Results (53):

Назва Нанокомпозитні покриття на основі Ti-N-Cr/Ni-Cr-B-Si-Fe отримані двома технологіями
Автори Н.К. Ердибаєва
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 053 - 065
Назва Фізико-механічні властивості нанокомпозитних комбінованих покриттів Ti-N-Si/WC-Co-Cr та Ti-N-Si/(Cr3C2)75-(NiCr)25
Автори О.Д. Погребняк, М.В. Ільяшенко, М.В. Каверін,, А.П. Шипиленко, А.В. Пшик, В.М. Береснев, Г.В. Кирик, Н.К. Ердибаєва, Н.А. Махмудов, О.В. Колісниченко, Ю.Н. Тюрін, A.П. Шпак
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 066 - 077
Назва Використання нанокомпозитних покриттів з різними фізико-хімічними характеристиками в тканинній інженерії
Автори А.М. Гольцев, І.В. Рассоха, Т.Г. Дубрава, Л.В. Останкова, М.В. Останков, Є.A. Гордієнко, В.І. Сафонов, A.В. Зикова
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва Нанокомпозитний матеріал на основі шаруватих кристалів GaSe та InSe, інтеркальованих сегнетоелектриком RbNO3
Автори З.Р. Кудринський, В.В. Нетяга
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-7
Назва Особливості переносу зарядів у системі поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-6
Назва Відбивання і проходження світла у структурованому композитному матеріалі
Автори А.О. Голобородько
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03048-1 - 03048-5
Назва Модель пружної пластини підкріплена регулярною системою нанострижнів
Автори Л.А. Фильштинський, Ю.В. Шрамко, Г.Ф. Бурнатна
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-5
Назва Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію
Автори Д.В. Корбутяк, С.В. Токарєв, О.М. Шевчук, Г.А. Ільчук, В.С. Токарев, С.І. Будзуляк, А.О. Курик
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-5
Назва Зародкоутворення золота в електричному полі на поверхні темплату
Автори М.Ю. Барабаш, Е.Л. Мартинчук, Д.О. Гринько, Р.В. Литвин
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-6
Назва Нанокомпозитні апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедичного застосування
Автори Л.Ф. Суходуб, Г.О. Яновська, Л.Б. Суходуб, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-16
Назва Отримання тонких плівок нанокомпозитів на основікарбазолу з газової фази та їх властивості
Автори М.Ю. Барабаш
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Назва Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним вуглецем
Автори Р.В. Дінжос, Н.М. Фіалко, Е.А. Лисенков
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-6
Назва Електретний стан та радіаційне поглинання полівінілхлоридних металонанокомпозитів
Автори В.В. Крівцов, Є.В. Малиновський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-4
Назва Структурні та субструктурні особливості апатит-біополімерних композитів: порівняння даних рентгенівської дифракції та просвічуючої електронної мікроскопії з електронною дифракцією
Автори В.М. Кузнецов, Л.Б. Суходуб, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-6
Назва Процеси накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі лазерно-опроміненого композиту TiO2/C
Автори І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький, О.В. Морушко, Б.І. Рачій, О.М. Хемій, Л.О. Шийко, Л.С. Яблонь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-4
Назва Нанокомпозити на основі полібутилентерефталату, синтезованого з циклічних олігомерів бутилентерефталату та мультистінних вуглецевих нанотрубок
Автори Л.В. Бардаш, О.М. Файнлейб, О.П. Григор’єва, Ж. Буато
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-6
Назва Триботехнічні характеристики багатоелементних покриттів на основі нітридів Ti, Zr, Cr, Nb, Si, отриманих за допомогою вакуумно-дугових методів осадження
Автори У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, О.В. Соболь, С.С. Гранкин, Е.М. Тулибеев, А. Радько
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01041-1 - 01041-5
Назва Вплив розмірів наповнювача на перколяційну поведінку системи поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, Ю.В. Яковлев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва Порівняння способів одержання сферичних наночастинок магнетитув полісахаридних оболонках
Автори О.С. Станіславов, Г.О. Яновська, В.М. Кузнецов, Л.Б. Суходуб, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Назва Структуровані нанооб'єкти політетрафторетиленових композитів
Автори А.Ф. Будник, П.В. Руденко, Х.В. Берладір, О.А. Будник
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-9
Назва Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню
Автори Л.С. Яблонь, В.В. Стрельчук, И.М. Будзуляк, С.И. Будзуляк, О.В. Морушко, Б.И. Рачий, О.М. Хемий
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Структурні властивості полімерного нанокомпозиту сульфіду цинку з альгінатом
Автори А.М. Мєшков, Т.О. Бересток, Л.Ф. Суходуб, А.С. Опанасюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-6
Назва Оптичні властивості нанокомпозиту CdS : Au НЧ
Автори В.В. Кусьнеж, А.Б. Данилов, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота
Автори Р.В. Гамерник, С.З. Малинич, М.В. Перів, О.C. Заіченко, О.М. Шевчук, Ю.Р. Дацюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-6
Назва Особливості теплопровідності композитів на основі термопластичних полімерів та частинок алюмінію
Автори Р.В. Дінжос, Е.А. Лисенков, Н.М. Фіалко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-7
Назва Теплопровідність мікро- і нанокомпозитів на основі оксиду цинку
Автори Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, В.П. Рудик, Ю.В. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Назва Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів
