Results (26):

Назва Зерномежева дифузія в плівках Cu і Ni з тонким металевим покриттям
Автори Т.П. Говорун, С.І. Проценко, В.О. Пчелінцев, А.М. Чорноус
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 042 - 053
Назва Зміна електрохімічних параметрів та провідних властивостей комірки з катодом на основі MgF2 у процесі циклювання
Автори І.М. Гасюк, М.Я. Січка, В.В. Угорчук, Л.С. Кайкан, А.М. Бойчук
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-6
Назва Критерій проходження реакції високотемпературного синтезу, що самопоширюється, у наношаруватих фольгах в умовах зовнішнього тепловідведення (мезоскопічна модель)
Автори О.А. Марченко, Т.В. Запорожець
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-6
Назва Електричні властивості шпінелі LiMn1.9Fe0.1O4 та літієвих джерел струму з катодом на її основі
Автори А.М. Бойчук, В.В. Угорчук, Т.Я. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-5
Назва Механізм та умови формування наноострівцевих структур при вакуумному відпалі надтонких металевих плівок
Автори С.В. Томілін, О.С. Яновський
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-7
Назва Електропровідність тришарових полікристалічних плівок Co/Ag(Cu)/Fe в умовах взаємодифузії атомів
Автори В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, С.М. Хурсенко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-5
Назва Контрольоване поверхневою кінетикою визрівання Оствальда пласких включень на межі зерен
Автори О.В. Коропов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-7
Назва Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу
Автори О.М. Угорчук, В.В. Угорчук, М.В. Карпець, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, А.М. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-7
Назва Окислення поверхні та швидка дифузія 18O-імпланту в наноструктурованих шарах сплаву Ti-6Al-4V
Автори С.М. Дуванов, А.Г. Балог
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Назва Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом
Автори В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, Л.В. Мохнацька
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Чисельне дослідження законів надповільної дифузії для певного класу неперервних у часі випадкових блукань
Автори Ю.С. Бистрик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01044-1 - 01044-5
Назва Структурна інженерія вакуумно-плазмових покриттів фаз проникнення
Автори О.В. Соболь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-7
Назва Оствальдівське дозрівання квантових точок InAsSbР у рамках модифікованої теорії ЛСВ
Автори Б.В. Іванський, Р.Д. Венгренович, В.І. Кривецький, Ю.М. Кушнір
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-6
Назва Режим надшвидкого атомного транспорту та інші процеси у сплаві титану,модифікованого іонною та циклічною термічною обробкою
Автори С.М. Дуванов, Д.В. Магілін, A.G. Balogh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-6
Назва Вплив неоднорідності товщини шарів TiO2 на транспорт носіїв заряду в дисперсних сонячних елементах на барвниках
Автори И.И. Иванов, В.Б. Лозинский, В.П. Касаткин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-5
Назва Джозефсонівський контакт малої ємності у флуктуючому середовищі
Автори І.О. Князь
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-7
Назва Воднева обробка золотого контакту на кремнії
Автори A.G. Vasiljev, О.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Просторовий перерозподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровідниках під впливом імпульсного лазерного опромінення
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-6
Назва Структурно-фазовий стан та електропровідність плівкових структур на основі фази Fe-Со та Cu
Автори Д.І. Салтиков, Ю.О. Шкурдода, І.Ю. Проценко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-6
Назва Ефекти взаємодії кисню з поверхнею PbTе та їх вплив на термоелектричні властивості матеріалу
Автори І.В. Горічок, В.В. Прокопів, Р.І. Запухляк, О.М. Матківський, Т.О. Семко, І.O. Савеліхіна, Т.О. Паращук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05006-1 - 05006-5
Назва Структурно-фазовий стан та дифузійні процеси в плівкових структурах на основі Co і Ru
Автори І.В. Чешко, А.М. Логвинов, А.І. Салтикова, С.І. Проценко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-4
Назва Фізичні особливості двосторонньої дифузії літію в кремній для великогабаритних детекторів
Автори R.A. Muminov, A.K. Saymbetov, N.M. Japashov, Yo.K. Toshmurodov, S.A. Radzhapov, N.B. Kuttybay, M.K. Nurgaliyev
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-4
Назва Температурна залежність квадратичного коефіцієнта пропорційності дифузії фосфору в германій із вільними електронами
Автори A. Souigat, M.K. Bechki, D. Slimani
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06006-1 - 06006-4
Назва Застосування додаткового процесу згладжування дрейфу для поліпшення електрофізичних параметрів p-i-n структур Si (Li) великих розмірів
Автори R.A. Muminov, G.J. Ergashev, A.K. Saymbetov, Yo.K. Toshmurodov, S.A. Radzhapov, A.A. Mansurova, N.M. Japashov, Y.A. Svanbayev
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-5
Назва Обробка воднем плазмонного резонансного датчика
Автори А.Г. Васильєв, Т.А. Васильєв, Т.П. Дорошенко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06011-1 - 06011-6
Назва Еволюція нанокристалічної структури кобальту при відпалі
Автори L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, F.F. Umarov, A.D. Muradov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-6