Results (31):

Назва Динаміка деформації структурної одиниці твердого тіла від зовнішньої дії
Автори О.О.Мочалов, О.О. Гайша, К.Д. Євфімко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 070 - 079
Назва Магнітодеформаційний ефект у тонких металевих плівках
Автори С.І. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 007 - 010
Назва Механічні властивості мікронних і нанорозмірних металевих плівок
Автори О.П. Ткач, Л.В. Однодворець, С.І. Проценко, Д.В. Великодний, К.В. Тищенко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 051 - 059
Назва Вплив наноструктурних змін на напружене корозійне розтріскування конструкційних матеріалів ядерної енергетики при опроміненні протонами
Автори М.М. Луніка
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 148 - 164
Назва Тензорезистивні властивості тонкоплівкових систем на основі Ag і Co
Автори І.М. Пазуха, З.М. Макуха, Ю.М. Шабельник, І.Ю. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Врахування просторової неоднорідності температури в синергетичній моделі межового тертя
Автори Я.О. Ляшенко, Н.М. Манько
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-5
Назва Модифікація зонної структури деформованих квантових дротів InP
Автори В.В. Курилюк, О.О. Коротченков, А.О. Подолян
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-3
Назва Структурна інженерія багатошарової системи TiN / CrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01034-1 - 01034-6
Назва Вплив високовольтного імпульсного потенціалу, що подається на підкладку, на фазовий склад і структуру вакуумно-дугових покриттів TiN
Автори О.В. Соболь, Н.В. Пінчук, A.A. Aндреев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02042-1 - 02042-5
Назва Вплив потенціалу зміщення на фазовий склад, структуру, субструктуру і механічні характеристики багатошарової системи TiN / ZrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Розсіювання електронів для одновісно деформованих монокристалів n-Ge
Автори С.В. Луньов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-6
Назва Про природу центрів електролюмінесценції в пластично деформованих кристалах кремнію p-типу
Автори Б.В. Павлик, М.О. Кушлик, Д.П. Слободзян
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-5
Назва Структурна інженерія вакуумно-дугових багатошарових покриттів ZrN/CrN
Автори О.В. Соболь, А.А. Андреев, В.Ф. Горбань, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, В.А. Столбовой
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01042-1 - 01042-5
Назва Моделювання наноакустоелектронного перетворювача на основі графенових нанотрубок
Автори Р.М. Пелещак , І.Р. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-4
Назва Вплив інтенсивної пластичної деформації на процеси фазоутворення в аморфних сплавах
Автори В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-4
Назва Вплив ультразвуку на формування самоорганізованих однорідних нанокластерів
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-6
Назва Вплив ультразвуку на енергетичний спектр електрона та дірки у гетеросистемі InAs/GaAs з квантовими точками InAs
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-4
Назва Структура і фізико-механічні властивості многоперіодной вакуумно-дугових покриттів на основі двошарової системи TiNx/ZrNx
Автори О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, А.В. Янчев, А.О. Мейлехов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-6
Назва Просторовий перерозподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровідниках під впливом імпульсного лазерного опромінення
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-6
Назва Емпіричні закономірності змінення з температурою Дебая динамічних, акустичних, структурних, оптичних і колориметричних характеристик іонних кристалів
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-5
Назва Аналіз поведінки частотних спектрів дислокаційного поглинання ультразвуку в опромі-нених зразках LiF з різною дислокаційною структурою
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06010-1 - 06010-5
Назва Моделювання механічних властивостей нанокристалічного SiC методом молекулярної динаміки
Автори А.М. Курилюк, К.В. Малютяк, В.В. Курилюк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-5
Назва Спін-орбітальне розщеплення валентної зони в кремнієвих ниткоподібних кристалах під дією деформації
Автори Анатолій Дружинін, Ігор Островський, Юрій Ховерко, Наталія Лях-Кагуй
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-8
Назва Розрахунок рухливості електронів для напруженої наноплівки германію
Автори С.В. Луньов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-6
Назва Х-променевий аналіз наночастинок NiCrxFe2 – xO4 з використанням Дебая-Шеррера, Вільямсона-Холла і графічного розмірно-деформаційного методів
Автори І.П. Яремій, В.С. Бушкова, Н.І. Бушков, С.І. Яремій
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-8
Назва Вплив технологічних факторів на структуру та властивості високоентропійного сплаву FeCrMnCoNi
Автори М.П. Семенько, Р.В. Остапенко, С.М. Науменко, П.О. Теселько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-7
Назва Вплив інтенсивної пластичної деформації на фазові співвідношення нанокристалів кобальту
Автори L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, A.D. Muradov, F.F. Umarov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-6
Назва Аналіз поведінки динамічних і структурних характеристик у попередньо продеформованих та опромінених Х-променями монокристалах NaCl
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко, А.В. Безуглий
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-3
Назва Особливості пружних та непружних властивостей радіаційно зв’язаних гідрогелів
Автори А.П. Онанко, В.В. Курилюк, Ю.А. Онанко, А.М. Курилюк, Д.В. Чарний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-5
Назва Нелінійна модель розм’якшення поверхні льоду при терті, що враховує просторову неоднорідність температури
Автори О.В. Хоменко, Д.Т. Логвиненко, Я.В. Хижня
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-6
Назва Моделювання динаміки руйнування двовимірного карбіду титану Ti2C при різних типах навантаження розтягу
Автори В.М. Борисюк
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-4