Останній номер

Том 10 (2018 Рік)
Номер 4
Сторінки 4001 - 4033.

Обкладинка
Зміст

Назва: Impact of Sputtering Pressure on Structural, Optical, Electrical and Morphological Properties of Titanium Doped Zinc Oxide Thin films Using Metallic Target
Автори: F. Bouaraba, M.S. Belkaid, S. Lamri
Сторінки: 04001-1 - 04001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Топографія та густина поверхневих електронних станів ювенільних та дефектних нано-структурованих поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3
Автори: П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, Т.М. Ненчук, І.Р. Яровець, Я.М. Бужук, О.Р. Дверій
Сторінки: 04002-1 - 04002-12

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: New Nonrelativistic Three-Dimensional Spectroscopic Studies of NMGECSC Potential in Presence of External Electric
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 04003-1 - 04003-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Parametric Study of Stacked Microstrip Patch Antenna with Dissimilar Substrates
Автори: S. Bouttout, Y. Bentrcia, S. Benkouda , T. Fortaki
Сторінки: 04004-1 - 04004-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Kinetics of Blue Emission during Ultraviolet Insolation on Germanosilicate Optical Fiber
Автори: H. Kuswanto, F. Goutaland, A. Boukenter, Y. Ouerdane
Сторінки: 04005-1 - 04005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electrons Extraction from MWCNT/PEO Composites
Автори: N. Benkara Mohammed,, R. Md Nor, N. Benouattas
Сторінки: 04006-1 - 04006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Optimizing Combination of Parameters for Pull-off Adhesion Testing through Design of Experiment Study
Автори: Sana Ullah , Ronald Weilguny, Sorschag Kurt, Gunter Zieger
Сторінки: 04007-1 - 04007-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Термодинамічний аналіз процесу кристалізації сплавів системи Ni-Zr
Автори: Т.Л. Цареградська, В.І. Лисов, О.О. Каленик, Ю.А. Куницький
Сторінки: 04008-1 - 04008-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Фотолюмінесцентні властивості наногетерогенних плівкових структур НК CdTe/ТГК/сополімер вінілацетат-акрилату
Автори: O.А. Капуш, С.І. Будзуляк, Д.В. Корбутяк, К.С. Дремлюженко, Б.Н. Кульчицький, О.Г. Косінов, А.І. Ємець
Сторінки: 04009-1 - 04009-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Механізм виникнення коливань напруги в кремнієвій структурі при протіканні екстремальних струмів
Автори: С.П. Павлюк, В.І. Григорук, В.М. Телега, М.В. Петричук, А.В.Іванчук
Сторінки: 04010-1 - 04010-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: The Theoretical Study of Electron Dispersion of Some Liquid Metals Using Transition Metal Model Potential (TMMP)
Автори: Kamaldeep G. Bhatia, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Сторінки: 04011-1 - 04011-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: An Analytical Modeling of Drain Current for Single Material Surrounded Gate Nanoscale SOI MOSFET
Автори: Arjimand Ashraf, Prashant Mani
Сторінки: 04012-1 - 04012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Effect of Intrinsic Layer Thickness on PIN Structure for Tandem Solar Cell Based on Indium Gallium Nitride Using AMPS -1D
Автори: Omar Souilah, A. Benzair, B. Dennai, H. Khachab
Сторінки: 04013-1 - 04013-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Gunn Diodes Based on Graded InGaP-InPAs
Автори: I.P. Storozhenko,, M.V. Kaydash,
Сторінки: 04014-1 - 04014-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості електропровідності та магнітоопору ниткоподібних кристалів кремнію з концентрацією домішки в області переходу метал-діелектрик за низьких температур
Автори: Я.С. Буджак, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський, А.О. Дружинін
Сторінки: 04015-1 - 04015-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Магнiторезистивнi та магнiтооптичнi властивостi двокомпонентних плiвкових сплавів на основі заліза
Автори: О.В. Власенко, О.П. Ткач, Н.І. Шумакова, Л.В. Однодворець
Сторінки: 04016-1 - 04016-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: A New Electro-Thermal Modeling of Low Voltage Power MOSFET with Junction Tempera-ture Dependent Foster (RC) Thermal Network
Автори: Smail Toufik, Dibi Zohir
Сторінки: 04017-1 - 04017-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дислокаційний гістерезис у змішаному стані надпровідника ІІ роду
Автори: В.Я. Білошапка, К.С. Семенова, В.Я. Платков, Д.О. Піменов
Сторінки: 04018-1 - 04018-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: p-i-n фотодіод на основі кремнію з малим часом зростання
Автори: Ю.Г. Добровольський, О.П. Андрєєва, М.С. Гавриляк, Л.Й. Підкамінь, Г.В. Прохоров
Сторінки: 04019-1 - 04019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Удосконалення електрохімічних суперконденсаторів шляхом використання наноструктурованих напівпровідників
Автори: С.О. Вамболь, І.Т. Богданов, В.В. Вамболь, Я.О. Сичікова, , О.М. Кондратенко, С.В. Онищенко, Т.П. Несторенко
Сторінки: 04020-1 - 04020-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Комп'ютерне моделювання системи екстракції джерела негативних іонів водню за допомогою пакета IBSimu
Автори: В.А. Батурін, С.О. Єрьомін
Сторінки: 04021-1 - 04021-9

