Останній номер

Том 12 (2020 Рік)
Номер 3
Сторінки 3001 - 3040.

Обкладинка
Зміст

Назва: Пучкові та секторні режими електронних потоків у циліндричному магнітному полі магнетронної гармати
Автори: А.С. Мазманішвілі, М.Г. Решетняк, О.А. Шовкопляс
Сторінки: 03001-1 - 03001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Теоретичне дослідження щодо вдосконалення сонячних елементів на основі CIGS
Автори: M.W. Bouabdelli, F. Rogti, N. Lakhdar, M. Maache
Сторінки: 03002-1 - 03002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Підвищення продуктивності сонячних елементів a-Si:H шляхом введення наноструктурованого буферного шару p-nc-SiOx:H
Автори: A. Belfar, A.J. Garcia-Loureiro
Сторінки: 03003-1 - 03003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Optical Extraction Efficiency for External Cavity Quantum Cascade Lasers
Автори: A. Hamadou
Сторінки: 03004-1 - 03004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Числове моделювання параметрів FinFET транзисторів
Автори: І.П. Бурик, А.О. Головня, М.М. Іващенко, Л.В. Однодворець
Сторінки: 03005-1 - 03005-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Числове моделювання розподілу температури та електричного поля при мікрохвильовому нагріванні нафтового коксу
Автори: H. Yanuar, D. Kacaribu, U. Lazuardi, J. Copriady, M. Mardhiansyah
Сторінки: 03006-1 - 03006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Наноструктуровані тонкі плівки ZnO і CuI на полі(етілентерафталатних) стрічках для захисту від ультрафіолетового випромінювання
Автори: Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, Д.О. Жадан, В.Р. Копач, І.В. Хрипунова, С.І. Петрушенко, С.В. Дукаров, В.М. Любов, А.Л. Хрипунова
Сторінки: 03007-1 - 03007-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механізми зміни провідності поруватого кремнію в атмосфері аміаку – DFT моделювання
Автори: Ф.О. Птащенко
Сторінки: 03008-1 - 03008-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розробка наночастинок фериту цинку міді: застосування в каталітичному вологому окисленні H2O2 фенолу
Автори: E. Chater-Sari, C. Zegadi, A. Djelloul, S. Rodane, M. Sellami, M. Kameche, N. Bettahar
Сторінки: 03009-1 - 03009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Характеристики тонких плівок оксиду олова, отриманних методом центрифугування, для оптоелектронних застосувань
Автори: M. Maache, A. Chala, T. Devers
Сторінки: 03010-1 - 03010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження електричних та структурних властивостей наночастинок діоксиду марганцю
Автори: S.C. Vella Durai, E. Kumar, D. Muthuraj, V. Bena Jothy
Сторінки: 03011-1 - 03011-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Про температурну залежність поздовжніх коливань електричної провідності в вузькозонних електронних напівпровідниках
Автори: G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, R.G. Rakhimov, J.I. Mirzaev
Сторінки: 03012-1 - 03012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив лазерного опромінення на оптичні властивості високоомних кристалів CdTe та твердих розчинів Cd1 – хZnxTe в області фундаментального оптичного переходу Е0
Автори: П.О. Генцарь, С.М. Левицький
Сторінки: 03013-1 - 03013-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електронні властивості наногібридного капсуляту MCM-41 SmCl3
Автори: Fedir Ivashchyshyn, Dariusz Calus, Anna Pidluzhna, Piotr Chabecki
Сторінки: 03014-1 - 03014-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Застосування кремнієвої структури з глибоким бар'єром для виявлення солей хлорної кислоти
Автори: О.В. Козинець, А.І. Манілов, С.О. Алексєєв, С.В. Литвиненко, В.В. Лисенко, В.А. Скришевський
Сторінки: 03015-1 - 03015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вирощування ZnO на підкладках макропоруватого Si методом ВЧ магнетронного розпилення
Автори: В.В. Кідалов, A.Ф. Дяденчук, Ю.Ю. Бачеріков, І.В. Рогозін, Віталій В. Кідалов
Сторінки: 03016-1 - 03016-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Одноелектронний транзистор на основі металофулеренів Me@C60 (Me = Li, Na, K)
Автори: D. Sergeyev
Сторінки: 03017-1 - 03017-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Середньоквадратичні динамічні зміщення атомів та їх комплексів від положення рівноваги в кристалах
Автори: Д.І. Вадець, О.В. Гаращенко, В.І. Гаращенко, О.Я. Романів, Я.І. Федишин, С.Л. Форсюк
Сторінки: 03018-1 - 03018-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Осадження рідкої фази плівок TiO2 для електронно-транспортного шару перовскітних сонячних елементів
Автори: Ari Sulistyo Rini, Mahagi P. Deraf, H. Yanuar, A.A. Umar
Сторінки: 03019-1 - 03019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості випромінювання нанорозмірного SnO2 в пористій матриці
Автори: С.А. Гевелюк, В.С. Гріневич, І.К. Дойчо, Я.І. Лепіх, Л.М. Філевська
Сторінки: 03020-1 - 03020-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання просторових характеристик кремнієвого сонячного елементу: підхід штучної нейронної мережі
Автори: R.S. Kamath, R.K. Kamat
Сторінки: 03021-1 - 03021-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення когерентних властивостей екситону в напівпровідникових квантових точках
Автори: Р.С. Колодка, І.П. Пундик, І. Дмитрук
Сторінки: 03022-1 - 03022-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив додавання Fe на структурні та оптоелектронні властивості тонких плівок ZnO p/n типу, нанесених методом центрифугування
Автори: C. Zegadi, M. Adnane, D. Chaumont, A. Haichour, A. Hadj kaddour, Z. Lounis, D. Ghaffor
Сторінки: 03023-1 - 03023-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Кутова еліпсометрія поверхневих шарів поруватого кремнію
Автори: Л.В. Поперенко, С.Г. Розуван, І.В. Юргелевич, П.О. Ліщук
Сторінки: 03024-1 - 03024-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Біоактивні полімер-апатитні покриття з протимікробними властивостями на модельних титанових субстратах
Автори: Л.Ф. Суходуб, Л.Б. Суходуб, М.О. Кумеда, A.П. Денисенко, M.I. Кравченко
Сторінки: 03025-1 - 03025-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив постійного магнітного поля на механічні властивості та термостабільність аморфних сплавів на основі Co, Fe та Ni
Автори: Т.Л. Цареградська, А.М. Курилюк, І.В. Овсієнко, Г.В. Саєнко, О.В. Турков
Сторінки: 03026-1 - 03026-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптимізація електричних характеристик діода Шотткі Au/n-InN/InP на основі контактної техніки різних діаметрів
Автори: A. Baghdad Bey,, A. Talbi, M. Berka,, M.A. Benamara, F. Ducroquet, A.H. Khediri, Z. Benamara
Сторінки: 03027-1 - 03027-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Метод функцій Гріна для феромагнітних нанотрубок з надрешіткою
Автори: V.A. Tanriverdiyev
Сторінки: 03028-1 - 03028-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механізм стрибкової провідності в плівках Cd3As2, отриманих магнетронним розпиленням
Автори: В.С. Захвалінскій, Е.А. Пилюк, Т.Б. Никуличева, С.В. Іванчіхін, М.Н. Япринцев, I.Ю. Гончаров, Д.А. Колеснiков, А.А. Морочо, О.В. Глухов
Сторінки: 03029-1 - 03029-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Синтез та електрохімічні властивості мезопористого α-MnO2 для застосування в суперконденсаторах
Автори: П.І. Колковський, Б.І. Рачій, М.І. Колковський, Б.К. Остафійчук, І.П. Яремій, В.О. Коцюбинський, Р.В. Ільницький
Сторінки: 03030-1 - 03030-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дисперсійні властивості нелінійності третього роду поверхневого плазмонного резонансу в золотих наночастинках
Автори: Л. Поперенко, С. Розуван, В. Стащук
Сторінки: 03031-1 - 03031-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електропровідні та поляризаційні властивості неорганічно-органічного інкапсулянта MCM-41 (PTHQ)
Автори: F.O. Ivashchyshyn, G.V. Baryshnikov, R. Galagan, V. Litvin, D. Calus, R.Ya. Shvets, P. Chabecki, N.T. Pokladok
Сторінки: 03032-1 - 03032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Біосенсори: будова, класифікація та застосування
Автори: Н.М. Іншина, І.В. Чорна, Л.О. Прімова, Л.І. Гребеник, Я.В. Хижня
Сторінки: 03033-1 - 03033-9

