Results (14):

Назва Контраст електронномікроскопічних зображень аморфних об’єктів
Автори О.Я. Сватюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-7
Назва Анізотропія структури та властивостей міцності жароміцного композиту Cu-Cr-Zr, що індуковано рівноканальним кутовим пресуванням
Автори А.І. Беляєва, А.А. Галуза, І.В. Коленов, С.М. Фаізова, Г.І. Рааб, І.А. Фаізов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-6
Назва Особливості мікроструктури та перколяційна поведінка поліпропіленгліколю, наповненого багатошаровими вуглецевими нанотрубками
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05021-1 - 05021-6
Назва Механічні та електричні властивості феритів NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Р.В. Ільницький, Б.С. Дзундза, О.М. Матківський
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Назва Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-7
Назва Використання методу мікродугового плазмового оксидування для підвищення антифрикційних властивостей поверхні титанового сплаву
Автори В.В. Субботіна, О.В. Соболь, В.В. Білозеров, А.І. Махатілова, В.В. Шнайдер
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Вплив домішки BiScO3 на структуру та електричні властивості системи Y2O3-ZrO2-SrTiO3
Автори І.В. Суджанська, М.Н. Япринцев, Ю.С. Некрасова, В.М. Береснєв, А.Н. Васильєв
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Особливості мікроструктури та трибологічні властивості низьколегованої сталі, модифікованої високоенергетичним плазмовим імпульсом
Автори Ю.Г. Чабак
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-5
Назва Наноструктурні покриття на основі аморфного вуглецю і наночастинок золота, отримані імпульсним вакуумно-дуговим методом
Автори А.Я. Колпаков, М.Г. Ковальова, В.М. Береснєв, С.С. Манохін, А.І. Поплавський, А.Н. Хмара, М.В. Мішунін, М.Є. Галкіна, Ж.В. Герус, М.Н. Япринцев, В.В. Сирота, О.В.Глухов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-7
Назва Вплив технологічних факторів на структуру та властивості високоентропійного сплаву FeCrMnCoNi
Автори М.П. Семенько, Р.В. Остапенко, С.М. Науменко, П.О. Теселько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-7
Назва Структура покриття CoCrAlY/ZrSiO4/Al2O3 до та після термічної обробки
Автори М.Г. Ковальова, В.В. Сірота, В.М. Береснев, Ю.Н. Тюрін, О.Н. Вагіна, І.А. Павленко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Назва Структурний і фазово-елементний розподіл у імпульсному плазмовому покритті, отриманому з використанням твердосплавного катоду
Автори В.Г. Єфременко, Ю.Г. Чабак, К. Шимізу, Т.В. Пастухова, Н. Еспалларгас, В.І. Федун, В.І. Зурнаджі
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-6
Назва Вплив різних режимів термічної обробки на електричні властивості та мікроструктуру n-Si
Автори Г.П. Гайдар, П.І. Баранський
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-5
Назва Оптимізація складу та процесу отримання гарячепресованої кераміки з підвищеними характеристиками на основі карбіду бору
Автори В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, В.В. Ковальчук, А.В. Кравчук, А.В. Степаненко, Д.А. Котляр, Т.В. Павличук, Т.М. Кутрань, В.С. Антонюк, К.І. Аврамчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06034-1 - 06034-5