Results (8):

Назва Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових сонячних елементах на основні гетеропереходів n-ZnS(n-CdS) / p-CdTe із струмознімальними контактами ITO та ZnO
Автори О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, В.В. Гриненко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-8
Назва Моделювання ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходу n-MgxZn1-xO/p-SnS із контактами ZnO:Al та ITO
Автори О.В. Д’яченко, О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, Д.І. Курбатов, В.В. Гриненко, С.В. Плотніков
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-7
Назва Розробка гібридного сонячного модуля для високоефективної сонячної станції
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко, Г.С. Хрипунов, Д.С. Прокопенко, Л.В. Зайцева
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-5
Назва Вплив транспортуючого шару електронів на ефективність перетворення енергії сонячних елементів на основі перовскіту порівняльне дослідження
Автори A. Hima, N. Lakhdar, A. Saadoune
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-3
Назва Генерація електромагнітних коливань субміліметрового діапазону діодами GazIn1 – zAs з використанням ударної іонізації
Автори О.В. Боцула, К.Н. Приходько
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-5
Назва Моделювання просторових характеристик кремнієвого сонячного елементу: підхід штучної нейронної мережі
Автори R.S. Kamath, R.K. Kamat
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва Теоретичне дослідження щодо вдосконалення сонячних елементів на основі CIGS
Автори M.W. Bouabdelli, F. Rogti, N. Lakhdar, M. Maache
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Генерація терагерцових коливань діодами з резонансно-тунельними границями
Автори О.В.Боцула, В.О. Зозуля
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06037-1 - 06037-4