Останній номер

Том 13 (2021 Рік)
Номер 4
Сторінки 4001 - 4037.

Обкладинка
Зміст

Назва: Математична модель радіовимірювального частотного перетворювача оптичного випромінювання на основі МДН-транзисторної структури з від’ємним диференційним опором
Автори: О.В. Осадчук, Я.О. Осадчук, А.О. Семенов
Сторінки: 04001-1 - 04001-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електричні характеристики та густина інтерфейсних станів в діоді Шотткі Au/n-InN/InP
Автори: A.H. Khediri, A. Talbi, M.A. Benamara, Z. Benamara
Сторінки: 04002-1 - 04002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив спін-орбітальної взаємодії на зонні енергії електронів, отримані у халькогенідах кадмію за комбінованим методом HSE06-GW
Автори: С.В. Сиротюк, О.П. Малик
Сторінки: 04003-1 - 04003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Покращення електричних властивостей елементів Гретцеля шляхом заміщення шару барвника переходом CdS/ZnO
Автори: M. Melouki, H.F. Mehnane, A. Djelloul, Y. Larbah, M. Adnane
Сторінки: 04004-1 - 04004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження залежних від товщини магнітних властивостей тонких плівок Fe
Автори: R. Brajpuriya, A. Vij, Ram K. Sharma
Сторінки: 04005-1 - 04005-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні та дисперсійні параметри тонких плівок ZnO:Al
Автори: A.I. Кашуба, Б. Андрієвський, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, Т.С. Малий, І.В. Семків
Сторінки: 04006-1 - 04006-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив діелектрика ZrO2 на характеристики постійного струму і пригнічення витоку в транзисторі DH MOS-HEMT на основі AlGaN/InGaN/GaN
Автори: V. Sandeep, J. Charles Pravin
Сторінки: 04007-1 - 04007-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив діелектричного шару NaCl на електричні властивості діодів Шотткі графіт/n-Cd1 – xZnxTe, виготовлених шляхом перенесення нарисованої плівки графіту на підкладки
Автори: M.M. Солован, Г.П. Пархоменко, В.В. Брус, А.І. Мостовий, П.Д. Мар'янчук
Сторінки: 04008-1 - 04008-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив іонізуючого опромінення на характеристики магніточутливих транзисторних структур
Автори: Я.І. Лепіх, М.А. Глауберман
Сторінки: 04009-1 - 04009-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Магнітостатичні поля у багатошарових композитних плівках з бімодальним розподілом гранул за розміром
Автори: І.Г. Шипкова, Ю.І. Веретеннікова, Г.А. Холодов
Сторінки: 04010-1 - 04010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Люмінесцентні властивості електрохімічно травленого арсеніду галію
Автори: І.В. Гаврильченко, Ю.С. Мілованов, І.І. Іванов, О.Н. Задерко, А.П. Оксанич, С.Е. Притчин, М.Г. Когдась, М.І. Федорченко, С.М. Гойса, В.А. Скришевський
Сторінки: 04011-1 - 04011-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Генератор дельта ритмів ЕЕГ на основі нанодротів Si
Автори: К.О. Островська, А.О. Дружинін, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський
Сторінки: 04012-1 - 04012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нанорідини в системах охолодження і їх ефективність
Автори: Д.О. Вольченко, М.В. Кіндрачук, Б.B. Долішний, В.С. Скрипник, Д.І. Журавльов, І.Б. Малик, A.O. Юрчук, О.І. Духота
Сторінки: 04013-1 - 04013-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних гібридних полімерних композиційних тонких плівок PVDF-ZnO
Автори: Sudheendra Kulkarni, Arundhati H. Patil, Shridhar N. Mathad, U.V. Khadke
Сторінки: 04014-1 - 04014-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Метод вирощування при високому тиску для одержання відновленого оксиду графену і його дослідження за допомогою Раманівської спектроскопії
Автори: Mamta Thakran, Sumeet Kumar, Rohit Phogat, S.K. Ray, R. Brajpuriya, Abhimanyu Singh Rana, Brijesh Kumar,
Сторінки: 04015-1 - 04015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив відпалу на оптоелектронні характеристики сонячних елементів P3HT/PCBM, що містять наночастинки Au і CuO
Автори: Aruna P. Wanninayake
Сторінки: 04016-1 - 04016-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Теоретичне моделювання структурної стабільності, еластичних, електронних, магнітних та термодинамічних властивостей нових напівметалевих сплавів Cr2GdSn1 – xPbx
Автори: I. Asfour
Сторінки: 04017-1 - 04017-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення впливу товщини шару поглинача сонячних елементів на основі CIGS з різною шириною забороненої зони за допомогою SILVACO TCAD
Автори: Amina Maria Laoufi, B. Dennai, O. Kadi, M. Fillali
Сторінки: 04018-1 - 04018-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні і діелектричні властивості та поведінка провідності по змінному струму багатокомпонентного скла TeO2-ZnO-Li2O-Na2O-B2O3
Автори: B. Shruthi, B.J. Madhu
Сторінки: 04019-1 - 04019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фотоелектричні та електричні властивості композитних матеріалів на основі n-InSe і графіту
Автори: В.М. Камінський, В.Б. Боледзюк, В.М. Водоп’янов, П.І. Савицький, А.В. Заслонкін, М.В. Заполовський
Сторінки: 04020-1 - 04020-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення нової структури пристрою: польовий транзистор на графені (GFET)
Автори: P. Vimala, Manjunath Bassapuri, C.R. Harshavardhan, P. Harshith, Rahul Jarali, T.S. Arun Samuel
Сторінки: 04021-1 - 04021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив температури спікання та концентрації алюмінію на твердість, мікроструктуру та щільність мідно-алюмінієвих сплавів
Автори: D. Slimani, A. Souigat, R. Gheriani, O. Bentouila
Сторінки: 04022-1 - 04022-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Топологічна 3D модель функціонування динамічної системи – когнітивне оцінювання складності
Автори: В.П. Мигаль, Г.В. Мигаль
Сторінки: 04023-1 - 04023-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив ступеня пасивації електрично-активних центрів у Cd1 – xZnxTe атомарним воднем на роздільну здатність оптичного запису зображень на n-p-i-m наноструктурах
Автори: В.Б. Британ, Р.М. Пелещак, Ю.О. Угрин, М.Я. Сенета, О.Х. Тадеуш
Сторінки: 04024-1 - 04024-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Діагностична візуалізація змін в біологічних тканинах ультразвуковим методом на основі ефекту Допплера
Автори: І.M. Лукавенко, І.А. Симоненко
Сторінки: 04025-1 - 04025-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фізсорбція водню на гетероструктурах BNC: систематичне теоретичне дослідження
Автори: D.V. Bogdanovich, A.I. Tsar'kova, I.K. Petrushenko
Сторінки: 04026-1 - 04026-9

