Останній номер

Том 12 (2020 Рік)
Номер 5
Сторінки 5001 - 5035.

Обкладинка
Зміст

Назва: Фізико-хімічні характеристики нанокластерів кремнію-германію
Автори: I. Zitouni, K.E. Aiadi, O. Bentouila, M. Benaida, H. Bouguettaia, Z. Ayat
Сторінки: 05001-1 - 05001-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Квазірівноважні процеси релаксації електронного збудження молекули азидомалахітового зеленого
Автори: П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Сторінки: 05002-1 - 05002-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Розрахунки з перших принципів електронних властивостей гетероструктур на основі ZnO/GaN
Автори: О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, В.Є. Дзіковський, А.П. Васьків, М.Я. Шеремета
Сторінки: 05003-1 - 05003-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Механічна поведінка зміцнених частинками термопластичних матричних композитів з використанням моделювання методом кінцевих елементів
Автори: K. Mansouri, H. Djebaili, M. Brioua
Сторінки: 05004-1 - 05004-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Особливості впливу ультразвукових хвиль на біологічні тканини різних типів
Автори: І.M. Лукавенко
Сторінки: 05005-1 - 05005-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптичні властивості плівок селеніду цинку, які леговані європієм
Автори: D.M. Jeroh, A.J. Ekpunobi, D.N. Okoli
Сторінки: 05006-1 - 05006-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вивчення резонансних дифракційних явищ на ґратках точним методом зв’язаних хвиль з модифікованою системою рівнянь
Автори: В. Фітьо, І. Яремчук, A. Бендзяк, Я. Бобицький
Сторінки: 05007-1 - 05007-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Перспективи полімерних сонячних елементів – це виробництво енергії за низькою вартістю
Автори: Ashwini Rayar, Sharanappa Chapi
Сторінки: 05008-1 - 05008-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Першопринципне дослідження рідкоземельних мононитридів ScN і YN під тиском
Автори: R. Yagoub, A. Hadjfatah, S. Louhibi-Fasla, S. Daoud, S. Bahlouli, A. Haichour, C. Zegadi
Сторінки: 05009-1 - 05009-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналіз та оцінка впливу кліматичних умов на фотоелектричний модуль з аморфного кремнію
Автори: B. Benabdelkrim, T. Ghaitaoui, A. Benatillah
Сторінки: 05010-1 - 05010-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Осадження покриття іонно-плазмовим розпиленням мішені з max фази Ti2AlC
Автори: О.С. Купрін, T.О. Пріхна, О.М. Решетняк, С.М. Дуб, M.О. Бoртницька, I.В. Koлoдій, В.A. Білоус, О.В. Ільченко, В.Б. Свердун
Сторінки: 05011-1 - 05011-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Вплив технологічних факторів на електрофізичні характеристики фотоперетворювачів
Автори: А.О. Ніконова, O.Ю. Небеснюк, З.A. Ніконова
Сторінки: 05012-1 - 05012-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Синхронізація антиферомагнітного джозефсонівського осцилятора зовнішнім сигналом
Автори: Д.В. Слободянюк, О.В. Прокопенко
Сторінки: 05013-1 - 05013-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Композити поліетиленоксиду/титанату барію: оптичні, електричні та теплові властивості
Автори: Y. Al-Ramadin, Z.M. Elimat
Сторінки: 05014-1 - 05014-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Структурні та оптичні характеристики мультиферроїчних наночастинок BiFeO3, синтезованих при різних температурах відпалу
Автори: Naimur R. Niloy, M.I. Chowdhury, S. Anowar, J. Islam, M.M. Rhaman
Сторінки: 05015-1 - 05015-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Озоночутливі властивості тонких плівок нанокристалічного карбіду кремнію
Автори: О.В. Семенов, Д.В. Любов, М.В. Махонін
Сторінки: 05016-1 - 05016-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Термоелектричні властивості ниткоподібних кристалів InSb
Автори: А.О. Дружинін, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, Н.С. Лях-Кагуй
Сторінки: 05017-1 - 05017-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Електронні властивості фталоцианінів перехідних елементів, отриманих за методами гібридного функціонала та рівняння Бете-Солпітера
Автори: С.В. Сиротюк, Ю.В. Клиско
Сторінки: 05018-1 - 05018-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Виготовлення нової серії чотирикомпонентних сплавів шляхом гібридного фазового спікання
Автори: M.P. Trasadiya, A.M. Vora
Сторінки: 05019-1 - 05019-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Оптимізація 6Т бітової комірки із SRAM на основі співвідношення нанодротів SiNWT
Автори: Yasir Hashim, Waheb A. Jabbar
Сторінки: 05020-1 - 05020-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Design and Development of an Efficient Branch Predictor for an In-order RISC-V Processor
Автори: C. Arul Rathi, G. Rajakumar, T. Ananth Kumar, T.S. Arun Samuel
Сторінки: 05021-1 - 05021-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Імітаційне дослідження тилового контакту метал-напівпровідник p-c-Si/Al кремнієвих сонячних елементів з гетеропереходами
Автори: K. Bendjebbar, D. Rached, W.L. Rahal, S. Bahlouli
Сторінки: 05022-1 - 05022-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Чутливість сонячних елементів c-Si з HIT до структурних спотворень гідрогенізованого аморфного кремнію, що складає фронтальну частину пристрою
Автори: T. Belaroussi, D. Rached, W.L. Rahal, F. Hamdache
Сторінки: 05023-1 - 05023-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Хвилеводні поляризатори з діафрагмами для опромінювачів супутникових антен Ku-діапазону
Автори: С.І. Пільтяй, А.В. Булашенко, І.В. Демченко
Сторінки: 05024-1 - 05024-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Нанозаповнені антифрикційні полімерні композиційні матеріали для деталей вузлів тертя морського та річкового транспорту
Автори: A.V. Buketov, M.V. Brailo, O.O. Sapronov, D.G. Kruglyj, E.S. Appazov, L. Dulebová, K.M. Klevtsov
Сторінки: 05025-1 - 05025-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Формування нанопористої структури аміачної селітри в вихрових апаратах з попереднім зволоженням гранул
Автори: А.Є. Артюхов, Х.В. Берладір
Сторінки: 05026-1 - 05026-7