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електропровідність та магніторезистивні властивості плівкових сплавів на основі пермалою Fe0.5Ni0.5 та міді
Автори: О.В. Бездідько, Ю.О. Шкурдода, І.О. Шпетний
Сторінки: 03034-1 - 03034-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив фазового складу композиційного матеріалу системи В-N-С на його фізико-механічні та трибологічні характеристики
Автори: В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, А.В. Кравчук, Т.В. Павличук, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Сторінки: 03035-1 - 03035-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Модель тунельного струму у тунельному польовому транзисторі на базі двошарової графенової нанострічки за допомогою методу матриці переносу
Автори: E. Suhendi, M.F. Fadhillah, I. Anjaningsih, S.D. Ulhaq, A. Fadhillah, D. Rusdiana
Сторінки: 03036-1 - 03036-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження електрофізичного впливу на протизносні властивості вуглеводневих рідин
Автори: В.Є. Марчук, М.В. Кіндрачук, В.І. Морозов, О.М. Гармаш, О.І. Духота, С.В. Федорчук, Н.О. Науменко
Сторінки: 03037-1 - 03037-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розрахунок фізико-хімічних умов процесу формування захисних покриттів на основі карбідів та нітридів хрому
Автори: Н.А. Харченко, A.І. Дегула, В.Г. Хижняк, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Сторінки: 03038-1 - 03038-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурний і фазово-елементний розподіл у імпульсному плазмовому покритті, отриманому з використанням твердосплавного катоду
Автори: В.Г. Єфременко, Ю.Г. Чабак, К. Шимізу, Т.В. Пастухова, Н. Еспалларгас, В.І. Федун, В.І. Зурнаджі
Сторінки: 03039-1 - 03039-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналіз поведінки динамічних і структурних характеристик у попередньо продеформованих та опромінених Х-променями монокристалах NaCl
Автори: О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко, А.В. Безуглий
Сторінки: 03040-1 - 03040-3

Анотація

Перелік посилань