Results (8):

Назва Асиметричність щільності розподілу об'ємного неcкомпенсованого заряду на кордоні металургійного p-n переходу
Автори А.С. Мазінов, А.І. Шевченко, М.О.Биков
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва Вплив температури на діелектричні властивості фериту СоFe2O4
Автори В.С. Бушкова, Б.К. Остафійчук, Т.О. Семко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-7
Назва Tемпературна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками
Автори О.І. Koнопельник, О.І. Aксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-5
Назва Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію
Автори Б.К. Остафійчук, Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Б.Я. Депутат, С.В. Корень
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05018-1 - 05018-6
Назва Термостимульована люмінесценція і провідність кристалів β-Ga2O3
Автори А. Лучечко, В. Васильців, Л. Костик, О. Цвєткова, Б. Павлик
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-7
Назва Вплив кристалічної об'ємної фракції на електронні властивості гідрогенізованого мікрокристалічного кремнію, дослідженого методом еліпсометрії та моделюванням мікроелектронних і фотонних структур
Автори H. Benhabara,, J.D. Sib,, A. Bouhekka,, M. Chahi,, D. Benlakhel, A. Kebbab, Y. Bouizem, L. Chahed
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-5
Назва Електричні властивості нанокристалів поруватого кремнію в діелектричній матриці
Автори I. Оленич, I. Гірник, L. Orovcík
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Еволюція нанокристалічної структури кобальту при відпалі
Автори L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, F.F. Umarov, A.D. Muradov, G.Sh. Yar-Mukhamedova
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-6