Останній номер

Том 9 (2017 Рік)
Номер 6
Сторінки 6001 - 6028.

Обкладинка
Зміст

Назва: Вплив неоднорідності товщини шарів TiO2 на транспорт носіїв заряду в дисперсних сонячних елементах на барвниках
Автори: И.И. Иванов, В.Б. Лозинский, В.П. Касаткин
Сторінки: 06001-1 - 06001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electrical Performance of Zinc Oxide Thin Films Transistors
Автори: R. Ondo-Ndong, H. Essone-Obame, N. Koumba
Сторінки: 06002-1 - 06002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: A Comparative Study of Increasing Sensitivity Based on MoS2 Gas Sensor
Автори: S.R. Shakil, N. Tarannum, M.K. Rhaman,
Сторінки: 06003-1 - 06003-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Очистка кристалів Cd(Mn)Te для детекторів рентгенівського випромінювання спеціальним відпалом
Автори: З.І. Захарук, С.Г. Дремлюженко, С.В. Солодін, Є.С. Никонюк, Б.П. Рудик, О.В. Копач, А.С. Опанасюк, П.М. Фочук
Сторінки: 06004-1 - 06004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: New Optimized Intermediate Band (IB) Design to Improve ZnTeO Solar Cell Performances
Автори: B. Lakehal, Z. Dibi, N. Lakhdar
Сторінки: 06005-1 - 06005-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: New Nonrelativistic Quarkonium Masses in the Two-Dimensional Space-Phase using Bopp’s shift Method and Standard Perturbation Theory
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 06006-1 - 06006-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розсіяння електронів на близькодіючому потенціалі точкових дефектів в GaN зі структурою сфалерит: розрахунок з перших принципів
Автори: О.П. Малик, С.В. Сиротюк
Сторінки: 06007-1 - 06007-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Effects of Stone-Wales Defect Position in Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor
Автори: H. Owlia, P. Keshavarzi, M.B. Nasrollahnejad
Сторінки: 06008-1 - 06008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Analytical Modeling & Simulation of OFF-State Leakage Current for Lightly Doped MOSFETs
Автори: Nitin Sachdeva, Munish Vashishath, P.K. Bansal
Сторінки: 06009-1 - 06009-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання процесу створення мікрокомпонентів для вакуумної електроніки та рентгенівської оптики із застосуванням протонно-променевої літографії
Автори: О.Г. Пономарьов, О.С. Лапін, С.В. Колінько, В.А. Ребров, В.О. Журба, М.В. Петровський, В.М. Коломієць, С.М. Кравченко
Сторінки: 06010-1 - 06010-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Analytical Identification Method for the Single Diode Model Parameters of a Photovoltaic Panel using Datasheet Values
Автори: Noureddine Maouhoub
Сторінки: 06011-1 - 06011-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування багатошарових упорядкованих масивів магнітних наночастинок CoFe2O4
Автори: І.В. Чешко, О.В. Бездідько, А.М. Логвинов, C.І. Проценко
Сторінки: 06012-1 - 06012-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Effect of Electron Irradiation on Conductivity Anisotropy in n-InSe
Автори: З.Д. Ковалюк, І.В. Мінтянський, П.І. Савицький
Сторінки: 06013-1 - 06013-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Визначення температури плавлення біметалевої Au@Ag наночастинки методами комп’ютерного моделювання
Автори: В.М. Борисюк, У.С. Швець
Сторінки: 06014-1 - 06014-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Енергетичний спектр електрона та сили осциляторів внутрішньозонних квантових переходів у подвійних напівпровідникових нанокільцях у магнітному полі
Автори: О.М. Маханець, В.І. Гуцул, А.І. Кучак
Сторінки: 06015-1 - 06015-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Формування ниткоподібних оксидних структур на поверхні монокристалічного арсеніду галію
Автори: С.О. Вамболь, І.Т. Богданов, В.В. Вамболь, Я.О. Сичікова, О.М. Кондратенко, Т.П. Несторенко, С.В. Онищенко
Сторінки: 06016-1 - 06016-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Ionizing Radiation Induced Modification of the Copper Nanotubes Structure
Автори: M.V. Zdorovets, А.А. Mashentseva, A.L. Kozlovskiy, I.A. Ivanov, К.К. Kadyrzhanov
Сторінки: 06017-1 - 06017-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Phase Composition and Crystal Structure of N4HNO3 Granules with Nanostructured Surface Porous Layer
Автори: A.E. Artyukhov, S.I. Vorobiov
Сторінки: 06018-1 - 06018-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Computer Simulation of Electrical Characteristics of the Carbon Nanochains
Автори: D.M. Sergeyev, K.Sh. Shunkeyev
Сторінки: 06019-1 - 06019-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Структура і властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом магнетронного розпилення
Автори: Р.В. Зайцев, М.В. Кириченко, Р.П. Мигущенко, Н.В. Веселова, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, Л.В. Зайцева
Сторінки: 06020-1 - 06020-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Перемішування на границях шарів багатошарових наноперіодних покриттів системи TiNх/ZrNх: моделювання та експеримент
Автори: О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Р.П. Мигущенко, Г.О. Постельник, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.А. Столбовий
Сторінки: 06021-1 - 06021-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Influence of Ethanol and Water on Physical and Chemical Processes of Splitting of Paracetamol and Glycine
Автори: A.G. Barylka, R.M. Balabai
Сторінки: 06022-1 - 06022-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками
Автори: В.Є. Панарін, М.Є. Свавільний, А.І. Хомінич, М.В. Кіндрачук, А.О. Корнієнко
Сторінки: 06023-1 - 06023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура і властивості вакуумно-дугових покриттів хрому і його нітридів, отриманих в умовах дії постійного і імпульсного високовольтного потенціалів зсуву
Автори: О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Taha A. Tabaza, Safwan M. Al-Qawabah, В.Ф. Горбань, В.А. Столбовий
Сторінки: 06024-1 - 06024-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Effect of Annealing Time on the Power Conversion Efficiency of Silicon Nanowire Based Solar Cell Prepared by Wet Diffusion Technique
Автори: P.V. Trinh, B.H. Thang, N.V. Chuc, P.N. Hong, P.N. Minh
Сторінки: 06025-1 - 06025-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Creation of a Tunable Diode Based on Nanotubes with an Ion Gate
Автори: M. Veano, St, Hilms, M. Orlova, S. Didenko, О. Rabinovich, A. Panichkin, I. Ermanova, D. Tatarinov, P. Gostishchev, D. Saranin
Сторінки: 06026-1 - 06026-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Influence of the Angle of Inclination of the Plasma Flow of Carbon to the Substrate on the Electrical Capacitance and Morphology of the Surface of Carbon Coatings
Автори: I.V. Sudzhanskaya, А.I. Poplavsky, I.Yu Goncharov, O.V. Glukhov
Сторінки: 06027-1 - 06027-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Synthesis and Optical Absorption Properties of Copper Oxide Nanoparticles for Applications in Transparent Surface Coatings and Solar Cells
Автори: P.K. Samanta, M. Das, R. Hati, M. Patra, A. Khatun, S. Patra, S. Jana, B.S. Kar, S. Mandal, A.K. Mandal, D. Aich, S. Saha, T. Kamilya, S. Mishra
Сторінки: 06028-1 - 06028-2

Анотація

Перелік посилань