Results (17):

Назва Імітаційне моделювання впливу робочої температури і товщини шару на властивості тонкоплівкового сонячного елементу CIGS
Автори А.Д. Погребняк, A.K.M. Мухаммед
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 051 - 058
Назва Моделювання електричних характеристик сонячного елемента на основі кремнію
Автори С.Л. Хрипко, Г.К. Жолудєв
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 090 - 099
Назва Моделювання механічно з’єднаного три-перехідного сонячного елементу GaInP / GaAs / Si
Автори О.Б. Гниленко, С.В. Плаксін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-6
Назва Вплив нанорозмірного прошарку оксиду олова на ефективність фотоелектричних процесів у плівкових сонячних елементах на основі телуриду кадмію
Автори Г.С. Хрипунов, О.В. Пирогов, Д.А. Кудій, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова, В.О. Геворкян, , П.П. Гладишев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-6
Назва Моделювання робочих характеристик сонячного елементу зі структурою p+-CuO / p-ZnTe / n-CdSe / n-MoSe2 / Mo
Автори А.С. Опанасюк, М.М. Іващенко, І.П. Бурик, В.А. Мороз
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-5
Назва Текстурування кремнієвої підкладки нанопорами та нанонитками Si для антивідбивних поверхонь сонячних елементів
Автори А.О. Дружинін, В.Ю. Єрохов, С.І. Нічкало, Є.І. Бережанський, М.В. Чекайло
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-6
Назва Втрати фактору заповнення в сонячних елементах із мультикристалічного кремнію
Автори О.В. Приходько
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-4
Назва Гнучкі сонячні елементи на основі базових шарів СdТe, отриманих методом магнетроного розпилення
Автори Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач, Р.В. Зайцев, А.І. Доброжан, М.М. Харченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-5
Назва Структура та оптичні властивості тонких плівок CdS та CdTe для сонячних елементів на гнучких підкладках, отриманих магнетронним розпиленням на постійному струмі
Автори Г.І. Копач, Р.П. Мигущенко, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, M.M. Харченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-6
Назва Розподіл щільності станів для визначення фотопровідності a-Si:H
Автори О.Ю. Бабиченко, О.Г. Пащенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05044-1 - 05044-4
Назва Вплив неоднорідності товщини шарів TiO2 на транспорт носіїв заряду в дисперсних сонячних елементах на барвниках
Автори И.И. Иванов, В.Б. Лозинский, В.П. Касаткин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-5
Назва Вплив двовимірних дефектів на нефундаментальні втрати ефективності в сонячних елементах із мультикристалічного кремнію
Автори О.В. Приходько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-5
Назва Числове моделювання сонячних елементів на основі SnS
Автори М.М. Іващенко, А.С. Опанасюк, І.П. Бурик, Д.В. Кузьмін
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Назва Одночасний вплив ширини забороненої зони віконного шару p-nc-SiOx:H та зворотного відбиття на характеристики сонячних елементів на основі a-Si:H
Автори Abbas Belfar, Mohammed Belmekki, Ferroudja Hammour, Hocine Ait-Kaci
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Підвищення продуктивності сонячних елементів a-Si:H шляхом введення наноструктурованого буферного шару p-nc-SiOx:H
Автори A. Belfar, A.J. Garcia-Loureiro
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Моделювання просторових характеристик кремнієвого сонячного елементу: підхід штучної нейронної мережі
Автори R.S. Kamath, R.K. Kamat
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва Теоретичне дослідження щодо вдосконалення сонячних елементів на основі CIGS
Автори M.W. Bouabdelli, F. Rogti, N. Lakhdar, M. Maache
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5