Останній номер

Том 14 (2022 Рік)
Номер 6
Сторінки 6001 - 6034.

Обкладинка
Зміст

Назва: Механізми генерації струму в діодах Шотткі графен/p-CdTe
Автори: І.П. Козярський, М.І. Ілащук, І.Г. Орлецький, Л.А. Миронюк, Д.В. Миронюк, Е.В. Майструк, Д.П. Козярський, В.В. Стрельчук
Сторінки: 06001-1 - 06001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Тонкі плівки на основі MWCNT, отримані методом CVD, та деякі їх застосування
Автори: Intessar K. Abd, Ahmed M. Shano, Ziad T. Khodair
Сторінки: 06002-1 - 06002-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Реологічний аналіз нанобурового розчину на основі TiO2
Автори: Rishi Dewan, Ashish Mathur, Uday Bhan Pandey, Rahul Singh, Ranjeet K. Brajpuriya
Сторінки: 06003-1 - 06003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дизайн і концепція платформи, яка дозволяє з’єднувати різні сонячні панелі та навантаження через понижуючий перетворювач DC-DC
Автори: Abdelkader Saidi, Boubekeur Azoui, Chaouki Ghenai, Farid Lekmine
Сторінки: 06004-1 - 06004-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Швидкість осадження та електрохімічна корозійна поведінка композитних покриттів на основі нікелю
Автори: F. Lekmine, I. Zidani, A. Chala, H. Ben Temam
Сторінки: 06005-1 - 06005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Послідовна реологічна поведінка рідини на основі форміату при бурінні та капітальному ремонті свердловин
Автори: Venkata Ramana Avula, M.J.A. Prince, G. Siva Reddy, Srinivasa Reddy Devarapu
Сторінки: 06006-1 - 06006-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Безсвинцеві п’єзоелектричні матеріали для медичної роботи
Автори: Gagan Anand
Сторінки: 06007-1 - 06007-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив тепловідводу на механічні, металургійні та мікроструктурні характеристики різнорідних з’єднань Al6061 та Al5052, виготовлених точковим зварюванням тертям із перемішуванням
Автори: S. Siddharth, A. Pradeep, V. Hemanthkumar, J. Rajaparthiban
Сторінки: 06008-1 - 06008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив наночастинок у технології підвищення вилучення нафти на основі полімерів
Автори: Tapas Kumar Dora, Gopal Kumar, Vishesh Chaudhary, Suresh Kumar Govindarajan, Srinivasa Reddy Devarapu
Сторінки: 06009-1 - 06009-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Стиснення MHD потоку разом із теплопередачею між паралельними пластинами за допомогою методу диференціального перетворення
Автори: R. Agarwal
Сторінки: 06010-1 - 06010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Калібрування мікроскопічної вимірювальної системи методом проекцій закодованих періодичних шаблонів
Автори: H. Bouali, Y. Belkacemi, M. Bouaziz, K. Mansouri
Сторінки: 06011-1 - 06011-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості сегрегації включень та мікроструктура зливків кремнію, отриманих електронно-променевим рафінуванням металургійного кремнію
Автори: В.O. Осокін, Я.A. Стельмах, Ю.A. Курапов, П.O. Шпак
Сторінки: 06012-1 - 06012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Компактна та мініатюрна дводіапазонна антена-мітка на основі метаматеріалу для IoT, технології RFID та додатків лікарняних послуг
Автори: Abdessalam El Yassini, Mohammed Ali Jallal, Saida Ibnyaich, Abdelouhab Zeroual
Сторінки: 06013-1 - 06013-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Реалізація VTFET із лінійно градуйованою роботою виходу бінарного металевого затвору з повітряною кишенею
Автори: K. Kalai Selvi, K.S. Dhanalakshmi
Сторінки: 06014-1 - 06014-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Параметричний аналіз шляхом моделювання брегівських ґраток та їх застосування як датчика
Автори: F. Brik, F. Benmeddour, Z. Khaldouna
Сторінки: 06015-1 - 06015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Чисельне моделювання росту тонких плівок шляхом випадкового осадження з випаровуванням частинок
Автори: A. Saoudi, S. Boulahrouz, S. Fares, M. Chitour, K. Mansouri, L. Aissani, A. Abboudi
Сторінки: 06016-1 - 06016-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні та оптичні властивості нанокристалічних порошків оксиду міді індію, отриманих методом твердофазної реакції
Автори: Lakshmi Rajesh Ch, Madhusudhana Rao N.
