Results (5):

Назва Програмно-апаратний комплекс досліджень оптичних властивостей тонких плівок
Автори М.Г. Демиденко, С.І. Проценко, К.В. Тищенко, О.В. Федченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-6
Назва Класифікація мультикутової та спектральної еліпсометрії для напівпровідникових наноструктур
Автори А.А. Голобородько, М.В. Єпов, Л.Ю. Бобир, Т.В. Родіонова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-5
Назва Модифікація оптичних властивостей поверхневих шарів та тонких плівок лазерною обробкою
Автори Л.В. Поперенко, В.В. Стукаленко, І.В. Юргелевич
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-5
Назва Визначення оптичних характеристик нанопокриттів з використанням перетворення Лоренца
Автори С. Кондратенко, Л. Поперенко, В. Пророк, С. Розуван
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-6
Назва Кутова еліпсометрія поверхневих шарів поруватого кремнію
Автори Л.В. Поперенко, С.Г. Розуван, І.В. Юргелевич, П.О. Ліщук
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-4