Results (19):

Назва Особливості формування шарів пористого кремнію модифікованих НСl і HBr в контексті оптичних властивостей
Автори Є.І. Зубко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-4
Назва Фотодетектори на основі поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, Б.С. Соколовський
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-4
Назва Електричні і фотоелектричні властивості поруватого кремнію, модифікованого наночастинками кобальту
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4
Назва Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-4
Назва Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур
Автори С.Л. Хрипко, В.В. Кідалов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-10
Назва Зміна провідності кремнієвих структур в атмосфері оксиду азоту: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-6
Назва Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»
Автори К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, Р.М. Бурбело
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-7
Назва Дальнодіюча взаємодія між домішковими атомами бору і поверхневими обірваними зв’язками в поруватому кремнії: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-5
Назва Фотолюмінесценція гібридних структур поруватий кремній – марганцехлорид тетраметиламонію
Автори І.Б. Оленич, , Л.С. Монастирський, С.А. Свелеба, А.П. Лучечко, Л.І. Ярицька
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Вплив нуклеїнових кислот на окислення та фотолюмінесценцію поруватого кремнію
Автори В.Б. Шевченко, О.І. Даценко, В.М. Кравченко, В.А. Макара, В.В. Пророк
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-5
Назва Дальнодіюча взаємодія між pb-центрами та молекулами NO2, адсорбованими на поверхні кремнію
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-7
Назва Дальнодіюча пасивація домішкових атомів фосфору Pb-центрами та виникнення бар’єрів для електронів у поруватому кремнії n-типу
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05017-1 - 05017-6
Назва Вплив далекодіючої пасивації домішкових атомів поверхневими обірваними зв’язками на провідність поруватого кремнію
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-8
Назва Функціоналізовані вуглецеві нанотрубки на поруватому кремнії для сенсорних застосувань
Автори Sally K. Abbas, Asama N. Naje
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-4
Назва Електричні властивості нанокристалів поруватого кремнію в діелектричній матриці
Автори I. Оленич, I. Гірник, L. Orovcík
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва DFT-моделювання протонування молекул аміаку на поверхні кремнію р-типу
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-4
Назва Кутова еліпсометрія поверхневих шарів поруватого кремнію
Автори Л.В. Поперенко, С.Г. Розуван, І.В. Юргелевич, П.О. Ліщук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-4
Назва Механізми зміни провідності поруватого кремнію в атмосфері аміаку – DFT моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-7