Results (8):

Назва Релаксаційні процеси в нелінійних оптичних полімерних плівках
Автори Т.А. Ревенюк, С.Н. Федосов
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 005 - 011
Назва Люмінесценція монокристалів бромистого кадмію із додаванням домішки срібла
Автори Н.С. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-3
Назва Вивчення термоактивуємих процесів екстракції CO2 з карбонатних апатитів з використанням газової хроматографії
Автори В.М. Кузнецов, Г.О. Яновська, С.В. Новіков, В.В. Старіков, Т.Г. Калініченко, О.В. Коченко, О.Г. Рябишев, Я.В. Хижня, С.М. Данильченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-9
Назва Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану
Автори В.В. Шимановська, Л.А. Кернажицький, Т.А. Гаврилко, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-10
Назва Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti,V і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації
Автори Я.В. Заулічний, В.Г. Хижняк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Назва Дифузійне насичення сталі У8А в суміші порошків металів за участю хлористого амонію
Автори В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Г.Ю. Калашніков, І.С. Погребова, Н.С. Нікітіна, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, І.Я. Смокович
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-7
Назва Фазовий і хімічний склад дифузійних титаноалюмохромових покриттів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ
Автори О.Е. Дацюк, В.Г. Хижняк, Т.В. Лоскутова, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, В.В. Сімкулет
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва Видалення та моніторинг молекулярних комплексів хроматів Li, Na, K, Zn, Cd, Hg за допомогою легованих вуглецевих нанотрубок: розрахункові дослідження у формалізмі ТФГ
Автори В. Борисюк, С. Неділько, Ю. Хижний, A. Шийчук
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 5
Сторінки 05042-1 - 05042-7