Останній номер

Том 11 (2019 Рік)
Номер 4
Сторінки 4001 - 4037.

Обкладинка
Зміст

Назва: Рентгеноспектральне дослідження нанокомпозитів SiO2/TiO2/C
Автори: Б. Ільків, С. Петровська, Я. Зауличний
Сторінки: 04001-1 - 04001-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні дослідження фазових переходів в інтеркальованих сполуках графіту з хлоридом йоду та бромом
Автори: І.В. Овсієнко, Т.A. Лень, О.І. Прокопов, М.О. Боровий, Л.Ю. Мацуй, О.А. Сиволожський
Сторінки: 04002-1 - 04002-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив температури підкладки на формування плівок карбіду титану
Автори: O.E. Kaipoldayev, G.A. Baigarinova, R.R. Nemkayeva, N.R. Guseinov, Y.S. Mukhametkarimov, K. Tauasarov, O.Y. Prikhodko
Сторінки: 04003-1 - 04003-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Теоретичний аналіз теплопровідності полімерних систем, наповнених вуглецевими нанотрубками
Автори: Е.А. Лисенков, Р.В. Дінжос
Сторінки: 04004-1 - 04004-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електричні характеристики переходу Шоткі Au/n-GaN з ізоляційним шаром High-k SrTiO3
Автори: Varra Niteesh Reddy, D.V. Vivekananda, G. Sai Krishna, B. Sri Vivek, P. Vimala
Сторінки: 04005-1 - 04005-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нанопориста структура гранул аміачної селітри на стадії фінального сушіння: вплив режиму роботи сушарки
Автори: Н.О. Артюхова, Я. Крмела
Сторінки: 04006-1 - 04006-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Магнітоопір ниткоподібних кристалів GaP0.4As0.6 в околі переходу метал-діелектрик
Автори: A.О. Дружинін, Н.С. Лях-Кагуй, I.П. Островський, Ю.M. Ховерко
Сторінки: 04007-1 - 04007-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Моделювання впливу типу захисного кільця на електричні характеристики планарних кремнієвих детекторів типу n-on-p
Автори: M. Mekheldi,, S. Oussalah, A. Lounis, N. Brihi
Сторінки: 04008-1 - 04008-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Сегментний аналіз обробки зображень за морфологічними вододілами розбавленого магнітного напівпровідника Zn0.97Fe0.03O
Автори: Vishal Mathur, Rana Mukherji
Сторінки: 04009-1 - 04009-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості мікроструктури та трибологічні властивості низьколегованої сталі, модифікованої високоенергетичним плазмовим імпульсом
Автори: Ю.Г. Чабак
Сторінки: 04010-1 - 04010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розробка та аналіз трирівневого D-тригеру на базі польового транзисторуз вуглецевих нанотрубок
Автори: Anirban Banerjee, Vikash Prasad, Debaprasad Das
Сторінки: 04011-1 - 04011-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Поверхнева наноструктура шарів, отриманих осадженням із водних розчинів
Автори: Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, Л.Ю. Вергун, О.С. Свечнікова, С.Р. Бобровнік
Сторінки: 04012-1 - 04012-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розв'язок двовимірного рівняння Шредінгера в симетріях розширеної квантової механіки для модифікованого псевдогармонічного потенціалу: застосування до деяких двохатомних молекул
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 04013-1 - 04013-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження впливу локалізованих зарядів на параметри лінійності та спотворення для транзисторів з круговим затвором з сегнетоелектричних подвійних матеріалів
Автори: Varun Mishra, Yogesh Kumar Verma, Santosh Kumar Gupta
Сторінки: 04014-1 - 04014-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Інженерія забороненої зони в нанокристалічних тонких плівках NiO, отриманих методом спрей-піролізу з розпиленням Fe
Автори: H.S. Gavale, M. S. Wagh, S.R. Gosavi
Сторінки: 04015-1 - 04015-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Пори одношарового нітриду бору як середовище для зберігання водню: DFT і IGM методи
Автори: І.К. Петрушенко
Сторінки: 04016-1 - 04016-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Синтез та характеризація гібридної нанокомпозитної рідини хітозан/магнетит
Автори: П.П. Горбик, Е.В. Пилипчук, В.І. Петренко, Т.Ю. Ніколаенко
Сторінки: 04017-1 - 04017-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нова багатоступенева модель дифузії водню для негативного зміщення температурної нестабільності
Автори: M. Mallati, H. Bentarzi
Сторінки: 04018-1 - 04018-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Наноструктурні покриття на основі аморфного вуглецю і наночастинок золота, отримані імпульсним вакуумно-дуговим методом
Автори: А.Я. Колпаков, М.Г. Ковальова, В.М. Береснєв, С.С. Манохін, А.І. Поплавський, А.Н. Хмара, М.В. Мішунін, М.Є. Галкіна, Ж.В. Герус, М.Н. Япринцев, В.В. Сирота, О.В.Глухов
Сторінки: 04019-1 - 04019-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Х-променевий аналіз наночастинок NiCrxFe2 – xO4 з використанням Дебая-Шеррера, Вільямсона-Холла і графічного розмірно-деформаційного методів
Автори: І.П. Яремій, В.С. Бушкова, Н.І. Бушков, С.І. Яремій
Сторінки: 04020-1 - 04020-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: BSIM3v3 характеристика та моделювання транзисторів MOS Si1 – xGex за 130 нм субмікронною технологією
Автори: M. Hebali, M. Bennaoum, M. Benzohra, D. Chalabi, A. Saïdane
Сторінки: 04021-1 - 04021-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналоговий мультиплікатор з використанням технології CNTFET
Автори: Seyedehsomayeh Hatefinasab
Сторінки: 04022-1 - 04022-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Комп'ютерне моделювання електротранспортних характеристик наноконтакту “Золото – Біпіридин – Золото”
Автори: D. Sergeyev
Сторінки: 04023-1 - 04023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розв'язки нерелятивістських граничних станів модифікованого 2D потенціалу Кіллінгбека, що включає 2D потенціал Кіллінгбека і деякі центральні доданки для гідрогенних атомів і кварконієвої системи
Автори: Abdelmadjid Maireche
Сторінки: 04024-1 - 04024-8

