Results (28):

Назва Хімічне поверхневе осадження тонких плівок CdS з водного розчину солі CdI2
Автори Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, П.Й. Шаповал, Ф.І. Цюпко, Р.Ю. Петрусь, С.В. Токарев, О.І. Горбова
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 042 - 048
Назва Electrical Characterization of Electron Beam Evaporated Cd1-xSex Thin Films
Автори S.R. Vishwakarma, A.K. Verma, R.S.N. Tripathi, Rahul
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0558 - 0562
Назва Structural properties of nickel doped cadmium sulfide
Автори B. Srinivasa Rao, B. Rajesh Kumar, G. Venkata Chalapathi, V. Rajagopal Reddy, T. Subba Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0620 - 0625
Назва Quantum Confinement in Cadmium Selenide Multilayer Thin Films Using Physical Vapour Deposition Method
Автори M. Melvin David Kumar, Suganthi Devadason, S. Rajesh
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-3
Назва Одержання і властивості гібридних колоїдних наночастинок Au-CdSe
Автори О.О. Балицький
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-3
Назва Вплив відпалу на оптичні властивості та дисперсію показника заломлення нанометрових плівок CdS
Автори В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.Я. Тузяк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Назва Effect of Mg Doping on the Structural and Optical Properties of CdS Nanoparticles Synthesized by co-Precipitation Method
Автори G. Giribabu, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R.P. Vijayalakshmi, N. Madhusudhana Rao
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-5
Назва Structural and Optical Properties of CdS Thin Film Grown by Chemical Bath Deposition
Автори S. Rajpal, V. Bandyopadhyay
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-5
Назва ZnO-CdS Powder Nanocomposite: Synthesis, Structural and Optical Characterization
Автори Dinesh Saini, R.K. Duchaniya
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-3
Назва A Comparative Study on the Optical Properties of Multilayer CdSe / CdTe Thin Film with Single Layer CdTe and CdSe Films
Автори M. Melvin David Kumar, Suganthi Devadason
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-3
Назва Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CdS: одержання, морфологія та оптичні властивості
Автори В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.І Тузяк, І.Р. Зачек, В.М. Родич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Назва Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових сонячних елементах на основні гетеропереходів n-ZnS(n-CdS) / p-CdTe із струмознімальними контактами ITO та ZnO
Автори О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, В.В. Гриненко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-8
Назва Моделювання робочих характеристик сонячного елементу зі структурою p+-CuO / p-ZnTe / n-CdSe / n-MoSe2 / Mo
Автори А.С. Опанасюк, М.М. Іващенко, І.П. Бурик, В.А. Мороз
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-5
Назва Structural and Optical Studies of 100 MeV Ni+7 Irradiated Cadmium Selenide Thin Films
Автори Rajesh Singh, A.D. Yadav, V. Jadhav, S.K. Dubey
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-3
Назва Оптичні властивості нанокомпозиту CdS : Au НЧ
Автори В.В. Кусьнеж, А.Б. Данилов, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Influence of the SHI Irradiation on the XRD, AFM, and Electrical Properties of CdSe Thin Films
Автори Rajesh Singh, Radha Srinivasan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-3
Назва Effect of Annealing on the Properties of Nanocrystalline CdS Thin Films Prepared by CBD Method
Автори A. Djelloul, M. Adnane, Y. Larbah, M. Zerdali, C. Zegadi, A. Messaoud
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-7
Назва CdS Nanoparticles: A Facile route to Size-Controlled Synthesis of Quantum Dots on a Polymer Matrix
Автори N. Memarian
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Films CdS Grown on Porous Si Substrate
Автори A.F. Dyadenchuk, V.V. Kidalov
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Назва Поверхнево-бар’єрні структури Au/n-CdS: створення та електрофізичні властивості
Автори Р. Петрусь, Г. Ільчук, А. Кашуба,, І. Семків, Е. Змійовська, Ф. Гончар, Р. Лис
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-6
Назва Single Crystal, High Band Gap CdS Thin Films Grown by RF Magnetron Sputtering in Argon Atmosphere for Solar Cell Applications
Автори Rupali Kulkarni, Amit Pawbake, Ravindra Waykar, Ashok Jadhawar, Haribhau Borate, Rahul Aher, Ajinkya Bhorde, Shruthi Nair, Priyanka Sharma, Sandesh Jadkar
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-6
Назва Вплив відпалювання на структуру ультратонких плівок золота на поверхні підк-ладок із скла та CdS
Автори А.Б. Данилов, Г.A. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, В.Г. Гайдучок
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-6
Назва Вплив транспортуючого шару електронів на ефективність перетворення енергії сонячних елементів на основі перовскіту порівняльне дослідження
Автори A. Hima, N. Lakhdar, A. Saadoune
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-3
Назва Синтез нанокристалів Zn1-xCdxS електролітичним методом
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, А.В. Лисиця, Б.Д. Нечипорук, М.В. Прохоренко, Б.А. Татарин, Фісеха Тесфайє
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Роль плівок ППО у підвищенні ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходів CdS/MoS2
Автори B. Zaidi, M.S. Ullah, B. Hadjoudja, S. Gagui, N. Houaidji, B. Chouial, C. Shekhar
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-4
Назва Вплив умов технології на формування центрів світіння у квантових точках CdS
Автори В.А. Сминтина, В.М. Скобєєва, К.О. Вергелес, М.В. Малушин
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05031-1 - 05031-4
Назва Локальна взаємодія електронів з кристалічними дефектами в твердому розчині CdSe0.2Te0.8: ab initio підхід
Автори О.П. Малик, І.В. Петрович, Г.В. Кеньо
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06009-1 - 06009-5
Назва Вплив на інфрачервоні спектральні, структурні та морфологічні властивості наночастинок , осаджених за кімнатної температури
Автори C.K. Sheng, Y.M. Alrababah
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-4