Останній номер

Том 11 (2019 Рік)
Номер 3
Сторінки 3001 - 3039.

Обкладинка
Зміст

Назва: Квантово-хімічне моделювання дивакансійних дефектів на поверхні алмазу С(100)-2×1
Автори: О.Ю. Ананьїна, О.С. Яновський
Сторінки: 03001-1 - 03001-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Кристалічна структура, оптичні та провідні властивості наночастинок ZnO, легованих фтором
Автори: A. Diha, S. Benramache, L. Fellah
Сторінки: 03002-1 - 03002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Воднева обробка золотого контакту на кремнії
Автори: A.G. Vasiljev, О.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko
Сторінки: 03003-1 - 03003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вимірювання температури стінки і ефекти на поверхні ракетного комплексa на основі напівпровідникового діода і електронної системи
Автори: А.М. Павлюченко, О.М. Шийко, Т.І. Клочкова
Сторінки: 03004-1 - 03004-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив нуклеїнових кислот на окислення та фотолюмінесценцію поруватого кремнію
Автори: В.Б. Шевченко, О.І. Даценко, В.М. Кравченко, В.А. Макара, В.В. Пророк
Сторінки: 03005-1 - 03005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив сильного магнітного поля на енергетичні спектри двох донорів у сфалеритовій квантовій точці
Автори: D. Prasanna, P. Elangovan
Сторінки: 03006-1 - 03006-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електро- та теплопровідність потрійних композитів графітові нанопластинки/TiO2/епоксидна смола
Автори: Л.Л. Вовченко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Турков, Ю.С. Перец
Сторінки: 03007-1 - 03007-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив ультразвукового випромінювання на біологічні тканини: фізичні основи і технологічні принципи
Автори: І.М. Лукавенко, В.В. Андрущенко, О.В. Язиков
Сторінки: 03008-1 - 03008-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні і фазові особливості формування квазікристалічних плівок Ti-Zr-Ni при нагріванні
Автори: С.В. Малихін, В.В. Кондратенко, І.А. Копилець, С.В. Суровицький, О.А. Батурін, І.Ф. Михайлов, М.В. Решетняк, С.С. Борисова, Ю.С. Богданов
Сторінки: 03009-1 - 03009-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Модифікація дефектної структури кремнію під впливом радіації
Автори: Г.П. Гайдар, М.Б. Пінковська, М.І. Старчик
Сторінки: 03010-1 - 03010-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив температури обробки на оптичні та морфологічні параметри органічного перовскіту CH3NH3PbI3, отриманого методом спрей-піролізу
Автори: I. Kemerchou,, F. Rogti, B. Benhaoua, N. Lakhdar, A. Hima, O. Benhaoua, A. Khechekhouche
Сторінки: 03011-1 - 03011-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні особливості формування пористого вуглецевого матеріалу, активованого гідроксидом калію
Автори: В.М. Ващинський, А.М. Бойчук, Я.Б. Ващинська
Сторінки: 03012-1 - 03012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурна інженерія і механічні властивості (Ti-V-Zr-Nb-Hf-Ta)N покриттів отриманих при різному тиску
Автори: О.В. Соболь, А.О. Андреєв, Г.О. Постельник, А.О. Мейлехов, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.O. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Т.O. Сиренко, Ж.В. Краєвська, О.В. Звягольский
Сторінки: 03013-1 - 03013-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Полімерні матеріали, модифіковані напівпровідниковими речовинами, у вузлах тертя гальмівних пристроїв
Автори: М.В. Кіндрачук, О.І. Вольченко, Д.О. Вольченко, М.О. Вольченко, П.О. Поляков, А.О. Корнієнко, А.О. Юрчук
Сторінки: 03014-1 - 03014-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив вакансій і пор, що виникають при опроміненні в поверхневому шарі металу, на струм польової емісії
Автори: І.І. Мусієнко, Р.І. Холодов
Сторінки: 03015-1 - 03015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електроосадження та механічні характеристики композитних покриттів Ni/SiC
Автори: L. Ghelani, M. Naoun, L. Aissani, A. Abbassi, S. BoulahrouzL. Ghelani, M. Naoun, L. Aissani, A. Abbassi, S. Boulahrouz
Сторінки: 03016-1 - 03016-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Визначення оптичних характеристик нанопокриттів з використанням перетворення Лоренца
Автори: С. Кондратенко, Л. Поперенко, В. Пророк, С. Розуван
Сторінки: 03017-1 - 03017-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Просторовий перерозподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровідниках під впливом імпульсного лазерного опромінення
Автори: Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Сторінки: 03018-1 - 03018-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив двовимірних дефектів на нефундаментальні втрати ефективності в сонячних елементах із мультикристалічного кремнію
