Results (21):

Назва Особливості переносу зарядів у системі поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-6
Назва Електричні властивості шпінелі LiMn1.9Fe0.1O4 та літієвих джерел струму з катодом на її основі
Автори А.М. Бойчук, В.В. Угорчук, Т.Я. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-5
Назва Вплив розмірів наповнювача на перколяційну поведінку системи поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, Ю.В. Яковлев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-4
Назва Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-7
Назва Електропровідність дрібнокристалічного графіту при дії гідростатичного тиску
Автори І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, О.І. Прокопов, О.В. Журавков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-4
Назва Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену
Автори Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори И.Ф. Миронюк, В.И. Мандзюк, В.М. Сачко, Р.П. Лисовский, Б.И. Рачий
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-7
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк , В.М. Сачко, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-7
Назва Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, , В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-6
Назва Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщиниквантового напівпровідникового дроту
Автори М.А. Рувінский, Б.М. Рувінский, О.Б. Костюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-4
Назва Структура та електропровідність полімерних композиційних матеріалів,сформованих у магнітному полі
Автори О.В. Яременко, І.О. Мороз, О.Д. Стадник
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05040-1 - 05040-5
Назва Електро- та теплопровідність потрійних композитів графітові нанопластинки/TiO2/епоксидна смола
Автори Л.Л. Вовченко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Турков, Ю.С. Перец
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-7
Назва Структура, міцнісні та електропровідні властивості вакуумних конденсатів Cu-Ta
Автори М.О. Жадько, А.І. Зубков, О.В. Соболь, О.В. Субботін, Е.В. Зозуля, Г.І. Зеленська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Назва Електропровідність та процеси діелектричної релаксації керамічної системиY2O3-ZrO2-SrTiO3-BiScO3
Автори I.В. Суджанская, В.М. Береснев, Л.О. Ілюшин,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Назва Вплив домішки BiScO3 на структуру та електричні властивості системи Y2O3-ZrO2-SrTiO3
Автори І.В. Суджанська, М.Н. Япринцев, Ю.С. Некрасова, В.М. Береснєв, А.Н. Васильєв
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Наноструктурні покриття на основі аморфного вуглецю і наночастинок золота, отримані імпульсним вакуумно-дуговим методом
Автори А.Я. Колпаков, М.Г. Ковальова, В.М. Береснєв, С.С. Манохін, А.І. Поплавський, А.Н. Хмара, М.В. Мішунін, М.Є. Галкіна, Ж.В. Герус, М.Н. Япринцев, В.В. Сирота, О.В.Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-7
Назва Електричні властивості нанокристалів поруватого кремнію в діелектричній матриці
Автори I. Оленич, I. Гірник, L. Orovcík
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Структурно-морфологічні та електропровідні властивості композиційних матеріалів С-Al2O3
Автори В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, Ю.О. Кулик, Н.А. Безрука
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-6
Назва Електропровідність та магніторезистивні властивості плівкових сплавів на основі пермалою Fe0.5Ni0.5 та міді
Автори О.В. Бездідько, Ю.О. Шкурдода, І.О. Шпетний
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-4
Назва Структура, морфологія та електропровідні властивості Sn-легованого ТіО2
Автори І.Ф. Миронюк, Т.Р. Татарчук, В.О. Коцюбинський, В.І. Мандзюк, Х.О. Савка, І.М. Микитин
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-7