Останній номер

Том 10 (2018 Рік)
Номер 6
Сторінки 6001 - 6048.

Обкладинка
Зміст

Назва: Електрон-електронна взаємодія у плоских закритих напівпровідникових наноструктурах
Автори: І.В. Бойко, O.A. Багрій-Заяць, Г.Б. Цуприк, Ю.М. Стоянов
Сторінки: 06001-1 - 06001-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Computer Modeling Zinc Oxide/Silicon Heterojunction Solar Cells
Автори: N. Ziani, M.S. Belkaid
Сторінки: 06002-1 - 06002-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Проектування та виготовлення полімер-керамічних нанокомпозитних матеріалів для інженерії кісткової тканини
Автори: Л.Ф. Суходуб, К.О. Дядюра
Сторінки: 06003-1 - 06003-11

Анотація

Перелік посилань

Назва: PSpice Implementation and Simulation of a New Electro-Thermal Modeling for Estimating the Junction Temperature of Low Voltage Power MOSFET
Автори: Toufik Smail, Zohir Dibi, Douadi Bendib
Сторінки: 06004-1 - 06004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив ударно-вібраційного методу на структурно-морфологічні характеристики та розподіл валентних електронів оксидів алюмінію, кремнію, заліза та титану
Автори: Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, М.В. Карпець
Сторінки: 06005-1 - 06005-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Thermodynamic Properties of a Quantum Ring Perturbed with Quantum Wells and Impurities
Автори: M. Solaimani
Сторінки: 06006-1 - 06006-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electronic Spectrum of Intercalated Layered Crystals: Model Analysis
Автори: B.A. Lukiyanets, D.V. Matulka, I.I. Grygorchak
Сторінки: 06007-1 - 06007-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Indium Nanoparticle Enhanced Light Trapping in Thin Film Silicon Solar Cells
Автори: Hasan Khaled Rouf, Jewel Dey
Сторінки: 06008-1 - 06008-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Characterization of Precipitates in the 18-1-1 and 18-1-1-5 High-Speed Steels During Tempering After Previous Quenching
Автори: Brahim Chermime, Abdelaziz Abboudi, Hamid Djebaili
Сторінки: 06009-1 - 06009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналіз поведінки частотних спектрів дислокаційного поглинання ультразвуку в опромі-нених зразках LiF з різною дислокаційною структурою
Автори: О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Сторінки: 06010-1 - 06010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Design of a Selective Smart Gas Sensor Based on ANN-FL Hybrid Modeling
Автори: S. Kouda, A. Dendouga,, S. Barra,, T. Bendib
Сторінки: 06011-1 - 06011-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження струмопровідних електродів елементів із п‘єзоелектричних керамік, моди-фікованих стрічковим електронним потоком низької енергії
Автори: В.В. Медяник, Ю.Ю. Бондаренко, К.В. Базіло, М.О. Бондаренко
Сторінки: 06012-1 - 06012-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Ultrasound Effect on Molecules of Sodium Dodecyl Sulphate as Systems of Nanoparticles
Автори: I.G. Vorobiova , Yu.A. Mirgorod, A.S. Chekadanov
Сторінки: 06013-1 - 06013-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Influence of Mechanical Treatment of the Z-Surface of Lithium Niobate on the Properties of X-ray Pyroelectric Source
Автори: O.O. Ivashchuk, A.A. Klenin, A.S. Kubankin,, A.N. Oleinik,, A.V. Shchagin,
Сторінки: 06014-1 - 06014-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Extended of the Schrödinger Equation with New Coulomb Potentials plus Linear and Har-monic Radial Terms in the Symmetries of Noncommutative Quantum Mechanics
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 06015-1 - 06015-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурно-фазовий стан та дифузійні процеси в плівкових структурах на основі Co і Ru
Автори: І.В. Чешко, А.М. Логвинов, А.І. Салтикова, С.І. Проценко
Сторінки: 06016-1 - 06016-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розробка гібридного сонячного модуля для високоефективної сонячної станції
Автори: Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко, Г.С. Хрипунов, Д.С. Прокопенко, Л.В. Зайцева
Сторінки: 06017-1 - 06017-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну структуру карбіду титану
Автори: Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай
Сторінки: 06018-1 - 06018-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Опис переходу між різними режимами руху наночастинок в рамках чотирипараметричної системи Лоренца
Автори: О.В. Ющенко, М.А. Руденко
Сторінки: 06019-1 - 06019-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Study of ZnO–SnO2 Thin Film Growth Processes
Автори: A.Kh. Abduev, A.Sh. Asvarov, A.K. Akhmedov
Сторінки: 06020-1 - 06020-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Отримання, структура та сенсорні властивості фрактально-перколяційних наносистем ZnO
Автори: Г.С. Корнющенко, В.В. Наталіч, В.І. Перекрестов, Ю.О. Космінська
Сторінки: 06021-1 - 06021-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання плазмон-поляритонних структур з інтерференційним розподілом поля
Автори: В.В. Гоблик, І.В. Гадьо, О.М. Ліске, І.Ю. Тепляков
Сторінки: 06022-1 - 06022-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Вплив термомагнітної обробки на структуру та електрофізичні властивості полімерних композиційних матеріалів
Автори: І.О. Мороз, О.Д. Стадник, О.В. Яременко
Сторінки: 06023-1 - 06023-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Оптичні властивості квантових точок CdS, синтезованих у вуглецевій матриці
Автори: С.Д. Бардашевська, І.М. Будзуляк, С.І. Будзуляк, Б.І. Рачій
Сторінки: 06024-1 - 06024-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Influence of Defective Formations on Photoconductivity of Layered Crystals with Cationic Substitution
Автори: A. Kashuba,, B. Andriyevskyy, I. Semkiv, L. Andriyevska, R. Petrus, E. Zmiiovska, D. Popovych
Сторінки: 06025-1 - 06025-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electronics Properties of Monoclinic HfO2
Автори: Abdelkrim Mostefai, Smail Berrah, Hamza Abid
Сторінки: 06026-1 - 06026-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Modeling of Spin Valves of Magnetoresistive Fast-Acting Memory
Автори: R.L. Politanskyi, L.F. Politanskyi, I.I. Grygorchak, A.D. Veriga
Сторінки: 06027-1 - 06027-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування наноструктур за допомогою синхронізації диполів в оптичному ближньому полі
Автори: Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук
Сторінки: 06028-1 - 06028-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Characterization of Different Type of Backsheet Films Used in PV Modules
Автори: Rahul Kumar,, Parag Bhargava,
Сторінки: 06029-1 - 06029-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Використання негативного потенціалу зміщення для структурної інженерії вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі FeCoNiCuAlCrV високоентропійного сплаву
Автори: О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, А.О. Мейлехов, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Сторінки: 06030-1 - 06030-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фізико-технологічні та біологічні основи методу лазерно-індукованої коагуляції
Автори: І.М. Лукавенко, В.В. Андрющенко, О.В. Язиков
Сторінки: 06031-1 - 06031-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Effect of Annealing Temperature on Structural, Optical and Electrical Properties of ZnO Thin Films Prepared by Sol-Gel Method
Автори: S. Benramache, Y. Aoun, S. Lakel, H. Mourghade, R. Gacem, B. Benhaoua
Сторінки: 06032-1 - 06032-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Закономірності поляризаційної та резонансної поведінки метаповерхні з круглих отворів
Автори: А.О. Перов
Сторінки: 06033-1 - 06033-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Моделювання нанотранзисторів: будова MOSFET
Автори: Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Сторінки: 06034-1 - 06034-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Improving the Wear Resistance of Thermally Sprayed Nanocomposite Cr3C2-25NiCr Coatings by Pulsed Plasma Treatment
Автори: M.G. Kovaleva, V.V. Sirota, V.M. Beresnev, Yu.N. Tyurin, O.N. Vagina, I.A. Pavlenko
Сторінки: 06035-1 - 06035-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Experimental Setup for Studying the Processes Occurring During Interaction of Fast Electrons with Matter
Автори: K.A. Vokhmyanina, A.S. Kubankin, I.A. Kishin, R.M. Nazhmudinov, Yu.S. Kubankin, A.V. Sotnikov, V.S. Sotnikova, D.A. Kolesnikov
Сторінки: 06036-1 - 06036-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження мікромеханічних властивостей тонких плівок PbTe та PbSe
Автори: Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Сторінки: 06037-1 - 06037-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив УФ випромінювання позаземної сонячної радіації на структуру і властивості плівок ZnO виготовлених імпульсним електрохімічним осадженням і методом SILAR
Автори: Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, С.І. Петрушенко, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, Д.О. Жадан, С.В. Дукаров, В.М. Любов, М.В. Кіріченко, С.В. Суровицький, А.Л. Хрипунова
Сторінки: 06038-1 - 06038-13