Анотація

Перелік посилань

Назва: Множинні трихвильові резонансні взаємодії в пролітній секції двопотокового супергетеродинного ЛВЕ з поздовжнім електричним полем
Автори: О.В. Лисенко, Ю.Ю. Волк, Г.А. Олексієнко, М.О. Коровай, А.Т. Шевченко
Сторінки: 04027-1 - 04027-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Конструювання Al:ZnO/p-Si сонячного елемента з гетеропереходом за допомогою програми для моделювання SCAPS
Автори: С.A. Наджим, K.M. Мухаммед, О.Д. Погребняк
Сторінки: 04028-1 - 04028-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Матриця фоточутливих елементів для визначення координат джерела оптичного випромінювання
Автори: В.Г. Вербицький, В.С. Антонюк, А.О. Воронько, Л.М. Королевич, Д.В. Вербицький, Д.О. Новіков
Сторінки: 04029-1 - 04029-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Чисельне моделювання польового транзистора з каналом у вигляді нанородроту
Автори: І.П. Бурик, А.О. Головня, І.М. Мартиненко, О.П. Ткач, Л.В. Однодворець
Сторінки: 04030-1 - 04030-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Спектр власних частот акустичних коливань сферичної квантової точки з багатошаровою оболонкою
Автори: Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Сторінки: 04031-1 - 04031-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування наносистеми In/InTe методом вторинного твердотільного змочування
Автори: П.В. Галій, Т.М. Ненчук, А. Ціжевський, П. Мазур, О.В. Цветкова, В.І. Дзюба, Т.Р. Макар
Сторінки: 04032-1 - 04032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення температурного коефіцієнта основних фотоелектричних параметрів кремнієвих сонячних елементів з різними наночастинками
Автори: J. Gulomov, R. Aliev
Сторінки: 04033-1 - 04033-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електронно-променева технологія в оптоелектронному приладобудуванні: високоякісні криволінійні поверхні та створення мікропрофілів різної геометричної форми
Автори: І.В. Яценко, В.П. Маслов, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, О.В. Кириченко, К.М. Яценко
Сторінки: 04034-1 - 04034-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості магнітоопору композитних матеріалів на основі Со та SiO
Автори: I.M. Пазуха, В.В. Щоткін, О.В. Пилипенко, В.З. Микитин, Ю.О. Шкурдода
Сторінки: 04035-1 - 04035-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Прецизійна синхронізація хаотичних оптичних систем
Автори: Ю.С. Курський, О.С. Гнатенко, О.В. Афанасьєва
Сторінки: 04036-1 - 04036-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Мікроструктурний аналіз зварювання фрикційним перемішуванням алюмінієвого сплаву 6061, покритого мідною наноплівкою
Автори: Sumanta Kumar Tripathy, Sanjay Kumar, Azeez Mohammed Ali
Сторінки: 04037-1 - 04037-4

Анотація

Перелік посилань