Автори: О.В. Приходько
Сторінки: 03019-1 - 03019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Поверхнево-бар’єрні структури Au/n-CdS: створення та електрофізичні властивості
Автори: Р. Петрусь, Г. Ільчук, А. Кашуба,, І. Семків, Е. Змійовська, Ф. Гончар, Р. Лис
Сторінки: 03020-1 - 03020-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Золь-гель синтез, структура та оптичні властивості нікель-марганцевих феритів
Автори: В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук, Н.І. Різничук, Р.С. Соловей
Сторінки: 03021-1 - 03021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори: В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Сторінки: 03022-1 - 03022-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості кристалізації аморфного срібла при 77 К в умовах лазерного ефекту Гершеля
Автори: Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Юрій М. Лопаткін
Сторінки: 03023-1 - 03023-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходу n-MgxZn1-xO/p-SnS із контактами ZnO:Al та ITO
Автори: О.В. Д’яченко, О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, Д.І. Курбатов, В.В. Гриненко, С.В. Плотніков
Сторінки: 03024-1 - 03024-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Використання методу мікродугового плазмового оксидування для підвищення антифрикційних властивостей поверхні титанового сплаву
Автори: В.В. Субботіна, О.В. Соболь, В.В. Білозеров, А.І. Махатілова, В.В. Шнайдер
Сторінки: 03025-1 - 03025-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Тривимірні надзвичайно короткі оптичні імпульси в графені з неоднорідностями
Автори: N.N. Konobeeva, M.B. Belonenko
Сторінки: 03026-1 - 03026-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Температурні характеристики кремнієвого нанопровідного транзистора у залежності від товщини оксиду
Автори: Hani Taha AlAriqi, Waheb A. Jabbar,, , Yasir Hashim, Hadi Bin Manap
Сторінки: 03027-1 - 03027-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в сполучених суцільних середовищах
Автори: В.В. Марасанов, А.В. Шарко, А.О. Шарко
Сторінки: 03028-1 - 03028-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Підвищення точності широкоапертурного фотометра на основі цифрової камери
Автори: П.І. Неєжмаков, О.М. Ляшенко, Є.П. Тимофеєв,О.Д. Купко, А.С. Литвиненко
Сторінки: 03029-1 - 03029-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем на основі пермалою та срібла
Автори: I.M. Пазуха, Д.O. Шуляренко
Сторінки: 03030-1 - 03030-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив ультразвукової обробки на процеси фазоутворення в аморфному сплаві Fe76Ni4Si14B6
Автори: Т.Л. Цареградська, В.В. Козаченко, А.М. Курилюк, О.В. Турков, Г.В. Саєнко
Сторінки: 03031-1 - 03031-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Модифікація оптичних властивостей поверхневих шарів та тонких плівок лазерною обробкою
Автори: Л.В. Поперенко, В.В. Стукаленко, І.В. Юргелевич
Сторінки: 03032-1 - 03032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оцінка впливу гідродинамічного режиму роботи грануляційного обладнання на нанопористу структуру гранул N4HNO3
Автори: А.Є. Артюхов, Я. Крмела, О.М. Гавриленко
Сторінки: 03033-1 - 03033-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Ефективний дизайн для копланарного суматора з нерівномірною точкою в технології клітинних автоматів
Автори: Zahra Dadgar, Abdalhossein Rezai
Сторінки: 03034-1 - 03034-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Термостимульована люмінесценція і провідність кристалів β-Ga2O3
Автори: А. Лучечко, В. Васильців, Л. Костик, О. Цвєткова, Б. Павлик
Сторінки: 03035-1 - 03035-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив ортофосфорної кислоти на морфологію нанопористих вуглецевих матеріалів
Автори: Б.К. Остафийчук,, Р.П. Лисовський, Al-Saedi Abdul Halek Zamil, Б.I. Рачій, В.O. Коцюбинський, П.И. Колковський, Р.І. Мерена, A.Б. Груб’як
Сторінки: 03036-1 - 03036-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування впорядкованих масивів магнітних наночастинок з використанням різних методів отримання
Автори: О.В. Бездідько, І.В. Чешко, Д.М. Костюк, С.І. Проценко
Сторінки: 03037-1 - 03037-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування графітових наноструктур на поверхні шаруватого кристалу n-InSe
Автори: В.М. Водоп’янов, І.Г. Ткачук, В.І. Іванов, З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк
Сторінки: 03038-1 - 03038-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Огляд доступних теоретичних моделей для феромагнетизму за кімнатної температури в розбавлених магнітних напівпровідниках
Автори: Rana Mukherji, Vishal Mathur
Сторінки: 03039-1 - 03039-3

Анотація

Перелік посилань