Results (44):

Назва Оцінка розміру та концентрації наночастинок срібла у водному зависі зі спектрів екстинкції
Автори С.З. Малинич
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 005 - 011
Назва Структурні особливості нанокристалічного магнетиту різних варіантів синтезу за даними рентгенівської дифракції та електронної мікроскопії
Автори С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов, О.В. Калінкевич, О.М. Калінкевич, М.Г. Демиденко, К.В. Тищенко, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 139 - 147
Назва Одержання і властивості гібридних колоїдних наночастинок Au-CdSe
Автори О.О. Балицький
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-3
Назва Застосування волоконо-оптичних датчиків для визначення розмірів наночастинок у хімічних реакторах
Автори О.М. Андреєв, А.Г. Лазаренко, А.В. Канаєв
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-4
Назва Оптичні спектри та колір колоїдів срібла
Автори М.Л. Дмитрук, С.З. Малинич, І.Є. Мороз
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-8
Назва Спектри екстинкції водних золів наночастинок сріблаяк характеристика їх розміру та полідисперсності
Автори А.Р. Киця, О.В. Решетняк, Л.І. Базиляк, Ю.М. Гринда
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-4
Назва Анізотропний хімічний реактор з кореляційно-спектроскопічним контролем розмірів на-ночастинок
Автори А.Г. Лазаренко, О.М. Андреєв, А.В. Канаєв, К. Шор
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-4
Назва Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CdS: одержання, морфологія та оптичні властивості
Автори В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.І Тузяк, І.Р. Зачек, В.М. Родич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Назва Електричні і фотоелектричні властивості поруватого кремнію, модифікованого наночастинками кобальту
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4
Назва Формуванні і оптичні властивості наночастинок Ag в тетраборатних склах CaB4O7-Ag2O і CaB4O7-Gd2O3-Ag2O
Автори В.Т. Адамів, Я.В. Бурак, Р.В. Гамерник, Р.М. Дутка, І.М. Теслюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-7
Назва Наночастинки хітозану, модифіковані іонами металів
Автори Л.Б. Суходуб
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-6
Назва Вплив гідротермальної обробки на фазовий склад діоксиду титану, отриманого методом гідролізу Ti(OC4H9)4
Автори М.Г. Мізілевська, В.О. Коцюбинський, О.Х. Тадеуш
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Напівпровідникові наноматеріали і нанокристали
Автори Н.В. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-12
Назва Порівняння способів одержання сферичних наночастинок магнетитув полісахаридних оболонках
Автори О.С. Станіславов, Г.О. Яновська, В.М. Кузнецов, Л.Б. Суходуб, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Назва Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу
Автори О.М. Угорчук, В.В. Угорчук, М.В. Карпець, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, А.М. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-7
Назва Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота
Автори Р.В. Гамерник, С.З. Малинич, М.В. Перів, О.C. Заіченко, О.М. Шевчук, Ю.Р. Дацюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-6
Назва Термоелектричні композити на основі PbTe з нановключеннями колоїдного срібла
Автори Д. Фреїк, М. Галущак, Л. Никируй, І. Горічок, О. Матківський, Ю. Халавка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва Магніторезистивні властивості масиву наночастинок оксиду заліза у провідній матриці
Автори Д.М. Костюк, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, І.В. Чешко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-7
Назва Отримання та властивості наноструктурованих ZnS та ZnO
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, Б.П. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Назва Ріст масиву наночастинок золота з водного розчину на електропровідних поверхнях
Автори В.В. Кусьнеж, Г.А. Ільчук, Ф.І. Цюпко, M. Świniarski, Е.О. Змійовська
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-4
Назва Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів
Автори О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-5
Назва Фотоелектричне перетворення сигналу в глибокому p-n- переході як засіб детектування карбонових нанотрубок з адсорбованим сульфанолом у водному розчині
Автори А.И. Манилов, А.В. Козинец, И.В. Гаврильченко, Ю.С. Милованов, Т.М. Мухамеджанов, С.А. Алексеев, М. Аль Араими, С.В. Литвиненко, А. Рожин, В.А. Скрышевский
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Визначення температури плавлення біметалевої Au@Ag наночастинки методами комп’ютерного моделювання
Автори В.М. Борисюк, У.С. Швець
