Останній номер

Том 10 (2018 Рік)
Номер 5
Сторінки 5001 - 5046.

Обкладинка
Зміст

Назва: Дослідження структурних і оптичних властивостей плівок CdS легованих Dy, отриманих методом випаровування в квазізамкненому об'ємі
Автори: Ю.П. Гнатенко, Ю.С. Єрьоменко, Д.І. Курбатов, П.М. Буківський, М.С. Фур'єр, А.П. Буківський, А.С. Опанасюк
Сторінки: 05001-1 - 05001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування потужної мультигармонічної електромагнітної хвилі двопотоковим супергетеродинним лазером на вільних електронах клістронного типу з гвинтовим електронним пучком
Автори: О.В. Лисенко, Ю.Ю. Волк, Г.О. Олексієнко, А.Ю. Брусник
Сторінки: 05002-1 - 05002-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Molybdenum Disulfide Obtained by Template Method as an Electrode Material in Electric Energy Storage Devices
Автори: I.I. Grygorchak, I.M. Budzulyak, D.I. Popovych, L.S. Yablon , O.V. Morushko, V.M. Boychuk
Сторінки: 05003-1 - 05003-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Tribological Study of Molybdenum Nitrides Under the Effect of Vanadium
Автори: A. Abboudi, B. Chermime, H. Djebaili, S. Boulahrouz
Сторінки: 05004-1 - 05004-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Магнітні дослідження наночастинок шаруватого магніторозчиненого напівпровідника PbMnI2
Автори: І.Д. Столярчук, І. Рогальска, С.В. Корецький, І. Стефанюк
Сторінки: 05005-1 - 05005-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Ефекти взаємодії кисню з поверхнею PbTе та їх вплив на термоелектричні властивості матеріалу
Автори: І.В. Горічок, В.В. Прокопів, Р.І. Запухляк, О.М. Матківський, Т.О. Семко, І.O. Савеліхіна, Т.О. Паращук
Сторінки: 05006-1 - 05006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості формування фотоакустичного відгуку в системах з інтерфейсом «наноструктуроване тверде тіло/рідина»
Автори: К.В. Дубик, Р.М. Бурбело, М.В. Ісаєв
Сторінки: 05007-1 - 05007-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: A Perspective on Zinc Oxide Based Diluted Magnetic Semiconductors
Автори: Rana Mukherji, Vishal Mathur, M. Mukherji
Сторінки: 05008-1 - 05008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: The Effect of the Fractal Guest Subsystem on the Structure, Heat Capacity and Impedance Response of InSe Crystals Intercalated with Nickel
Автори: B.O. Seredyuk, I.I. Grygorchak, V.L. Fomenko, N.K. Tovstyuk
Сторінки: 05009-1 - 05009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив умов нанесення тонких полімерних плівок в вакуумі на їх діелектричні властивості
Автори: В.Г. Задорожний, О.Є. Сергєєва
Сторінки: 05010-1 - 05010-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Вплив відпалювання на структуру ультратонких плівок золота на поверхні підк-ладок із скла та CdS
Автори: А.Б. Данилов, Г.A. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, В.Г. Гайдучок
Сторінки: 05011-1 - 05011-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Computer Simulation on the Behavior of the TCO/n-a-Si:H Interface Solar Cells
Автори: Djaaffar Rached, Habib Madani Yssaad, Wassila Leila Rahal
Сторінки: 05012-1 - 05012-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розробка технології отримання багатошарових гранул N4HNO3 з наноструктурними пористими шарами
Автори: А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський, О.Г. Гончаров
Сторінки: 05013-1 - 05013-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Investigation and Design of Novel Comparator in Quantum-dot Cellular Automata Technology
Автори: Ramin Mokhtarii, Abdalhossein Rezai
Сторінки: 05014-1 - 05014-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Charge Based Quantization Model for Triple-Gate FINFETS
Автори: P. Vimala
Сторінки: 05015-1 - 05015-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Optical Characterization of Thin Films Poly (Ethylene Oxide) Doped with Cesium Iodide
Автори: Mohammed Al-Tweissi, Mou′ad A. Tarawneh, M.Q. Owaidat, Monther Alsboul
Сторінки: 05016-1 - 05016-1

