Results (13):

Назва Вплив усереднення енергії розпилених атомів на стаціонарність квазірівноважної конденсації
Автори О.А. Мокренко, В.І. Перекрестов, Ю.О. Космінська
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 040 - 053
Назва Отримання шарів AlN при магнетронному розпиленні алюмінію в газовій суміші Ar + N2
Автори Г.С. Корнющенко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-5
Назва Отримання та деякі особливості окислення наносистем Zn
Автори В.М. Латишев, А.С. Корнющенко, В.І. Перекрестов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-4
Назва Отримання плівок карбіду кремнію методом магнетронного розпилення складового вуглець-кремнієвої мішені
Автори В.І. Перекрестов, Г.С. Корнющенко, І.В. Загайко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-5
Назва Гнучкі сонячні елементи на основі базових шарів СdТe, отриманих методом магнетроного розпилення
Автори Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач, Р.В. Зайцев, А.І. Доброжан, М.М. Харченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-5
Назва Вплив параметрів магнетронного розпилення на структуру і субструктурні характеристики плівок дибориду танталу
Автори О.А. Гончаров, А.М. Юнда, І.В. Шелест, В.В. Буранич
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Структура та оптичні властивості тонких плівок CdS та CdTe для сонячних елементів на гнучких підкладках, отриманих магнетронним розпиленням на постійному струмі
Автори Г.І. Копач, Р.П. Мигущенко, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, M.M. Харченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-6
Назва Особливості структурно-морфологічних змін наносистем на основі конденсатів Zn при їх окисленні в атмосфері повітря
Автори Г.С. Корнющенко, Ю.О. Рибалко, В.І. Перекрестов
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Структурні і фазові особливості формування квазікристалічних плівок Ti-Zr-Ni при нагріванні
Автори С.В. Малихін, В.В. Кондратенко, І.А. Копилець, С.В. Суровицький, О.А. Батурін, І.Ф. Михайлов, М.В. Решетняк, С.С. Борисова, Ю.С. Богданов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Назва Вплив параметрів ВЧ-магнетронного розпилення на структуру плівок дибориду гафнію
Автори О.А. Гончаров, А.М. Юнда, В.В. Буранич, І.В. Шелест, В.Б. Лобода
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Вплив температури підкладки на формування плівок карбіду титану
Автори O.E. Kaipoldayev, G.A. Baigarinova, R.R. Nemkayeva, N.R. Guseinov, Y.S. Mukhametkarimov, K. Tauasarov, O.Y. Prikhodko
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-5
Назва Особливості початкової стадії формування квазікристалічних тонких плівок системи Ti-Zr-Ni
Автори С.В. Малихін, В.В. Кондратенко, І.А. Копилець, С.В. Суровицький, І.Г. Шипкова, І.Ф. Михайлов, Є.М. Зубарев, Ю.С. Богданов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-6
Назва Метастабільні стани і фізичні властивості збагачених бором W-B плівок
Автори В.Ф. Башев, С.І. Рябцев, Т.В. Крузіна, С.О. Попов, Є.С. Скорбященський, Ю.М. Потапович, С.М. Антропов
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-5