Останній номер

Том 11 (2019 Рік)
Номер 6
Сторінки 6001 - 6032.

Обкладинка
Зміст

Назва: Вплив часу осадження на властивості тонких плівок ZnO, осаджених ультразвуковим спрей-піролізом, для оптоелектронних застосувань
Автори: W. Daranfed, N. Guermat, I. Bouchama, K. Mirouh, S. Dilmi, M.A. Saeed
Сторінки: 06001-1 - 06001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптоелектронне дослідження наночастинок сульфіду кадмію, покритих крохмалем
Автори: Ekta, Vikas Lahariya, Kamal Kumar Kushwaha, Saral Kumar Gupta
Сторінки: 06002-1 - 06002-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив часу відпалу на оптичні та структурні властивості нанострижнів ZnO
Автори: A.K. Bhunia, S.S. Pradhan, S. Saha
Сторінки: 06003-1 - 06003-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Проектування та аналіз хвилеводного датчика структури на основі наночастинок і лівогвинтового матеріалу
Автори: M.S. Hamada, M.M. Shabat
Сторінки: 06004-1 - 06004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: ІЧ лазерно-індуковані точкові дефекти в монокристалах CdTe:Mn
Автори: С.В. Пляцко, Ю.С. Громовий, О.М. Стрильчук, Л.В. Рашковецький, З.І. Захарук
Сторінки: 06005-1 - 06005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Температурна залежність квадратичного коефіцієнта пропорційності дифузії фосфору в германій із вільними електронами
Автори: A. Souigat, M.K. Bechki, D. Slimani
Сторінки: 06006-1 - 06006-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електрофізичні властивості гранульованих плівкових сплавів
Автори: О.А. Гричановська, А.К. Рилова, Т.М. Гричановська, Н.І. Шумакова
Сторінки: 06007-1 - 06007-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження термостимульованого виділення водню зі сталей методом термічно-десорбційної мас-спектрометрії
Автори: С.М. Данильченко, В.Д. Чиванов, А.О. Степаненко, О.М. Калінкевич, О.В. Коченко, П.С. Данильченко, В.М. Кузнецов
Сторінки: 06008-1 - 06008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Локальна взаємодія електронів з кристалічними дефектами в твердому розчині CdSe0.2Te0.8: ab initio підхід
Автори: О.П. Малик, І.В. Петрович, Г.В. Кеньо
Сторінки: 06009-1 - 06009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні та коливальні властивості наночастинок Sm2NiMnO6 в залежності від температури спікання
Автори: R. Mukherjee, Md.S. Sheikh, T.P. Sinha
Сторінки: 06010-1 - 06010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Циліндричний п'єзокерамічний випромінювач як складна динамічна система
Автори: Н.В. Богданова, О.Г. Лейко, С.А. Найда, О.І. Дрозденко
Сторінки: 06011-1 - 06011-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Залежність між структурно-морфологічними особливостями сумішей SiO2/TiO2 та розрядними ємностями літієвих джерел струму
Автори: Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, М.В. Карпець, В.В. Мокляк, А.Б. Гру’бяк
Сторінки: 06012-1 - 06012-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення впливу товщини плівки на структуру та оптичні властивості наноструктурованих тонких плівок ZnS, нанесених методом розпилення
Автори: M. Ayadi, M. Sebais, S. Benramache, A. Benhaoua, B. Benhaoua, O. Halimi, B. Boudine, A. Bensouici
Сторінки: 06013-1 - 06013-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Взаємодія при баротермічній обробці вюртцитного нітриду бору з алмазами, отриманими при різних умовах синтезу
Автори: В.М. Волкогон, М.А. Васильковська, І.І. Тимофеева, С.К. Аврамчук, А.В. Кравчук, І.І. Бужанська, Ю.А. Федоран, Т.В. Павличук, В.С. Антонюк
Сторінки: 06014-1 - 06014-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Метод радіохвильової високочастотної хірургії: фізика процесів та медичне застосування
Автори: І.М. Лукавенко
Сторінки: 06015-1 - 06015-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Властивості фотодетектора на основі наноструктур поліанілін/CuO, синтезованих гідротермальним методом
Автори: Ahmed M. Shano, Iftikhar M. Ali, Nabeel A. Bakr
