Results (16):

Назва Чисельне дослідження опромінення пластинки графену пучком атомів вуглецю
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов, Ю.В. Щербак
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 076 - 088
Назва Вплив термічної та радіаційної дій на фазовий склад, структуру й напружено-деформований стан покриттів системи Ti-W-B, осаджених з іонно-атомних потоків
Автори О. А. Шовкопляс, О. В. Соболь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-6
Назва Процеси накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі лазерно-опроміненого композиту TiO2/C
Автори І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький, О.В. Морушко, Б.І. Рачій, О.М. Хемій, Л.О. Шийко, Л.С. Яблонь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-4
Назва Окислення цирконію після опромінення іонами аргону
Автори С.М. Дуванов, В.А. Батурін, А.Ю. Карпенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01035-1 - 01035-4
Назва Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню
Автори Л.С. Яблонь, В.В. Стрельчук, И.М. Будзуляк, С.И. Будзуляк, О.В. Морушко, Б.И. Рачий, О.М. Хемий
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Електротранспортні властивості підданих ультрафіолетовому опроміненню вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, О.А. Брусиловець, Ю.А. Куницький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Особливості модифікуючої обробки низьковуглецевих сталей сильнострумовим релятивістським електронним пучком
Автори С.В. Биткін, О.О. Ісаєнко, С.Є. Донець, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, О.А. Старцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров, М.В. Авраменко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-6
Назва Effect of Electron Irradiation on Conductivity Anisotropy in n-InSe
Автори З.Д. Ковалюк, І.В. Мінтянський, П.І. Савицький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06013-1 - 06013-5
Назва Модифікація дефектної структури кремнію під впливом радіації
Автори Г.П. Гайдар, М.Б. Пінковська, М.І. Старчик
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-6
Назва Просторовий перерозподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровідниках під впливом імпульсного лазерного опромінення
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-6
Назва Емпіричні закономірності змінення з температурою Дебая динамічних, акустичних, структурних, оптичних і колориметричних характеристик іонних кристалів
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-5
Назва Аналіз поведінки частотних спектрів дислокаційного поглинання ультразвуку в опромі-нених зразках LiF з різною дислокаційною структурою
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06010-1 - 06010-5
Назва Оптичні та електричні властивості пористого кремнію n-типу, отриманого методом електрохімічного травлення та дослідження впливу на нього γ-випромінювання
Автори A.A. Sulaiman, A.A.K. Muhammed, М.М. Іващенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Назва Формування та моделювання нанорозмірних рівнів самоорганізованих структур в некристалічних тонких плівках систем Ge-As-Te(S, Se)
Автори M.I. Мар’ян, Н.В. Юркович, V. Seben
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-8
Назва Аналіз поведінки динамічних і структурних характеристик у попередньо продеформованих та опромінених Х-променями монокристалах NaCl
Автори О.М. Петченко, Г.О. Петченко, С.М. Бойко, А.В. Безуглий
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-3
Назва Вплив лазерного опромінення на оптичні властивості високоомних кристалів CdTe та твердих розчинів Cd1 – хZnxTe в області фундаментального оптичного переходу Е0
Автори П.О. Генцарь, С.М. Левицький
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-4