Останній номер

Том 13 (2021 Рік)
Номер 6
Сторінки 6001 - 6036.

Обкладинка
Зміст

Назва: Вплив густини дефектів на сонячні елементи n-c-Si на основі гетеропереходу з внутрішнім тонким шаром
Автори: Z. Dahlal, F. Hamdache, D. Rached, W.L. Rahal
Сторінки: 06001-1 - 06001-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняльне дослідження впливу µc-Si:H, a-Si:H, pm-Si:H та µc-SiOx як пасивуючого шару на продуктивність сонячних елементів HIT n-c-Si
Автори: Z. Dahlal, F. Hamdache, D. Rached, W.L. Rahal
Сторінки: 06002-1 - 06002-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Підвищена чутливість до вологості гідротермально синтезованих наночастинок оксиду олова
Автори: T. Preethi, K. Senthil, S. Ashokan, R. Balakrishnaraja, B. Sundaravel, P. Saravanan
Сторінки: 06003-1 - 06003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання та імітація польового транзистора MOSFET (з high-k діелектриком) з використанням генетичних алгоритмів
Автори: Abdelkrim Mostefai, Smail Berrah, Hamza Abid
Сторінки: 06004-1 - 06004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розробка та аналіз високопродуктивного капсулоподібного біосенсора на 2D фотонних кристалах: застосування в біомедицині
Автори: H. Tayoub, A. Hocini, A. Harhouz
Сторінки: 06005-1 - 06005-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняльне дослідження теплових та оптичних властивостей бінарних нанокомпозитів на основі PANI
Автори: Ajay Kumar Sharma, Manasvi Dixit
Сторінки: 06006-1 - 06006-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняльний аналіз електричних властивостей нанокристалічних гідрату NiMoO4 та α-NiMoO4, отриманих гідротермальним методом
Автори: О.М. Попович, І.М. Будзуляк, О.В. Попович, В.О. Коцюбинський, Л.С. Яблонь
Сторінки: 06007-1 - 06007-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Обробка воднем плівкових датчиків SPR: експерименти та теоретичне моделювання
Автори: А.Г. Васильєв, Т.А. Васильєв, Р.О. Железняк, Т.П. Дорошенко
Сторінки: 06008-1 - 06008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив Ag на поверхневий стан TiO2, оптичну активність та його цитотоксичність
Автори: M.M. Загорний, Н.I. Тищенко, T.Ф. Лобунець,O.Ф. Коломис, В.В. Стрельчук, K.C. Hауменко, Л.О. Білявська, С.Д. Загородня, О.М. Лавриненко, A.I. Євтушенко
Сторінки: 06009-1 - 06009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розподіл нерівноважних носіїв заряду в двосторонньому макропористому кремнії з різною товщиною пористих шарів
Автори: В.Ф. Онищенко
Сторінки: 06010-1 - 06010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Si- and Ge-FinFET Inverter Circuits Optimization Based on Driver to Load Transistor Fin Ratio
Автори: Yasir Hashim, Safwan Mawlood Hussein
Сторінки: 06011-1 - 06011-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Про оптогальванічну спектроскопію з роздільною здатністю в часі неону у розряді з порожнистим катодом
Автори: Koutayba Alnama, Abdulkader Jazmati
Сторінки: 06012-1 - 06012-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив вмісту дисиліциду молібдену на мікроструктуру та фазові перетворення покриттів ZrB2-MoSi2-10Al після відпалу на повітрі
Автори: І.Ю. Гончаров, В.М. Береснєв, М.Г. Ковальова, М.Н. Япринцев, О.Н. Вагіна, В.Ю. Новіков, В.В. Сирота, Ю.Н. Тюрін
Сторінки: 06013-1 - 06013-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні властивості тонкої плівки ZnO: імітаційне дослідження для оптоелектронних застосувань
Автори: Mohd Rafi Lone, Kundan Kumar, Joginder Singh, Kuldeep Kumar, R.A. Zargar
Сторінки: 06014-1 - 06014-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості фотоелектричних процесів в плівкових гетеросистемах сульфіду та телуриду кадмію з нанорозмірними шарами у тильних контактах
Автори: А.Л. Хрипунова, Т.М. Шелест, А.І. Доброжан, А.В. Меріуц
Сторінки: 06015-1 - 06015-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняльне дослідження оптоелектронних характеристик нелегованих, легованих Mg та спільно легованих F/Mg нанокристалічних тонких плівок ZnO для застосування в сонячних елементах
Автори: Warda Darenfad, Noubeil Guermat, Kamel Mirouh
Сторінки: 06016-1 - 06016-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняльне дослідження та характеристики відновленого оксиду графену (RGO) та пористого відновленого оксиду графену (P-RGO) на основі відходів шкаралупи кокосового горіха
Автори: Samnur, N. Azizah, N. Fahira, Zurnansyah, Dirfan Zabrian, V. Zharvan, E.H. Sujiono
Сторінки: 06017-1 - 06017-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив форми армуючих частинок на поведінку композиційних матеріалів
Автори: K. Mansouri, B. Chermime, A. Saoudi, H. Djebaili, A. Litim, Z. Kabouche
