Results (3):

Назва Електронні та позитронні стани у шаруватих наноструктурах «метал – діелектрик»
Автори А.В. Бабич, П.В. Вакула, А.В. Коротун, В.И. Рева, В.В. Погосов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-9
Назва Вплив міжфазної межі розділу на параметри бар’єрних переходів метал-напівпровідник
Автори В.С. Дмитрієв
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Поверхнево-бар’єрні структури Au/n-CdS: створення та електрофізичні властивості
Автори Р. Петрусь, Г. Ільчук, А. Кашуба,, І. Семків, Е. Змійовська, Ф. Гончар, Р. Лис
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-6