Останній номер

Том 14 (2022 Рік)
Номер 4
Сторінки 4001 - 4034.

Обкладинка
Зміст

Назва: Синтез і характеристики наночастинок фериту Mg-Cd (Mg0.5Cd0.5Nd0.01Fe1.99O4), легованого Nd3+, отриманого у формі товстої плівки для датчиків газу
Автори: Rakesh M. Shedam, Priyanka P. Kashid, Mahadev R. Shedam, Ashok B. Gadkari, Pradip D. Kamble, Shridhar N. Mathad
Сторінки: 04001-1 - 04001-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні, оптичні та магнітні властивості нанокристалічних тонких плівок Cd1 – xMnxS при кімнатній температурі
Автори: Ashok E. Mali, Anil S. Gaikwad, Sanjay V. Borse, Rajendra R. Ahire
Сторінки: 04002-1 - 04002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Магнітні властивості сполук Co0.1Sb2Te3, Ni0.1Bi2Te3 та Ni0.2In4Se3
Автори: В.Б. Боледзюк, М.З. Ковалюк, В.І. Іванов
Сторінки: 04003-1 - 04003-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Деякі фізичні параметри халькогенідів кальцію при високих тисках: напівемпіричний підхід
Автори: Fouad Okba, Rabie Mezouar
Сторінки: 04004-1 - 04004-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналітична модель ширини збідненої зони та порогової напруги безперехідного польового транзистора з паралельним затвором
Автори: A.K. Raibaruah, K.C.D. Sarma
Сторінки: 04005-1 - 04005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Перехідне тривимірне термомеханічне моделювання фрикційного контакту системи Pin-on-Disc
Автори:  A. Abboudi, S. Boulahrouz, K. Mansouri
Сторінки: 04006-1 - 04006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Евристичне моделювання можливостей НБІТ: когнітивні аспекти
Автори: В.П. Мигаль, Г.В. Мигаль
Сторінки: 04007-1 - 04007-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура та властивості електроактивних композитів на основі олігомерів різної молекулярної маси, допованих сіллю перхлорату літію
Автори: Л.К. Матковська, В.Л. Демченко, В.І. Штомпель, О.К. Матковська
Сторінки: 04008-1 - 04008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження гетеродіелектричного заглибленого оксиду та TFETs з гетеропереходом із подвійним матеріалом
Автори: P. Vimala, Bhoomi Reddy Venkata Sravanthi Reddy, Shreyas Yadav V.R, Suprith C.
Сторінки: 04009-1 - 04009-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні характеристики колоїдних квантових точок AgInS2, синтезованих з водних розчинів
Автори: Б.В. Лопушанська, Ю.М. Ажнюк, І.П. Студеняк, В.В. Лопушанський, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан
Сторінки: 04010-1 - 04010-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення структурних, магнітних та оптичних властивостей кластерів PtAun (n = 1-9) з використанням теорії функціоналу густини
Автори: Y. Benkrima, A. Souigat, M.E. Soudani, A. Achouri, Z. Korichi, M.S.E. Bougoffa
Сторінки: 04011-1 - 04011-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Визначення оптимальних режимів електронно-променевої мікрообробки поверхонь оптичних елементів
Автори: І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, В.І. Гордієнко, С.О. Колінько, Т.І. Бутенко
Сторінки: 04012-1 - 04012-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Приготування об'ємного гетеропереходу перовскіт : фулерен з використанням схеми мікроемульсії без поверхнево-активної речовини. Моделювання, симуляція та експериментальні дослідження
Автори: Devashri P. Upasani, Hemant S. Tarkas, Jaydeep V. Sali
Сторінки: 04013-1 - 04013-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Обробка нелінійних електричних кіл за допомогою похідної Капуто-Фабріціо
Автори: Z. Korichi, A. Souigat, Y. Benkrima, M.T. Meftah
Сторінки: 04014-1 - 04014-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Утворення дислокацій при легуванні фосфором в технології кремнієвих p-i-n фотодіо-дів та їх вплив на темнові струми
Автори: М.С. Кукурудзяк
Сторінки: 04015-1 - 04015-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фоточутливі гетеропереходи CuFeO2/n-InSe
Автори: І.Г. Ткачук, І.Г. Орлецький, В.І. Іванов, А.В. Заслонкін, З.Д. Ковалюк
Сторінки: 04016-1 - 04016-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптична діагностика нанокристалів CdSe1 – xTex, вирощених у боросилікатному склі
