Results (20):

Назва Фотолюмінесценція та оптичне поглинання чистого нанокристалічного ТiО2анатазу та рутилу при кімнатній температурі
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, T. Гаврилко, В. Наумов, Л. Федоренко, В. Кшнякін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-8
Назва Оптичні властивості наночастинок оксиду цинку, легованих атомами Со, одержаних методом лазерної абляції в рідині
Автори А.Й. Савчук, І.Д. Столярчук, Б. Цінек, А. Дзєдіч, І.В. Гадзаман, І.С. Вірт
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Фотолюмінесценція люмінофору ZnS, сонофрагментованого у розчині ізопропилового спирту
Автори М. Закіров, О. Коротченков, А. Надточій, А. Подолян, К. Свеженцова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-4
Назва Фотолюмінесценція одновимірних масивів цинк оксиду, електроосаджених в імпульсному режимі
Автори Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, Н.Д. Волкова, В.М. Любов, А.В. Копач
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04091-1 - 04091-4
Назва Механосинтез мікрокристалів ZnS : Mn
Автори М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, О.С. Морозов, А.Р. Омельчук, О.В. Хмеленко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04093-1 - 04093-5
Назва Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану
Автори В.В. Шимановська, Л.А. Кернажицький, Т.А. Гаврилко, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-10
Назва Спектри фото- і термостимульованої люмінесценції нанокристалів CdS1 – xSex, вкраплених у боросилікатне скло
Автори Ю.М. Ажнюк, В.В. Лопушанський, М.В. Примак, К.П. Попович, А.М. Соломон, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан,
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-8
Назва Сульфідна пасивація поверхні поруватого фосфіду індію
Автори Я.О. Сичікова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Назва Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO
Автори М.Р. Панасюк, Б.И. Турко, Л.Р. Топоровская, В.Б. Капустянык, Н.С. Рудко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-3
Назва Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS
Автори Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-6
Назва Вплив поверхневого легування на адсорбційну здатність нанопорошкових металооксидів для сенсорів газів
Автори Я.В. Бобицький, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, С.С. Савка, А.С. Середницький, В.Н. Шевчук, Ю.І. Венгрин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05008-1 - 05008-5
Назва Спектрально-люмінесцентні властивості титано-марганцевих оксидів
Автори В.В. Шимановская, Л.А. Кернажицкий, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05019-1 - 05019-7
Назва Дослідження фотолюмінесценції ZnO наноструктур, вирощених гідротермічним методом
Автори Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, Л.Р. Топоровська, В.П. Рудик, В.С. Цибульський, Р.Я. Серкіз
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Назва Вплив нуклеїнових кислот на окислення та фотолюмінесценцію поруватого кремнію
Автори В.Б. Шевченко, О.І. Даценко, В.М. Кравченко, В.А. Макара, В.В. Пророк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-5
Назва Моделювання процесів формування методом молекулярної динаміки та люмінесцентні властивості наноструктур Zn-ZnO типу ядро-оболонка
Автори С.С. Савка, Ю.І. Венгрин, А.С. Середницький, Д.І. Попович,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-5
Назва Дослідження структурних і оптичних властивостей плівок CdS легованих Dy, отриманих методом випаровування в квазізамкненому об'ємі
Автори Ю.П. Гнатенко, Ю.С. Єрьоменко, Д.І. Курбатов, П.М. Буківський, М.С. Фур'єр, А.П. Буківський, А.С. Опанасюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-5
Назва Одержання монокристалу (Ga69.5La29.5Er)2S300 та механізм випромінювання стоксової фотолюмінесценції
Автори В.В. Галян, І.А. Іващенко, А.Г. Кевшин, І.Д. Олексеюк, П.В. Тищенко, А.П. Третяк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-4
Назва Оптоелектронне дослідження наночастинок сульфіду кадмію, покритих крохмалем
Автори Ekta, Vikas Lahariya, Kamal Kumar Kushwaha, Saral Kumar Gupta
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06002-1 - 06002-5
Назва ІЧ лазерно-індуковані точкові дефекти в монокристалах CdTe:Mn
Автори С.В. Пляцко, Ю.С. Громовий, О.М. Стрильчук, Л.В. Рашковецький, З.І. Захарук
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-5