Анотація

Перелік посилань

Назва: Paramagnetic and Photocatalytic Properties of C-S co-Doped TiO2 Nanocatalysts
Автори: M.V. Bondarenko, T.A. Khalyavka, A.K. Melnyk, S.V. Camyshan, Ya.V. Panasuk
Сторінки: 06039-1 - 06039-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оцінка відносної енергії границь зерен в кремнієвих плівках методом зернограничних канавок
Автори: Т.В. Родіонова, П.М. Литвин
Сторінки: 06040-1 - 06040-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Опосередкований вплив квантового розмірного ефекту в багатошарових наноплівках Co/Cu(111) на поздовжній ефект Керра
Автори: І.М. Лукієнко, М.Ф. Харченко, О.М. Стеценко
Сторінки: 06041-1 - 06041-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Трансформація електронних енерґетичних зон твердих розчинів CdMnTe
Автори: Р.Ю. Петрусь, Г.A. Ільчук, В.М. Склярчук, А.І. Кашуба,, І.В. Семків, Е.О. Змійовська
Сторінки: 06042-1 - 06042-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Interaction of Two-Dimensional Extremely Short Optical Pulses in a Zig-Zag Carbon Nanotubes in the Presence of a High-Frequency Electric Field
Автори: N.N. Konobeeva, D.S. Skvortsov, M.B. Belonenko,
Сторінки: 06043-1 - 06043-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electronic Structure and X-Ray Photoelectron Spectra of Some Perovskite Molecular Crystals
Автори: A.A. Dotsenko, O.L. Shcheka, V.V. Korochentsev, A.A. Komissarov, V.A. Yashin, V.I. Vovna
Сторінки: 06044-1 - 06044-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання метода модуляційної лазерної спектроскопії для дослідження газових сумішей на основі метану
Автори: С.М. Кухтін
Сторінки: 06045-1 - 06045-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Parameter Extraction of Schottky Solar Cell in Wide Temperature Range Using Genetic Algorithms
Автори: B. Lakehal, A. Dendouga
Сторінки: 06046-1 - 06046-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Structure and Stresses in a System of Two Mechanical Twins in Titanium
Автори: I.S. Nikulin, V.M. Beresnev, D.V. Horokh, V.G. Glebovsky, T.B. Nikulicheva, A.S. Kubankin, M.V. Mishunin, V.B. Nikulichev, A.N. Eliseev, D.A. Kolesnikov, Yu.V. Suhorukova, N.S. Atamanichenk
Сторінки: 06047-1 - 06047-3

Анотація

Перелік посилань