Останній номер

Том 12 (2020 Рік)
Номер 4
Сторінки 4001 - 4039.

Обкладинка
Зміст

Назва: Виготовлення та характеристика поліанілінових нановолоконних плівок різними методиками
Автори: Ahmed M. Shano, Zainab S. Ali
Сторінки: 04001-1 - 04001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нелінійна модель розм’якшення поверхні льоду при терті, що враховує просторову неоднорідність температури
Автори: О.В. Хоменко, Д.Т. Логвиненко, Я.В. Хижня
Сторінки: 04002-1 - 04002-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив різних режимів термічної обробки на електричні властивості та мікроструктуру n-Si
Автори: Г.П. Гайдар, П.І. Баранський
Сторінки: 04003-1 - 04003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Синтез та характеристика температурно-контрольованих наночастинок SnO2, виготовлених методом твердотільної реакції
Автори: Vijay Garg, Harsh Sharma, Divya Rehani, Renu Kumari, Vipin Kumar, Manoj Kumar Tiwari, Shailesh Narain Sharma, Manish Saxena
Сторінки: 04004-1 - 04004-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання динаміки руйнування двовимірного карбіду титану Ti2C при різних типах навантаження розтягу
Автори: В.М. Борисюк
Сторінки: 04005-1 - 04005-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості структурної організації наноалмазів у матриці поліетиленгліколю
Автори: Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Сторінки: 04006-1 - 04006-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Характеристика кристалічної структури та магнітних властивостей результатів синтезу наночастинок таотриманих за допомогою методу співосадження
Автори: Heru Harsono
Сторінки: 04007-1 - 04007-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив рН на морфологію структури і магнітні властивості впорядкованої фази наночастинок кобальт-заміщеного літієвого фериту, синтезованого золь-гель методом
Автори: Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Н.В. Остапович, А.K. Sijo, Н.Я. Іванічок
Сторінки: 04008-1 - 04008-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Низькопрофільна ультраширокосмугова мікросмужкова антена на основі LTCC для додатків міліметрового діапазону до 100 ГГц
Автори: D. Khezzar, D. Khedrouche, A.T. Denidni, C. Kärnfelt
Сторінки: 04009-1 - 04009-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Виготовлення та інтерпретація композиту цинку-церію: структурні та теплові дослідження
Автори: Malatesh S. Pujar, Ashok H. Sidarai
Сторінки: 04010-1 - 04010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості початкової стадії формування квазікристалічних тонких плівок системи Ti-Zr-Ni
Автори: С.В. Малихін, В.В. Кондратенко, І.А. Копилець, С.В. Суровицький, І.Г. Шипкова, І.Ф. Михайлов, Є.М. Зубарев, Ю.С. Богданов
Сторінки: 04011-1 - 04011-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні дослідження механічно легованого порошку
Автори: S. Khan, A. Vyas, S. Rajan, S. Jani, R. Brajpuriya
Сторінки: 04012-1 - 04012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Адсорбція водню на іонах Li+ та Na+, оздоблених короненом та корануленом: DFT, SAPT0 та IGM дослідження
Автори: I.K. Petrushenko
Сторінки: 04013-1 - 04013-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Реалізація системи зонду Кельвіна для обробки поверхні напівпровідника
Автори: C. Zegadi, Z. Lounis, A. Haichour, A. Hadj Kaddour, D. Ghaffor
Сторінки: 04014-1 - 04014-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив слабкого обмеження на оптичні властивості хімічно синтезованих наночастинок ZnS
Автори: K.C. Handique, P.K. Kalita
Сторінки: 04015-1 - 04015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив векторного параметра порядку на динаміку 3D ультракоротких імпульсів у вуглецевих нанотрубках
Автори: N.N. Konobeeva, M.B. Belonenko
Сторінки: 04016-1 - 04016-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні, оптичні та електричні властивості легованих Ce наночастинок SnO2, підготовлених методом горіння гелю з додаванням поверхнево-активних речовин
Автори: M. Veerabhadrayya, R. Ananda Kumari, G. Nagaraju, Udayabhanu, Y.T. Ravikiran, B. Chethan
Сторінки: 04017-1 - 04017-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурно-механічні дослідження сегнетоелектриків BaxPb1 − xTiO3 в залежності від температури спікання
Автори: Sadiya Kazi, Feeda Savanur, Sushant Kakati, Shridhar N. Mathad, P.R. Jeergal, A.S. Pujar, C.S. Hiremath, S.L. Galgali, M.K. Rendale, R.B. Pujar
Сторінки: 04018-1 - 04018-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив концентрації наночастинок на характеристики трансформаторної олії
Автори: Sumanta Kumar Tripathy, M. Madeen Kumar
Сторінки: 04019-1 - 04019-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив структури поруватого шару кремнію на адсорбцію газів
Автори: А.П. Оксанич, С.Е. Притчин, М.А. Мащенко, О.Ю. Бобришев
Сторінки: 04020-1 - 04020-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Випромінювання світла з кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією
