Останній номер

Том 11 (2019 Рік)
Номер 2
Сторінки 2001 - 2033.

Обкладинка
Зміст

Назва: Моделювання механічних властивостей нанокристалічного SiC методом молекулярної динаміки
Автори: А.М. Курилюк, К.В. Малютяк, В.В. Курилюк
Сторінки: 02001-1 - 02001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Рентгенівське дослідження наноструктури SiC на плівках Cu
Автори: G.S. Suyundykova, B.Z. Mansurov, G. Partizan, А.K. Kenzhegulov, B.S. Medyanova, B.A. Aliev, Zh.T. Nakysbekov, B.E. Zhumadilov
Сторінки: 02002-1 - 02002-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив домішки Au на структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO, отриманих методом CVD
Автори: S.A. Najim, N.Y. Jamil, K.M. Muhammed
Сторінки: 02003-1 - 02003-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Залежність продуктивності органічних сонячних елементів як функції товщини активного шару, світлової інтенсивності та температури теплового відпалу
Автори: O. Ourahmoun
Сторінки: 02004-1 - 02004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Ініціювання процесу вибухової кристалізації в аморфних сплавах системи Fe-Zr імпульсною лазерною обробкою
Автори: Т.Л. Цареградська, Ю.А. Куницький, О.О. Каленик, I.В. Плющай, О.В. Турков
Сторінки: 02005-1 - 02005-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Чотирикомпонентний напівпровідник халькопіритів Al(Ga,Mn)As2 та AlGa(As,P): дослідження базових принципів
Автори: Byung-Sub Kang, Kie-Moon Song
Сторінки: 02006-1 - 02006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електричні властивості гетероструктури Сu2O/Cd1 – xZnxTe
Автори: Е.В. Майструк, І.П. Козярський, Д.П. Козярський, П.Д. Мар’янчук
Сторінки: 02007-1 - 02007-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Defect Pool Numerical Model in Amorphous Semiconductor Device Modeling Program
Автори: M. Rahmouni, S. Belarbi
Сторінки: 02008-1 - 02008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Генерація електромагнітних коливань субміліметрового діапазону діодами GazIn1 – zAs з використанням ударної іонізації
Автори: О.В. Боцула, К.Н. Приходько
Сторінки: 02009-1 - 02009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив нагрівання газу і RF потужності розпилення на електричні, структурні та оптичні властивості тонких плівок ITO
Автори: O. Boussoum, M.S. Belkaid, C. Renard, G. Halais, F. Farhati
Сторінки: 02010-1 - 02010-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехідних циліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори: Fairouz Lagraf,, Djamil Rechem,, Kamel Guergouri,, Mourad Zaabat,
Сторінки: 02011-1 - 02011-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні властивості хімічно синтезованих нанокомпозитів PANI-TiO2
Автори: Ajay Kumar Sharma, Rishi Vyas, Praveen Kumar Jain, Umesh Chand, Vipin Kumar Jain
Сторінки: 02012-1 - 02012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Візуалізація структури сигналів функціонування елементів складних динамічних систем – когнітивні аспекти
Автори: В.П. Мигаль, Г.В. Мигаль, Л.М. Балабанова
Сторінки: 02013-1 - 02013-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Закономірності впливу режимів електронно-променевої технології на експлуатаційні характеристики оптичних елементів
Автори: І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, О.В. Кириченко, О.М. Тищенко
Сторінки: 02014-1 - 02014-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження моделювання постійного, змінного та перехідного струмів кантілівера MEMS
Автори: S.S. Khot, A.A. Patil, V.N. Mokashi, P.P. Waifalkar, K.V. More, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Сторінки: 02015-1 - 02015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив далекодіючої пасивації домішкових атомів поверхневими обірваними зв’язками на провідність поруватого кремнію
Автори: Ф.О. Птащенко
Сторінки: 02016-1 - 02016-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вимірювання концентрації донорної домішки телуру в пластинчастих зразках вісмуту методом час-пролітної масової спектрометрії