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив зміни температури науково-дослідного реактора на калібрування кластерної динаміки чистого заліза, яке опромінено нейтронами
Автори: О.Р. Гохман, М.С. Кондря
Сторінки: 04025-1 - 04025-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Пружні властивості Au, Ag і біметалевих Au@Ag нанодротів з моделювання методами молекулярної динаміки
Автори: У. Швець, Б. Наталіч, В. Борисюк
Сторінки: 04026-1 - 04026-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нанопорошок та тонкі плівки ZnO, отримані методом золь-гелю
Автори: Ankita, Sanjay Kumar, Sudhir Saralch, Dinesh Pathak
Сторінки: 04027-1 - 04027-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив ZnO легованого Al (AZO) як антирефлекторного реагента для системи сонячних елементів, сенсибілізованої барвником
Автори: H. Munawaroh, S. Wahyuningsih, A.H. Ramelan
Сторінки: 04028-1 - 04028-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив робочої температури на ефективність тонкоплівкових сонячних елементів
Автори: Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко, Г.С. Хрипунов, С.А. Радогуз, М.Г. Хрипунов, Д.С. Прокопенко, Л.В. Зайцева
Сторінки: 04029-1 - 04029-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Отримання електричних параметрів діода в умовах кімнатної температури в пристрої на основі InAsSb
Автори: K. Mahi, B. Messani, H. Aït-Kaci
Сторінки: 04030-1 - 04030-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження спектрів фотолюмінесценції нанокристалів ZnSxSe1 – x:Mn, отриманих методом самопоширюваного високотемпературного синтезу
Автори: О.В. Коваленко, Є.Г. Плахтій, О.В. Хмеленко
Сторінки: 04031-1 - 04031-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нелінійність дифузійних резисторів при струмі високої щільності
Автори: С.П. Павлюк, В.І. Григорюк, М.В. Петричук, В.М. Телега, С.А. Вітусевич
Сторінки: 04032-1 - 04032-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження механізмів теплообміну в склі з використанням методу модуляції поляризації
Автори: І.Є. Матяш, І.А. Мінайлова, Б.К. Сердега
Сторінки: 04033-1 - 04033-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну та атомну структуру карбіду титану
Автори: І.В. Плющай, Т.В. Горкавенко, О.І. Плющай
Сторінки: 04034-1 - 04034-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори: С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В. Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Сторінки: 04035-1 - 04035-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Ознаки квантово-розмірного квантування в спектрах ЕПР та UV-vis наносистем Al/Au
Автори: В.В. Кислюк, A.K. Мельник, Н.I. Буряк, В.В. Трачевський
Сторінки: 04036-1 - 04036-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Пошук параметра порядку низькотемпературних фазових переходів в нітратах двовалентних елементів
Автори: Г.Г. Коломоєць, С.Л. Хрипко
Сторінки: 04037-1 - 04037-3

Анотація

Перелік посилань