Автори Т.О. Халявка, С.В. Камишан, М.М. Циба, С.М. Щербаков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену
Автори Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Назва Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, , В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-6
Назва Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур
Автори С.Л. Хрипко, В.В. Кідалов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-10
Назва Анізотропія структури та властивостей міцності жароміцного композиту Cu-Cr-Zr, що індуковано рівноканальним кутовим пресуванням
Автори А.І. Беляєва, А.А. Галуза, І.В. Коленов, С.М. Фаізова, Г.І. Рааб, І.А. Фаізов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-6
Назва Cтруктурні властивості апатит-біополімерних нанокомпозитів, легованих ZnO
Автори O.O. Мартинюк, Л.Ф. Суходуб, Л.Б. Суходуб, A.M. Мєшков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04090-1 - 04090-6
Назва Вплив синтетичних дискретних волоконна властивості епоксидних композитів для захисних покриттів
Автори А.В. Букетов, Д.О. Зінченко, О.В. Шарко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-5
Назва Тонкі плівки аморфних молекулярних напівпровідників для створення поверхневих темплатів упорядкованих структур
Автори М.Ю. Барабаш, В.Є. Мартинчук, Р.В. Литвин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-6
Назва Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»
Автори К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, Р.М. Бурбело
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-7
Назва Наноструктуровані матеріали на основі гідроксиапатиту та альгінату для медицини
Автори Л.Ф. Суходуб, А.О. Рощупкін, Л.Б. Суходуб, Н.В. Глущенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-12
Назва Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS
Автори Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-6
Назва Оптичні властивості поверхневих метал-діелектричних композитів на основі пористих Si та SiO2
Автори О.С. Кондратенко, , В.Р. Романюк, М.Л. Дмитрук, М.Б. Пінковська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-8
Назва Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
Автори А.П. Бахтінов, , В.М. Водоп’янов, В.І. Іванов, З.Д. Ковалюк, І.Г. Ткачук, В.В. Нетяга, О.С. Литвин,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-7
Назва Термодинаміка квазістійких станів ПВХ з металонанодисперсним наповнювачем
Автори Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук,, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Фото-електричні властивості кремнієвих структур із нанокомпозитним епоксидно-полімерним шаром
Автори В.І. Шмід, С.П. Назаров, А.О. Подолян, А.Б. Надточій, О.О. Коротченков
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-6
Назва Електро- та теплопровідність потрійних композитів графітові нанопластинки/TiO2/епоксидна смола
Автори Л.Л. Вовченко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Турков, Ю.С. Перец
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-7
Назва Дослідження впливу складу залишкових газів на твердість, адгезійні властивості і елементний склад покриттів SiC-AlN, нанесених методом магнетронного розпилення
Автори І.Ю. Гончаров, Д.А. Колесніков, В.Ю. Новіков, М.Г. Ковалева, С.В. Литовченко, Б.А. Мазілін, Д.В. Горох, В.М. Береснев, David Alejandro Diaz Yanez
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-5
Назва Проектування та виготовлення полімер-керамічних нанокомпозитних матеріалів для інженерії кісткової тканини
Автори Л.Ф. Суходуб, К.О. Дядюра
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06003-1 - 06003-11
Назва Міжфазна взаємодія як чинник діелектричних властивостей композитів на основі епоксидної смоли з графітовими нанопластинками
Автори О.С. Яковенко, Л.Ю. Мацуй, Ю.С. Перець, Л.Л. Вовченко, В.В. Клепко, Є.В. Лобко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-5
Назва Теоретичний аналіз теплопровідності полімерних систем, наповнених вуглецевими нанотрубками
Автори Е.А. Лисенков, Р.В. Дінжос
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-6
Назва Синтез та характеристика наночастинок композиту Ce-Fe методом золь-гелю
Автори Aishwarya Surendran, Nitish K. Gupta, Fozia Aziz, Kamal K. Kushwaha
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-3
Назва Вплив фазового складу композиційного матеріалу системи В-N-С на його фізико-механічні та трибологічні характеристики
Автори В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, А.В. Кравчук, Т.В. Павличук, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-5
Назва Особливості структурної організації наноалмазів у матриці поліетиленгліколю
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-6
Назва Виготовлення та інтерпретація композиту цинку-церію: структурні та теплові дослідження
Автори Malatesh S. Pujar, Ashok H. Sidarai
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-5
Назва Механічна поведінка зміцнених частинками термопластичних матричних композитів з використанням моделювання методом кінцевих елементів
Автори K. Mansouri, H. Djebaili, M. Brioua
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05004-1 - 05004-5
Назва Нанозаповнені антифрикційні полімерні композиційні матеріали для деталей вузлів тертя морського та річкового транспорту
Автори A.V. Buketov, M.V. Brailo, O.O. Sapronov, D.G. Kruglyj, E.S. Appazov, L. Dulebová, K.M. Klevtsov
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6