Results (19):

Назва Формування багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості
Автори В.Г. Хижняк, О.Е. Дацюк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, Г.А. Голубовська, Н.І. Шумакова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-7
Назва Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації
Автори В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих, О.О. Голишевський
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-6
Назва Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti,V і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації
Автори Я.В. Заулічний, В.Г. Хижняк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Назва Структура та механічні властивості гафнію легованого оксидом ітрію
Автори С.В. Чорнобук, М.І. Чередник, О.Ю. Попов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-5
Назва Особливості модифікуючої обробки низьковуглецевих сталей сильнострумовим релятивістським електронним пучком
Автори С.В. Биткін, О.О. Ісаєнко, С.Є. Донець, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, О.А. Старцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров, М.В. Авраменко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-6
Назва Механічні та електричні властивості феритів NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Р.В. Ільницький, Б.С. Дзундза, О.М. Матківський
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Назва Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-7
Назва Фазовий і хімічний склад дифузійних титаноалюмохромових покриттів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
Автори О.Е. Дацюк, В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, В.В. Сімкулет
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва Дослідження впливу складу залишкових газів на твердість, адгезійні властивості і елементний склад покриттів SiC-AlN, нанесених методом магнетронного розпилення
Автори І.Ю. Гончаров, Д.А. Колесніков, В.Ю. Новіков, М.Г. Ковалева, С.В. Литовченко, Б.А. Мазілін, Д.В. Горох, В.М. Береснев, David Alejandro Diaz Yanez
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-5
Назва Багатошарові наноструктуровані покриття (TiZr)N / (TiSi)N, сформовані методом вакуумно-дугового осадження
Автори C.В. Литовченко, Б.О. Мазілін, В.М. Береснєв, В.О. Столбовий, М.Г. Ковалева, О.В. Крицина, І.В. Колодій, О.В. Глухов, Л.В. Маліков
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-5
Назва Дослідження мікромеханічних властивостей тонких плівок PbTe та PbSe
Автори Ю.В. Тур, І.С. Вірт,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06037-1 - 06037-4
Назва Структура та фізико-механічні властивості надтвердих багатошарових покриттів (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) з подвійним періодом модуляції структури
Автори В.Ю. Новіков, В.М. Бєрєснєв, Д.А. Колєсніков, О.Н. Іванов, С.В. Литовченко, Д.В. Горох, О.В. Глухов, А.О. Козаченко, Є.В. Крицина, В.В. Cирота
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-6
Назва Вплив технологічних факторів на структуру та властивості високоентропійного сплаву FeCrMnCoNi
Автори М.П. Семенько, Р.В. Остапенко, С.М. Науменко, П.О. Теселько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-7
Назва Дослідження мікротвердості тонких керамічних покриттів, сформованих комбінованим електронно-променевим методом на діелектричних матеріалах
Автори В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко, С.О. Билокінь, В.О. Андриенко, М.О. Бондаренко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-5
Назва Структура покриття CoCrAlY/ZrSiO4/Al2O3 до та після термічної обробки
Автори М.Г. Ковальова, В.В. Сірота, В.М. Береснев, Ю.Н. Тюрін, О.Н. Вагіна, І.А. Павленко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Назва Механічна електроосадженого покриття із сплаву Ni-P
Автори F. Lekmine,, H. Ben Temam, M. Naoun, M. Hadjadj
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Вплив постійного магнітного поля на механічні властивості та термостабільність аморфних сплавів на основі Co, Fe та Ni
Автори Т.Л. Цареградська, А.М. Курилюк, І.В. Овсієнко, Г.В. Саєнко, О.В. Турков
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва Метастабільні стани і фізичні властивості збагачених бором W-B плівок
Автори В.Ф. Башев, С.І. Рябцев, Т.В. Крузіна, С.О. Попов, Є.С. Скорбященський, Ю.М. Потапович, С.М. Антропов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-5
Назва Теоретичне прогнозування деяких фізичних властивостей трикомпонентних сплавів BxAl1 – xSb
Автори S. Daoud, P.K. Saini, H. Rekab-Djabri,
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06008-1 - 06008-5