Останній номер

Том 10 (2018 Рік)
Номер 2
Сторінки 2001 - 2047.

Обкладинка
Зміст

Назва: Вплив матеріалу шару на частотні характеристики багатомодового приймача
Автори: Н.Ю. Філіпова
Сторінки: 02001-1 - 02001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження фотолюмінесценції ZnO наноструктур, вирощених гідротермічним методом
Автори: Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, Л.Р. Топоровська, В.П. Рудик, В.С. Цибульський, Р.Я. Серкіз
Сторінки: 02002-1 - 02002-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості електрон-електронної взаємодії в квантово-розмірних об’єктах
Автори: Б.А. Лукіянець, Д.В. Матулка
Сторінки: 02003-1 - 02003-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Фізичні основи створення безконтактних ультразвукових частотних сенсорів для дослідження нанокристалічних феромагнітних матеріалів
Автори: С.Ю. Плєснецов, Р.П. Мигущенко, О.М. Петрищев, Г.М. Сучков, А.Л. Хрипунова
Сторінки: 02004-1 - 02004-9

Анотація

Перелік посилань

Назва: Nanoparticles Transport Using Polymeric Nano- and Microgranules: Novel Approach for Advanced Material Design and Medical Applications
Автори: A.N. Rybyanets, I.A. Shvetsov, M.A. Lugovaya, E.I. Petrova, N.A. Shvetsova
Сторінки: 02005-1 - 02005-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electrothermal and Optical Properties of Hybrid Polymer Composites
Автори: Mohammed Al-Tweissi, I.O. Ayish, Y. Al-Ramadin, A.M. Zihlif, Z.M. Elimat, R.S. Al-Faleh
Сторінки: 02006-1 - 02006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механічні та електричні властивості феритів NixCo1 – xFe2O4
Автори: В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Р.В. Ільницький, Б.С. Дзундза, О.М. Матківський
Сторінки: 02007-1 - 02007-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електрофізичні властивості наноструктурованих сегнетоелектриків в потужних імпульсних електричних полях
Автори: М.М. Резинкіна, О.Л. Резинкін, Р.П. Мигущенко
Сторінки: 02008-1 - 02008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Formation of the Microcrystalline Structure in LiNbO3 Thin Films by Pulsed Light Annealing
Автори: R.N. Zhukov, T.S. Ilina, E.A. Skryleva, B.R. Senatulin, I.V. Kubasov, D.A. Kiselev, G. Suchaneck, M.D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko, A.G. Savchenko
Сторінки: 02009-1 - 02009-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Physical Adsorption of N-containing Heterocycles on Hexagonal Boron Nitride: DFT-D3 Study
Автори: I.K. Petrushenko
Сторінки: 02010-1 - 02010-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Effects of Three-Dimensional Noncommutative Theories on Bound States Schrödinger Molecular under New Modified Kratzer-type Interactions
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 02011-1 - 02011-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Investigation of Urbach Energy of CdS Thin Films as Buffer Layer for CIGS Thin Film Solar Cell
Автори: Priya S. Suryavanshi, C.J. Panchal
Сторінки: 02012-1 - 02012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: НВЧ теорія ефективного середовища для метаматеріала з циліндричними феромагнітними включеннями з довільною формою поперечного перерізу
Автори: О.М. Рибін, С.М. Шульга, О.В. Багацька
Сторінки: 02013-1 - 02013-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Множинні взаємодії хвиль в мультигармонічних двопотокових супергетеродинних лазерах на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками
Автори: О.В. Лисенко, Ю.Ю. Волк, Г.А. Олексієнко
Сторінки: 02014-1 - 02014-9