Сторінки: 06018-1 - 06018-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Суперпарамагнетизм в ниткоподібних кристалах Si1 – xGex (B, Hf)
Автори: А.О. Дружинін, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, Н.С. Лях-Кагуй
Сторінки: 06019-1 - 06019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Топографічний аналіз впливу відпалювання на зернограничну структуру полікремнієвих плівок
Автори: Т.В. Родіонова, П.М. Литвин, Ю.А. Лень, С.П. Кулик
Сторінки: 06020-1 - 06020-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електрохімічні властивості гібридних суперконденсаторів, сформованих на основі нанопористого вуглецю та вольфрамату нікелю
Автори: Ю.Ю. Старчук, Б.І. Рачій, І.М. Будзуляк, П.І. Колковський, Н.Я. Іванічок, М.О. Галущак
Сторінки: 06021-1 - 06021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Експериментальні дані про динамічні зміни радіоімпульсів при їх випромінюванні п'єзокерамічними електромеханічними перетворювачами
Автори: О.Г. Лейко, А.В. Дерепа, О.М. Позднякова, О.В. Богданов
Сторінки: 06022-1 - 06022-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оксид титану, легований залізом: синтез, структурні, магнітні та фотокаталітичні властивості
Автори: Іван Миронюк, Володимир Коцюбинський, Ігор Микитин, Юлія Коцюбинська, Володимира Бойчук, Василь Федорів
Сторінки: 06023-1 - 06023-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Властивості аморфного кремнезему, синтезованого із мідеплавильних шлаків
Автори: M.Sh. Kurbanov, S.A. Tulaganov, M. Ernazarov, L.S. Andriyko, A.I. Marinin, A.Yu. Shevchenko
Сторінки: 06024-1 - 06024-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механізми зміцнення поверхневого шару дюралюмінію, модифікованого імпульсним релятивістським електронним сильнострумовим пучком
Автори: В.В. Брюховецький, В.В. Литвиненко, Д.Є. Мила, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров
Сторінки: 06025-1 - 06025-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналіз механізмів підвищення ефективності промислових кремнієвих сонячних батарей
Автори: М.В. Кіріченко, Р.В. Зайцев, K.О. Мінакова, О.М. Чугай, С.В. Олійник, С.Ю. Білик, Б.О. Стисло
Сторінки: 06026-1 - 06026-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Чисельний аналіз динаміки наночастинок у в'язкій рідині: Детерміністичний підхід
Автори: С.І. Денисов, М.М. Москаленко, Т.В. Лютий, М.Ю. Бариба
Сторінки: 06027-1 - 06027-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Енергетичні та частотні властивості планарних n+-n-n+ діодів з бічними активними границями
Автори: О.В. Боцула, В.О. Зозуля
Сторінки: 06028-1 - 06028-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Методи розрахунку передавальних функцій широкосмугових пластинчатих п'єзоперетворювачів з перехідними шарами
Автори: С.А. Найда, Т.М. Желяскова, А.С. Найда, Г.А. Клюшніченко, А.В. Дамарад
Сторінки: 06029-1 - 06029-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оцінка виготовлення пристроїв від FET до CFET: огляд
Автори: J. Lakshmi Prasanna, M. Ravi Kumar, Ch. Priyanka, Chella Santhosh
Сторінки: 06030-1 - 06030-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналіз шуму перехресних перешкод за допомогою міжз'єднань графенової нанострічки шляхом зміни відстані між дротами та середнього вільного пробігу електронів
Автори: S. Bhattacharya, S. Das, S. Tayal, J. Ajayan, L.M.I. Leo Joseph, D. Das
Сторінки: 06031-1 - 06031-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження структурних, електричних та корозійних властивостей плівок NbN, нанесених методом магнетронного напилення (живлення постійним струмом) при різних потужностях
Автори: B. Abdallah, M. Kakhia, W. Alssadat, W. Zetoune
Сторінки: 06032-1 - 06032-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні властивості гібридних тонких плівок CuSCN/стільбазолієвий барвник
Автори: Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич, Д.В. Гнатюк, K. Uda, T. Yoshida
Сторінки: 06033-1 - 06033-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналіз продуктивності GAA MOSFET при кріогенній температурі для субнанометрового режиму
Автори: M. Lakshmana Kumar, Biswajit Jena
Сторінки: 06034-1 - 06034-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення та проектування масивів друкованих прямокутних мікросмугових антен на робочій частоті 27,5 ГГц для додатків 5G
Автори: S. Didi, I. Halkhams, M. Fattah, Y. Balboul, S. Mazer, M. El Bekkali
Сторінки: 06035-1 - 06035-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив кута падіння світла на характеристики текстурованих кремнієвих сонячних елементів
Автори: J. Gulomov, R. Aliev
Сторінки: 06036-1 - 06036-5

Анотація

Перелік посилань