Останній номер

Том 10 (2018 Рік)
Номер 3
Сторінки 3001 - 3033.

Обкладинка
Зміст

Назва: High Band Gap Nanocrystalline Tungsten Carbide (nc-WC) Thin Films Grown by Hot Wire Chemical Vapor Deposition (HW-CVD) Method
Автори: Bharat Gabhale, Ashok Jadhawar, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Haribhau Borate, Ravindra Waykar, Rahul Aher, Priyanka Sharma, Amit Pawbake, Sandesh Jadkar
Сторінки: 03001-1 - 03001-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив параметрів ВЧ-магнетронного розпилення на структуру плівок дибориду гафнію
Автори: О.А. Гончаров, А.М. Юнда, В.В. Буранич, І.В. Шелест, В.Б. Лобода
Сторінки: 03002-1 - 03002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура, міцнісні та електропровідні властивості вакуумних конденсатів Cu-Ta
Автори: М.О. Жадько, А.І. Зубков, О.В. Соболь, О.В. Субботін, Е.В. Зозуля, Г.І. Зеленська
Сторінки: 03003-1 - 03003-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Числове моделювання сонячних елементів на основі SnS
Автори: М.М. Іващенко, А.С. Опанасюк, І.П. Бурик, Д.В. Кузьмін
Сторінки: 03004-1 - 03004-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Single Crystal, High Band Gap CdS Thin Films Grown by RF Magnetron Sputtering in Argon Atmosphere for Solar Cell Applications
Автори: Rupali Kulkarni, Amit Pawbake, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Haribhau Borate, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priyanka Sharma, Sandesh Jadkar
Сторінки: 03005-1 - 03005-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Optical Analytical Studies of Electrostatic-Sprayed Eu-doped Cadmium Selenide Nanofilms at Different Temperatures
Автори: M.D. Jeroh, A.J. Ekpunobi, D.N. Okoli
Сторінки: 03006-1 - 03006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фізико-технологічні основи «хлоридної» обробки шарів телуриду кадмію для тонкоплів-кових фотоелектричних перетворювачів
Автори: Д.А. Кудій, М.Г. Хрипунов, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова
Сторінки: 03007-1 - 03007-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання процесів формування методом молекулярної динаміки та люмінесцентні властивості наноструктур Zn-ZnO типу ядро-оболонка
Автори: С.С. Савка, Ю.І. Венгрин, А.С. Середницький, Д.І. Попович,
Сторінки: 03008-1 - 03008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурна інженерія переважної орієнтації росту кристалітів в бішарових багатоперіодних вакуумно-дугових нітридних покриттях
Автори: О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Є.В. Онопрієнко, Т.O. Сиренко, А.Г. Меньшиков, О.В. Зв'ягольський
Сторінки: 03009-1 - 03009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Synthesis of Copper Nanoparticles by Cathode Sputtering in Radio-frequency Plasma
Автори: Zh.T. Nakysbekov, M.Zh. Buranbayev, M.B. Aitzhanov, G.S. Suyundykova, M.T. Gabdullin,
Сторінки: 03010-1 - 03010-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Nanosize Structures and Energy Parameters of Doped Silicon Clusters Passivated by Hydrogen
Автори: M.Yu. Tashmetov, A.B. Normurodov, N.T. Sulaymanov, Sh. Makhkamov, F.T. Umarova, A.V. Khugaev, Kh.M. Kholmedov
Сторінки: 03011-1 - 03011-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Modelling the Initial Stages of Condensation of As-S Atomic Clusters
Автори: А.V. Dalekorej, V.S. Kovtunenko, М.V. Stoika
Сторінки: 03012-1 - 03012-9

