Results (10):

Назва Енергетична структура β´-фази кристалу Ag8SnSe6
Автори І.В. Семків, Б.А. Лукіянець, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, А.І. Кашуба, М.В. Чекайло
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Кристалічна структура, оптичні та провідні властивості наночастинок ZnO, легованих фтором
Автори A. Diha, S. Benramache, L. Fellah
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-5
Назва Вплив температури обробки на оптичні та морфологічні параметри органічного перовскіту CH3NH3PbI3, отриманого методом спрей-піролізу
Автори I. Kemerchou,, F. Rogti, B. Benhaoua, N. Lakhdar, A. Hima, O. Benhaoua, A. Khechekhouche
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-4
Назва Одночасний вплив ширини забороненої зони віконного шару p-nc-SiOx:H та зворотного відбиття на характеристики сонячних елементів на основі a-Si:H
Автори Abbas Belfar, Mohammed Belmekki, Ferroudja Hammour, Hocine Ait-Kaci
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Нанопорошок та тонкі плівки ZnO, отримані методом золь-гелю
Автори Ankita, Sanjay Kumar, Sudhir Saralch, Dinesh Pathak
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-5
Назва Вплив розміру зерна на деформацію в наноплівці оксиду міді для застосувань у газовій сенсориці
Автори Divya Aparna Narava, S.K. Tripathy, Sanjay Kumar
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05040-1 - 05040-4
Назва Вплив часу відпалу на оптичні та структурні властивості нанострижнів ZnO
Автори A.K. Bhunia, S.S. Pradhan, S. Saha
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06003-1 - 06003-4
Назва Оптичні властивості плівки: експериментальні та теоретичні аспекти
Автори Г. Ільчук, Е. Змійовська, Р. Петрусь, І. Семків, І. Лопатинський, А. Кашуба
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-4
Назва Розрахунки з перших принципів електронних властивостей гетероструктур на основі ZnO/GaN
Автори О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, В.Є. Дзіковський, А.П. Васьків, М.Я. Шеремета
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-6
Назва Вплив заміщення Mn2+ на оптичні властивості нових наночастинок CaLi2O2, синтезованих методом золь-гелю
Автори A. Kadari, A. Azaiz, N. Mokhtari, D. Horri
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06009-1 - 06009-5