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дальнодіюча пасивація домішкових атомів фосфору Pb-центрами та виникнення бар’єрів для електронів у поруватому кремнії n-типу
Автори: Ф.О. Птащенко
Сторінки: 05017-1 - 05017-6

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Structural and Optoelectronic Properties of Polycrystalline CdS Thick Film Prepared by Screen Printing
Автори: B.Y. Bagul, P.S. Sonawane, A.Z. Shaikh, Y.N. Rane, S.R. Gosavi
Сторінки: 05018-1 - 05018-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Експериментальна структура пристінної турбулентної течії при дії теплового випромінювання СО2-лазера
Автори: А.М. Павлюченко, О.М. Шийко
Сторінки: 05019-1 - 05019-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Fabrication of Room Temperature NO2 Gas Sensor based on Silver Nanoparticles-Decorated Carbon Nanotubes
Автори: Waleed Kh. Mahmood, Asama N. Naje
Сторінки: 05020-1 - 05020-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дефекти упаковки наноструктурованого карбіду кремнію, дефекти глибоких рівнів та границь зерен
Автори: С.І. Власкіна, Г.С. Свєчніков, Г.М. Мішинова, В.І. Власкін, В.Є. Родіонов, В.В. Литвиненко
Сторінки: 05021-1 - 05021-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Емпіричні закономірності змінення з температурою Дебая динамічних, акустичних, структурних, оптичних і колориметричних характеристик іонних кристалів
Автори: О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Сторінки: 05022-1 - 05022-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: A Simple Sonochemical Synthesis of Nanosized ZnO from Zinc Acetate and Sodium Hydroxide
Автори: M.I. Zakirov, M.P. Semen’ko, O.A. Korotchenkov
Сторінки: 05023-1 - 05023-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Циркуляція реактивної енергії ближнього поля електричного диполя та її трансфор-мація в активну енергію поля випромінювання
Автори: В.С. Сидоренко, Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук
Сторінки: 05024-1 - 05024-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Багатошарові рентгенівські дзеркала Sc / Si з бар'єрними шарами CrB2
Автори: Ю.П. Першин, О.Ю. Девізенко, Е.Н. Зубарєв, В.В. Кондратенко, D.L. Voronov, E.M. Gullikson
Сторінки: 05025-1 - 05025-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Structure and Electrophysical Properties of Double-component Film Alloys Based on Molybdenum and Iron or Nickel
Автори: І.P. Buryk, T.M. Hrychanovs’ka, D.V. Poduremne, A.O. Stepanenko
Сторінки: 05026-1 - 05026-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: About Coherent Electron Transport in Nanocontacts “Nb – DNA – Nb”
Автори: D. Sergeyev,, N. Tumyshev
Сторінки: 05027-1 - 05027-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Електричні властивості гетероструктур n-TiN/p-Cd3In2Te6
Автори: Е.В. Майструк, Т.Т. Ковалюк, М.М. Солован, П.Д. Мар’янчук
Сторінки: 05028-1 - 05028-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Optimize the Geometrical Parameters of Interdigital Micro-Electrodes Used in Bioimpedance Sensing System
Автори: Hamidreza Shirzadfar, Nasim Mokhtari, Julien Claudel
Сторінки: 05029-1 - 05029-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Ентропійна оцінка процесу лазерного охолодження
Автори: Ю.С. Курський, Ю.П. Мачехін, О.С. Гнатенко
Сторінки: 05030-1 - 05030-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Визначення основних параметрів неосновних носіїв заряду в твердих тілах
Автори: Ю.О. Угрин, Р.М. Пелещак, В.Б. Британ, А.О. Вельченко
Сторінки: 05031-1 - 05031-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Порівняння принципів керування п’єзоелектричним двигуном та двигуном постійного струму
Автори: С.Ф. Петренко, А.В. Омелян, В.С. Антонюк, О.Г. Новаковський
Сторінки: 05032-1 - 05032-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Періодична магнітна динаміка наночастинки, збуджуваної зовнішнім полем і спін-поляризованим струмом
Автори: Т.В. Лютий , Д.М. Крекшин
Сторінки: 05033-1 - 05033-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Структурні та електричні властивості тонких плівок з включеннями халькогенідів свинцю
Автори: Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Сторінки: 05034-1 - 05034-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Boosting CZTSSe Solar Cell Efficiency by Back Surface Field Layer
Автори: Abd Elhalim Benzetta, Mahfoud Abderrezek, Mohammed Elamine Djeghlal
Сторінки: 05035-1 - 05035-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структура електронних енергетичних зон перовскитів BaSnO3 та SrSnO3, обчислена за методами GGA та GW
Автори: С.В. Сиротюк, І.Є. Лопатинський, В.М. Швед
Сторінки: 05036-1 - 05036-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Конфігуровані наносхеми з мажоритарною логікою
Автори: О.С. Мельник, В.О. Козаревич, Д.Г. Мільке
Сторінки: 05037-1 - 05037-5

