Автори Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06037-1 - 06037-4
Назва Вплив домішки Au на структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO, отриманих методом CVD
Автори S.A. Najim, N.Y. Jamil, K.M. Muhammed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-4
Назва Електричні властивості гетероструктури Сu2O/Cd1 – xZnxTe
Автори Е.В. Майструк, І.П. Козярський, Д.П. Козярський, П.Д. Мар’янчук
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-5
Назва Вимірювання концентрації донорної домішки телуру в пластинчастих зразках вісмуту методом час-пролітної масової спектрометрії
Автори Д.Ю. Матвєєв, Д.В. Старов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-4
Назва Вплив нагрівання газу і RF потужності розпилення на електричні, структурні та оптичні властивості тонких плівок ITO
Автори O. Boussoum, M.S. Belkaid, C. Renard, G. Halais, F. Farhati
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-7
Назва Вплив температури підкладки на формування плівок карбіду титану
Автори O.E. Kaipoldayev, G.A. Baigarinova, R.R. Nemkayeva, N.R. Guseinov, Y.S. Mukhametkarimov, K. Tauasarov, O.Y. Prikhodko
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-5
Назва Вплив робочої температури на ефективність тонкоплівкових сонячних елементів
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко, Г.С. Хрипунов, С.А. Радогуз, М.Г. Хрипунов, Д.С. Прокопенко, Л.В. Зайцева
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-5
Назва Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В. Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-5
Назва Синтез та характеристики тонких плівок ZnS, легованих Cu, осаджених методом центрифугування
Автори V.H. Choudapur, S.B. Kapatkar, A.B. Raju
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05017-1 - 05017-6
Назва Формування та моделювання нанорозмірних рівнів самоорганізованих структур в некристалічних тонких плівках систем Ge-As-Te(S, Se)
Автори M.I. Мар’ян, Н.В. Юркович, V. Seben
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-8
Назва Вплив часу осадження на властивості тонких плівок ZnO, осаджених ультразвуковим спрей-піролізом, для оптоелектронних застосувань
Автори W. Daranfed, N. Guermat, I. Bouchama, K. Mirouh, S. Dilmi, M.A. Saeed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-5
Назва Вивчення впливу товщини плівки на структуру та оптичні властивості наноструктурованих тонких плівок ZnS, нанесених методом розпилення
Автори M. Ayadi, M. Sebais, S. Benramache, A. Benhaoua, B. Benhaoua, O. Halimi, B. Boudine, A. Bensouici
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06013-1 - 06013-5
Назва Вплив легування міддю та температури відпалу на структурні, морфологічні та оптичні властивості тонких плівок NiO
Автори A. Haichour, N. Hamdadou
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-6
Назва Механізм стрибкової провідності в плівках Cd3As2, отриманих магнетронним розпиленням
Автори В.С. Захвалінскій, Е.А. Пилюк, Т.Б. Никуличева, С.В. Іванчіхін, М.Н. Япринцев, I.Ю. Гончаров, Д.А. Колеснiков, А.А. Морочо, О.В. Глухов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-4
Назва Особливості початкової стадії формування квазікристалічних тонких плівок системи Ti-Zr-Ni
Автори С.В. Малихін, В.В. Кондратенко, І.А. Копилець, С.В. Суровицький, І.Г. Шипкова, І.Ф. Михайлов, Є.М. Зубарев, Ю.С. Богданов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-6