Сторінки: 06017-1 - 06017-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Новий підхід до проектування дводіапазонного смугового мікрохвильового фільтра (DBBPF) на основі квадратних симетричних резонаторів з метаматеріалу (SSRR) для додатків X- та Ku- діапазонів
Автори: M. Berka, Z. Mahdjoub, A. Bendaoudi, K. Benkhallouk, A.Y. Rouabhi
Сторінки: 06018-1 - 06018-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження фотолюмінесценції та термолюмінесценції нанолюмінофору алюмінату цинку, легованого диспрозієм (Dy3+) (Zn0.97Al2O4:0.03Dy)
Автори: Pankaj Pathak, Manisha Singh, Pankaj Kumar Mishra, Ranjeet Brajpuriya
Сторінки: 06019-1 - 06019-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Релаксація електронного збудження молекули на шляху спіропіран ↔ мероціанін
Автори: П.O. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Сторінки: 06020-1 - 06020-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Покращена 4-портова MIMO антена на основі зменшення електромагнітного взаємного зв'язку з використанням CSRRs з метаматеріалу для додатків Sub-6 ГГц 5G
Автори: M. Berka, A. Bendaoudi, K. Benkhallouk, Z. Mahdjoub, A.Y. Rouabhi
Сторінки: 06021-1 - 06021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження впливу оптимального складу електроліту на зародження та ріст тонких плівок сплаву Ni-Fe
Автори: F. Lekmine, I. Zidani, A. Chala, A. Gana
Сторінки: 06022-1 - 06022-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив товщини плівки на властивості тонких плівок Co-ZnO, отриманих золь-гель методом
Автори: M. Medjaldi, N. Dadda, A.R. Khantoul, I. Ameur, A. Kassaa, A. Boumaiza, B. Boudine, M. Sebais
Сторінки: 06023-1 - 06023-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналіз тертя, зношування та в’язкості мастила понгамієвої олії на основі наночастинок Fe3O4
Автори: Gagan Anand, Yatharath Saha
Сторінки: 06024-1 - 06024-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Точково-контактна спектроскопія Mo/Si надґраток
Автори: В. Таренков, A. Шаповалов, В. Ляхно, В. Шамаєв, О. Житлухіна
Сторінки: 06025-1 - 06025-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Сенсорні методи виявлення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (PAHs) у промислових стічних водах
Автори: Gajendra Kumar Gaurav, Ashutosh Kumar, Amit K. Thakur, Rahul Kumar
Сторінки: 06026-1 - 06026-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Останні досягнення в електрохімічному перетворенні вуглекислого газу
Автори: Nandan Nag, Amit Kumar, Sumit Sharma, Sandip Kumar, Amit K. Thakur
Сторінки: 06027-1 - 06027-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Поведінка міді CAD 110 (матеріал радіатора) як фрактальної структурованої антени RFID під час експлуатації при високій температурі
Автори: V. Chitra, S. Arulselvi, B. Karthik
Сторінки: 06028-1 - 06028-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механічна спектроскопія і внутрішнє тертя в SiO2/Si
Автори: А.П. Онанко, В.В. Курилюк, Ю.А. Онанко, А.М. Курилюк, Д.В. Чарний, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, T.M. Пінчук-Ругаль, А.А. Кузьмич
Сторінки: 06029-1 - 06029-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив нанорозмірних активних частинок розплаву та поверхні електрода на процеси перенесення заряду на межі розділу електрод/розплав
Автори: Л.О. Соляник
Сторінки: 06030-1 - 06030-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Концентраційна залежність термодинамічних і динамічних параметрів високоентропійних сплавів
Автори: І.Ю. Проценко, Л.В. Однодворець, Н.І. Шумакова, В.С. Клочок, Ю.М. Шабельник, Я.В. Хижня
Сторінки: 06031-1 - 06031-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання анормальної поведінки діода Шотткі на основі 6H-SiC за допомогою функції Ламберта
Автори: Abdelaziz Rabehi,, Abdelhalim Rabehi, Abdelmalek Douara, Hicham Helal, Oussama Baitiche, Boudali Akkal, Mohammed Amrani, Schahrazade Tizi, Zineb Benamara
Сторінки: 06032-1 - 06032-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання тандемного сонячного елементу CZTS/CZTSe за допомогою програмного забезпечення SCAPS-1D
Автори: Leila Ghalmi, Souhila Bensmaine, Mourad Elbar, Slimane Chala, Hayat Merzouk
Сторінки: 06033-1 - 06033-10

Анотація

Перелік посилань

Назва: Про одне вдосконалення методу апроксимуючих функцій для задач з нелінійними середовищами
Автори: Д.О. Золотарьов
Сторінки: 06034-1 - 06034-6

Анотація

Перелік посилань