Results (33):

Назва Тензорезистивні властивості гетерогенних плівкових матеріалів на основі тугоплавких металів
Автори І.П. Бурик, Л.В.Однодворець
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 024 - 029
Назва Структура та електропровідність нанокристалічних плівкових сплавів CoNi
Автори В.Б. Лобода, В.О. Кравченко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 089 - 096
Назва Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем CoNi/Ag(Cu)/FeNi
Автори В.Б. Лобода, В.О. Кравченко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 021 - 027
Назва Структурно-фазовий стан та оптичнi властивостi покриттiв з ZnO
Автори О.П. Кульментьєва, А.А.-K.М. Мухаммед, О.I. Кульментьєв
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 082 - 089
Назва Фазовий склад та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Феруму і Ванадію або Нікелю і Ванадію
Автори Т.М. Гричановська, В.В. Бібик, І.П. Бурик, О.С. Грищук, Л.А. Шешеня
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-6
Назва Структура і фазовий склад апатиту костної тканини кальцинованих фрагментів аорти при остеопорозі
Автори Я.В. Хижня, О.В. Атаман, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, С.М. Данильченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-4
Назва Електропровідність тришарових полікристалічних плівок Co/Ag(Cu)/Fe в умовах взаємодифузії атомів
Автори В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, С.М. Хурсенко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-5
Назва Отримання плівок ZnSe методом гідрохімічного осадження
Автори Д.С. Софронов, О.М. Софронова, О.І. Костенюкова, В.В. Стариков, О.М. Лебединский, П.В. Матейченко, А.С. Опанасюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe (Co) та Gd (Dy)
Автори С.І. Воробйов, І.В. Чешко, А.М. Чорноус, Х. Ширзадфар, О.В. Шутилєва
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-8
Назва Вплив термічного фактора на фазово-структурні й субструктурні станиіонно-плазмових покриттів квазібінарної системи TiC-WC
Автори О.В. Соболь, О.А. Шовкопляс
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03071-1 - 03071-4
Назва Формування нанокристалічного гідроксиапатиту в присутності деяких амінокислот
Автори О.В. Калінкевич, С.М. Данильченко, О.М. Калінкевич, В.М. Кузнецов, Цз.Цз. Люй, Цз. Шан, Ш.Ж. Ян
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Отримання плівок карбіду кремнію методом магнетронного розпилення складового вуглець-кремнієвої мішені
Автори В.І. Перекрестов, Г.С. Корнющенко, І.В. Загайко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-5
Назва Кінетичні властивості плівкових систем на основі Ni і V та Ni і Ag(Au)
Автори Т.М. Гричановська, Т.С. Холод, Л.А. Циганкова, Н.І. Шумакова, І.В. Чешко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04100-1 - 04100-5
Назва Структура та морфологія нанокристалічних кальцифікатів щитоподібної залози
Автори С.М. Данильченко, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, О.В. Коченко, Т.Г. Калініченко, А.В. Рєзнік, В.В. Стариков, Р.А. Москаленко, А.М. Романюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем
Автори П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-11
Назва Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді
Автори Ю.А. Шкурдода, А.Н. Чорноус, В.Б. Лобода, Ю.М. Шабельник, В.А. Кравченко, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02056-1 - 02056-6
Назва Комп'ютерне моделювання радіаційно-стимульованих структурних змін і властивості багатоперіодної системи ZrNx/MoNx
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, С.М. Шевченко, А.В. Янчев
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-5
Назва Вплив структурно-фазового стану на магніторезистивні властивості плівкових систем на основі FexNi100 – x та Cu
Автори Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-5
Назва Вольтамперометричний аналіз фазового складу тонких плівок Zn-Ni, електроосаджених зі слабколужного полілігандного електроліту
Автори А. Майзеліс, Б. Байрачний
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05010-1 - 05010-7
Назва Використання суміші газів (C2H2+N2) для отримання надтвердих карбонітридних покриттів на основі молібдену
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, А.А. Мейлєхов, У.С. Немченко, В.А. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Д.А. Колесников, М.Г. Ковалева,..., З.М. Проценко, І.В. Дощечкінa
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05043-1 - 05043-6
Назва Перемішування на границях шарів багатошарових наноперіодних покриттів системи TiNх/ZrNх: моделювання та експеримент
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Р.П. Мигущенко, Г.О. Постельник, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06021-1 - 06021-6
Назва Структура і властивості вакуумно-дугових покриттів хрому і його нітридів, отриманих в умовах дії постійного і імпульсного високовольтного потенціалів зсуву
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Taha A. Tabaza, Safwan M. Al-Qawabah, В.Ф. Горбань, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-6
Назва Вплив постійного і високовольтного імпульсного потенціалів зміщення на структуру і властивості вакуумно-дугових (TiVZrNbHf)Nх покриттів
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, В.Ф. Горбань, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-7
Назва Використання методу мікродугового плазмового оксидування для підвищення антифрикційних властивостей поверхні титанового сплаву
Автори В.В. Субботіна, О.В. Соболь, В.В. Білозеров, А.І. Махатілова, В.В. Шнайдер
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Елементно-фазові та структурні дослідження полікристалічних поверхонь сполук сис-теми β-Ga2O3-SnO2
Автори П.В. Галій, В.І. Васильців, А.П. Лучечко, П. Мазур, Т.М. Ненчук, О.В. Цвєткова, І.Р. Яровець
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05039-1 - 05039-8
Назва Вплив величини потенціалу зміщення і тиску азотної атмосфери на структуру і властивості вакуумно-дугових покриттів на основі AlCrTiZrNbV високоентропійного сплаву
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05046-1 - 05046-5
Назва Структурно-фазовий стан та дифузійні процеси в плівкових структурах на основі Co і Ru
Автори І.В. Чешко, А.М. Логвинов, А.І. Салтикова, С.І. Проценко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-4
Назва Використання негативного потенціалу зміщення для структурної інженерії вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі FeCoNiCuAlCrV високоентропійного сплаву
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, В.Ф. Горбань, А.О. Мейлехов, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, О.В. Звягольский
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06030-1 - 06030-5
Назва Вплив ударно-вібраційного методу на структурно-морфологічні характеристики та розподіл валентних електронів оксидів алюмінію, кремнію, заліза та титану
Автори Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, М.В. Карпець
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-8
Назва Вплив товщини шарів і умов осадження на структурний стан NbN/Cu багатошарових покриттів
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреєв, А.О. Мейлехов, Г.О. Постельник, В.O. Столбовий, І.М. Рищенко, Ю.Є. Сагайдашніков, Ж.В. Краєвська
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-5
Назва Вплив домішки BiScO3 на структуру та електричні властивості системи Y2O3-ZrO2-SrTiO3
Автори І.В. Суджанська, М.Н. Япринцев, Ю.С. Некрасова, В.М. Береснєв, А.Н. Васильєв
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Залежність між структурно-морфологічними особливостями сумішей SiO2/TiO2 та розрядними ємностями літієвих джерел струму
Автори Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, М.В. Карпець, В.В. Мокляк, А.Б. Гру’бяк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06012-1 - 06012-8