Автори: Д.Ю. Матвєєв, Д.В. Старов
Сторінки: 02017-1 - 02017-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механічні властивості ґраток лужноземельних металів кальцію і стронцію
Автори: H. Patel, P. Kumar, N.K. Bhatt, P.R. Vyas, V.B. Gohel
Сторінки: 02018-1 - 02018-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Спін-орбітальне розщеплення валентної зони в кремнієвих ниткоподібних кристалах під дією деформації
Автори: Анатолій Дружинін, Ігор Островський, Юрій Ховерко, Наталія Лях-Кагуй
Сторінки: 02019-1 - 02019-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Взаємозв'язок між піроелектрикою та залишковою поляризацією в тонких плівках сегнетоелектричного полімеру з нанорозмірною структурою
Автори: С.Н. Федосов, О.Є. Сергєєва
Сторінки: 02020-1 - 02020-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нова технологія деконволюції для вдосконалення глибини різкостів мас-спектрометрії вторинних іонів
Автори: N. Dahraoui, M. Boulakroune, D. Benatia
Сторінки: 02021-1 - 02021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Релятивістська корекція струму польової емісії у формалізмі Фаулера-Нордгейма
Автори: С.О. Лебединський, O.O. Пасько, Р.I. Холодов
Сторінки: 02022-1 - 02022-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розрахунок рухливості електронів для напруженої наноплівки германію
Автори: С.В. Луньов
Сторінки: 02023-1 - 02023-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження адсорбції водню на h-BN за допомогою функціональної теорії щільності: ефекти домішки бору
Автори: І.К. Петрушенко
Сторінки: 02024-1 - 02024-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Одночасний вплив ширини забороненої зони віконного шару p-nc-SiOx:H та зворотного відбиття на характеристики сонячних елементів на основі a-Si:H
Автори: Abbas Belfar, Mohammed Belmekki, Ferroudja Hammour, Hocine Ait-Kaci
Сторінки: 02025-1 - 02025-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Кристалічна структура і фізичні властивості високоентропійних сплавів
Автори: Ю.С. Березняк, M. Opielak, Л.В. Однодворець, Д.В. Подуремне, І.Ю. Проценко, Ю.М. Шабельник
Сторінки: 02026-1 - 02026-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура та фізико-механічні властивості надтвердих багатошарових покриттів (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) з подвійним періодом модуляції структури
Автори: В.Ю. Новіков, В.М. Бєрєснєв, Д.А. Колєсніков, О.Н. Іванов, С.В. Литовченко, Д.В. Горох, О.В. Глухов, А.О. Козаченко, Є.В. Крицина, В.В. Cирота
Сторінки: 02027-1 - 02027-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Екситонні властивості барвників на основі перилен-диімідів
Автори: С.В. Сиротюк, Ю.В. Клиско
Сторінки: 02028-1 - 02028-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування та УФ дослідження наночастинок сульфіду свинцю
Автори: H. Yanuar, B. Iwantono, A.V. Nabok
Сторінки: 02029-1 - 02029-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Роль плівок ППО у підвищенні ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходів CdS/MoS2
Автори: B. Zaidi, M.S. Ullah, B. Hadjoudja, S. Gagui, N. Houaidji, B. Chouial, C. Shekhar
Сторінки: 02030-1 - 02030-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фізичні особливості двосторонньої дифузії літію в кремній для великогабаритних детекторів
Автори: R.A. Muminov, A.K. Saymbetov, N.M. Japashov, Yo.K. Toshmurodov, S.A. Radzhapov, N.B. Kuttybay, M.K. Nurgaliyev
Сторінки: 02031-1 - 02031-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Міжфазна взаємодія як чинник діелектричних властивостей композитів на основі епоксидної смоли з графітовими нанопластинками
Автори: О.С. Яковенко, Л.Ю. Мацуй, Ю.С. Перець, Л.Л. Вовченко, В.В. Клепко, Є.В. Лобко
Сторінки: 02032-1 - 02032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання сенсора вібрацій на основі біморфної структури
Автори: М.Д. Малинкович, І.В. Кубасов, А.М. Кислюк, А.В. Турутін, А.С. Биков, Д.А. Кисельов, А.А. Теміров, Р.Н. Жуков, Н.А. Соболєв,, B.M.S. Teixeira, Ю.Н. Пархоменко
Сторінки: 02033-1 - 02033-8

Анотація

Перелік посилань