Results (6):

Назва Автоматизований комплекс досліджень терморезистивних властивостей наноструктурованих плівкових систем
Автори В.О. Зленко, С.І. Проценко, Р. Сафаріч
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 034 - 041
Назва Електрофізичні властивості нанокристалічних плівок платини
Автори К.В. Тищенко, І.М. Пазуха, Т.М. Шабельник, І.Ю. Проценко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-5
Назва Електропровідність тришарових полікристалічних плівок Co/Ag(Cu)/Fe в умовах взаємодифузії атомів
Автори В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, С.М. Хурсенко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-5
Назва Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівок сплаву Ni80Fe20
Автори А.В. Пилипенко, И.М. Пазуха, А.С. Овруцький, Л.В. Однодворец
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва Кристалічна структура, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових високоентропійних сплавів
Автори С.І. Воробйов, Д.М. Кондрахова, С.О.Непийко, Д.В. Подуремне, Н.І. Шумакова, І.Ю. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-5
Назва Електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем на основі пермалою та срібла
Автори I.M. Пазуха, Д.O. Шуляренко
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-4