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження польових транзисторів на вуглецевих нанотрубках з коаксіальною геометрією
Автори: P. Vimala, Likith Krishna L., Krishna Maheshwari, S.S. Sharma
Сторінки: 05027-1 - 05027-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Першопринципний розрахунок взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами перехідних металів в кремнії
Автори: Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай
Сторінки: 05028-1 - 05028-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Прямий синтез графену з переробленого сердечника акумулятора методом ексфоліації плазми низької густини та його застосування для видалення метиленового синього та родаміну В з водних розчинів
Автори: N.V. Hao, D.H. Tung, N.V. Khien, N.N. Anh, N.V. Tu, P.V. Trinh,
Сторінки: 05029-1 - 05029-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Магнітні та магніторезистивні властивості тонкоплівкових сплавів на основі кобальту і міді
Автори: І.О. Шпетний
Сторінки: 05030-1 - 05030-6

Анотація

Перелік посилань

Назва: Еволюція властивостей іонно-плазмових покриттів на основі нітридів тугоплавких металів
Автори: П.В. Турбін, В.М. Береснєв, Д.В. Горох
Сторінки: 05031-1 - 05031-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Кутові розподіли розсіяних іонів і при ковзному падінні на поверхню (001)<110>
Автори: M.K. Karimov, U.O. Kutliev, K.U. Otabaeva, M.U. Otabaev
Сторінки: 05032-1 - 05032-4

Анотація

Перелік посилань

Назва: Аналітичний розрахунок спектра частот і групових швидкостей акустичних фононів у квазідвовимірних наноструктурах
Автори: Ю.В. Луцюк, В.М. Крамар
Сторінки: 05033-1 - 05033-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Підвищення коефіцієнта посилення мікрополоскової патч-антени і решітчастої антени з використанням різних структур метаматеріалів для додатків телемедицини
Автори: Parisa Shirvani, Hamidreza Shirzadfar
Сторінки: 05034-1 - 05034-5

Анотація

Перелік посилань

Назва: Дослідження нанопорошків нікелю та їх застосування як мастильних добавок
Автори: G. Partizan, D.V. Ismailov, E.A. Ospanbekov, T.T. Aitasov, A. Kairatuly, D.S. Kerimbekov
Сторінки: 05035-1 - 05035-3

Анотація

Перелік посилань