Results (13):

Назва Структура та електропровідність нанокристалічних плівкових сплавів CoNi
Автори В.Б. Лобода, В.О. Кравченко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 089 - 096
Назва Вплив додаткових шарів Ni на структуру та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Co та Cu
Автори В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, В.М. Коломієць, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 027 - 035
Назва Кінетичні властивості плівкових систем на основі Ni і V та Ni і Ag(Au)
Автори Т.М. Гричановська, Т.С. Холод, Л.А. Циганкова, Н.І. Шумакова, І.В. Чешко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04100-1 - 04100-5
Назва Опір інтеркальованих сполук графіту з бромом та хлоридом алюмінію під тиском
Автори І.В. Овсієнко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Журавков, О.І. Прокопов, Ю.А. Куницький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-7
Назва Електричні властивості тонких плівок Cu2ZnSnSe4 і Cu2ZnSnSe2Te2 (S2) отриманих методом термовакуумного напилення
Автори І.П. Козярський, Е.В. Майструк, Д.П. Козярський, П.Д. Мар’янчук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-3
Назва Воднева обробка золотого контакту на кремнії
Автори A.G. Vasiljev, О.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем на основі пермалою та срібла
Автори I.M. Пазуха, Д.O. Шуляренко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-4
Назва Структурно-фазовий стан та електропровідність плівкових структур на основі фази Fe-Со та Cu
Автори Д.І. Салтиков, Ю.О. Шкурдода, І.Ю. Проценко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-6
Назва Кристалічна структура і фізичні властивості високоентропійних сплавів
Автори Ю.С. Березняк, M. Opielak, Л.В. Однодворець, Д.В. Подуремне, І.Ю. Проценко, Ю.М. Шабельник
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Назва Структурні дослідження фазових переходів в інтеркальованих сполуках графіту з хлоридом йоду та бромом
Автори І.В. Овсієнко, Т.A. Лень, О.І. Прокопов, М.О. Боровий, Л.Ю. Мацуй, О.А. Сиволожський
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-6
Назва Електрофізичні властивості гранульованих плівкових сплавів
Автори О.А. Гричановська, А.К. Рилова, Т.М. Гричановська, Н.І. Шумакова
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06007-1 - 06007-4
Назва Електропровідність та магніторезистивні властивості плівкових сплавів на основі пермалою Fe0.5Ni0.5 та міді
Автори О.В. Бездідько, Ю.О. Шкурдода, І.О. Шпетний
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-4
Назва Вирощування кристалів та електрооптичні характеристики сполуки In2Se2.7Sb0.3
Автори Piyush Patel, S.M. Vyas, Vimal Patel, Himanshu Pavagadhi
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4