Results (7):

Назва Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових сонячних елементах на основні гетеропереходів n-ZnS(n-CdS) / p-CdTe із струмознімальними контактами ITO та ZnO
Автори О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, В.В. Гриненко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-8
Назва Втрати фактору заповнення в сонячних елементах із мультикристалічного кремнію
Автори О.В. Приходько
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-4
Назва Тангенс кута механічних втрат полівінилхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом
Автори Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-5
Назва Структура і властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом магнетронного розпилення
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кириченко, Р.П. Мигущенко, Н.В. Веселова, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-5
Назва Моделювання ефективності сонячних елементів на основі гетеропереходу n-MgxZn1-xO/p-SnS із контактами ZnO:Al та ITO
Автори О.В. Д’яченко, О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, Д.І. Курбатов, В.В. Гриненко, С.В. Плотніков
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-7
Назва Вплив умов нанесення тонких полімерних плівок в вакуумі на їх діелектричні властивості
Автори В.Г. Задорожний, О.Є. Сергєєва
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05010-1 - 05010-6
Назва Міжфазна взаємодія як чинник діелектричних властивостей композитів на основі епоксидної смоли з графітовими нанопластинками
Автори О.С. Яковенко, Л.Ю. Мацуй, Ю.С. Перець, Л.Л. Вовченко, В.В. Клепко, Є.В. Лобко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-5