Анотація

Перелік посилань

Назва: Месбауерівські дослідження Ni-заміщених феритів кобальту
Автори: В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук,, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як
Сторінки: 03013-1 - 03013-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electronic Conduction in Annealed Sulfur-Doped a-Si:H Films
Автори: Himanshu Gupta, Fateh Singh Gill, S.K. Sharma, R. Kumar, R.M. Mehra
Сторінки: 03014-1 - 03014-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фазовий і хімічний склад дифузійних титаноалюмохромових покриттів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
Автори: О.Е. Дацюк, В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, В.В. Сімкулет
Сторінки: 03015-1 - 03015-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Ефекти гігантського і анізотропного магнітоопору: демонстрація і вивчення в курсі фізики закладів вищої освіти
Автори: В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, М.Я. Довжик, В.О. Кравченко, С.М. Хурсенко
Сторінки: 03016-1 - 03016-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Синтез та ріст наноструктур Au на інтерфейсі MoS2
Автори: Т.І. Бородінова, В.І. Стьопкін, А.А. Васько, В.Є. Куценко, О.А. Марченко
Сторінки: 03017-1 - 03017-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Computer Simulation of Electrical Characteristics of a Graphene Cluster with Stone-Wales Defects
Автори: D.M. Sergeyev,
Сторінки: 03018-1 - 03018-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Дальнодіюча взаємодія між pb-центрами та молекулами NO2, адсорбованими на поверхні кремнію
Автори: Ф.О. Птащенко
Сторінки: 03019-1 - 03019-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Thermodynamical Investigation of Liquid Alkali Metals with Gibbs–Bogoliubov Method
Автори: Rajesh C. Malan, Aditya M. Vora
Сторінки: 03020-1 - 03020-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Коефіцієнт прозорості та квазістаціонарні стани електрона у симетричній двобар’єрній наносистемі з просторово-залежними потенціалом і ефективною масою
Автори: Ю.О. Сеті, М.В. Ткач
Сторінки: 03021-1 - 03021-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив рівня легування на газову чутливість кремнієвих p-n переходів
Автори: O.O. Птащенко , Ф.O. Птащенко, В.Р. Гільмутдінова, О.С. Кирничук
Сторінки: 03022-1 - 03022-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Роль зарядового стану молекули і зовнішнього електричного поляу функціонуванні молекулярних перемикачів на основі спіропірана
Автори: О.А. Коваленко, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Сторінки: 03023-1 - 03023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурно-фазовий стан та електропровідність плівкових структур на основі фази Fe-Со та Cu
Автори: Д.І. Салтиков, Ю.О. Шкурдода, І.Ю. Проценко
Сторінки: 03024-1 - 03024-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Формування варізонної активної області фотоелектричного перетворювача на основі твердих розчинів AlGaAs модуляцією потоку триметилалюмінію в методі МОСепітаксії
Автори: С.І. Круковський, Г.А. Ільчук, Р.С. Круковський, І.В. Семків, Е.О. Змійовська, С.В. Токарєв
Сторінки: 03025-1 - 03025-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Гетероепітаксійний ріст SiC на підкладках поруватого Si методом заміщення атомів
Автори: В.В. Кідалов, С.А. Кукушкін,,,, А.В. Осіпов,,,, А.В. Редьков,, А.С. Гращенко, І.П. Сошніков,, М.Е. Бойко, М.Д. Шарков, А.Ф. Дяденчук
Сторінки: 03026-1 - 03026-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Виготовлені імпульсним електроосадженням і вкриті наночастинками Ag наноструктуровані масиви ZnO для ультрафіолетових фотосенсорів
Автори: Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, С.І. Петрушенко, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, В.Є. Корсун, В.М. Любов, М.В. Кіріченко, С.В. Дукаров, А.Л. Хрипунова
Сторінки: 03027-1 - 03027-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження впливу складу залишкових газів на твердість, адгезійні властивості і елементний склад покриттів SiC-AlN, нанесених методом магнетронного розпилення
Автори: І.Ю. Гончаров, Д.А. Колесніков, В.Ю. Новіков, М.Г. Ковалева, С.В. Литовченко, Б.А. Мазілін, Д.В. Горох, В.М. Береснев, David Alejandro Diaz Yanez
Сторінки: 03028-1 - 03028-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Ультрадисперсний β-FeOOH: вплив умов синтезу на морфологічні, магнітні та електро-хімічні властивості
Автори: Л.В. Мохнацька, В.О. Коцюбинський, A.Б. Грубяк, Федорченко С.В., С.І. Воробйов
Сторінки: 03029-1 - 03029-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Багатоступеневе досушування гранул пористої N4HNO3 як фактор підвищення якості нанопористої структури
Автори: Н.О. Артюхова
Сторінки: 03030-1 - 03030-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Influence of Ferroelastic Phase Transitions on the Spatial Distribution of Point Defects in Real Solids
Автори: Anna Kosogor
Сторінки: 03031-1 - 03031-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Effect of Heat Treatments on the Mechanical Properties of a Form Tool
Автори: Brahim Chermime, Abdelaziz Abboudi, Hamid Djebaili
Сторінки: 03032-1 - 03032-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розрахунок квазічастинкових енергій електронів і спектра екситонів в області краю фу-ндаментального поглинання в кристалі перовскиту KMgF3
Автори: С.В. Сиротюк, В.М. Швед, Ю.В. Клиско
Сторінки: 03033-1 - 03033-3

Анотація

Перелік посилань