Results (29):

Назва Магніторезистивні властивості багатошарових плівкових систем на основі Cu/Fe i Fe/Cr
Автори О.В. Синашенко, Ч. Панчал, І.Ю. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 016 - 023
Назва Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем CoNi/Ag(Cu)/FeNi
Автори В.Б. Лобода, В.О. Кравченко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 021 - 027
Назва Структура та гігантський магніторезистивний ефект у тришарових плівках FeNi/Cu/Co
Автори А.Г. Басов, С.І. Воробйов, Ю.О. Шкурдода, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 078 - 086
Назва Магніторезистивні властивості плівок Fe і мультишарів на їх основі
Автори О.В. Синашенко, Д.М. Кондрахова, И.Ю. Проценко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 096 - 114
Назва Вплив додаткових шарів Ni на структуру та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Co та Cu
Автори В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, В.М. Коломієць, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 027 - 035
Назва Магніторезистивні властивості спін-вентильних структур на основі Сo та Сu або Аu
Автори М.Г. Демиденко, С.І. Проценко, Д.М. Костюк, І.В. Чешко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 106 - 113
Назва Магніторезистивний ефект та магнітні параметри нанокристалічних плівок на основі Co, Fe, Ag та Cu
Автори В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, Ю.О. Шкурдода, В.О. Кравченко, Є.Г. Копанець
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-6
Назва Магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Fe і Gd та Co і Gd
Автори С.І. Воробйов, О.В. Шутилєва, І.О. Шпетний, А.М. Чорноус
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-5
Назва Фазовий склад та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Феруму і Ванадію або Нікелю і Ванадію
Автори Т.М. Гричановська, В.В. Бібик, І.П. Бурик, О.С. Грищук, Л.А. Шешеня
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-6
Назва Структурні, магнітні та магніторезистивні властивості трикомпонентного плівкового сплаву Ni-Fe-Co
Автори Я.М. Литвиненко, І.М. Пазуха, В.В. Бібик
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-7
Назва Електроопір та магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, А.В. Тугай
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-5
Назва Дослідження польових та температурних залежностей опору нанокарбонів, модифікованих нікелем та кобальтом
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, В.Я. Ткачук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-6
Назва Магніторезистивні властивості масиву наночастинок оксиду заліза у провідній матриці
Автори Д.М. Костюк, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, І.В. Чешко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-7
Назва Вплив відпалювання на структурно-фазовий стан і магнітоопір тришарових плівкових систем на основі Ni і V та Ni і Ag або Au
Автори Т.М. Гричановська, Т.С. Холод, О.А. Гричановська, Л.А. Циганкова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-6
Назва Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді
Автори Ю.А. Шкурдода, А.Н. Чорноус, В.Б. Лобода, Ю.М. Шабельник, В.А. Кравченко, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02056-1 - 02056-6
Назва Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівок сплаву Ni80Fe20
Автори А.В. Пилипенко, И.М. Пазуха, А.С. Овруцький, Л.В. Однодворец
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва Формування приладових наноструктур спін-клапанного типу на основі Со і Сu
Автори І.В. Чешко, М.В. Костенко, В.І. Гребинаха, А.М. Логвинов, С.І. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-5
Назва Кристалічна структура, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових високоентропійних сплавів
Автори С.І. Воробйов, Д.М. Кондрахова, С.О.Непийко, Д.В. Подуремне, Н.І. Шумакова, І.Ю. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-5
Назва Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, І.Б. Беркутов, , І.Г. Мірзоєв, Д. Гніда, Ю.А. Куницький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-7
Назва Вплив структурно-фазового стану на магніторезистивні властивості плівкових систем на основі FexNi100 – x та Cu
Автори Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-5
Назва Магніторезистивні та магніто-оптичні ефекти в гранульованих плівкових сплавах на основі Co, Au і Fe
Автори О.В. Федченко, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, І.В. Чешко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-6
Назва Формування впорядкованих масивів магнітних наночастинок з використанням різних методів отримання
Автори О.В. Бездідько, І.В. Чешко, Д.М. Костюк, С.І. Проценко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-5
Назва Ефекти гігантського і анізотропного магнітоопору: демонстрація і вивчення в курсі фізики закладів вищої освіти
Автори В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, М.Я. Довжик, В.О. Кравченко, С.М. Хурсенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-8
Назва Особливості електропровідності та магнітоопору ниткоподібних кристалів кремнію з концентрацією домішки в області переходу метал-діелектрик за низьких температур
Автори Я.С. Буджак, Н.С. Лях-Кагуй, І.П. Островський, А.О. Дружинін
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-7
Назва Вплив умов термообробки на магніторезистивні властивості тришарових структур Fe0,2Co0,8/Cu/Fe0,2Co0,8
Автори Д.І. Салтиков, Ю.О. Шкурдода, І.Ю. Проценко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-5
Назва Кристалічна структура і фізичні властивості високоентропійних сплавів
Автори Ю.С. Березняк, M. Opielak, Л.В. Однодворець, Д.В. Подуремне, І.Ю. Проценко, Ю.М. Шабельник
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Назва Магнітоопір ниткоподібних кристалів GaP0.4As0.6 в околі переходу метал-діелектрик
Автори A.О. Дружинін, Н.С. Лях-Кагуй, I.П. Островський, Ю.M. Ховерко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Назва Електропровідність та магніторезистивні властивості плівкових сплавів на основі пермалою Fe0.5Ni0.5 та міді
Автори О.В. Бездідько, Ю.О. Шкурдода, І.О. Шпетний
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-4
Назва Магнітні та магніторезистивні властивості тонкоплівкових сплавів на основі кобальту і міді
Автори І.О. Шпетний
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Сторінки 05030-1 - 05030-6