Results (8):

Назва Структурні та оптичні властивості плівок Cu2ZnSnS4,отриманих методом пульсуючого спрей-піролізу
Автори О.А. Доброжан, В.Б. Лобода, Я.В. Знаменщиков, А.С. Опанасюк, Х. Чеонг
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-7
Назва Кристалічна структура, оптичні та провідні властивості наночастинок ZnO, легованих фтором
Автори A. Diha, S. Benramache, L. Fellah
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Вплив температури обробки на оптичні та морфологічні параметри органічного перовскіту CH3NH3PbI3, отриманого методом спрей-піролізу
Автори I. Kemerchou,, F. Rogti, B. Benhaoua, N. Lakhdar, A. Hima, O. Benhaoua, A. Khechekhouche
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-4
Назва Тонкі плівки CdZnO з покриттям: Застосування для пристроїв перетворення енергії
Автори R.A. Zargar, A.H. Shah, H.A. Reshi, M. Arora, F.A. Mir
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-3
Назва Інженерія забороненої зони в нанокристалічних тонких плівках NiO, отриманих методом спрей-піролізу з розпиленням Fe
Автори H.S. Gavale, M. S. Wagh, S.R. Gosavi
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-6
Назва Вплив збільшення концентрацій при отриманні тонкої плівки Cu2ZnSnS4
Автори N. Sebaa, M. Adnane, A. Djelloul, A. Abderrahmane, T. Sahraoui
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05009-1 - 05009-5
Назва Вплив легування міддю та температури відпалу на структурні, морфологічні та оптичні властивості тонких плівок NiO
Автори A. Haichour, N. Hamdadou
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-6
Назва Оптичні властивості плівок селеніду цинку, які леговані європієм
Автори D.M. Jeroh, A.J. Ekpunobi, D.N. Okoli
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05006-1 - 05006-5