Автори: С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Ю. Малишев, С.Г. Дубовик
Сторінки: 04021-1 - 04021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вирощування кристалів та електрооптичні характеристики сполуки In2Se2.7Sb0.3
Автори: Piyush Patel, S.M. Vyas, Vimal Patel, Himanshu Pavagadhi
Сторінки: 04022-1 - 04022-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Енергія електронів у прямокутних та циліндричних квантових дротах
Автори: G. Gulyamov, A.G. Gulyamov, A.B. Davlatov, B.B. Shahobiddinov
Сторінки: 04023-1 - 04023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Комірка пам'яті 6T-SRAM з наднизьким енергоспоживанням, високим SNM, швидкодією і високою температурою в 3C-SiC за 130 нм технологією CMOS
Автори: D. Berbara, M. Abboun Abid, M. Hebali, M. Benzohra, D. Chalabi
Сторінки: 04024-1 - 04024-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вимірювання кута атаки ракетного аерофізічного комплексу в польоті на основі датчика Холла і електронної вимірювальної системи
Автори: А.М. Павлюченко, О.М. Шийко, Т.І. Клочкова
Сторінки: 04025-1 - 04025-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості пружних та непружних властивостей радіаційно зв’язаних гідрогелів
Автори: А.П. Онанко, В.В. Курилюк, Ю.А. Онанко, А.М. Курилюк, Д.В. Чарний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко
Сторінки: 04026-1 - 04026-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні та оптичні властивості полікристалічного нанопорошку ZnO, синтезованого методом прямого осадження
Автори: Suresh Kumar, Divya Arora, Anu Dhupar, Vandana Sharma, J.K. Sharma, S.K. Sharma, Anurag Gaur
Сторінки: 04027-1 - 04027-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Удосконалення базової моделі сонячного колектора для PVT системи
Автори: К.О. Мінакова, Р.В. Зайцев
Сторінки: 04028-1 - 04028-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив оксиду графену на властивості та вивільнення лікарських засобів з апатит-полімерних композитів
Автори: Л.Б. Суходуб, Л.Ф. Суходуб, М. Кумеда, Ю. Прилуцький, М. Євстігнєєв, В. Костюков, М. Слободяник, У. Ріттер
Сторінки: 04029-1 - 04029-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Адгезійна міцність нанокомпозитних покриттів TiZrN/TiSiN на підкладці зі сталі з перехідним підшаром
Автори: В.М. Береснєв, С.В. Литовченко, Б.О. Мазілін, Д.В. Горох, В.О. Столбовой, Д.А. Колесніков, І.В. Колодій, С. Жанисов
Сторінки: 04030-1 - 04030-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Термічний вплив на морфологію поверхні іонно-плазмового покриття
Автори: П.В. Турбін, Д.В. Горох
Сторінки: 04031-1 - 04031-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Деякі властивості та структурні особливості композитних ПВХ/Сu плівок з наночастинками міді, отриманих методом електричного вибуху провідника
Автори: В.В. Крівцов, В.В. Кукла, В.В. Крівцов, А.І. Шидловський, М.А. Бордюк
Сторінки: 04032-1 - 04032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняльний аналіз застосування деяких карбонових матеріалів як контрастних речовин для фотоакустичної томографії
Автори: Kateryna Dubyk, Lesia Chepela, Sergei Alekseev, Andrey Kuzmich, Boris Zousman, Olga Levinson, Aleksey Rozhin, Alain Geloen, Mykola Isaiev, Vladimir Lysenko
Сторінки: 04033-1 - 04033-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Динаміка електропружної сферичної оболонки з заповнювачем при прийомі звуку
Автори: Н.Ю. Філіпова, О.В. Коржик, С.А. Найда, А.С. Чайка, М.О. Коржик, А.С.Найда
Сторінки: 04034-1 - 04034-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив хімічного складу і температури електроліту на розмір та структуру нанокристалів сульфіду кадмію, отриманих електролітичним методом
Автори: Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, С.Г. Гаєвська, М.Ю. Новоселецький, М.В. Прохоренко, Н.П. Ярема, В.О. Юхимчук, Фісеха Тесфайє, О.В. Решетняк
Сторінки: 04035-1 - 04035-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Морфологічні особливості нанопористої структури гранул аміачної селітри на стадії фінального сушіння в багатоступеневих апаратах
Автори: Н.О. Артюхова
Сторінки: 04036-1 - 04036-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: До теорії супергетеродинних ЛВЕ з поздовжнім електростатичним ондулятором
Автори: О.В. Лисенко, А.Ю. Брусник, Ю.Ю. Волк, М.О. Коровай, С.С. Ільїн, О.Л. Бунецький
Сторінки: 04037-1 - 04037-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Експериментальне дослідження розподілу енергії при осадженні сфокусованим іонним променем в іонно-променевій літографії
Автори: M. Muratov, M. Myrzabekova, N. Guseinov, R. Nemkayeva, D. Ismailov, Ya. Shabelnikova, S. Zaitsev
Сторінки: 04038-1 - 04038-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості магнетокалорічного ефекту в феромагнітних циліндричних нанодротах, що містять доменну стінку
Автори: А.Б. Шевченко, М.Ю. Барабаш
Сторінки: 04039-1 - 04039-3

Анотація

Перелік посилань