Results (13):

Назва Вплив типу аніона електролиту на морфологию поруватого InP, отриманого методом електролітичного травлення електрохімічного травлення
Автори Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 078 - 086
Назва Вплив концентрації носіїв заряду фосфіда індію на формування поруватого шару
Автори Я.О. Cичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 075 - 081
Назва Еволюція процесів росту парафазних наноструктур телуриду свинцю
Автори Д.М. Фреїк, Я.П. Салій, І.М. Ліщинський, В.В. Бачук, Н.Я. Стефанів
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Осциляції термоелектричних параметрів наноструктур PbTe:Bi на ситалі
Автори Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, М.О. Галущак, Я.С. Яворський, Ю.В. Лисюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-6
Назва Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3 / p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару
Автори З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, З.Р. Кудринський, О.С. Литвин
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Топологічні особливості парофазних наноструктур SnTe на поліаміді
Автори Я.П. Салій, І.І. Чав’як, І.С. Биліна, Д.М. Фреїк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Структура окислених і неокислених поверхонь шаруватих кристалів InTe
Автори З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, Р.Л. Поцілуйко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-4
Назва Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO
Автори М.Р. Панасюк, Б.И. Турко, Л.Р. Топоровская, В.Б. Капустянык, Н.С. Рудко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-3
Назва Отримання блокових наноструктур на поверхні фосфіду індію
Автори Я.О. Сичікова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-5
Назва Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
Автори А.П. Бахтінов, , В.М. Водоп’янов, В.І. Іванов, З.Д. Ковалюк, І.Г. Ткачук, В.В. Нетяга, О.С. Литвин,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-7
Назва Формування графітових наноструктур на поверхні шаруватого кристалу n-InSe
Автори В.М. Водоп’янов, І.Г. Ткачук, В.І. Іванов, З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-3
Назва Удосконалення електрохімічних суперконденсаторів шляхом використання наноструктурованих напівпровідників
Автори С.О. Вамболь, І.Т. Богданов, В.В. Вамболь, Я.О. Сичікова, , О.М. Кондратенко, С.В. Онищенко, Т.П. Несторенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Синтез та характеризація гібридної нанокомпозитної рідини хітозан/магнетит
Автори П.П. Горбик, Е.В. Пилипчук, В.І. Петренко, Т.Ю. Ніколаенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-5