Останній номер

Том 12 (2020 Рік)
Номер 6
Сторінки 6001 - 6039.

Обкладинка
Зміст

Назва: Аналіз самонагрівання SiGe HBT, призначеного для ВЧ-застосувань, за процентним вмістом германію
Автори: A. Boulgheb, M. Lakhdara, N. Kherief, S. Latreche
Сторінки: 06001-1 - 06001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив обмеження електрона в подвійній квантовій ямі на екситонні властивості квантового кільця GaSb
Автори: Mohamed Souhail Kehili, Rihab Sellami, Afef Ben Mansour, Adnen Melliti
Сторінки: 06002-1 - 06002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Можливості керування динамічними властивостями циліндричного п'єзокерамічного акустоелектронного пристрою з двочастотним резонансним збудженням
Автори: О.Г. Лейко, Н.В. Богданова, О.В. Богданов, О.І. Дрозденко, К.С. Дрозденко
Сторінки: 06003-1 - 06003-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняння продуктивності недорогих сонячних елементів TiO2 та ZnO, сенсибілізованих за допомогою кумарину C343
Автори: N. Houri, A. Djelloul, M. Adnane
Сторінки: 06004-1 - 06004-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив температури вакуумного відпалу на бінарну систему Ni/Si(100)
Автори: R. Mezouar, A. Merabet, A. Bahloul
Сторінки: 06005-1 - 06005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання та аналіз продуктивності транзисторів GAA SNSTFT із затвором з потрійним матеріалом
Автори: Jenyfal Sampson, P. Sivakumar, S.P. Velmurugan
Сторінки: 06006-1 - 06006-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Покращена продуктивність інтегрованого піроелектричного інфрачервоного детектора на гнучкій підкладці: моделювання та симуляція
Автори:  Alakananda Bandyopadhyay, K.J. Arun, Ashok Batra, Mohan Aggarwal
Сторінки: 06007-1 - 06007-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Теоретичне прогнозування деяких фізичних властивостей трикомпонентних сплавів BxAl1 – xSb
Автори: S. Daoud, P.K. Saini, H. Rekab-Djabri,
Сторінки: 06008-1 - 06008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив заміщення Mn2+ на оптичні властивості нових наночастинок CaLi2O2, синтезованих методом золь-гелю
Автори: A. Kadari, A. Azaiz, N. Mokhtari, D. Horri
Сторінки: 06009-1 - 06009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нова широкосмугова частково відбиваюча поверхня для покращення коефіцієнта посилення антени
Автори: Abdelhalim Chaabane
Сторінки: 06010-1 - 06010-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Обробка воднем плазмонного резонансного датчика
Автори: А.Г. Васильєв, Т.А. Васильєв, Т.П. Дорошенко
Сторінки: 06011-1 - 06011-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Числове моделювання параметрів польових транзисторів GAA SiNWFET на основі нанодротів
Автори: І.П. Бурик, М.М. Іващенко, А.О. Головня, Л.В. Однодворець
Сторінки: 06012-1 - 06012-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Теоретичне вивчення електронних властивостей нікелевих кластерів
Автори: Y. Benkrima
Сторінки: 06013-1 - 06013-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: A New Approach for One-step Synthesis of Perovskite:fullerene Bulk Heterojunction Using Surfactant Free Microemulsion in Slot Die Method
Автори: Hemant S. Tarkas, Swapnil R. Tak, Vinita V. Deo, Sagar A. More, Devashri P. Upasani, Sanjay S. Ghosh, Jaydeep V. Sali
Сторінки: 06014-1 - 06014-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вдосконалення фізичної моделі сонячних елементів на основі GaAs
Автори: Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко
Сторінки: 06015-1 - 06015-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Метастабільні стани і фізичні властивості збагачених бором W-B плівок
Автори: В.Ф. Башев, С.І. Рябцев, Т.В. Крузіна, С.О. Попов, Є.С. Скорбященський, Ю.М. Потапович, С.М. Антропов
Сторінки: 06016-1 - 06016-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Три-стадійна кінетична модель для самозагасаючих дефектів в крихких твердих тілах
Автори: В.І. Тесленко, О.Л. Капітанчук
Сторінки: 06017-1 - 06017-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Конвергентний підхід до ідентифікації перехідних станів динамічної системи
Автори: В.П. Мигаль, Г.В. Мигаль
Сторінки: 06018-1 - 06018-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Врахування поправок при дослідженні властивостей речовин рентгенівським методом
Автори: Д.І. Вадець, О.В. Гаращенко, В.І. Гаращенко, О.Я. Романів, Я.І. Федишин, С.Л. Форсюк
Сторінки: 06019-1 - 06019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електротермомеханічне тертя мокрих деталей автомобільних дисково-колодкових гальм
Автори: Д.О. Вольченко, M.В. Кіндрачук, М.О. Вольченко, С.В. Нікіпчук, M.M. Насірова, Н.В. Kлочко, A.O. Юрчук