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Ентропія кластерної системи в розплаві кремнію
Автори: С.Л. Хрипко, О.К. Головко
Сторінки: 02015-1 - 02015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: The Influence of Laser Irradiation and Ultrasound on the Structure, Surface Condition and Electrical Properties of TiS2/C Composites
Автори: I.M. Budzulyak, L.S. Yablon, R.V. Ilnytskyi, O.V. Morushko, O.M. Hemiy
Сторінки: 02016-1 - 02016-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Поліграфенові покриття на міді: механізми зародження та ростуПолиграфеновые покрытия на меди: механизмы зарождения и роста
Автори: І.Н. Колупаєв, А.В. Мураховський, Т.С. Кольцова, В.О. Соболь, Dai Yu
Сторінки: 02017-1 - 02017-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура та електрохімічні властивості пористих вуглецевих матеріалів, отриманих із сахаридів
Автори: В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.М. Сачко, Б.І. Рачій, Ю.О. Кулик, І.М. Микитин
Сторінки: 02018-1 - 02018-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Photoluminescence Excitation in Nanocomposites Polyvinylpyrrolidone/ZnO
Автори: V.I. Fediv, G.Yu. Rudko, O.F. Isaieva, E.G. Gule, O.I. Olar
Сторінки: 02019-1 - 02019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Ionization of Impurities by a Constant Electric Field in Graphene with a Wide Forbidden Band
Автори: S.Yu. Glazov,, P.V. Badikova
Сторінки: 02020-1 - 02020-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Modelling Graphene-based Transparent Electrodes for Si Solar Cells by Artificial Neural Networks
Автори: Z. Meziani, Z. Dibi
Сторінки: 02021-1 - 02021-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Energy Efficient Design of Four-operand Multiplier Architecture using CNTFET Technology
Автори: N. Charmchi, M.R. Reshadinezhad
Сторінки: 02022-1 - 02022-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості впливу невеликих доз високоенергетичного гамма-випромінювання на фотоелектричні та спектральні характеристики структур власний оксид-ІnSe
Автори: О.М. Сидор, О.А. Сидор, З.Д. Ковалюк
Сторінки: 02023-1 - 02023-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Фото-електричні властивості кремнієвих структур із нанокомпозитним епоксидно-полімерним шаром
Автори: В.І. Шмід, С.П. Назаров, А.О. Подолян, А.Б. Надточій, О.О. Коротченков
Сторінки: 02024-1 - 02024-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Термодинаміка квазістійких станів ПВХ з металонанодисперсним наповнювачем
Автори: Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук,, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Сторінки: 02025-1 - 02025-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Неоднорідні стани в тонкошарових кристалах з неспівмірною надструктурою
Автори: І.М. Куньо, С.А. Свелеба, І.В. Карпа, І.М. Катеринчук
Сторінки: 02026-1 - 02026-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Comparative Study of Temperature Effect on Thin Film Solar Cells
Автори: Mahfoud Abderrezek, Mohamed Fathi, Farid Djahli
Сторінки: 02027-1 - 02027-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механізми струмопереносу в анізотипних гетеропереходах p-NiO/n-SiC
Автори: Г.П. Пархоменко, М.М. Солован, П.Д. Мар’янчук
Сторінки: 02028-1 - 02028-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Фотоелектричні процеси в тонкоплівкових сонячних елементах на основі CdS / CdTe з органічним тильним контактом
Автори: Н.В. Дейнеко, Г.С. Хрипунов, О.М. Семків
Сторінки: 02029-1 - 02029-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електричні та фотоелектричні властивості поверхнево-бар’єрних структур МоOх/n-Si
Автори: М.М. Солован
Сторінки: 02030-1 - 02030-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Studies on Cu and TiO2 Water-based Nanofluids: A Comparative Approach in Laminar Flow
Автори: Y. Khelili, A. Allali, R. Bouakkaz
Сторінки: 02031-1 - 02031-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Використання вольфраму як бар’єрного шару у багатошарових рентгенівських дзеркалах Sc/Si
Автори: Ю.П. Першин, В.С. Чумак, Е.Н. Зубарєв, А.Ю. Девізенко, В.В. Кондратенко, J.F. Seely
Сторінки: 02032-1 - 02032-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Забезпечення синхронізації мод в волоконних кільцевих лазерах
Автори: О.С. Гнатенко, Ю.П. Мачехін, Ю.С. Курський, В.П. Обозна
Сторінки: 02033-1 - 02033-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Refinement Analysis using the Rietveld Method of Nd1.2Fe1O3 Oxide Material Synthesized by Solid-State Reaction
Автори: E.H. Sujiono, A.C.M. Said, M.Y. Dahlan, R.A. Imran, S. Samnur
Сторінки: 02034-1 - 02034-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив постійного і високовольтного імпульсного потенціалів зміщення на структуру і властивості вакуумно-дугових (TiVZrNbHf)Nх покриттів
Автори: О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, В.Ф. Горбань, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Сторінки: 02035-1 - 02035-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Properties of Undoped and (Al, In) Doped ZnO Thin Films Prepared by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Solar Cell Applications
Автори: A. Djelloul, Y. Larbah, M. Adnane, B. Labdelli, M.I. Ziane, A. Manseri, A. Messaoud
Сторінки: 02036-1 - 02036-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Джозефсонівський контакт малої ємності у флуктуючому середовищі
Автори: І.О. Князь
Сторінки: 02037-1 - 02037-7

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Transport Phenomena for Development Inductive Elements Based on Silicon Wires
Автори: A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, R.M. Koretskyy, M.Yu. Chernetskiy
Сторінки: 02038-1 - 02038-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Effect of Iron Doping on Physical Properties of NiO Thin Films
Автори: O. Belahssen,, M. Ghougali,,, A. Chala,
Сторінки: 02039-1 - 02039-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Indirect Interaction in Graphene Nanostructures
Автори: N.N. Konobeeva, M.B. Belonenko
Сторінки: 02040-1 - 02040-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Thin Film Systems Based on ZnO/SiC and ZnO/C
Автори: A.Kh. Abduev, A.K. Akhmedov, A.Sh. Asvarov, S.Sh. Makhmudov
Сторінки: 02041-1 - 02041-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Design of Band-Stop Filter Composed of Array Rectangular Split Ring Resonators
Автори: Becharef Kada, Nouri Keltouma, Bouazza Boubakar Seddik, Damou Mehdi, Bouazza Tayeb Habib Chawki
Сторінки: 02042-1 - 02042-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: HIFU Transducers Designs and Ultrasonic Treatment Methods for Biological Tissues
Автори: A.N. Rybyanets, I.A. Shvetsov, S.A. Shcherbinin, E.I. Petrova, N.A. Shvetsova
Сторінки: 02043-1 - 02043-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Impact of Inter-Wall Distance on Physical Properties of Metal-Semiconducting Double Walled Carbon Nanotube Quantum Dot
Автори: Bashir Mohi Ud Din Bhat, Rayees Ahmad Zargar, Shabir Ahmad Bhat
Сторінки: 02044-1 - 02044-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Performance of p-i-n Hydrogenated Amorphous Silicon Thin Film Solar Cells Device
Автори: H. Yanuar, U. Lazuardi
Сторінки: 02045-1 - 02045-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Collision of Two-dimensional Ultrashort Optical Pulses in the Medium with Carbon Nanotubes and the Order Parameter
Автори: N.N. Konobeeva
Сторінки: 02046-1 - 02046-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Structure Features of Bismuth Films Doped with Tellurium
Автори: D.Yu. Matveev, D.V. Starov, E.V. Demidov
Сторінки: 02047-1 - 02047-3

Анотація

Перелік посилань