Results (13):

Назва Перетворення в субмоношарових покриттях хрому та титану на поверхні Sі (001)
Автори К.О. Бутарєв, И.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкин
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-4
Назва Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-4
Назва Отримання та деякі особливості окислення наносистем Zn
Автори В.М. Латишев, А.С. Корнющенко, В.І. Перекрестов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-4
Назва Окислення цирконію після опромінення іонами аргону
Автори С.М. Дуванов, В.А. Батурін, А.Ю. Карпенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01035-1 - 01035-4
Назва Окислення поверхні та швидка дифузія 18O-імпланту в наноструктурованих шарах сплаву Ti-6Al-4V
Автори С.М. Дуванов, А.Г. Балог
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Назва Режим надшвидкого атомного транспорту та інші процеси у сплаві титану,модифікованого іонною та циклічною термічною обробкою
Автори С.М. Дуванов, Д.В. Магілін, A.G. Balogh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-6
Назва Особливості структурно-морфологічних змін наносистем на основі конденсатів Zn при їх окисленні в атмосфері повітря
Автори Г.С. Корнющенко, Ю.О. Рибалко, В.І. Перекрестов
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Особливості впливу невеликих доз високоенергетичного гамма-випромінювання на фотоелектричні та спектральні характеристики структур власний оксид-ІnSe
Автори О.М. Сидор, О.А. Сидор, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-7
Назва Вплив нуклеїнових кислот на окислення та фотолюмінесценцію поруватого кремнію
Автори В.Б. Шевченко, О.І. Даценко, В.М. Кравченко, В.А. Макара, В.В. Пророк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-5
Назва Отримання, структура та сенсорні властивості фрактально-перколяційних наносистем ZnO
Автори Г.С. Корнющенко, В.В. Наталіч, В.І. Перекрестов, Ю.О. Космінська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 6
Сторінки 06021-1 - 06021-4
Назва Кутова еліпсометрія поверхневих шарів поруватого кремнію
Автори Л.В. Поперенко, С.Г. Розуван, І.В. Юргелевич, П.О. Ліщук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-4
Назва Розробка наночастинок фериту цинку міді: застосування в каталітичному вологому окисленні H2O2 фенолу
Автори E. Chater-Sari, C. Zegadi, A. Djelloul, S. Rodane, M. Sellami, M. Kameche, N. Bettahar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Виготовлення та характеристика поліанілінових нановолоконних плівок різними методиками
Автори Ahmed M. Shano, Zainab S. Ali
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5