Сторінки: 06016-1 - 06016-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив технологічних факторів на структуру та властивості високоентропійного сплаву FeCrMnCoNi
Автори: М.П. Семенько, Р.В. Остапенко, С.М. Науменко, П.О. Теселько
Сторінки: 06017-1 - 06017-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електронні енергетичні спектри кристалів ZnX (X = O, S, Se, Te), отримані комбінуванням функції Гріна та гібридного функціонала
Автори: С.В. Сиротюк, О.П. Малик
Сторінки: 06018-1 - 06018-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Створення фільтру за допомогою гравірування S-резонаторів до хвилеводу, інтегрованого у підкладку
Автори: A. Otmani, N. Benmostefa, B. Rahali
Сторінки: 06019-1 - 06019-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив легування міддю та температури відпалу на структурні, морфологічні та оптичні властивості тонких плівок NiO
Автори: A. Haichour, N. Hamdadou
Сторінки: 06020-1 - 06020-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Властивості чутливості графена до металевих наночастинок
Автори: Н.Н. Конобєєва, А.С. Кульбіна, І.В. Запороцкова, М.Б. Бєлонєнко
Сторінки: 06021-1 - 06021-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості електричних характеристик октаграфенових нанотрубок
Автори: D. Sergeyev
Сторінки: 06022-1 - 06022-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Властивості та застосування нанопористого оксиду кремнія, наповненого поліаніліном та йодом
Автори: Tomasz Popławski, Anna Pidluzhna, Fedir Ivashchyshyn,, Piotr Chabecki, Roman Shvets
Сторінки: 06023-1 - 06023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження мікротвердості тонких керамічних покриттів, сформованих комбінованим електронно-променевим методом на діелектричних матеріалах
Автори: В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко, С.О. Билокінь, В.О. Андриенко, М.О. Бондаренко
Сторінки: 06024-1 - 06024-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура покриття CoCrAlY/ZrSiO4/Al2O3 до та після термічної обробки
Автори: М.Г. Ковальова, В.В. Сірота, В.М. Береснев, Ю.Н. Тюрін, О.Н. Вагіна, І.А. Павленко
Сторінки: 06025-1 - 06025-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Рідиннофазна епітаксія тонких ізоперіодних гетероструктур твердих розчинів Pb1 – xSnxTe1 – ySey
Автори: О.В. Волчанський, Ю.Г. Ковальов, О.М. Царенко
Сторінки: 06026-1 - 06026-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Енергетична структура та стабільність ізомерів мероціаніну як елементів пам'яті або перемикачів
Автори: П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, О.А. Коваленко, Т.М. Сакун
Сторінки: 06027-1 - 06027-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив high-K діелектричного матеріалу як буфера на аналогові та радіочастотні характеристики GS-DG-FinFET
Автори: A. Pattnaik, Sruti S. Singh, S.K. Mohapatra
Сторінки: 06028-1 - 06028-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Квазічастинкова електронна структура тригональних кристалів CaSnO3 та ZnSnO3
Автори: С.В. Сиротюк, І.Є. Лопатинський, В.М. Швед
Сторінки: 06029-1 - 06029-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив поздовжнього магнітного поля на динаміку хвиль у мультигармонічному супергетеродинному ЛВЕ доплертронного типу з гвинтовим електронним пучком
Автори: О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко, Ю.Ю. Волк, М.О. Коровай
Сторінки: 06030-1 - 06030-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Отримання чистого гідроксиапатиту методом іонно-обмінної реакції
Автори: М.Б. Iванов, О.В. Крицина, Т.M. Вершинiна, Д.O. Колеснiков, Е.O. Кудрявцев, Н.О. Дубровіна, Н.О. Волковняк, О.В. Глухов
Сторінки: 06031-1 - 06031-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення динаміки фононів об’ємного металевого скла Cu60Zr20Hf10Ti10 з використанням псевдопотенціалу
Автори: Aditya M. Vora
Сторінки: 06032-1 - 06032-3

Анотація

Перелік посилань