Автори: Ю.М. Ажнюк, О.В. Гомоннай, Ю.І. Гутич, В.В. Лопушанський, Д.Р.Т. Цан
Сторінки: 04017-1 - 04017-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Кінетика розподілу надлишкових носіїв заряду в двосторонньому макропористому кремнії з різною товщиною пористих шарів
Автори: В.Ф. Онищенко
Сторінки: 04018-1 - 04018-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив відпалу на фізичні властивості хімічно виготовлених плівок Cu2 – xSe
Автори: S.R. Gosavi
Сторінки: 04019-1 - 04019-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Еволюція магнітного порядку в нанокристалічному сплаві Fe1 – xAlx
Автори: R. Brajpuriya
Сторінки: 04020-1 - 04020-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Концентраційні ефекти в електронних властивостях високоентропійних плівкових сплавів
Автори: І.Ю. Проценко, Л.В. Однодворець, М.В. Васюхно, В.С. Клочок, А.К. Рилова, Н.І. Шумакова
Сторінки: 04021-1 - 04021-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження сплавів Fe1 – xAlx, подрібнених у кульовому млині, за допомогою TEM та XPS
Автори: Ranjeet Brajpuriya, Rajeev Gupta, Ankush Vij, Ashish Kumar, Snehal Jani
Сторінки: 04022-1 - 04022-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив ізовалентного заміщення катіонів Bi на катіони La на термодинамічні властивості та кристалічну структуру нанокомпозитів на основі BiFeO3
Автори: Володимир Долгошей, Oлена Фесенко, Тамара Цебрієнко, Анастасія Клочек, Сергій Пономаренко, Аліна Семченко, Віталій Сідський
Сторінки: 04023-1 - 04023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Напівемпіричні плазмонні коефіцієнти металів для наноплазмоніки
Автори: N. Yuldasheva, M. Nosirov, S. Matboboeva, J. Gulomov
Сторінки: 04024-1 - 04024-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив різних концентрацій телуру на структурні та оптичні властивості наноструктурованих плівок ZnO, нанесених золь-гель методом
Автори: A.U. Sonawane, B.K. Sonawane
Сторінки: 04025-1 - 04025-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розподіл атомів молібдену в глибині поверхневого шару монокристалу ніобію, отриманого іонним бомбардуванням
Автори: Y.S. Ergashov, S.B. Donaev
Сторінки: 04026-1 - 04026-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Основні характеристики напівпровідників антимоніду арсеніду галію та індію (GaxIn1 – xAsySb1 – y) за допомогою MATLAB
Автори: Abdelkrim Mostefai
Сторінки: 04027-1 - 04027-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняння кремнію (Si) та арсеніду галію (GaAs) за допомогою MATLAB
Автори: Abdelkrim Mostefai
Сторінки: 04028-1 - 04028-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Мікросмужкова антена з розширенням смуги пропускання та круговою поляризацією з використанням L-слоту та стопкою прямокутних паразитних елементів
Автори: Syah Alam, Indra Surjati, Lydia Sari, Yuli Kurnia Ningsih, Dian Widi Astuti, Teguh Firmansyah, Zahriladha Zakaria, Noor Azwan Shairi
Сторінки: 04029-1 - 04029-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Двовісна модель теплового балансу сонячного колектора
Автори: К.О. Мінакова, Р.В. Зайцев
Сторінки: 04030-1 - 04030-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження процесів швидкого перемикання в структурах на основі телуриду кадмію
Автори: М.В. Кіріченко, A.М. Дроздов, Д.С. Шкода, Р.В. Зайцев, Г.С. Хрипунов, К.O. Мінакова, В.O. Нікітін
Сторінки: 04031-1 - 04031-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Чисельні дослідження теплового керування кількома електронними пристроями з використанням радіаторів із металевої піни
Автори: N. Sid, S. Boulahrouz, A. Saoudi, O. Chahaoui, K. Mansouri
Сторінки: 04032-1 - 04032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження морфології поверхні під час вирощування наночастинок в гібридних плівках за допомогою методу впливу газу
Автори: Syed A. Malik, Fatin Hana Naning
Сторінки: 04033-1 - 04033-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Термоелектричні охолоджувачі з фрикційними паровими гальмами
Автори: Д.А. Волченко, М.В. Кіндрачук, Н.А. Волченко, М.В. Савчін, Ю.М. Савчін, Т.В. Болоний
Сторінки: 04034-1 - 04034-4

Анотація

Перелік посилань