Results (26):

Назва Титано-марганцеві оксиди. Оптичні та фотокаталітичні властивості
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, Т. Гаврилко, Г. Пучковська, В. Наумов, Т. Халявка, В. Кшнякін, В. Черняк, Я. Баран
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 035 - 049
Назва Вплив домішкових іонів на оптичні і фотокаталітичні властивості анатазу та рутилу
Автори В. Шимановська, Л. Кернажицький, Г. Пучковська, В. Наумов,Т. Халявка, В. Кшнякін, С. Кшнякіна, В.Черняк
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 079 - 092
Назва Моделювання з перших принципів структури сполуки La0.5Li0.5TiO3
Автори С.А. Калькута
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-4
Назва Фотолюмінесценція та оптичне поглинання чистого нанокристалічного ТiО2анатазу та рутилу при кімнатній температурі
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, T. Гаврилко, В. Наумов, Л. Федоренко, В. Кшнякін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-8
Назва Вплив легування діоксиду титану ніобієм і цирконієм на морфологію поверхні
Автори Л.М. Гуменюк, І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-3
Назва Вплив гідротермальної обробки на фазовий склад діоксиду титану, отриманого методом гідролізу Ti(OC4H9)4
Автори М.Г. Мізілевська, В.О. Коцюбинський, О.Х. Тадеуш
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Формування багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості
Автори В.Г. Хижняк, О.Е. Дацюк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, Г.А. Голубовська, Н.І. Шумакова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-7
Назва Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню
Автори Л.С. Яблонь, В.В. Стрельчук, И.М. Будзуляк, С.И. Будзуляк, О.В. Морушко, Б.И. Рачий, О.М. Хемий
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації
Автори В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих, О.О. Голишевський
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-6
Назва Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану
Автори В.В. Шимановська, Л.А. Кернажицький, Т.А. Гаврилко, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-10
Назва Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів
Автори Т.О. Халявка, С.В. Камишан, М.М. Циба, С.М. Щербаков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Фрактальність поверхонь зламів алюмінію і титану опромінених інтенсивним електронним пучком
Автори В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, O.A. Старцев, В.Т. Уваров
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti,V і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації
Автори Я.В. Заулічний, В.Г. Хижняк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Назва Отримання нанокомпозиту анатаз / брукіт з контрольованими структурно- морфологіч-ними характеристиками
Автори В.О. Коцюбинський, М.Г. Мізілевська, А.Б. Груб'як, С.І. Воробйов, М.М. Кузишин, В.М. Сачко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Назва Спектрально-люмінесцентні властивості титано-марганцевих оксидів
Автори В.В. Шимановская, Л.А. Кернажицкий, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05019-1 - 05019-7
Назва Електро- та теплопровідність потрійних композитів графітові нанопластинки/TiO2/епоксидна смола
Автори Л.Л. Вовченко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Турков, Ю.С. Перец
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-7
Назва Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-7
Назва Використання методу мікродугового плазмового оксидування для підвищення антифрикційних властивостей поверхні титанового сплаву
Автори В.В. Субботіна, О.В. Соболь, В.В. Білозеров, А.І. Махатілова, В.В. Шнайдер
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Фазовий і хімічний склад дифузійних титаноалюмохромових покриттів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
Автори О.Е. Дацюк, В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, В.В. Сімкулет
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну структуру карбіду титану
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06018-1 - 06018-4
Назва Вплив температури підкладки на формування плівок карбіду титану
Автори O.E. Kaipoldayev, G.A. Baigarinova, R.R. Nemkayeva, N.R. Guseinov, Y.S. Mukhametkarimov, K. Tauasarov, O.Y. Prikhodko
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-5
Назва Електричні характеристики переходу Шоткі Au/n-GaN з ізоляційним шаром High-k SrTiO3
Автори Varra Niteesh Reddy, D.V. Vivekananda, G. Sai Krishna, B. Sri Vivek, P. Vimala
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-5
Назва Першопринципне моделювання впливу домішок бору на електронну та атомну структуру карбіду титану
Автори І.В. Плющай, Т.В. Горкавенко, О.І. Плющай
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-4
Назва Композити поліетиленоксиду/титанату барію: оптичні, електричні та теплові властивості
Автори Y. Al-Ramadin, Z.M. Elimat
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05014-1 - 05014-4
Назва Структура, морфологія та електропровідні властивості Sn-легованого ТіО2
Автори І.Ф. Миронюк, Т.Р. Татарчук, В.О. Коцюбинський, В.І. Мандзюк, Х.О. Савка, І.М. Микитин
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-7
Назва Новий розчин для електрохімічної модифікації поверхні титану
Автори S. Kyrylenko, O. Oleshko, F. Warchoł, Ye. Husak, M. Basiaga, A. Kazek-Kesik, G. Dercz, M. Pogorielov, W. Simka
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06038-1 - 06038-8