Results (5):

Назва Вплив легування діоксиду титану ніобієм і цирконієм на морфологію поверхні
Автори Л.М. Гуменюк, І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-3
Назва Вплив температури на структурні та магнітні властивості наночастинок феритів системи NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-6
Назва Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом
Автори В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, Л.В. Мохнацька
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Cтруктура та сорбційні характеристики порошків феритів NiCrxFe2 – xO4
Автори В.С. Бушкова, , І.П. Яремій, Р.П. Лісовський, Б.В. Карпик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-7
Назва Структурні особливості формування пористого вуглецевого матеріалу, активованого гідроксидом калію
Автори В.М. Ващинський, А.М. Бойчук, Я.Б. Ващинська
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5