Results (16):

Назва Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-4
Назва Електретний стан та радіаційне поглинання полівінілхлоридних металонанокомпозитів
Автори В.В. Крівцов, Є.В. Малиновський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-4
Назва FLUX – програмний пакет для обчислення характеристик синхротронного випромінювання
Автори П.І. Гладких, І.А. Князь, О.С. Мазманішвілі, О.О. Щербаков,
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-6
Назва Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-4
Назва Електронна структура напівметалевого кристала CoFeMnSi, отримана з урахуванням сильних кореляцій 3d електронів
Автори С.В. Сиротюк, В.М. Швед, І.Є. Лопатинський, Н.О. Щербань
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-7
Назва Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів
Автори О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-5
Назва Вплив гідростатичного тиску на електронну структуру кристала NiMnAs
Автори С.В. Сиротюк, І.Є. Лопатинський, В.М. Швед, Н.О. Щербань
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05039-1 - 05039-6
Назва Забезпечення синхронізації мод в волоконних кільцевих лазерах
Автори О.С. Гнатенко, Ю.П. Мачехін, Ю.С. Курський, В.П. Обозна
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-8
Назва Електроосадження та механічні характеристики композитних покриттів Ni/SiC
Автори L. Ghelani, M. Naoun, L. Aissani, A. Abbassi, S. BoulahrouzL. Ghelani, M. Naoun, L. Aissani, A. Abbassi, S. Boulahrouz
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Взаємозв'язок між піроелектрикою та залишковою поляризацією в тонких плівках сегнетоелектричного полімеру з нанорозмірною структурою
Автори С.Н. Федосов, О.Є. Сергєєва
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-5
Назва Електричні властивості нанокристалів поруватого кремнію в діелектричній матриці
Автори I. Оленич, I. Гірник, L. Orovcík
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Властивості та застосування нанопористого оксиду кремнія, наповненого поліаніліном та йодом
Автори Tomasz Popławski, Anna Pidluzhna, Fedir Ivashchyshyn,, Piotr Chabecki, Roman Shvets
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06023-1 - 06023-5
Назва Механічна електроосадженого покриття із сплаву Ni-P
Автори F. Lekmine,, H. Ben Temam, M. Naoun, M. Hadjadj
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Визначення рефрактивних параметрів в кристалі Tl3TaS4
Автори О.В. Бокотей, О.О. Бокотей, В.О. Сливка, О.Г. Сливка
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06022-1 - 06022-4
Назва Метод хвильових матриць для моделювання хвилеводних поляризаторів із діафрагмами. Теорія
Автори А.В. Булашенко, С.І. Пільтяй, І.В. Демченко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06026-1 - 06026-5
Назва Теоретичне прогнозування деяких фізичних властивостей трикомпонентних сплавів BxAl1 – xSb
Автори S. Daoud, P.K. Saini, H. Rekab-Djabri,
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06008-1 - 06008-5