Results (19):

Назва Синтез та вивчення властивостей наноферитів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-9
Назва Структура та оптичні властивості нікель-кобальтових феритів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-7
Назва Вплив температури на структурні та магнітні властивості наночастинок феритів системи NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-6
Назва Дисперсійні властивості поверхневих поляритонів у мета матеріалі ферит/напівпровідник у магнітному полі
Автори І.В. Федорін, Г.С. Хрипунов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04041-1 - 04041-11
Назва Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту
Автори Л.С. Кайкан, Ю.С. Кайкан, І.П. Яремій, О.М. Угорчук, Б.Я. Депутат, М.О. Николюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-7
Назва Вплив температури на діелектричні властивості фериту СоFe2O4
Автори В.С. Бушкова, Б.К. Остафійчук, Т.О. Семко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-7
Назва Керована смугопропускна лінія передачі на основі одновісних монокристалічних гексаферитів в доменній області
Автори А.Л. Никитенко, В.И. Костенко, Л.В. Чевнюк, В.И. Григорук, В.Ф. Романюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-5
Назва Cтруктура та сорбційні характеристики порошків феритів NiCrxFe2 – xO4
Автори В.С. Бушкова, , І.П. Яремій, Р.П. Лісовський, Б.В. Карпик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-7
Назва Структура гранул магнітних нанопорошків нікель-цинкового фериту, отриманого кріохімічним методом
Автори М.Ф. Буланий, В.Ю. Воровський, О.В. Коваленко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-5
Назва Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію
Автори Б.К. Остафійчук, Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Б.Я. Депутат, С.В. Корень
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05018-1 - 05018-6
Назва Вплив заміщення йонами Cd2+ на магнітні властивості Ni-Cd феритів
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05029-1 - 05029-5
Назва Механічні та електричні властивості феритів NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Р.В. Ільницький, Б.С. Дзундза, О.М. Матківський
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Назва НВЧ теорія ефективного середовища для метаматеріала з циліндричними феромагнітними включеннями з довільною формою поперечного перерізу
Автори О.М. Рибін, С.М. Шульга, О.В. Багацька
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-6
Назва Золь-гель синтез, структура та оптичні властивості нікель-марганцевих феритів
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук, Н.І. Різничук, Р.С. Соловей
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-5
Назва Месбауерівські дослідження Ni-заміщених феритів кобальту
Автори В.С. Бушкова, І.П. Яремій, Б.К. Остафійчук,, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-5
Назва Х-променевий аналіз наночастинок NiCrxFe2 – xO4 з використанням Дебая-Шеррера, Вільямсона-Холла і графічного розмірно-деформаційного методів
Автори І.П. Яремій, В.С. Бушкова, Н.І. Бушков, С.І. Яремій
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-8
Назва Вплив заміщення іонів нікелю на структуру і електричні властивості нанорозмірного літій-залізного фериту, отриманого методом золь-гель автогоріння
Автори L.S. KaykЛ.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, І.П. Яремій, Х.В. Бандура, Н.В. Остапович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-7
Назва Розробка наночастинок фериту цинку міді: застосування в каталітичному вологому окисленні H2O2 фенолу
Автори E. Chater-Sari, C. Zegadi, A. Djelloul, S. Rodane, M. Sellami, M. Kameche, N. Bettahar
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Вплив рН на морфологію структури і магнітні властивості впорядкованої фази наночастинок кобальт-заміщеного літієвого фериту, синтезованого золь-гель методом
Автори Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Н.В. Остапович, А.K. Sijo, Н.Я. Іванічок
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-7