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Фотоіндуковані просторово-часові коливання і структурна самоорганізація в полімер-іммобілізованих дисперсних напівпровідниках
Автори: О.В. Градов,, М.А. Градова
Сторінки: 04022-1 - 04022-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження фотоелектричних перетворювачів на основі різних напівпровідникових матеріалів
Автори: Ю.В. Натарова, О.Б. Галат, О.С. Гнатенко
Сторінки: 04023-1 - 04023-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Електропровідність та процеси діелектричної релаксації керамічної системиY2O3-ZrO2-SrTiO3-BiScO3
Автори: I.В. Суджанская, В.М. Береснев, Л.О. Ілюшин,
Сторінки: 04024-1 - 04024-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Підвищення ефективності роботи лінійного п'єзоелектричного мотора
Автори: В.Я. Гальченко, С.О. Філімонов О.В. Батраченко Н.В. Філімонова
Сторінки: 04025-1 - 04025-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Квантовое столкновение двух вертикальных блоховских линий в доменной границе одноосной ферромагнитной пленки
Автори: А.Б. Шевченко, М.Ю. Барабаш
Сторінки: 04026-1 - 04026-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: A Graphical Method to Study Electrostatic Potentials of 25 nm Channel Length DG SOI MOSFETs
Автори: M. Djerioui, M. Hebali, D. Chalabi, A. Saidane
Сторінки: 04027-1 - 04027-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Збільшення вірогідності безвідмовної роботи ІЧ-приладів самонаведення та спостереження шляхом електронно-променевої обробки оптичних обтічників
Автори: І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.І. Гордієнко, О.В. Кириченко, В.А. Ващенко
Сторінки: 04028-1 - 04028-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Магнітні дослідження наночастинок шаруватого магніторозчиненого напівпровідника
Автори: І.Д. Столярчук, І. Рогальска, С.В. Корецький, І. Стефанюк
Сторінки: 04029-1 - 04029-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії
Автори: Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Сторінки: 04030-1 - 04030-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Вплив умов термообробки на магніторезистивні властивості тришарових структур Fe0,2Co0,8/Cu/Fe0,2Co0,8
Автори: Д.І. Салтиков, Ю.О. Шкурдода, І.Ю. Проценко
Сторінки: 04031-1 - 04031-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Особливості структури високоентропійного сплаву FeCoNiCrMn
Автори: М.П. Семенько, Р.В. Остапенко
Сторінки: 04032-1 - 04032-10

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Пористий вуглець на основі антрациту як електродний матеріал літієвих джерел струму
Автори: В.І. Мандзюк, В.А. Поважний, Б.І. Рачій
Сторінки: 04033-1 - 04033-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Ab initio Study of the Effect of H2O Molecules Adsorption on the Semiconducting Graphene Nanoribbon
Автори: D. Gharami, N.S. Mimi, A.M. Ali, S.R. Shakil, M.K. Rhaman,,
Сторінки: 04034-1 - 04034-3

Анотація

Перелік посилань