Сторінки: 06020-1 - 06020-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оперативний розрахунок напруги проколу бази дрейфових n-p-n транзисторів в інверсному режимі роботи
Автори: А.Н. Фролов, А.Н. Філіпщук, В.А. Надточій, А.В. Надточий
Сторінки: 06021-1 - 06021-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Визначення рефрактивних параметрів в кристалі Tl3TaS4
Автори: О.В. Бокотей, О.О. Бокотей, В.О. Сливка, О.Г. Сливка
Сторінки: 06022-1 - 06022-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура та транспортні властивості одностінних вуглецевих нанотрубок, модифікованих кобальт-вмісними комплексами
Автори: І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.А. Голуб, Ю.І. Прилуцький, Т.Л. Цареградська, Г.В. Саєнко
Сторінки: 06023-1 - 06023-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура, морфологія та електропровідні властивості Sn-легованого ТіО2
Автори: І.Ф. Миронюк, Т.Р. Татарчук, В.О. Коцюбинський, В.І. Мандзюк, Х.О. Савка, І.М. Микитин
Сторінки: 06024-1 - 06024-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив гомогенізації на проявлення надпластичності і мікронадпластичності алюмінієвого сплаву системи Al-Zn-Mg-Cu
Автори: В.В. Брюховецький, Д.Є. Мила, В.П. Пойда, А.В. Пойда
Сторінки: 06025-1 - 06025-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Метод хвильових матриць для моделювання хвилеводних поляризаторів із діафрагмами. Теорія
Автори: А.В. Булашенко, С.І. Пільтяй, І.В. Демченко
Сторінки: 06026-1 - 06026-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Еволюція нанокристалічної структури кобальту при відпалі
Автори: L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, F.F. Umarov, A.D. Muradov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Сторінки: 06027-1 - 06027-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Динаміка зважених наночастинок у змінному в часіградієнтному магнітному полі: Аналітичні результати
Автори: С.І. Денисов, Т.В. Лютий, А.Т. Лютий
Сторінки: 06028-1 - 06028-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналітичне та чисельне вивчення енергетичного спектру надрешітки, що складається із смуг одношарового та двошарового графена
Автори: V.L. Abdrakhmanov, P.V. Badikova, D.V. Zav'yalov, V.I. Konchenkov, S.V. Kryuchkov
Сторінки: 06029-1 - 06029-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Взаємодія електронів з акустичними фононами у AlAs/GaAlAs резонансно-тунельних наноструктурах
Автори: І.В. Бойко, М.Р. Петрик
Сторінки: 06030-1 - 06030-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання поведінки тріснутої головки плечового протеза
Автори: Belkacem Meddour
Сторінки: 06031-1 - 06031-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні властивості Hg1 – xMnxS, Hg1 – x – уMnxFеуS, Hg1 – x – уMnxFеуSe1 – zSz
Автори: Г.О. Андрущак, П.Д. Марянчук
Сторінки: 06032-1 - 06032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Характеристики та електричні параметри сонячних наноелементів з кремнієвих нанодротів
Автори: M. Hebali,, M. Bennaoum, H.A. Azzeddine, B. Ibari, M. Benzohra, D. Chalabi
Сторінки: 06033-1 - 06033-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптимізація складу та процесу отримання гарячепресованої кераміки з підвищеними характеристиками на основі карбіду бору
Автори: В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, В.В. Ковальчук, А.В. Кравчук, А.В. Степаненко, Д.А. Котляр, Т.В. Павличук, Т.М. Кутрань, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Сторінки: 06034-1 - 06034-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптимізація регульованого фільтра на фотонних кристалах для грубого мультиплексування з поділом по довжині хвилі
Автори: F. Brik, A. Labbani
Сторінки: 06035-1 - 06035-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Теоретичне дослідження вдосконалення продуктивності сонячних елементів на основі CIGS
Автори: B. Barman, P.K. Kalita
Сторінки: 06036-1 - 06036-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Генерація терагерцових коливань діодами з резонансно-тунельними границями
Автори: О.В.Боцула, В.О. Зозуля
Сторінки: 06037-1 - 06037-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Новий розчин для електрохімічної модифікації поверхні титану
Автори: S. Kyrylenko, O. Oleshko, F. Warchoł, Ye. Husak, M. Basiaga, A. Kazek-Kesik, G. Dercz, M. Pogorielov, W. Simka
Сторінки: 06038-1 - 06038-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження морфології нанопористої структури і елементного складу гранул органо-мінеральних добрив
Автори: А.Є. Артюхов, С.В. Вакал, А.О. Яновська, В.Ю. Школа, В.С. Вакал, Т.Ю. Ярова
Сторінки: 06039-1 - 06039-5

Анотація

Перелік посилань