Results (4):

Назва Напівпровідникові наноматеріали і нанокристали
Автори Н.В. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-12
Назва Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур
Автори С.Л. Хрипко, В.В. Кідалов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-10
Назва Методичні засади вивчення питань нанотехнологій у курсі загальної фізики вищих навчальних закладів
Автори О.М. Завражна, Л.В .Однодворець, О.О. Пасько, А.І. Салтикова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05032-1 - 05032-8
Назва Ефективний дизайн для копланарного суматора з нерівномірною точкою в технології клітинних автоматів
Автори Zahra Dadgar, Abdalhossein Rezai
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-4