Останній номер

Том 11 (2019 Рік)
Номер 1
Сторінки 1001 - 1028.

Обкладинка
Зміст

Назва: Порівняльні Ab initio розрахунки для перовскітів ABO3 (001), (011) та (111), а також для YAlO3 (001) поверхонь і F центрів
Автори: R.I. Eglitis, A.I. Popov
Сторінки: 01001-1 - 01001-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Спектральні і фотометричні методи контролю параметрів світлодіодних джерел випромінювання
Автори: А.І. Колесник, Д.О. Усіченко, Л.А. Назаренко
Сторінки: 01002-1 - 01002-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив товщини шарів і умов осадження на структурний стан NbN/Cu багатошарових покриттів
Автори: О.В. Соболь, А.О. Андреєв, А.О. Мейлехов, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, І.М. Рищенко, Ю.Є. Сагайдашніков, Ж.В. Краєвська
Сторінки: 01003-1 - 01003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електричні транспортні властивості рідких сплавів Li1–xNax
Автори: R.C. Malan, A.M. Vora
Сторінки: 01004-1 - 01004-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання біосенсора у вигляді циліндричного кремнієвого нанодроту на основі польового транзистора: вплив довжини і радіусу нанодроту
Автори: A.V. Pawar, S.S. Kanapally, A.P. Chougule, P.P. Waifalkar, K.V. More, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Сторінки: 01005-1 - 01005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Активні елементи на основі InGaAs зі статичним катодним доменом для терагерцового діапазону
Автори: О.В. Боцула, К.Г. Приходько, В.А. Зозуля
Сторінки: 01006-1 - 01006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив магнітного поля та нецентральної домішки на енергетичний спектр електрона в сферичній багатошаровій наносистемі
Автори: В. Головацький, М. Яхневич, М. Чубрей
Сторінки: 01007-1 - 01007-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Одержання монокристалу (Ga69.5La29.5Er)2S300 та механізм випромінювання стоксової фотолюмінесценції
Автори: В.В. Галян, І.А. Іващенко, А.Г. Кевшин, І.Д. Олексеюк, П.В. Тищенко, А.П. Третяк
Сторінки: 01008-1 - 01008-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив сильних кореляцій на поляризовані за спіном електронні енергетичні зони твердого розчину CdMnTe
Автори: С.В. Сиротюк, О.П. Малик
Сторінки: 01009-1 - 01009-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Переходи, індуковані взаємно корельованими гаусівськими білими шумами: метод ефективного потенціалу
Автори: А.М. Вітренко
Сторінки: 01010-1 - 01010-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електрична характеристика транзистора Ge-FinFET на основі нанорозмірних каналів
Автори: Ahmed Mahmood, Waheb A. Jabbar, Yasir Hashim, Hadi Bin Manap
Сторінки: 01011-1 - 01011-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розподіл сегнетоелектричної поляризації в полівініліденфториді під час первинної електризації та при перемиканні поляризації
Автори: С.Н. Федосов, О.Є. Сергєєва
Сторінки: 01012-1 - 01012-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Залежні від форми оптичні властивості квантової точки GaAs: модельне дослідження
Автори: K.D. Kadam, S.L. Patil, H.S. Patil, P.P. Waifalkar, K.V. More, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Сторінки: 01013-1 - 01013-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив кристалічної об'ємної фракції на електронні властивості гідрогенізованого мікрокристалічного кремнію, дослідженого методом еліпсометрії та моделюванням мікроелектронних і фотонних структур
Автори: H. Benhabara,, J.D. Sib,, A. Bouhekka,, M. Chahi,, D. Benlakhel, A. Kebbab, Y. Bouizem, L. Chahed
Сторінки: 01014-1 - 01014-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Синтез нанокристалів Zn1-xCdxS електролітичним методом
Автори: Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, А.В. Лисиця, Б.Д. Нечипорук, М.В. Прохоренко, Б.А. Татарин, Фісеха Тесфайє
Сторінки: 01015-1 - 01015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вейвлет-розклад для діагностики технічного стану систем автоматичного керування двигуном
Автори: С.С. Товкач
Сторінки: 01016-1 - 01016-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження оптичних і піроелектричних властивостей монокристала ніобата літію, викликаних дифузією іонів металів
Автори: У.В. Яхневич, Г. Суханек, А. Ейдам, Д.Ю. Сугак,, І.І. Сиворотка,, В.Г. Гайдучок,, О.А. Бурий, С.Б. Убізський, Г. Герлах
Сторінки: 01017-1 - 01017-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив домішки BiScO3 на структуру та електричні властивості системи Y2O3-ZrO2-SrTiO3
Автори: І.В. Суджанська, М.Н. Япринцев, Ю.С. Некрасова, В.М. Береснєв, А.Н. Васильєв
Сторінки: 01018-1 - 01018-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Зміщувальні акустичні фонони в багатошарових арсенідних напівпровідникових наноструктурах
Автори: І.В. Бойко, М.Р. Петрик
Сторінки: 01019-1 - 01019-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Магнітні квантові ефекти в електронних напівпровідниках при поглинанні мікрохвильовим випромінюванням
Автори: G. Gulyamov,, U.I. Erkaboev, A.G. Gulyamov
Сторінки: 01020-1 - 01020-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Систематичні дослідження впливу заміщення іонів двовалентних металів (Mg2+ та Zn2+) на нанокристалічні марганцеві ферити
Автори: G. Vasuki, T. Balu
Сторінки: 01021-1 - 01021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Магнетронне розпилення при постійному тоці зворотного контакту Mo для тонкоплівкових сонячних елементів з халькопіриту
Автори: Haribhau Borate, Subhash Pandarkar, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Bharat Gabhale, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priti Vairale, Sandesh Jadkar
Сторінки: 01022-1 - 01022-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив хімічної обробки поверхні підкладинок ZnSe на їх оптичні властивості
Автори: В.П. Махній, М.М. Березовський, О.В. Кінзерська, І.М. Сенко
Сторінки: 01023-1 - 01023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нерелятивістська cубатомна модель для опису поведінки двомірного ангармонічного потенціалу шостого порядка для атомного ядра в симетріях розширеної квантової механіки
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 01024-1 - 01024-10

Анотація

Перелік посилань

Назва: Застосування методу крос-кореляційного аналізу для вимірювання швидкості потоку рідини на основі рентгенівського випромінювання
Автори: Н.А. Бородуля, Р.О. Резаєв, С.Г. Чистяков, Е.І. Смірнова, А.С. Гоголєв, Н.А. Філатов
Сторінки: 01025-1 - 01025-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив транспортуючого шару електронів на ефективність перетворення енергії сонячних елементів на основі перовскіту порівняльне дослідження
Автори: A. Hima, N. Lakhdar, A. Saadoune
Сторінки: 01026-1 - 01026-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Тонкі плівки CdZnO з покриттям: Застосування для пристроїв перетворення енергії
Автори: R.A. Zargar, A.H. Shah, H.A. Reshi, M. Arora, F.A. Mir
Сторінки: 01027-1 - 01027-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Золь-гель синтез та структурні властивості наночастинок Zn легованих Cu
Автори:  P.K. Samanta, M. Das, N.K. Rana  
Сторінки: 01028-1 - 01028-3

Анотація

Перелік посилань