Results (7):

Назва Електрофізичні та структурні властивості гетеропереходів n-ZnS/P-CdTe
Автори Д.І. Курбатов, Н.М. Опанасюк, А.С. Опанасюк, В.В. Косяк
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 030 - 042
Назва Тонкоплівкові гетеропереходи ZnTe/CdTe
Автори М.М. Колесник, А.С. Опанасюк, Н.В. Тиркусова, С.М. Данильченко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 011 - 020
Назва Імітаційне моделювання впливу робочої температури і товщини шару на властивості тонкоплівкового сонячного елементу CIGS
Автори А.Д. Погребняк, A.K.M. Мухаммед
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 051 - 058
Назва Моделювання робочих характеристик сонячного елементу зі структурою p+-CuO / p-ZnTe / n-CdSe / n-MoSe2 / Mo
Автори А.С. Опанасюк, М.М. Іващенко, І.П. Бурик, В.А. Мороз
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-5
Назва Механізми струмопереносу в анізотипних гетеропереходах p-NiO/n-SiC
Автори Г.П. Пархоменко, М.М. Солован, П.Д. Мар’янчук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-4
Назва Моделювання ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходу n-MgxZn1-xO/p-SnS із контактами ZnO:Al та ITO
Автори О.В. Д’яченко, О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, Д.І. Курбатов, В.В. Гриненко, С.В. Плотніков
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-7
Назва Діоди Ганна на основі варизонного GaInPAs
Автори Ігор Стороженко
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-9