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Dip Coated ZnO Films for Transparent Window Applications
Автори: Meenakshi, Sanjay Kumar, Sudhir Saralch, Naresh Dhiman, Manish Kumar, Dinesh Pathak
Сторінки: 05038-1 - 05038-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Елементно-фазові та структурні дослідження полікристалічних поверхонь сполук сис-теми β-Ga2O3-SnO2
Автори: П.В. Галій, В.І. Васильців, А.П. Лучечко, П. Мазур, Т.М. Ненчук, О.В. Цвєткова, І.Р. Яровець
Сторінки: 05039-1 - 05039-8

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Визначення параметра Грюнайзена рентгенографічним методом та явної частини ангармонізму сплавів на основі Cu і Ni
Автори: Д.І. Вадець, В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, О.Я. Романів, Я.І. Федишин
Сторінки: 05040-1 - 05040-4

Анотація

Переклад англійською

Перелік посилань

Назва: Багатошарові наноструктуровані покриття (TiZr)N / (TiSi)N, сформовані методом вакуумно-дугового осадження
Автори: C.В. Литовченко, Б.О. Мазілін, В.М. Береснєв, В.О. Столбовий, М.Г. Ковалева, О.В. Крицина, І.В. Колодій, О.В. Глухов, Л.В. Маліков
Сторінки: 05041-1 - 05041-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Видалення та моніторинг молекулярних комплексів хроматів Li, Na, K, Zn, Cd, Hg за допомогою легованих вуглецевих нанотрубок: розрахункові дослідження у формалізмі ТФГ
Автори: В. Борисюк, С. Неділько, Ю. Хижний, A. Шийчук
Сторінки: 05042-1 - 05042-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Study of Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Films used in Photovoltaic Modules
Автори: Rahul Kumar, Shashwata Chattopadhyay, Chetan Singh Solanki, Sarita Zele, Parag Bhargava
Сторінки: 05043-1 - 05043-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Investigation of Absorber Layer Thickness Effect on CIGS Solar Cell in Different Cases of Buffer Layers
Автори: Benslimane Hassane, Dennai Benmoussa
Сторінки: 05044-1 - 05044-2

Анотація

Перелік посилань

Назва: Electrical Performance of CuInSe2 Solar Panels Using Ant Colony Optimization Algorithm
Автори: B. Zaidi, S. Belghit, C. Shekhar, M. Mekhalfa, B. Hadjoudja, B. Chouial
Сторінки: 05045-1 - 05045-3

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив величини потенціалу зміщення і тиску азотної атмосфери на структуру і властивості вакуумно-дугових покриттів на основі AlCrTiZrNbV високоентропійного сплаву
Автори: О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Сторінки: 05046-1 - 05046-5

Анотація

Перелік посилань