Results (9):

Назва Морфологія поверхні та оптичні властивості плівок CdSe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автори В.В. Старіков, М.М. Іващенкo, А.С. Опанасюк, В.Л. Перевертайло
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 100 - 109
Назва Оптичні характеристики та склад плівок Cd1 – xMnxTe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автори В.В. Косяк, А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, П.М. Фочук, В.В. Старіков
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 048 - 058
Назва Отримання плівок ZnSe методом гідрохімічного осадження
Автори Д.С. Софронов, О.М. Софронова, О.І. Костенюкова, В.В. Стариков, О.М. Лебединский, П.В. Матейченко, А.С. Опанасюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Структура та оптичні властивості нікель-кобальтових феритів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-7
Назва Структура і властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом магнетронного розпилення
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кириченко, Р.П. Мигущенко, Н.В. Веселова, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-5
Назва Золь-гель синтез, структура та оптичні властивості нікель-марганцевих феритів
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук, Н.І. Різничук, Р.С. Соловей
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-5
Назва Вирощування кристалів та електрооптичні характеристики сполуки In2Se2.7Sb0.3
Автори Piyush Patel, S.M. Vyas, Vimal Patel, Himanshu Pavagadhi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4
Назва Структурні та оптичні характеристики мультиферроїчних наночастинок BiFeO3, синтезованих при різних температурах відпалу
Автори Naimur R. Niloy, M.I. Chowdhury, S. Anowar, J. Islam, M.M. Rhaman
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-6
Назва Оптичні властивості Hg1 – xMnxS, Hg1 – x – уMnxFеуS, Hg1 – x – уMnxFеуSe1 – zSz
Автори Г.О. Андрущак, П.Д. Марянчук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06032-1 - 06032-5