Results (5):

Назва Вивчення термоактивуємих процесів екстракції CO2 з карбонатних апатитів з використанням газової хроматографії
Автори В.М. Кузнецов, Г.О. Яновська, С.В. Новіков, В.В. Старіков, Т.Г. Калініченко, О.В. Коченко, О.Г. Рябишев, Я.В. Хижня, С.М. Данильченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-9
Назва Нанотрубки оксиду індію отримані методом радикало-променевої епітаксії
Автори В.В. Кідалов, А.Ф. Дяденчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-3
Назва Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS
Автори Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-6
Назва Структурні і фазові особливості формування квазікристалічних плівок Ti-Zr-Ni при нагріванні
Автори С.В. Малихін, В.В. Кондратенко, І.А. Копилець, С.В. Суровицький, О.А. Батурін, І.Ф. Михайлов, М.В. Решетняк, С.С. Борисова, Ю.С. Богданов
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Назва Фізико-технологічні основи «хлоридної» обробки шарів телуриду кадмію для тонкоплів-кових фотоелектричних перетворювачів
Автори Д.А. Кудій, М.Г. Хрипунов, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-7