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06014-1 - 06014-4
Назва Оптичні властивості поверхневих метал-діелектричних композитів на основі пористих Si та SiO2
Автори О.С. Кондратенко, , В.Р. Романюк, М.Л. Дмитрук, М.Б. Пінковська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-8
Назва Формування впорядкованих масивів магнітних наночастинок з використанням різних методів отримання
Автори О.В. Бездідько, І.В. Чешко, Д.М. Костюк, С.І. Проценко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-5
Назва Месбауерівські дослідження Ni-заміщених феритів кобальту
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук,, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-5
Назва Синтез та ріст наноструктур Au на інтерфейсі MoS2
Автори Т.І. Бородінова, В.І. Стьопкін, А.А. Васько, В.Є. Куценко, О.А. Марченко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-6
Назва Вплив відпалювання на структуру ультратонких плівок золота на поверхні підк-ладок із скла та CdS
Автори А.Б. Данилов, Г.A. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, В.Г. Гайдучок
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-6
Назва Синтез та характеризація гібридної нанокомпозитної рідини хітозан/магнетит
Автори П.П. Горбик, Е.В. Пилипчук, В.І. Петренко, Т.Ю. Ніколаенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-5
Назва Ознаки квантово-розмірного квантування в спектрах ЕПР та UV-vis наносистем Al/Au
Автори В.В. Кислюк, A.K. Мельник, Н.I. Буряк, В.В. Трачевський
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-4
Назва Наноструктурні покриття на основі аморфного вуглецю і наночастинок золота, отримані імпульсним вакуумно-дуговим методом
Автори А.Я. Колпаков, М.Г. Ковальова, В.М. Береснєв, С.С. Манохін, А.І. Поплавський, А.Н. Хмара, М.В. Мішунін, М.Є. Галкіна, Ж.В. Герус, М.Н. Япринцев, В.В. Сирота, О.В.Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-7
Назва Структурні, оптичні, морфологічні та теплові властивості наночастинок CuO, підготовлених методом золь-гелю
Автори S.C. Vella Durai, R. Ganapathi Raman, E. Kumar, D. Muthuraj
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-4
Назва Проектування та аналіз хвилеводного датчика структури на основі наночастинок і лівогвинтового матеріалу
Автори M.S. Hamada, M.M. Shabat
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06004-1 - 06004-5
Назва Підвищення теплової продуктивності SSP, заповненого нанорідиною
Автори A. Terfai, Y. Chiba, M.N. Bouaziz
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-5
Назва Вплив на інфрачервоні спектральні, структурні та морфологічні властивості наночастинок , осаджених за кімнатної температури
Автори C.K. Sheng, Y.M. Alrababah
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-4
Назва Оптична характеристика хімічно відновлених наночастинок срібла для сонячних елементів, чутливих до барвника
Автори S. Saravanan, R.S. Dubey
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-4
Назва Дисперсійні властивості нелінійності третього роду поверхневого плазмонного резонансу в золотих наночастинках
Автори Л. Поперенко, С. Розуван, В. Стащук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-6
Назва Дослідження електричних та структурних властивостей наночастинок діоксиду марганцю
Автори S.C. Vella Durai, E. Kumar, D. Muthuraj, V. Bena Jothy
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-5
Назва Вивчення когерентних властивостей екситону в напівпровідникових квантових точках
Автори Р.С. Колодка, І.П. Пундик, І. Дмитрук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Назва Синтез та характеристика температурно-контрольованих наночастинок SnO2, виготовлених методом твердотільної реакції
Автори Vijay Garg, Harsh Sharma, Divya Rehani, Renu Kumari, Vipin Kumar, Manoj Kumar Tiwari, Shailesh Narain Sharma, Manish Saxena
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-6
Назва Характеристика кристалічної структури та магнітних властивостей результатів синтезу наночастинок таотриманих за допомогою методу співосадження
Автори Heru Harsono
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Назва Перспективи полімерних сонячних елементів – це виробництво енергії за низькою вартістю
Автори Ashwini Rayar, Sharanappa Chapi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05008-1 - 05008-5
Назва Структурні та оптичні характеристики мультиферроїчних наночастинок BiFeO3, синтезованих при різних температурах відпалу
Автори Naimur R. Niloy, M.I. Chowdhury, S. Anowar, J. Islam, M.M. Rhaman
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-6
Назва Динаміка зважених наночастинок у змінному в часіградієнтному магнітному полі: Аналітичні результати
Автори С.І. Денисов, Т.В. Лютий, А.Т. Лютий
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06028-1 - 06028-5